Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Christmas Evans ar IAmerig

Christmas Evans a'r Amerig. Gan Evauder. Cyfteithais i'r Saeismeg beth a rase r yn ol, ar gais y Parch. Lnight oil Wil- lijamis, D.D., o. -lythyrait a yisgrif- enwyd at. ei daid', gamrif yn ol, gan y sle-raff bregethwr Chri tmas Evans. Hyfrydwch digymysg oedd y gorcihwyl, a chiefais ganiatad Dr. Williams i roddi'r llythyiau i ddarllemwyr y "Drych." Yr wyf yn isicr bod llu o lythymu wedi eu juuifou gan wx-uiid- ogiiom -o- fri pi dro i dm, a, byddai oasgliad o honyiit yn dryisor gwerth- fawr. Gobeithiaf y bydd ymddangos- iad y rhai hyn yn dwyn i&raill i'r am- hvg, fel y bydd gain y ("Dryh" "Gongl yr hen lythyrau." Bydd yn ofynnol fodd bynag adael allau emwau a Idarn- au, lie y mae doethineb yn galw iam hyny, end bydd dig on yn aros fel ag i ni gaiel cipolwg ar Gymru fel yr oedd gainrif yn ol. Wele'r oyntaf o'r llyth- yrau, ao y, idae, pump o bonynt: r. "Christmas Evans at yr anwyl frla wd John Williams, o New York. Yn y gwirionedd, wele fi yn danfon atat anwyl frawd, gan obeithio dy foci yn cael igrym i fyw yn y dydd drwg, a siefyll hefyd, ao oblegid dy fod ar fy meddwi. Nid wyf yn peidio a. gwneu- thur oo'ffa am danat yn fy aogweddiau, gan ddymuno, os wvt dan un math o anfoddlonrwydd o Dduw, dy ddwyn di adref yn awylaw tirion. ei drugaredd, ac -os! mad wyt ti yn cael oyflle. i fod er adeiladaeth i eglwys Dduw, yna dy- muno yr wyf aJr i Dduw dy jsymud yn ol i'r lie y buost oddefnydd. Nid wyf yn peidio a ohoffbau'r pethau hyn yn fy ngwieddiau, ond dyeithr iawn yd- wyf pa fodd y IDaJe arnat ti. Dichon mai pethau yw rbeiny sydd yn tarddu oddiwrth fy. hiraeth i am danat. Er dy fod wedi myned mor belled dddi- wrthyf, nid oes dim a'n gwahama ni Qddi wrth em gilydd, .ond dirywiad oddiwrth y Gwirionedd, yn yr hwln y oedwir yrhai a godJoiclli. i fod yr Efeng- yl o uwch dysgeidiaetb na dim a fedr dyn ei ffurfio byth. Nid oee yma air o son am y; pethau oedd yn gyffredin eiarad pan oeddiet ti yma, a IT bxawd anwyl Morgan Roes, eef ein bod ni yn anffyddlon i'r llywodraeth arhyw beth felly. Mae y dwndwr disail hwnw wedi diffodidi; ond eto yr un peth sydtl yma. Llaweæ o bethau hynod a fu. yma wedi i ti fyrued oddiwrthym; un peth neillduol oeddJ y storm agododldi Cor- bet Owen o Ynys Maen Gwyn, Twyn- merim. Efe, a broeeoutodd y Tolera- tion Act fel y ffiniodid y -o fewn ei sir ef, am eu bod yn pregethu miewn ajiufudd-dod i'r Act bono. Ond y ean- lypaiad oedd fod y proffeswyr anghyd- wyjbodol bynny, pa rai nid ynt gydJa. ni, wedi bwriadu cario, ond1 mor lleied ag jyi g-allont o groes Crist, 0.0 wedi bwriadu na ddioddefont ddim dros y Gair, ma/u hegwyddorion eu hunain; ond ni ddioddefant dros y naill na'r llall er eu bod yn groes iawn i'w gil- [Ydd. Hwy meddaf, er mwyn bod1 yn groen In,a dysitilasant mewnQuar- ter Session yn y Bjaila,, ac a dyngasaat y; llwon gofynol i gael eu lioenoo, dan ad en y Dissenters. Er cased' oedd