Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
Pulpud y Seiren I

orfoleddus. "A chanu y maent Gan Moses, a Chan yr Oen." Nid dwy gan wabanol sydd yma. ond un gan o en- euau'r gwa hanol oesau: Cydymdrech yn troi 'nKydfoli. Holl oraclrwyliaeth au Duw yn ymdoddi i urí HaJeliwi i fawr. Dynia ddarnodiad loan o'r by- 1 ..œ "t1 A b wyd p^rffiaith: —" e anu y maent. Can ywcarira,d 3*11 clnvilio am iaith. a iaith cnlon yn vinyl yr mmherfynol a'r tragwyddo-1 yw can.. Fedr dim gludo enaid i yinyi y Nef fel saim o fawl. Cerdide-d' tat ddechvyddwchwna Rheswm ebed-eg ato, wna, mawl. •' Fel niae bywyd yn ymd-ebygoli i'r nef- ol, daw'n fwy o gan. Y prawf aanlycaf o gynnydd ysbrydol yw cynnvdd icewii ysbryd can. Tybia rhiai mai bod yn brudd yw bod yn dduwiol, ac Infli ymdaith alarus trwy arthryinder y gelyn" JW bywyd y Cristion! Ond, 11a, canys fel yr ymgyfyd bywyd at Dduw, daw cystudd a, galar yn wynfydedig, a bywyd yn isalm. Yr unig elf en an- flaTWiol mewn addoliad yw mawl. "A chanu y maent." Hyn sy'n 11110saint yr oesau: "A chaiiu y maent Gan Mofce«, a Chan yr Oen." Gwared'igaeth yw testy 11 y: ddwy. Ychydig yw' r gwahaniaeth yn eu geiriad. Adsein- iodd g-la,nn!a.u'r Mo:r Ooch gan y gerdd- "Pwy sydd fel tydi, 0 Arglwydd, ymhlith y duwiau, yn ofnadwy mewri moliant, yn ogoneddus mem Sanct- eiddiwvdd, yn gwneutlmr rhyfeddod- an." Traethgian gwarediga-eth oedd yngliyngherdd y: Mot Coeli;redemp- tion music' yr Hen Oruchwyliaeth. Ond, er arddercho-cecl ho 1111-0, wiele og- oneddusaeh tIn yma, Can yr Oen,— redemption nru.ie" .yr Ia Will. d wyfol, i ddathlu d'Xyyfolach gwaredigaeth, ar lan Mor Coch yr haeddianau Jragwyddol Yma mac saint yr oesau'n .cyweirio'u tannau, ae VI1 cianu mewn afiaeth sanct- aidd. Daw; -miloedd o rai all an eto i uno yn. y gan. Bydd swn maddeuant ar y tannau'n angerddoli'r gerdd ys- brydol. Hwy, a ddeuant i Sion a chaniadau, a. llawienydd tragwyddol ar en pen." Clywir" caniadau ymwar- ed" yn yniehwyddo fel mor o gan 0 eiieiiait plant y tonnau tra. yn -y cys- tudd nrnwr. Ond rhyfeddaoh fyth a fvdd y gåÜ, gan iu'r, tely'no?i.on wedi c;roe.si culfor amser ao angau, pan glywir y gwaredigion yn bloeddio'i> fuddu-goliaetirais: 0 angau, pa 10 mae dy golyn? 0 uffern, pa, lie maedy f uddngoliiaetli ?" ymdreoli yn araf lunio eneidian'r saint yn "delynau Duw," pan dry pob anghydisain yn gynghan- odd, a phoh bywyd. yn • ealrn. Gwisgwn v ny n a safw'ii ar y "nior 0 wydr," i ganfod unionde b, a. sancite-iddrwydd, a.chariad Duw'n gwiaelodi ia-c yn tieiddio'r boll weinydd- iadau dwyfol, nes gwineud bywyd yn O'ân orfoleddus, a.'ncalol1.nau'n "dol- yirnu Duw." Miwsig meddyliau trag- wycldol yn chwyithu'n dyner dros ys- bryd cystuddiediigi. Bysedd gorchfyg- wyr sy'n chwiariae'r tannau, a swn buddugolii'aeth ¡sy'11 beichio telymau Duw. Telynau Duw! Telymau Duw! Eu peraidd iiwj^ ddaw i'm clyw; 0 am foliannu. tra bwyf byw, A'm bysedd lar delynau Duw. Fy llygaid gadwaf wawr, Tia'n 1I10 !io llwybrau'r cystudd ma wr. A thvnnaf odlau nefol ryw, 0 dannau hoff telynau Duw. Pan fo fy ng-halon fwyn yn brudd, A'r dagrau'n treiglo dras fy ngrudd, Mor Mys odiaeth imli yw Cael bod yn swn telynau Du w. Ynghanol lloeision ing a. phoèn, Rwy'n hoffi oanu "-Can yr Oen," Mewn gobaith cael tnagwyddol fyw I'w foli a thelynau Dnw.

