Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

*$ £$&$&&&&&&&$&&&& &&&&$&&&&&&&&&& *^««*«85&$&sas&$&$&m$ 1 (?EOR?E?S I  ?V? A?'T'TPT  PILE AND GRAVEL PILLS, 1 s gj jg Mwy gwerthtawr ynt i mi na'r aura coeth-arbedasant fy mywyd." g X ——_ ss ? ss Arwyddion Oyffredin Piles a'r GraveL i • POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATAUAD, Y BLEDREN YN g GYFFROUS A PI-IOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYgPO, RHWYJjEQD, 131PFYG j» 3 TRAUL, SURNI YN YR YSTUMOG, CWSG ANNE8MWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS gj DIFFYG ANADL, &c S a ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUSNESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &c. g a —— —— — £ 1 S5 I Ceorges' Ë ?Ja??? L ?N ?L  t?L??j?  PILE & GRAVEL I 1 PILLS. m a » 8'J 17, F.FTH A VOml, ? ?'   a QU-BBN'S th'?' ? ? —\ ?. ? — ? ']?????  <. ? S? Rbagf?T 174g, 1913. & ANWYL SYR,- J,Ia •9 Yn y dyddiau liyn, pan y oeir diluw O dystiolaethau i wahanol PedJajygiiiiajethiau, tieimlaf oddiar yr hyn ëJ a wn trwy brofiad personol, am dms ddeng mlyxuedd ar hugain, y dyl-wn ddwyn tptioketh ffdlon i'ch Pelen- !G au gwir werthfwr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro Y bwriadais yBgnf?iu atoch, odoodejs hyd yn |S S hy?. Gwn am eich Pe?e?u er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsinau 0 bobl, ga,n' ? 3 roi amryw flychau i eraill er mwyn eu isymud i roi prawf arnynt, a dywediaf yn ddifloesgni na wielais hwy'n FFI S methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, credaf yn gydwyjbodlol ei bod X y feddyginiaeth orou. ar y farohnad he ddyw at y PILES o.)r GEAVEL, ao nid wyf byth heh Flwch No. 1 yn 8S q- I FX Gellwch ddefnyddio'r Uythyr hwn fel y rnynoch; parod wyf i wynebu unrliyw lID i dytstio i werth mawr Ol eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd W vsgrifennir hyn geayf yn hollol a honof fy hun, heb fy nghymell mewn jj ? unrlw ffordd gan nob Ni wyr neb fy mod yn ysgrifenu atoch. Cynhyrfp. fi i y?grifeimu ?an y, llu mawr 0 $ eradwaethau i "foodrglI_eu' diwer?h at y Piles ?'r Gravel ddaeth o dan fy sew personol droion. Hyd- eraf na ys?yriwch fy Uythyr yn orf aith, gan mai un gwael wyf am ddweyd fy memwl yn gryno. J);I) ? Ydwyf, yi eiddoch yn ffyddlon,  ? ffiUAM TYLER. 0) Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chael "1' rnewa Tri Ffurf. « No. I Pile aud Gravel Pills (label wen). iS§' No. 2.—Ge«rgo's Gravel Pills (label las). 8i No. 3 .-George's Pills for thfe Piles (label goch). MT Gwerthir y PELENI Bydglodus hyn yn mhob man E mewn Blychau Is. 3<3. a 3s. yr un. Gyda'r Post am Is. 4c. a 3s. Qg. ?  .? GOCHELWCH EFELYCHWYR. g ==== —-  SI J PERCHENOG Ë! 9. 1!  