rhjeiny o'r bliaen., eto da oedd oael ffoi i babell Joel er dyogielwoh. Tebyg wrth hyny. mai diogtelwah yw y pwynt pen- af sydd yn mhob crefydd, oaid orefydd rbeiny yn unig pydd yn dysgwyl eael eu cygiawaau a'u padw trwy broffes- wyr yn yr teglwyjs, a mawr yw eu oelf- yddyd, fel nad ,erlidir hwy, oblegid croes Crist. Dyna, io, bosibl iti run new- ydd. Mae Edmund Francis a Hugh Williams wedi eu hordeinio gyda ni yn Mon, a phriegethwr da a daallus yw Edmund Erancis. Y mae athrawiaeth MacLean, o Scotland, wedi enill tir yma yn hynod ,wedi i ti ymadael a ni. Y mae John Jones, o Ramoth, yn 11a- furuis iawn, a doniol a deallus iawn. Y male. wedi ei ddiaelodi oblegid godineb. Mae Satan ymia a'i waith o hyd- W. Roberts sydd! i gael ei or- deinio yn Lleyn, Mawrth 22. Mae —— wedi ei ddiaelodi yin ac y rolae efe wedi, dd! i aros, a mawr yw y gofid o ganlyniad ei ddyfodiad ef, fel mate'n rhwygo'r eglwysi ar ei gyfer. Mae'r byd yn oaru ei eiddo yn fawr; gwaredod Duw ni rhag y fath aimryfusedd. Osbydtl i ti weld y hfiftfwd Morgan Rees, dyiwed1 fod Ghrist- lijas yn oofio am dano yntau, gan ddy- muno ei fod yn llwyddo fel y mae i wneuthur daioni. O'r Cwrdd Chwar- ter fu genyna ni yn Llangefni yr wyf yn awr, pryd yr wyf yn ysgrifenu atat. Y mrue yn Liverpool, ao fe'i diaielodwyd ef ar ddymuniad yr egl wys yn Nghymanfa y Gam yn y flwyddyn '95, ond er hyny, pregethu y male> efe o hyd- Yr ydym ni uwohlaw cyfreith- io Efengyl lawer o honom ni yma, hyny a welir. Y mae yna lawer o ears am danat ti ymia a'r brawd Morgan RØés; weithiau clywn ni eioh bod yn dod adrof; llawrenhiau lawer arnom y mae hyny, pei gallem ei gredu ef. Bryd arall y mae, hanelS eicih bod yn leioio eich lie yn fawr yna. Yn mhob swn nid oelS genyf ond eich gorebymyn i ofal Duw, a thiam arwieiniad gair ei TES Ef. Cofiwch fi at y brawd Hugh Jones, o Eaehynlleth. Nid wyf fi yn gwyhod fy moid i yn adnabod neb axall. Gyda brys iiiawr y oh weched o Chwefror, '96. Bydd wych." 1. Ysgrife'nwyd y llythyr uchod. yn 1796 pan oedd Christinas Evans yn 30 oed. Cofied y darllenydd no, olmfodd addypg boreu ioer,, a'i fod, yn 18 oed qyn dvsgu darllen. Chwe mis o ysgol a gafodd qyn mynd i'r weinidogaeth. 2. Sylwer mor ysgrythyrol yw y llythyr. Yr oedd hynjyn mod'weddiadol -Y yn niodlweddiad ?l o'r Piwritaaiiaid wrth siamrllac pgrif anu. 3. EfaJiai y, bama rhywrai y dylem f ad wedi gaidiael allan y, cyfeiriiadau at weirddogion yn cael eu diaelodi. Dyna oedd ein teimlad niniau air y deohreu; ond gosodwyd hwy; i fewin er i'r eg- lwyBi Bylweddoli mor bur ydyw'r wein- id-ogiaeth lieddyw o'i chymharu i'r hyn ydoodd' ganrif yn ol. 4. Dengys y llythyr, a daw allaa yin fwy aanlwg yn y llythyrau dilynol, bod yr hyn a elwir yn "ddyegeidiaetb ruewyjdd mor amlwg yn Nghymru gan- rif yu ol. ag1 ydyw beddyw, er bod qynwys yr ymaidrodd wrth gwdi wedi aerwid. Bydd1 oofio hyn, hwyraoh, yn help i ni garo 11a.i ar yr oes hon gydeg 'esgyrn Christmas Evans a.'i gydoeswyr. V » o