YR YSGOL SUL YR YSGOL SUL I

YR YSGOL SUL. YR YSGOL SUL Anwyl Mr. Gol., Gofidus gan Bwyllgor Ymgy;nghori;adol,!Yíl' Undeb oedd gorfod derbyn ymdd iswyddiad ei Ysgrifennyddj diflin, y Par oh. T. Hum- phreys; ao taad oedd modd sicrbau gwiasianaetlr ei (fab mcdrus Mr. O. L, Hmnxjhreye; B.A., Maerdy, hyd adeg Oyrddau'r Undeh. Felly augonrhaid a osod wyd arno i ddewils ysgrifennydd dros amser; (a. chredwn i'r goelbren ddisgyii ar wr cymwys, lac un a rydd foddlonrwydd cyffredino1. Ceisir genym tenw ar hyn Ie) bryd, rliag larwain o honom y dosbarthwyr 1 i amryfusedd. Diau y cant gyfar- wyddyd pellach ainserol. Blin genytn nad yw Mr. H. fawr g'well etc. Hyd- ei-wii y tyr g waw^r adferiady yn fuatt arno. Do, llafuriodd yn egniol iddyrohafu ein Hysgolion Sul, ae nid gwr oedd efe a arbeda ei hunan. Ymroddodd tuh wnt i fesur, gan weithio mown am- serae iallan o amser. Ei waitb. oedd enfawr, a'i gydnabycld iaieth yn mhell iawn o fod yn gyfartal iddo. Yn wyn- eb hyn, iai hunan-anghofrwydd hynod yntau yn ystod y dieg mlynedd hyn o galed-Afaith, teimhul irliai ydoedd—cyf- hvyno Tvsteb iddo fel iarw 'Ydd o werth- fawrogiad. Ond iatob Mr. O. L. Owen (ei fab) ydoedd—" N oedd ei dad yn ewyllysio dim yn bersonol, nao '0'1' natur a grybwyllwyd: ond os dymunid amlygu gweri li f'awrogiad o'i lafur, mai y ffurf ewyllysiai ydoedd—ar wneuthur Casgliad Arbenig tn ag at Drysorfa/r Undeb Ysgolion, er i'r Ysgrifennydd newydd glwel "working capital" cryf o'r tu :oefn iddo, fel y giallai wneuthur yr Undeb (Y. Sul) yn fwy o iallu nag erioed. Felly yr ymrydxlhaodd yr anwyl a'r hoffuis Mr. T. Humphreys o'i gyfrifol- deb, yn hollol nodwieddiadol o hono'i hun, a icliydag apel ar i ni ddyblu ein diwydrwydd gyd,a'r rbia.n hwysig biai-i 0 winllan ein Harghvydd. Penderfynodd y Pwyllgor gytnerad- wyo1 hynny, a gohirio'i ystyriaeth 0 hono hyd adeg Oyrddau'r Undeb. Hyd- erwn y gwel holl aelodau'r Pwyllgor Cyffredinol hyn io Nodiad. Gallwn gadarnhau geiriau ei fab, Yn deilwng y llafuriodd." A' i fodd had Uwyddiant 111 wy yr achos a gar odd efe a'r fath serch anglierddol. Dros y Pwyllgor, Moriali, Pentre. EGBERT GRIFFITHS.

uITCHING BURNING ECZEMA WAS CURED IN TEN DAYS

u- ITCHING, BURNING ECZEMA WAS CURED IN TEN DAYS. CHEMIST TELLS OF WONDERFUL RESULTS FROM THE OXYGENATED WATER OF BATHS, CONTAINING COMMON SALTRATES. For nearly ten years I was afflicted with a 'complication of bad skin dis- eases, wliicli caused untold anguish, and often r:ondered: Isleep at night utterly impossible. I bad symptoms of eczema acne, urticaria, and even psoriasis, my body and face being literally la mass of sories and rashes. I also suffered i'min rheumatism, and one day while resting' my Tight leg in an ordinary hot isaltrated water bath to reduce uric acid :Svvielling, pain and stiffness, I was surprised to notice that the iskin dis- ease had lost its red, inflamed appear- ance and most of1 the soreness bad dis- appeared. To make, a long story short, I immediately bathed my entire body in the salt rated water and that night enjoyed my first sound sleep in months. After cont inning fox ten days, my skin became beautifully clear and healthy, and, better still, the disorders have not returned since. Any chemist can sup- ply at slight cost a, few ounces of the common refined Beudel Bath Salt- rates, aiid .about two table,spoonfuls are enough to transform the water of a bath. Dissolve1 a. teaspoonful in a hand-basin for washing the face, and cloth compresses wiet with the saltrated water are useful for quickly drawing any pain froim: affected parts. I always recommend this treatment for any skin affections, and when prepared very strong, even for corns, tired, tender, aching feet, and all foot troubles. It never fails, and from analysis I know that, among other strong healing aiid antiseptic qualities, it releases a very large amount of free oxygen in the water, which accounts for much of its remarkable curative powier, since oxyg- en is Nature's own purifier, bactericide and skin-clearing" tonic. The saltrates compound will form a British repro- duction of practically the exact medi- cinal and highly oxygenated' waters wiiioh have- given a world-wide repu- tation to the natural curative baths at Aix-le-Bains, Eileen, Aix-la-Chapelle and otlier famous springs. These wonderful waters all act by releasing oxygen.-J.L.C. NOTE.—There has as yet been no rise in ithe price of this compound, but as in the-, case of all drugs during the war, a sharp advance is to be expected at any time.