J. t. George, ??.?S., Hirwain, Aberdare. ff j S 1 vo Llawlyfr Moliant. AD-ARGRAFFIAD YR UNDEB. (Yn Barod ytti Mehefia.) Codi y Pris. Ar bob Archeb ddiaw i law wedi Mawrth Slain, 1916, ao hyd nes djaw, y Farohnad i'w chyilwr eyanefin, oodir yr un pris am lyfrau yn y Solffa ag a wneir am lyfrau yn yr Hen iNodiant. Ctorlau. Solffa ac Hen Nodi ant. s. o. T iKw.71 2 6 Lledr, yxnyl oooh 3 6 Etogvsnall, y^wyth, ymyl aur 4 6 Moroooo, ymylaur 6 0 Eto, yfitwyth, Yapp, ymyl aur 7 6 Oludiad un oopi drwy'r Llyitliyrdy, 5e. Y 13eg i Ddosbarihwyr a Llyfrwerth- wyr. Telir cludiad gwexth Punt ao uchod i'r Oisftf agosaf. Gofaler enwi yr Orsaf honno with archebu. Anfotmer al y Parch. E. EDMUNDS, 26, Cradoc Street, SWANSEA DYMUNA MR. D.GWILYM DAVIES MUS. BAC. (Oxon), F.T.S.C., A.R.C.O., Organydd ac Arweinydd y Gan yn Eglwys y Bedyddwyr Cymreig Castle Street, Oxford Circus, Llundain. hysbysu mai y oanlyn yw ei gyfeiriad newydd, sef: 65, Brondesbury Road, LONDON, W., lie yr anfoner pob cais am delerau fel Arweinydd, Beimiad, Darlithydd neu Organ Kooifalisi. Baptismal j Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached', and guaran- teed thoroughly waterproof)— £ 2 2s. BAPTISMAL GOWNS-XL 58. 6d. Cash must acettmpany each Order. Please staiie Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS- Mils. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham, Cartref Cysurus i Ymwelwyr a LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards- Rees, MEIRION," 51, Redcliffe Rd. (off Fulham Rd), South Kensington, London, S.W. Trens trydanol mynych o Euston a Paddington Orsaf S. Kensington. Hwyi- us iawn i bob eyfeiriod. TELERAU RHESYMOD. A HOME FROM HOME. CARTREP ODDICARTREF.   -?. ja Ay'us?o?? (Pant-y-Ce? House), MARYLANDS RD., PADDINGTOH, LONDON, W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Padding- ton Station. Fare by Bus Id., by Cafe Is. Telephone:—No. 7037, P.O., Hampstead. W. GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting, & Wa&shing Machines. Knitters. ? ??? Hire Terms or ?M? Ca?h down. ?? Lessons fme. tiy? Latest improvements. f|» i?s ?B? j)??t 'Sewing .M'ahla.. Best and N.aMBa Cheapest. Over "111 12,000 sold. t Jn Give glU a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kegf in Stock. Call or write,- W. GRIFFITHS, 30, Queen Street., Neath. fSSttSn I Mevi pryil" I = Y" $W'vA* "diPYn yn wanllyd" — a ft iod yn ia-wdi rhedeg i M »wr dm "atlan o hwyl", Gofalwch g '?"?? ? itnhwyldeb cyn iddo droi yn M?wtt«h swack Y mM bob amser yn i anwybyddu hyd yn oed yr = = X?? *?? ? afiechyd. Bydd?i a xx NN"I- yn ?rfer dweyd: Y mae pob 2 H oitiad a goiter yn gyflc i anffawd Y 1\ Ihe hyn yn wit aitilwg o berthynas i H JK gyflwr fwaal yr iechyd. Achosir Ilawer SS 0 boom trwy anliwylderau y cyila a.' r afu; g = 01 swir hyn yn eich achos chwi, bydd If \111 dagn aaøerel e'r meddyglyrs enwog ac 91 adnabyddui—Beecham's Pills-Y modd- ? ion fiareu a dgrogel i'w gymeryd. C sir M g ctMsvvythyd yn Vffredin &r oi hyd yn = ? y dofn cyntaf; iros parhewch S I Cbyweryd å y t?MMMt 1" ftttot?tdd bydd i chwi yn ? ?UM Mfych !