Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Trysorfa Gynhaliol yr Eglwysi Gweiniald

Trysorfa Gynhaliol yr Eglwysi Gweiniald. (Ad ran. Xsaf Merthyr.) Y Pwyllgor Ymweliadol. Rlievfcr Uchaf—Win. Jo::eFe;{ hlwyd; Win. Uias, Merthyr Ya]o: Thoo. Siv&nkland, Berthlwyd: Wm. Griffiths, Alwrcanaid. Riiestr Gano!—Cyrig. Wm. Jones, Traharrk; Rees Price, Trehurris: Dd. Griffith; Troedyrliiw; Hv. Morgan, Troedyrhiw; Stephen Davies, Al-erfan; Rich. Brans, Aberfari; Aneuryn Morgan, Abercanaid; Rich Morgan, Abe^iari Rhestr Flaenaf—Parch. Win. Tre- harris (Ysgrifenydd); Parch.- W. A.Wilham- Po:.typridd ( i i'g.i.e.iv U! Cv feedinol); ~W. R. Edmuh.ds, MerthyrVale tGadeirydd); Thas. Phillips, Ber thlwyd (Is-Gadeirydd); Gwilyiu Evans,Merthyr Vale (Trysorydd); Parch. Jus. I)s vies, Trued n'h l w. Prynhawll dydil Mawrth. Mai 9, mewn atebiad i wahoddiad earedig a- ■ haelfrydig y Gadeirydd (W. R. Ed- Y"W!), (ta-etti noil aelodati'r Pwyllgor Ymweliadol i Gaifaria, Mer- thyr Vale, pryd y cafwyd cynulliad diddorol iawn o dri eisteddiad drapas fel y eanlyn; Eist3ddiadl, CymoTodd hwn v tu aliian ar y tir o flasu capet Gaifaria, pryd y tynwyd dariun o'r Pwyllgor gan Mr. Dan Osborne, Treharris, gy(I-a'r bwr.i,it o'l. :LDfO!l i "Seren Cyniru." Mewn atabiad i g;r.s y Cadeirydd cydeisteddodd v Parchr. iW. Jones, Tieharrk, a J. Davies, (Trioedyr-hiw1, fe!. dau wyliwr efengyl- laadd, un bob pen. i'r rhes .flaenaf i adW"r hroclyr yueu lie oedd. (Teg yw nodi m:ai amgyichiadau neilltuol oedd wedi iluddias y iieill o frodyr gweinidogaethol yr Ad ran i fod yn bre.5en.n0!.) Bwrdadai y Pwyllgorda!a am y darluni&u, ond derbyiriodd yr Ysgrifennydd or-chymyn oddiwrth y Gadeirydd haelfrydig i beidio a tiira- fferthu archebion, am y byddai ef yn gy ÙiJol am yr hoil dreuliau; ac y hyddai yn anrhegu pob. aeiod o'r Pwyllgor a chopi c'r dariun, ao y mae wedi g wneuci hynny ar garden o famt- ioli cyuÜnvys i'w go,sod mewn 1 frame' dda. Yr Ail Eisteddiad. Cymerodd hwn Ie yn festri Gaifaria wirth fwrdd huliedig o ddanteithion darparedig eto gan y Cadeirydd. a'i briod. Gwneid yr ariwy- on i fyny o aanrywioi foethaa i gyf- ansioddi gwledd o'r lawn ryw. Nvl oyd angen nodi fod pawb wedi gwneud cyfiawnder a'r wledd. Gwoinyddid wrth y byrdd.au gan Mrs. Evans (priod g-weinidog y lie), Miss Evans (merch y g'weinidog), Mrs. GNvilyiii Evans, Mrs. Richard Evans, Mrs. Vaughan, Mrs. Jones, Miss M. Lloyd, yughyd ago am- ryw gynorthwywyr. Ar 01 y giniaw, cymerodd y Gadeirydd y gweinydd- esa.u a'u eynorthwywyr allan o fiaen y Camera i'w hanrhegu hwythan a pbob i ddarinn. Y Trydytfd Eisteddiad. Gwledd o natur ar,all etc yn y festri. Cymerwyd y gadalr gan y brawd T. Phillips, yr