TY A THEULUR MEDDWYN

TY A THEULU'R MEDDWYN. Golygfa ddoluria ein calon Yw aelwyd y meddwyn bob pryd, 'Does yno ond tlodi i'w ganfod, Lie gallai fod llawnder o hyd Ymddengys fod tlodi yn amlvg, A'r ty yn annheilwng o dre Y dodrefn a'r muriau lefarant Fod rhywbeth rhyfeddol o le. Mae meddwdod yn dan,gos ei hagrwch Ar ruddiau y teulu bach prudd, O'r mwyaf i'r lleiaf, beth welir Ond prudd-der yn gwelwi pob grudd. Fe dorrir ar fwyniant y teulu 0 herwydd ymddygiad y tad Y plant a ganfyddir fel crwydriaid, Am danynt tosturir drwy'r wlad. Pan byddo Dydd Gwyl" yn yr ardal, Bydd bywyd yn ferw a lion, Ond teulu y meddwyn a leddfir, 0 herwydd maint prudd-der y fron Y wraig a wna sugno cysuron Wrth dreniio drwy obaith ymhell At ddyddiau rhagorach sy'n gwawrio, Pan ddaw yn y man gysur gwell. Ei gobaith a seiliwyd yn gadarn Yng ngallu a rhinwedd ei phlant, Pan gyfyd y cyfryw i'w hoedran Bydd pob un o honynt yn sant. Gwireddwyd eu gobaith yn hollol, Fe'u gwelir yn ddedwydd a phur, A neb yn yr ardal yn harddach Na'r wraig a fu'n ffyddiog mor hir. Cwmafon. B. A. GRIFFITHS.

Y SABOTH SONNED

Y SABOTH (SONNED). Rhvw brydferth bont yw'r Sabboth, rhwng dau draeth, (3 wyn fwa, drawstiau preiff. Cryf ar bob tu I lawr hyd fin yr arian lif, mewn. rhu Ofer, ond taer, y rhuthra masuaeth ffraeth, A syrth yn ddistaw. Ni chwyd atsain fyth I'r. rhychwant ban, nac unrl-iyw goegaidd wawr, Neu ddu gysgodion frycha"r uchder mawr, Ddifwyna yr eiryog grib di-lyth. Fry, mewn distawrwydd diogel, rhwng dau li, Y galon ddeil mewn hedd di-drai yn hir; A'r enaid, fel pererin esmwyth, byw, Saif,gan anghofio blinder byd a'i fri,— A phwyso i weld y Nefyn ddarlun clir Yn afon dawel, deg, gorifwysfa Duw. Cymmer, Porth. CYF. PELIDROS.

AR GYFLWYNIAD TYSTEB I MISS M BLODWEN REES HARMONY SIR BENFRO

AR GYFLWYNIAD TYSTEB I MISS M. BLODWEN REES, HARMONY, SIR BENFRO. Cydunwn gyda'n gilydd, o alon bur a Hon, Mewn cydnabyddiaeth. wresog Ar ffurf y dysteb lion Ni raid dywedyd llawer Am waith ein hanwyl chwaer, Mae hyn yn ddigon amlwg Yn ardal boff Pencaer. Mae'r chwaer yn dyfal weithio Mewn llawer dull a modd, A'r ardal oil yn uno I roddi iddi rodd Ei hymdrech sy'n ddiflino A diwyd yn y gwaith, A llwyddiant yn disgleirio Drwy bob rhyw ran o'i thaith. Angylion nef fo'n gwylio Ei bywyd is y nen, A rhinwedd beunydd fyddo Yn goron ar ei phen Ac ysbryd gwneyd daioni o galon lawn 0 serch Yw'r pennaf peth i harddu Cymeriad llednais merch. Hir oes i'r chwaer ddymunaf, A llwyddiant rhag ei blaen, I ddysgu'r iengtyd hawddgar Mewn rhiniau diystaen. Pan ddel y dydd i groesi O'r anial dyrys maith, Nid tysteb a fydd iddi, Ond coron am ei gwaith. Trecynddylan. IORWERTH.