CYFARFOD DOSBARTH Y CLWYD AR DDYFRDWY I

CYFARFOD DOSBARTH Y CLWYD A'R DDYFRDWY. Cynhaliwyd yr ucbod dydd Iau; Hyd. 19, yn Rhuthyn, dain lywyddiaetb Mr. R. Owen, Cefnbychan. Wedi oadarnbau penderfyniadau y, owrdd blaenorol, rboddwyd oroesaw cynnes i'r Parch. W. Rowe, gweinidog parchujs yr eglwys i'r doebarth, gyda dymuniadau goreu am lwyddia-nt, ar ei Lafur yn y diref a'r cylch. Estynwyd yr un croesaw i'r Hybaroh I. James, cyn-weinidog yr eglwys, fel aelod anrhydeddus o'r Gym- anfa. Croesawyd hefyd y Parch. J. Conway Davies, Dolywern, ar ei ym- weliad â'i fam-eglwys. 0 1. Derbyniwyd mynegiad y pwyll- gorau: (1) Yr Ysgol Sul gan Mr. E. D. Lloyd, Garth, yn dangos fod yr ysgolion ar y cyfan yn daJL eu tir, er oolli cymaint dn bechgyn ieuainc trwy yr alwad i'r fyddin. Dwy gwyngeid: prinder athrawon, ac anffyddlondeb ael- odau eglwyisig yn yr ysgol. Rboddwyd anogaeth gref am gefnogaeth pob" oielod i'r Ysgol Sul. 2. Dirwest, gian Mr. H. Ellis. Cefn-1 mawr. Diolchwyd i Mr. Ellis am ei gylohlythyr cryno at yr eglwysi gydag apel dair i'r eglwypi rodidi sylwarwn- ig i Ddirwest y Saboth Dirwestol a'r oynllun ar gyfer y, Gobeithluoedd. 3. Cenhadol, gan y Parch. E. K. Jones, CejinmawT, yn dangos fod yr eglwysi gydàJg ychydig eithriadau yn talu sylw i'r Genbadaieth. Gobeithir y sicrheir gwasanae-th y Parch. T. Lewis, Cenhadwr, yn fuan yn ycy loh, ac y rboddir isylw yr holl eglwyBi i'r cylch- lythyr anfonir atynt. 4. Y Drysorfa Gynhaliol, gan y Parch. E. Williams, Fron, yn dangos fod ages yr oil oi eglwypi y dosbartb yn deffro i'w cyfle ynglyn a'r Gronfa. Ceir l'hai wedi gorphen oasglu ac ore i 11 ar yr banner. Diolchwyd i Mr. Wil- liams am, ei ymdrech egniol o blaid y gronfa gydag anogaeth gref i'r eg- lwysi wneud eu rhan erbyn y cyfarfod neisaf fel y gellir cael mynegiad oyf- lawn ierbyn y Gymanfa.. 12. Cymhellwyd yr ieglWysi i wneud eu rharn at y Gymdeithas Fenthyciol a'r Ysbytai, ao anf on eu oasgliadau yn brydlon, y cyntaf i Mr. R. H. Ed- wards, Bryri Corwen, a'r olaf i Mr. Davies, Bryn Cenin, Colwya. 3. Dewiswyd Mr. D. ,E. Jones, LIan- elidan, a Mr. R. H. Edwards, Pandy'r Capel i ofalu am wobrwyon ar gyfe,r y plant gasglant pr gyfer y Gymdeith- as Gtenbadol Giartrefol. 4. Ein bod yn eymeradwyo anjerch- ilad y Parch. H. H. Williams, Cefn- bychan, ar "ran yir Eglwysi wy.uebii yr oieis newydd" i syhv yr eglwysi gyda dymuniad iddio gael ei ddarllen a'i fyfyrio a'i fyw. 5. Ein bod yn admev/yddu pender- fyniad y cwrdd blaenorol ynglyn a'r rbyfel. "Ein bod yn. Iclatgan eingofid mawr a dwys p berwydid1 y difrod acbosir gan y rhyfel brese-nol, ac yn galw ar yr eglwysi i weddio Duw am derfyniad bua;ll iar y, cyfryw, a'n bod hefyd yn g'ofyn i'rllywodmeth gymryd mesurau i ddwyn heddwoli oddiam- gylch y cyfie cyntaf. 6. Dewis wyd swyiddogion am y flwy- ddyn, Cadeirydd, Mr. R. Owen, Cefn- bychan; Is-gadeirydd, Parch. E. K. Jones, Cefnmawr; ail ddewiswyd Trys- orydd a'r ysgrifenydd. 7. Fod y cyfarfod nesaf i fod yn Cefnbychian. Mater i ymdrin arno, I "Crlefyrld yn y teulu," i'w agor gan Mr. D. E. Jones. Llanelidan. Yna oafwyd trafodaetb fuddiol a bendithiol ar Yr ysbryd yn rnha un y dylai yr eglwys wynebu ei cliyfie yn ngwYllioh yr argyfwng preseuol." Agorwyd yn fedrUJs gan Mr. W. Ed- wards, Acrefair. Siaradwyd ymlielLach ga