Is-gadeirydd. Cafwyd anerchiad brwd ganddo i agor y eyfirfocl. Galwodd ar y Parch. W. Jones, .Treharris, yr hwji yn ei ffordfl ddihafa! ei limi a gynhygiodd ddioiahgarwoh i'r Cadeir- ydd am ei haeLfrydedd yn 'da.rpar y wledd; iltC yebwanegai, aiii ei haelion- UiSrwydd a'i barodrwydd bob amserat bob achos teilwng, lac yn neilltuol ei weithred ganmoladwy yn eyfraauyido at Gronfa'r Eglwysi Gweiniaid. Eil- iwyd yn gal on nog, mewn araith ddi- ddorol a llawn o synwyr cyffredin cryf gan y, Parch. J. Davies, Troedy- rldw. Pasiwyd y penderfyiiiad g;da brwdfryde.id; ac atobwvd ;.iro4:o ei lmn a/i briod mewn iaifch .synhwyro! dcil- wn?'ohorK?eihun.?n Mr.^Edmunds. gts.u, Trocdyrhiw; ediwyd gan. y hravvd j .j, \.J j,- r. 11:'1 < "Ai Wm. Griffiths. A1 ercauaid. a;- '.d,b\yrl mewn ?irijaK pwrpasoi. iawn gan Mrs. Cynhygiwyd dio1 ehgarweh i'r gwein- I). P. Evans. yddesau sildo! g?a y brawd Hy. Mor- Gynryohio!wyd y l)eirrodyr eu. t o vn fuan i gychwyn. rliyw fudiad. cydrliwng e'?lwy?i yr adran er Gin dwyn at ein ,)-il,vdd. -ii rb.?,,i 1) i iLtiQt)¡ ,adll!8wvddol i'ydwithi) u M?-winllaM yr Ar?Lwydd. Gorffennwyd trwy veddi ga y Parch W. D. Nicholas, Treharris'. Yr bwriadu caei hvs- bysrwydd a addewidion eglwysi yr adrlan hwn. (jnd, gall nad ydyim wedi cael atebion cyflaw 11 o'r hoti eglwysi eto, rhaid goh.ir.io hynny y tro h W'n. Y xnae yr wedi bod dan an- IS obtegid wedi dechreu. y flwy- ddyn hon (1916) y dewiswyd eynhull- ydd i alw'r pwyllgor cyntaf, ond oddi j ar hynny y mae yina weithgarAvch diflino. Chweeh 0 eglwysi -a ifuriiaiii yr adran, a'r rhai nynny yn gyfansodded- ig o r vlosbarth gweithiol, gydag ych- ydig eithriadau, ao nid oes ond un o'r 6 yn cyrraedd1 200 o aelodau. Hefyd yn ystod y ddaii fis diweddaf y mae pob un ohonynt wedi cynnal eu ) eyfarfodydd blynyddol; ond y mae y ffaith fod yn agog i X400 at y Gronfa eisoes? yn y gohvg yn siarwj. vri iol y bydd y, swim cyn diwedd y flwy- j ddyn yn foddhaol iawn. Rhoddir rhestr o addewidion yr eglwysi yn gyflaw-n cyn gynted ag y deuanfc i law. Mewn perthynas a nodiad y Goi. yn y ?Sej?en am Mai 26, tog yw hys- bysu y rhoddir Forms am addewidicn j allaSi i bawb YIn mliob j'tia 0'1' cyfarfodydd VIll- weliadol, a. ohesglir cyn- Her a fyddo wedi en llanw' i fewn ar ddiwedd y oyfarfod. Gaulowir cvf- vsgrifeunydd apwyntiedig ym rnhoheg- Iwys ar gyfer absenoliou, er i'r dosbarthwyr a'r easglyddion ymweled a hwy. Y mae pob eg!wy« wedi dewis brodyr yn eu plith eu luinain i gario ym miaen y gwaith ac i anfon Report i'r vsg- rifennj-dd. adrannol. bob wythnos. Felly gwelwch foil y gwaith yn caei ei wneud g.)rd;t pliob llwyr- edd:, cyn he I led ag y mae yng ngallu y P wyiigor.  T. C.D., Y?. d. J-b" ? ()-

