Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Y Golofn Genhadol

.œ=,=:=. Y Golofn Genhadol. (Gan T. L.) Bydd yn dda gem ddarllem wyr y Seren glywed fod y, Paroh. L. Bevan Jones, Li A., B.D., yn oychwyn o India, y mis hwn, am yr hen wlad. ar ol gar if en ei dyruor cyntaf fel oen- iiadwr ar y maes. Bydd efe a Mrs. Jones yn axos am yohydig fisoedd yn yr Aifft, cyn oyrraedd yma, er mwyn cynxryd úwtrs neilltuol yn yr Arabeg ym Mhxifysgol Cairo.. Bydd hyn yn giaffiaeliiad maw i'n bxawd, yn ei waith pwysig ymhlith y Moslemiaid yn Daicea. Rhydd Oymxu gxoesawiad1 cyn- nes i Mr. a Air s. Joinei-, pan ddeuant dxetsodd. Nos Fercher, Medi 27, yng nghapel Bloomsburv, cynhaliwyd oyfarfod ypi- adawol i ddymfuno Duw yn rhwydd i 40 o genhadon a chenadeeau ar eu dychweliad i'w gwahanol feysydd. Y miae y oyfarfod hwn wedi dyfod yn wyl flynydd ol yn ein plith. Cadeix- iwyd glan Mr. T. A. Clompsto-n, X.C., a thraddododd araith gampus. Y prif silaradwyr oadd y Par oh. H. Roes Phillips (o';r Congo), Parch. C. B. Young (o India), ia Dr. Timothy Richard (o China). Pan alwyd ar Dr. Richard, cod odd y gy null eidf a fel un gwx dx eu traed, a rhoddwyd iddo dderbyniad brwdfrydig- anarferol. Y mae .nerth c or IF oxo! em cyd wladwr enwog wedi pallu cryn dipyn, er pan fu yn y wlad lion o'r blaen, ond y mae ei ysbxyd, ¡a'i nexth meddyiiol mor fjyw ag exioed.. Yr oedd yn ysbrydol- iaeth i'r oenhadoii ieuaric oedd yu bre.s- ennol i wra-ndo ar eiriau- dyn mOlr. fawr yn y byd oenhadol. Y mhlith y oenhadon yn dyohwelyd i India yr ioedd ein brlawd anwyl y, Parch. B- Emms a'i briod. Dymunwn iddynt nawdd Duw, ia, gwenau'r nef- oedd yn eu gwaith yn Howrah. Daeth a-Dan ¡Q¡'r wasg yr wythnos ddiweddaf, un :n'r llyfrau mwyraf pwyjS- ig a yisgrifennwyd ers hlynyddau—- sef Cyfrol o, "At( ),oif,o,n gan Dr. Timothy Richards (pris 10s. 6oh.) Llongyfiarchwin y Dr. ar dedY).1iloo y gwaith pwysig hwn. Ymdrinia a phynciau orefjrddoi!, moeisol, a gwleid- yddol yn China, ac y mae pob gair a ysgrifenna ar bob cvvestiwn d wy- reinioi yn sicr 0 ddarlleniad gofalus. Yn y benmod gyntaf ceir cipdrem ar ei fYlwyd boreuol, a darlun 10'1' ty yn Ffaldybveniii, He y ganwytd ef. Ym mhwyllgor y Gymdeithas yr wythnos ddiweddatf, rhoddwyd dcrbyii- iiad i'r Parch. D. Jones, o'r Congo, ar ei ypnweliad ar wdad hon wedi hod afni dros 4 biynedd ax y maes. Da oedd ei weld mor ddla ei iolwg lac yn mwynhau oyistal iochyd. Gobeithir y bydd iddo ymwreled eglwysi Cymru ar nan y Gymdeithas yn ystod ei arhosiiad yn ein plith. Y miae Dr. Reiaveley Glover newydd ddychwielyd o Iiidiia., Ile y bu ar daith yn ninasoedd mwyiaf dyisgedig y wlad yn areithio o dan nawdd y Y. M. C. A., a dhafodd groeisawiad' gwresogi gan y pwyllgor. Cafwyd garuido un o'r areitlnaii. goreu a- glywisom erioed ar s,efyllfia grefyddol a moesol India yn y dyiddiau hyn. Gwffiandawyd arno gyda phleser neilltuol. Darllenodd yr Ysgrifeixnydd Ciartnef- ill lythyr oddiwrtli y| Parch. P. Wil- liams 0 Jjaniaiea yn rhoddi hanes y aorwynt ofnadwy sydd wedi distrywio eymaint o eiddo'r bxodoirioin yn yr ynyis. Y miae dioddef mawtr ymhlith y Bcxlyddwyr biriod,or,ol. L-Iwyr ddinistr- iwyd 8 o gapeli, iac y mae 121 ogap- eli eraill WIPn. ie niweidio yn fiain-i- Gofyunir yn daer iMil gymorth i'n brodyr ariwyl ianffortunuB yn eu^caliedi.