ABERDULAIS

ABERDULAIS. Nos Feroher, Hyjdref 4, cynhaliwyd owrdd diddorol iawn yn neuadd eang a phoNogaidd yr pglwys uohod, Van arurbegwyd Mr. Thomas D. Thomas, ein borganydd medrus a, ffyddlawnar | achlytsur ei briodas a Miss Beatrice Maddocks. Y mao Mr. Thos. D. Thomas yn fab i un o'n diaconiaiti ffyddloniaf, a Mies Miaiddocks yn unig feroh i Mr. Thomas Maddocks, trys- orydd ein Trysorfa Adleiladu, ac un o arweinyiddion ffyddlon owrdd y brodyr ieuaino, a diaoon ymro'ddgar yn yr eglwys. Cadeiriwyd yn bwrpasol jawn gan ein parobus weinidog, Parch. E. Parry. Aed trwy rag-leu ohwaethus a barato- wyd gan ysgrifennydd y mudiad', Mr. D. White look. .Canwyd yn felys iawn gan Miss E. Francis. E. Matbews, Mr. feaac Mor- gan, D. T. George, Datganwyd anthem gan y, cor o dan arweiniad J.,H. Pike. Gwasanaethwyd wrrth y betdoneg gan J. Ll. Rees, Miss Morgan, Ma&gwyn, a Jonah Morgan, M.B., B. John, T. Milner. Cymerodd yr anrheg y ffurf o awrlais anaxfioirol 0 brydfertli mewn 'mynor gwyrdd" ag alfgrlaff dlestbus yn datgan ein dymuniadau. goreu iddo ar ei briodas, ac am ei wiasanaeth gwerthfawr ynglyn a'r gwahanol ga,nt-' awdiau. v Trosgd wydd wy d yr anrheg- ar ran y cor gan ein gweinidog, y Parch. E. Parry, a dilynwyd of air fyreiriau gain y brodyr canlynol:—D. J. Rich- ards, diaoon ac arweinydd cor y plant; W. Morris, Thos. Maddocks, ThoiS. Samuel, ysgrifennydd yr eglwys; Jonah Morgan, M. B., J. Ll. Rees, diaoon ac arweinydd y ooir mawr. Diolchwyd yn gyrmies gan y brawd ieuanc am eu. parch a'u caredigrwydd tuag ato. DarlLenwyd penillion ididb gan y lly wydd, ao ynaadawyd wedi cwrdd a hir gofir.