iTABERNACL LLWYN j HENDY

i.TABERNACL, LLWYN- HENDY. Gytihaliwyd ein cyfar- l'odydd pregethu Sul. a. L!uo cyntaf y.m Mai, pryd y oaf wyd pedair o bre- gethau gan y Parch. J. M. Hughes, Penydarren.

i CWRDD CHWARTER DOSBARTII i ISAF SIR GAERFYRDDIN

i CWRDD CHWARTER DOSBARTI-I ISAF SIR GAERFYRDDIN. Gyn halt wyd y;r uohod yn Plashed dyddiau Mawrth a Mercher, M'ai 9 a'1' cynhadledd, y Parch. J. R. Phillips, A.T.S., gweinidog paroluis y He yn y g-adair. Penderfynwyd ar y materion oanlvnol: 1. y oofJJociiün blaenorol yn cael ell oadarnhii.u. ;2. Fed 1 w gynnal yn .Hebron, Liandyssul. Fod yr ysgrifennydd i bregethu ar bwnc rhoddedig" gan yr eglwys. 4. Fod y Parch. W. Lewis, LLan- -F, o j)umpsaint. i. bregethu ar Ddirwest. 5. Ein bod yn cymeriadwyo y brawd Owen Jones, Oaerfyrddin, i eylw Pwyll gw Arholiadol y Gyroanfa fel brawd tealw-ng i eist6dd yr Arholiad er cael oj gydnabod yn bregethwr cynorthwyo'l (i. Fod d.ioJehgarweh gwresooaf y cwrtl/l yn cwl ei gyflwyno if Parch. Thomas Davies, Seion St., St. Clears, am ei bregeth. nagoroi ar y pwd-c,' Parch. E. U. Thomas, Oaerfyrddin, am ei bregeth ieistrolgar a bendithlawn vntau ar Ddirwest. 7. Gyfiwynwyd diolohgarweh gWfEIS- ocaf y gynluadledd 'i'r eglwys balrclius yn Plashed ynghyd a'i gweinidog am eu derbyniad o'r «w;rdd !:)/u darpariiactli anrhydeddus ar ei gyfer. Y Moddiom Cyliwddus. N os Fa ws'th. Arweiniwyd gan y Parch. D, .James (A.), Laugharne, phregethwyd gan y Parch. E. U. Thomas. Oaerfyrddin. Yr un adeg yn Bwichnewydd, arweiniwyd gan Mr. Owen Jones, Oaerfyrddin, a pliregeth- wyd gan v Parch.. D. Griffiths, Talog. Dydd Mercher.— Boreu. Arweiniwyd gun y Parch. D. Griffiths, a phregeth- wyd g'an Mr. Owen Jones, a'r Parch. T. Davies, St. Clears, ar y pwno "Per- thynas v weddi gyhoeddus a'r weddi' de'uluaicld." Pryn11&,v'Jl.ATvæ,iniwyd gan y Parch. J. M. Thomas (MV), Lawgha-rne, a plrregethwyd gan y u Ö b .J Parch. E. U. Thomas, ar Ddirwest. I-Iwyr. Arweiniwyd a phregethwyd gan yr ysgrifenydd, a phregethwyd giaii y Parch. T. Davies, Drefach. Oiafwyd tywydd hynod ddymunoi, a daeth torf f,a,-i-vT i'r cyrddau. Pregeth- wyd yn yr iaith fain yn hynod afael- gvar gan y brodyr. U.n o nodweddion amlycaf yr eglwys anwyl yn y Plashed ydyw ei oliaredigrwydd, a'r tro hwn yr oedd yn helaethach nag arfer. Hyd- erwn yr erys dylanwad dyrohafol y cvrddau am amser maith. R. Gimblett, Y sg". I