CWRDD DOSBARTH CYLCH ABERAFAN

CWRDD DOSBARTH CYLCH AB- ERAFAN. Oynhaliwyd yr iuehod yn Tabor, Cwbiavon, Hydret' 5, dan lywyddiaeth y Pav'ch. D. G. Wiiliamia, Tabor. Yn absenodeb yr ysgrifennydd, y Parch. D. Darns, AbeTgwynfi, yr hwn sydd ar hyn o bryd yn gwiasanaethu gyda,r Y.M.C.A. yn Ffradne, dewiswyd y ..)oxoh. W. Richards, Pontrhydyfen, yn sg. am y tro. Wedi dechreu yn y iiirferiol!, gweithred:wyd fel y; oan- m— Cofn#dion. Darlien wyd a ehadarn- hawyd y Cofnodion. Gohebiiieth. Goliebiaeth o Eglwys Jerusalem, Bi-yn, plarthed cael gwein- idog. Cymieradwywyd yn gynnes waith yr eghvys, ac addawydVpob cym- orth poeiibl gian y Gynhadledd. Adroddiad y, Txysorydd. Rhoddiwyjd adroddiad cryno -an Mr. Joseph Wil- liams, y trysoxydd. Wedi'r hold dal- rolaU, gadewid mtewn Uaw ganddo,- X3 36. 4o. C,yfarf,u'r Pwyllo-o,r hwn am un o'r gloeh yA Tabor, ac ynglyn a gwaith yr y sol Sul yn y Doebarth, tynodd aJlan anxryw bethau buddiol i'w eyf- Iwyno i ystyxiaeth y Gynhadledd. Paeiwyd i ddierbyn adroddiad y PwyJI- gor. Y r Ysgol Sul. Oawisom anerchiad aT yr "Y sgol Sul gan y Parch. D. W. Hopkins, Caetellnedd, yr hwn oedd ar ymwieliad a ni. Dangosai fod y oyleh yn gwella yn yr ladran hon o wa-iih yr Axglwydd. Yn yr Arholiad diwieddaf YT oedd dwy ysgol yn fwy nag" arfer yn eistedd: 460 o ymgeiswyr yn fwv nag arfer; a hod yr holl yrn- geiewyr a eisteddodd yn 2,000. Di- oldhwyd yn gynnes i Mr. Hopkins am ei anerchiad. Cyiflwynwyd y miatex hwn gex ein bron gan y Parch. H. Hughes, Briton Perry, oedd ar ymwteliiadi a ni. Cym- cradwyodd y Gynhadledd alw o'r Pwyligox AdrantIlJol ynghyd ar uuwaith i syinud ymlaen ynglyn a'r Gronfa. Diolchwyd yn gyninies i Mr. Hughes am ei eiriau bxwdf ry,dig. Ein Llenyddiaeth. Cyflwynwyd1 i sylwi'r cyfaxf od gan y Parch. R. S. Morris hawliu ein cylohgronau am ein cefnogaeth lwyraf. Ar ol hyn, dis- gwyliwn weld gwellhiaxl yn yeyfeiriad, hwn. Cydymdeimliad. Datganwyd y; cyd- yrrndteimiliaxl dyfn:af a, phexthynasau yr ymiadawedigion oanlynol: -Paroh..T. Hughes, Nantymoel; Mr. W. David, Pyle; Mr. Jiames Williams, Caetell- nedd; Mrs. E. R. Da vies, Tabor, Mr. David Elias, Penuel. Ac Ar brodyr oanlymol yn leu gwael- edd-- Mr. D. Rogers, Cyiumer; ia Mr. Thomas Davies, Penuel, Cwmavon. Gwelid bviah yn y, Gynhadledd oher- wydd abisienoHeb y tri bra-wd diwedd- af yma. Gweinidogion yn Yrnadael. Y mae dau o'n gweiniilogion wedi yrnadael am gyfnod i w)aiSia.na!ethju gyda.'r Y.M. C.A. yn Efrainc, set y Paxch. D. Davies, Abexgwynfi, a'r Parch. Morgan J. Jones, Cymmer. Llongyf- arehwyd y iklaii ax eu gwaith. Y miae iddynt ddymuniadau gOn3u"r cylch am eu llwyddiant, a'u dyohweliad aiCf- ref yin ddiogel. Diweddwyd trwy wteddi gan y Parch B. V. Davies, Abexgwynfi. Y Bregeth. Pregethwyd yn yr iliW gaji y Paxch. R. S. Morriis, Cwmavon, a chafwyrl oedfa rymuis ia wn. W. RICHARDS, Ysg. Pro tem. Pontrhydyfien.