IUNDEB GWEINIDOG ON BEDYDDIEDIG Y RHONDDA

UNDEB GWEINIDOG ON BEDYDD- IEDIG Y RHONDDA. Cynhaliwyd yr ucbod ym Aletl-ileh-am, Trealaw, Hydref 10. Yn absenoldeb y PaTch. T. M. Jonefe, trwy afieehyd, llywyddwydi gan y Par oh. T. T. Jonies, Blaenclydaoh. Arweiniwyd mewn gweddi gan y Par oh. E.Jones, Galli. Yna, peiiiderfrvniwvd. 1. Fod ein cydymdeimlad goreu i'w gyflv/yno i'r Parch. T. M. Jonies yn ei gyistudd bli:n. 2. Ei bod yn hynod flin gennym golli o'n plith join brawd amryddawn. y, Parch. J. Nicholas, Tonypandy; ond llawenychwn yn e,i pafle amlwg fel grweinidog Eglwys Heol Cabell, Llun- dain, gan ddymuno'n fawr ei lwydd. 3. Em bod yn cyflwymo Anerchiad iddo, a'r Parcbn. p. C. Jones a T. T. Jones gyda/r yisgrifennydd i'w thynu allan. 4. Ein bod yn cr^oieisawu'r Parch. E. T. Samuel i'n plith yn y modd oalonoeaf. 5. Ein bod yn cydvtndeunlo yn y llodd dwysaf a'r Parch. W. S. Jones yn wyneb colli ei briod lioff yn yr angeu. 6. Y cwrdd nesaf i'w gyrrnal ym Methania, Porth, a'r Parch. D. Jones, Toinyrefail i ddarllen papyr ar "Fv mbrofiad ym Maes y Rbyfel." 7. Cwædd Rhagfyr yn Ainon, Tre- alaw, a'r Parch. T. T. Jones i ddarllen papur ar Bregethu, la Chynllun Pre- geth." 8. Cwrdd Ionawr yn Nebo, Ystrad, a'r Parch. E. Jonies, Gelli, i ddarllen papur ar Lie defOlSiwn ym mywyd y Gweinidog." 9. Fod y Parch, G. Owen, B.A., Ferndale, i ddarllen prapur yng nghwrdd Chwefror, a'r Par oh. D. R. John, Porth, yng nghwrdd Mawrth ar destunau o'u dewisiad, eu hunain. Er lein riiorni o, areithyidd, eto "meius oedd y fwyn gyfeilliaejh yn y owrdd uchod. Ac wedi i'r Parch. T. T. Jones weddio, ymaldawsom i fwynhau oroasaw oaredig pobl Bethlehem. Mor'l. P R. GRIFFITHS. Moriah, Pentre. o

IGOFAL CYMYDOGOL YNNGHAERFYRDDIN

GOFAL CYMYDOGOL YNNGHAER- FYRDDIN. Fel engbraifft or dull y mae pobl C'aerfyrddin yn cynorthwyo eu gilydd, buasai yn anhawdd oael dim yn well i egluro na hwn. Darllenwch bob gair mae cymydog yn ddweyd yma, a bernwoh a allai dim fod yn fwy; o gynorthwy i ddyn neu fenyw sydd yn dioddef oddiwrth yr arenau Ar Chwefror 16eg, 1914, Mrs. E. A. James, o Pentrlemeurig: Cottages, College Road, Caerfjyrddin, a ddywed: Flynyiddau yn ol arferwm ddioddef oddiwrth boenau yn fy nghefn, a gwinaethent fi yn gysglyd a blinedig: Teimlwn. y poenau yn waeth pan yn gorwodd lawr. Yr oedd fy, mhen yn boemus, ac yr oeddwm yn dueddol o gael y)sgafnder pen. Yr oedd trefniant y dwfr hefyd yn arwyddion o an- rhefniant yr arenau. Anogwyd fi i gymeryd. Doan's backache kidney pills, ac ar ol gwneyd hyny canfyddiads ryddhad mawr. Ni chefais ddychweliad o achwyniad yr arenau. Mae fy ffryndiau eraill wedi cael lies gan Doan's pills, ac yr wyf yn siarad yn dda iam danynt bob amser. (Arwyddwyd) E. A. James." Ar Chwefror 15fed, 1916-dwy flynedd yn ddiweddarach—dywed Mrs. James:Yr wyf yn falch i ddweyd fy) mod yjn, cadwi yn yr iechyd goreu oddiar pan y gwellhaodd Doan's pills fi flynyddau yn ol." Pan y male fy, arenau yn dost mae yn gwenwyno y oorff yn araf. Dyna paham y mae, achwyniad yr arenau mor ddifrifol ac yn diweddu yn fyn- ych yn angeuol. Mae Doan's back- ache kidney pills yn glanhau ac yn iachau yr arenau, poen oefn, gwynegon, dyfrglwyf, anrbefniant y dwfr, grai- an, blinder, gwendid a marweidd-dra annaturiol. Oddiwrth holl werthwyr, neu 2/9 y blwch, gan Foster-McClellan Co., 8, Wells St., Oxford St., London, W. Na ofynwch am backache axeu kidney pillis--gofyA,wah yn arbenig am Doan's backache kidney, pills, yr un fath a gafodd Mrs. James.