CYMANFA GANU ABERYSTWYTH AR CYLCHf

CYMANFA GANU ABERYSTWYTH A'R CYLCH. f Cyn had wyd y Gymanfa eleni Yl1 Nhalybont, Mai 10. Cafwyd eyfarfod- ydd llwyddiaamus ac eneiniedig o dan anveiniad medrusy Parch. Arthur Davies, Merthyr. Dyma'r dryd&dd Gymanfa yn olynol iddo arwain yn y cylch gyda boddhiad cyffredinol. Cyf- eiliwyd yn ddeheuig gan Miss Katie Griffiths, L.L.C.M., Talybont. Llyw- yddwyd cyfarfod y bore gan Mr. D. James, Penrby nooch, yn abeenoldeb Mrs. Jaanes, y Lywyddes benodedig. Oaf wyd ulwyuhad lllHWT wrtli wrandaw ar blant Tabernacl, Talybont, yn tul- rodd ac yn canu mor rhagoroi. DecJi- reuwyd a therfynwyd y cyfarfod hivii drwy weddi gan Mr. Thomas Jenkins a Mr. Isaac Davies (Telfryn), Pen- rbyncoch. Llywyddwyd cyfarfod v prynhawn g-an Gapten D. James, Y.H., yr hwn sydd yn nodedig am ei barod- rwydd i gynorthwyo pob inudiad dai- onus. Arweiniwyd mewn gweddi gan y Parch. W. J. Williams, Goginati. Y11 ystod y cyfarfod hiiii cafwyd can- [yniadau'r Arholiad Cerddorol gan Mr. M. De Lloyd, L.T.S.C., Aberystwytli. Canmoiodd yr athrawoji yn y ddwy ysgol y bu'n arholi, sef Miss Katie Griffiths, L.L.C.M., Talybont; a, Mr. W. Henry Jenkins, A.T.S.C. Pen- rhyncoch. Cyfiwynwyd tystysgrifau i'r plant canlynol: —Talybont: Junior-- John Lewis Jones, Annie Marv Jones, M&ble Lewis. Elementary — Emrys Gwynne Jones, Maggie Davies, Arvon- ia James, William Richard Griffiths, a Denni? Edmund Hughes; Penrhyncoch: Junior—-Bronwen Davies, Sarah Lou- isa Jenkins, Lizzie Eirlys Evans, Dd. William James, Lmlra, James, Nora Mary Thomas, Annie Edwards Mul- Lane, Maggie James, Gwladys Edwards. Elementary—-Geredig Samuel Davies, O'.wen Edwards, Gwladys James; 1st v Grade, Annie James. Preliminary, 1st C;racle ü2nd Gnacle--Sl,r:ah Diiys Ev- ans. Cyfeiriwyd yn dyner at y dynion ieuainc o'r gwahanol eglwysi ymun- ,a)13ant (fx fyddin oeddynt yn bresenol o ran eu meddwi yn y cyfarfodydd, ac yn arbemiig at Mr. W. H. Jenkins, A.T.S.C, ysgrifennydd y Gymanfa. TerfynWyd cyfarfad y prynhawn drwy weddi giaii Mr. D. Jones, Moriali. Cyn- haLiwyd Pwyllgor ar 01 y cyfarfod hwn, ac etholwyd v swyddogion can- lynol: —Gadeirydd, Mr. H. M. Evans, Goginan; Trysorydd, Mr. J. L. Evans Aberystwyth; Ysgrifennydd, Mr. W. H. Jenkins, A.T.S.C., Penrhyncoch. Penderfynwyd fod y; Gymanfa nesaf yn A b ,e-t-y,stNvyth, Aberystwyth, a'r Pwyllgor Oyffredinol ym Mhenrhyncoch, Gorffennaf 1. Dew- iswyd p wyllgor neilltuol i drefnu cyn- llun i sierhau effeithiolrwydd a Ihvydd- iant Cyfarfod y Plant, a'i gyflwyno i ystyrið j Pwyllgor Cyffredinol nes- af. Cyniiullydd y; pwyllgor hwn yw Mr. R. Jones, Postfeistr, Aberystwyth, yr hwn deimia'n frwdfrydig u dros Iwvddiant yr Ysgol. Sul. Llywyddwyd cyfarfod yr hwyr gan v Parch. R. Jones (Trebor Aled), Taly- bont, a gweddi wyd' ar y dechreu ac ar y terfyn gan Mr. James Davies, Cwmsymlog, a'r Parch. R. E. Jones (A.), Talybdnt. Yr oedd y canu yn odidog drwy'r dydd. Gwefreiddid y gyniilleidfa wrth glywed y plant yn canu imor egnioi a swynol, "Pa'm y hyddw:i1 ddystaw," "Milwyr bychain ydym," "Byddin yr Ysgol Sul," ''Ym- gyflwyniad," ac O Dewch, leuenctyd' a. "Dewch at Iesu," Teimlxd fod y cantor ion mewn yspryd moliianu \yrth ganu Pebyll yT Arglwydd," £ '-Ty fy Nha.d," Deemster,' 'Soar,' 'Penmaen- mawT,' 'LichneJd,' 'Stephnos,' 'Rhyl,' Hyfryd wlad,' a 'Peaceful Rest'; and yn sicr cynhyrfid teimladau pawl) yn ddwfn iawin pan yn canu tua di- wedd cyfarfod yr hwyr y tOllau Odlau'r nef, Wele wirth y drws yn euro', Agor i dy Geidwad Mawr, a Brynaman. Diau i'r Rehearsal ragorol- gafwyd nos Sul, Ebrill 23, ym Mhen- rhyncoch fod yn gynorthwyol ia^vn i sior hau Cymanfa Iwyddiarmus. ao ar- weiniwyd honno gian y brawd gweith- gar Mr. H. M, Evans, Goginan, a chyfeiliwyd gyda medr gan Miss M. E. Williams, A.L.C.M., Talybont. -0

SALEM LLANDYBlEi

SALEM, LLANDYBlEi Bydd yn Bin glam lawer glywed am farwolaeth Mrs. Lloyd, anwyl briod Mr. John Lloyd, Delfryn, un o ddi- aconiaid Salem. Bit farw ar ol cys- tudd oaled, dydd Mawrth, Mlai 30, a chladdwyd ei ehorff y Sad wrn can- lynol, yug nghfaddfa Saron, gerLlan- debie. Adwiednid Mrs. Lloyd gan law- er tu allan i'r pentref hwn, a bu ei drwe yu agored i letya pregethwyr con, flynyddau, a gwtnai ei phresenol- deb beri i bob1 un deimlo bod g-w-ir groosaw, iddo yn y Delfryn. Nodwedd- id h. i gan yebryd tawel, mwynaidd a boneddigaidd, a byddai yr un fath yn ei chartref, yn y, capel, ac ar y ffordd. Caf-odd, angladd fawr. Diddaned DuNv ei phriod a'i bediair meroh anwvl sydd I mewn galar ar ei hot. It. 15.