O IRHIWMATICANHWYLDEB Y KIDNEY

O RHIWMATIC-ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae Rhiwmatic yn g-anlyniad uric acid crystals yn y Uy-v,,ethau a'r eym- aLau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansoddiad y methodd yr elwlod (kidneys) ei synlud f-el y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg griaddedig. A'r acid hwn yw'1' achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anliwyldeb y dwr, carreg-, gxafel, a dropsy. Mae Uwyddiant Thbledi Estora at drin Rhiwtmjatic a ffuxfiau. eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r fflaith eu hod yn rudtf,eru'r elwlod i weithredu'n natuxiol, a tlirwy hynny symudir achos yr anhwyldeb, yr hyn o angenrheidrwydld a symiuda'r effeithiau drwg a ddieillia o hono; ac miae wedi iachau achosion dirifedi gwodi meth- iant meddyginiaotha?u oreiu, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn ptymr gym- eryd lle'x meddyginiaethau hen ffasirwn a wexthix am bxisiau sydd allan o gyrxaadd pawb ord, y cyfoethog. Miae Tabledi Estoxa yn llawn deil- yngu y desgrifiad ohonynt—meddyg- iniaeth oinest am bris g:onest-l/3 y blwch o 40 diabledi, nieiu ohwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Pferyllwyr ymh,obm,an, neu'n rhad trwy'r poo' am y prisiau hyn, oddjiwrth EstorA Co., 132, Charing CXOSB R, LantlPn, W.O. Carmarthen Agent, A. I. Jouies, 16, aL

I COLOFN YR AWEN

I COLOFN YR AWEN. I" BR TYNER GOFFADWRIAETH Am fy anwyl dad, y Parch. T. Humphreys, Nazareth, Blaenllechau, yr hwn a hunodd yn yr Iesu Gorfl. 26, 1916. Daeth angel yr Arglwydd I'm cartref, un dydd, Ac aeth a'm tad anwyl O'i gystudd yn rhydd. Mor agos i'm golwg Daeth Gwynfa'r pryd hyn, Tra teithiai yn dawel Trwy niwloedd y glyn. Dychmygwn ei weled Yn glanio'n ddiboen, Yn berffaith a santaidd, Trwy haeddiant yr Oen, Ei lygaid a syllai Ar degwch ei Dduw Tra odlau Caersalem Ddisgynnai i'w glyw. Da was, da a ffyddlawn Derbynia efe Yn nhrigfa y nefoedd Yn awr mae dy le Ti borthaist fy nefaid, Ti wyliaist fy wyn Mawrygaist fy enw, Pob peth er fy mwyn." Yn wag mae y pulpud, Yn wag mae y ty Yn wag mae y gadair, A phob man i mi; Ond fry yn y nefoedd Mae'i fangre yn llawn, Ac etto," medd f'Arglwydd, Ei weled a gawn." 0 fore hyfrydlawn! Pan eto cawn gwrdd Yng nghwmni yr lesu 0 ddeutu y bwrdd Cawn weled rhai anwyl, Ac uuo a hwy Mewn moliant i'n Prynwr, Heb flfarwel byth mwy. Ond, Arglwydd, mae eisieu I ni ar y llawr Gael nerth a diddanwch Mewn storom mor fawr, O bydd i ni'n nodded, Yn Farnwr, a Thad, A dwg ni'n ddiogel I'r ber nefol wlad. I ANNIJI J. LEWIS. LLINELLAU COFFA I Am y ddiweddar chwaer anwyl, Mrs. M. A. Williams, M.E., Oaerdydd (gynt o Brynna, ger Pencoed). Achosodd ei marwolaeth sydyn loes calon i lawer heblaw ysgrifenydd y llinellau hyn. Hunodd yn yr lesu Awst 5, panar ei gwyliau. Ein calon sydd yn ddrylliau Dan bwys y newydd drom- I'n chwaer tra ar ei gwyliau Yn'sydyn gwrdd ag angau, O! chwerw chwerw siom. Pwy, fis yn ol, freuddwydiai, A'n chwaer mor lion ei gwedd- Y byddai heddyw'n huno Mewn hun ry drom i'w deffro- Dan gwrlyd llaeth y bedd. Teimladau briw perth'nasau A brwd gyfeillion lu- A droent yn ffrwd o ddagrau Pan safent uwch priddellau Eu mwyn gyfeilles gu. 0 ganol gwyliau'r ddaear, Ovrhaeddodd wyl y nef 0 draethau mor naturiol Oyrhaeddodd for tragwyddol Ei gwmni anwyl Ef. Hoff briod, plant, a ffryndiau, Sydd yma ac yrnhell— Yn wylo am ei cholli, 0 ceisiwn etto'i chwmni Mewn gwlad a chartref gwell." Y sydyn dro gofidus Fel adlais chwerw sydd— Yn cadarnhau y rhybudd A roddodd ein Pen llywydd— 0 gweithiweh tra mae'n ddydd." Owmparc, Treorchy. GWYNHEFIN. O.N.—Merch ydoedd yr ymadawedig i'r diweddar frawd Daniel Richards, Tonyrefail, a thybir fod pryder yn nghylch ei dau fab sydd ar faes y rhyfel wedi brysio ei marwol- aeth. E. G. T. GWEDDI DROS EIN GWLAD. BenHywydd doeth y bydoedd fyrdd, Santaidd a chyfiawn yw dy ffyrdd, Er siglo holl orseddau'r byd, Mae'th orsedd Di'n ddisyfl 0 hyd. Ein gweddi clyw ar ran ein gwlad, Sydd heddyw yn yr erchyll gad, 0 cwyd ein golwg tua'r nen, Rho ini brawf mai Ti sydd ben. Mawr yw ein beiau a di-ri', Ond Duw sy'n maddeu ydwyt ti, 0 maddeu i ninnau, gwna ni'n rhydd, A thywys ni hyd lwybrau ffydd. Ein meibion dewr ar for a thir, Sy'n ymladd brwydyr fawr y gwir, Boed'eu calonnau.'n demlau cun, Ac eiddo'n llwyr i Fab y Dyn. Dy ddwyfol hedd 0 dyro'n awr, I blant y gorthrymderau mawr Eu meddwl cwyd uwchlaw eu clwy, I'r wlad lie nad oes marw mwy. Duw gadwo'r brenin yw ein cri, Teyrnased drosom byth mewn bri; Boed egwyddorion pur y nef Yn seiliau byth i'w orsedd ef. Ein harweinyddion gwna yn gryf, Mewn ymdrech deg o blaid y ffydd Datguddied gweithrediadau 'u hoes, Ogoniant Crist a'i ddwyfol loes. Dy deyrnas Arglwydd, deled hon I drigo'n helaeth ym mhob bron Fel na bo son am ryfel mwy, Ond pawb yn son am farwol glwv'. Yr Aifft. F. WALDO ROBIlitTlI. I

