Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

«$&&$&&&&&&&&&&&$asasas&s&s&s&s&ms ismss&s G ORG S'°  W 1 S*' t t* A    %< f  t '? S F°* ? '?'??????? '??*?'°W Give a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kepi in Stock. Call or wriie— W. GRIFFITHS, 30, Queen Street, v Neath. ■ Baptismal "I Trousers and GOWIlS. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS BAPTISMAL TROUSERS (with Shoos and Suspenders attached, and guaran- teed thoroughly waterproof)— £ 2 2s. BAPTISMAL GOWNS— £ 1 5s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS— MPs. R. Winter Jones Kingston Villa, Wrexham. VTeilwng o Sylw Pawb. X   — ?A?. Cwynion y Claf. Paham y pesychwch ac y dioddefwch g&sthder yn y frest pan y gftllWCh gael modd i'w symud yn dra buan trwy gymmeryd BALSAM of HONEY TUDOR WILLIAMS. RE-ioddwch Dreial iddo yn OdioedL Niwli Gwlimv, Khew, ac Eira ydvnt hynod o dueddol i gynnrychioli Afieohyd yr Organau Y mae pawb a d^yoddefaat oddiwrth Pesychiadaa Gauafol, Asthma, Buoaphitis, a Doluriau y Frest yn ofni y cyflyrau hyn ar yr avryr yn fwy nag a wna un rhyw blant ofni b wci bo Gan fod y dolurian hyn yn dod yn sydyn ac heb eu disgwyl, beth gwell fedr dyoddefwyr y cyfryvr ddoluriau ei wnenthur na gofalu bod ganddynt wrtb law feddyginiaeth brofedig ar gyfer y cyfryw i'w grmmorydarymddangosiadcyntaf arwyddion yr anhwylderau hyn. Y feddyginiaeth orea ac effeithiolaf ar hyn o bryd o flaen y cyhoedd BALSAM OF HONEY Tudor Williams. Ac y mae. ei dyfiant cyflym yn fiafr y cyhoedd yn* brawf ei fod yn nwydd o'r iawn ryw. Y mae wedi ei gyfansoddi o elfenau a gydnabyddir gan y byd medd- ygol y goreu sydd etto wadi si darganfod gan wyddon- iaeth feddygol ar gyfer yr anhwylderau hyfiy y proffesa eu gwella Yn ddiamheuol sicr y mae Tudor Williaros'Patent Balsam of Honey ya feddyginiaeth ardderchog at snwyd a holl ddoluriau y frest. ac heb os nac amheuaeth. rhydd esmwythad uniongy;chol mewn ycbydig fynydau. Dyma feddygin:,t'fJth hotiusat bobl 4C ni ddylai yr un teulu fod hebddo Pethau Gwerth eu Darigen. Mil. oedd yn cael eu Hiachau. Pa beth yw asthma? Anadliad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma ? Oes, dau un yn barhaol, a'r Hall yn dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwir y cyntaf yn Continual a'r olaf yn Periodical Pa beth sydd yn achosi Asthma ? Culhau crebychiad dirwasgiad y pibau meinion sydd yn arwain or corn gwynt i'r ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan i lu aneirif o bersonau a ddyoddetant oddiwrth Asth ma BALSAM OF HONEY. Anwyl Syr,-Yr wyf yn cael fod eich meddyginiaeth ar gyfer peswch yn gwneyd lies mawr fy mhlant. Byddwch cystal ag anfon Parcel arall i mi mor fuan ag y byddo modd. Os gellwch, anfonwch i mi ar bob eyfrff gyda throad y Post. Yr eiddoch yn ddiolchgar, JOHN WEBSTER, lea. Iooawr s8ain, 1889. 16, Salfcford, Clitheres Another Fact. Anwyl Syr,-Yrwyf wedi dioddef addiwrth beswch poenus, yn nghyd a phoeriad gwaed, am yr wyth mlynedd diweddaf, yn gyplysedig a bron gaeth, yr hyn oedd bron a'm lladd. a'r hyn a achosai nad allaswn gysgu na gorwedd yn fy ngwely yn y nos, Gadawy Handbill yn fy nhy rai misoedd yn ol, meddyliais y buaswn yn treio Balsam of Honey Tudor Williams, ac anfonais fy mab am botelaid at y fferyllydd agosaf. Cefais esmwythad unwaith a prynais un arall, ac yr wyf yn diolch i Dduw fy mod yn awr wedi fy llwyr wella trwy eich Balsam of Honey rhyfedd Gellwch gyhoeddi hvn yn mhob papyr drwy'r byd. Yr eiddoch yn gywir, MARGARET LEWIS. Jones' Row Carmarthen Row, Abertawe Medi r6eg. 1889. N OT ICE Gwerthir y feddyginiaeth hon yn mhobman gan bob Chemist a Stores mewn poteli is. iic., -2s. gc., a 4s. 9c. Peidiwch a chymmeryd eich perswadio i dreio dim arall, a phob peth a gynnygir i chwi Mynwch weled eich bod yn cael BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, ac ni fydd byth edifar genych. » I afiach rai rhydd heddwch dan eu bron A thry y cywair lleddf yn gywair Ilon. I I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceirunrhyw anhawsder i'w gael danfonir e am y prisiau uchod yn rhad a dyogel drwy y Po t unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y MANUFACTURER: TUDOR WILLIAMS, MEDICAL HALL, ABERDARE.