ITRWY GOED Y FOCHRIW

TRWY GOED Y FOCHRIW. (Tri Chennad Hedd yng nghwmni'r Sergeant Williams ar fore Llun ym Medi.) Yr heulwen wenai'n euraidd Uwch bryniau'r Fochriw gun, A'r awel dynei- falinaidd, Yn rhoi yn hael o'r gwin Ar fore'r LIun yn gynnar Ar hyd y llwybrau lion, Aeth pedwar dewr di-gymar j Am ieclyd mwy i'w bron. Y Sergeant Williams siriol Arweiniai gyda'i ddawn Dros ifyrdd oedd mor ddiddorol, Gan ddweyd eu hanes 11 awn Hen olion oes ramantus Ddangosai ar bob tu, Gwnai fryn a dol yn fedrus, Yn un golygfa gu. Hyd dawel ffyrdd y goedwig Wisg beunydd fantell werdd, Distawrwydd cysegredig: Oedd hyf yng ng-hartref cerdd Hen addurniadau'r cangau Yn garped aur i'n traed, A'r awel fwyn a ddawnsiai Ar lesni drud y coed. Nefolaidd oedd y tlysni Hyd taith yr orig wen, A'r cangau tew yn clymu Eu glesni uwch ein pen; Ein hudo wnai'r ddyfodfa A'r prydferth borth, i'r bryn,— Nid angof un golygfa Drwy oriau'r bore gwyn. Goginan. W. J. W.

Advertising

Oroen, ■ Cnawd, Asgwrn. RHAID GOFALU AM Y RHAI HYN. Esgeulusdod o unrhyw niwed i'r rhai hyn drwyi Ddamwain neu Glef) all achosi BLOOD POISONING A MARWOL- AETH Er mwyn osgoi perygi Meddyginiaeth Effeithiol rhaid ei yma.rfer mewn pryd. Does dim nior Iwyddianus a sicr a Gomer's, Balm Mwe hwrn yn awr yn cael ei gydnabod gan filoedd fel y meddyglin mwyaf sicsr a diogel a dd.«jganfyddwyd er- ioed at iacliad y cnawd, CTlach a NooJd Yn Plant. LloBg I i!wëllau, Ys gia.lda.nau, *??? ? .Js?&?  ( Scurvy, Plmlt ia Ben- y,wod ia Ba- banod, Tiar- wden, Gout, Cymalau Poeiius, Rheumatics, Poen Cefn, Piles. Hynod 0 effeithiol at GLWYFAU ar GOESAU. YrwlYi wiedi dioddef poieiitt-Li dirfaivr gan fy nglin am fiynyddau, a,c yn parhau felly hyd nes i mi ddefnyddio 'Gomer's Balm,' yr hwn yn ebrwydd a lesmwythaodd y boen a gwellhaodd y clwyfau yn bur fnan. MILOEDD YN TYSTIO I'W EFFEITHIAU RHYFEDDOL. Rhoddwch Brawf Amo. Gwellhad sydid sicr. Ar worth gan bob chemist a stores. V  T T9,x 1/3, 3 Pris gan gynwyis War Tax 1/3, 3/ a 5/ Gofynner am "Gomier'sBa!m." Mynwd1 weled enw "Jaoob Hughes" bob biwoh; heb' hyn twyll ydyw. Neu danf oner ei g we rth (P.O. neu Stamps) at JACOB HUGHES, Manu- ?facturing Chemist, M.P.S., L D S., Penarth, Cardliff. Gwthodlwch bob peth arall. COLQUHOUN & Co. ESI aBliSHeO 16BO WooHen .'?????? ALASHIELS, Manufacturrs,  Scotian(L Alwy LENGTH CUT AT MILL PRICES. OARKIAOe. P«m. PATTERNS of our LOVELY GENUINK GOODS Sent Post Free on approval to any Lady or Gentloonam SOOT044 TWeeD. VESTINOS MANTH OLOT040 evitimas FLANNELS HO OS ritOttlHHIQI »HIRTIHO» »CAN«BT» IHitTIM aviaoMTiNM tmiiu mittwo vanMl ta. \mm| Ore" a" Wtol Into Ww O O L "y kind Of WMtt? eeM* mmm and "qmhounlo Patt. N» «mk kMtltl TwtN aJMMH IWHt Wtm >1 mm tw