Advertising

Croen, ■ u Cnawd, 1 1 Asgwrn. RHAin GOFALU AM Y RHAI HYN. Eegeukeadod o unrhyw niwed i'r riual hyn drwy Ddwnwain neu Glefyd aO aduosi v BLOOD POISONING A MARWOL- AETH. Er mwyn o^goi perygl MeddyginiaatH Effeithiol rheud ei ymarfex mewnpryo. Does-ditn mor lwyddianus a sicr » Gomer's Balm Mao limm aw yn cael ei gydiaftbodl gwl filoedki fel y meddyglin mvra siar a diogel a. ddarganfydd wydf w- iOEd at iaohad Olwyfau, ArcholliOI4 Twddiant- Y1 mawd, E Orach a Nellil Y1U mhenau PladA. Lioeg, Y s- gafc 0. Bœ1- wdan, Gout, Cymialau Poenus, Rheumatics, Poen Oefn, Piles. Hynod o effeithiol al GLWYPAU ar GOESAU. Yr WtYf wiedi dioddef poenau dirfaw gan fy nglin am flynyddau, Be n parhau felly hyd nes i mi ddefnjdidio 'G^otnier's Balm,' yp hwrn YrIl ebrwyod a eemwythaodd y boon a gwellhacdtl y clwyfau yn bur fuan. MILOEDD YN TYSTIO I'W EFFEITHIAU RHYFEDDOL. Rhoddwch -Dirawt Arno. Cmellhad sydd sicr. Ar werth gan bob chemist a stares. Pris gan gyjnwyp War Tax 1/3, 3/ a 5/ Gofyimetr am Gomer's Balm. Mynwoh voled, enw Jacob Hughes ar bob blwch; heb hyn tivyll ytd|fw. Neu danfoner ei gwerth (P.O. [neu Stanipid) at JACOB HUGHES, Manu- facturing Cheanist, M.P.S., L.D.S., Penarth, Cardiff. Gwrthcdweh bob peth arsll. COLQUHOUN & Co. EST ABLI8-M60 188G WoolleR GALASHIELS, manufacturers, ScotlaniL ILWY ceWGTtf, OUT AT MlUt PWICtS. OOftWACUt gAflfr PATTERNS of Our LOVELY GENUINE GOODS so" Port Fret on approval to any Lady et (hntltmuk MOKMRMN vuriNos MANTLE OMTHI ouivows ruwniw RUGa rMwmmoi ■Mirruvos lumro wmiw OV>KO(»ATtNO> MWM «x)m)M NMk \Mjr\ AI