Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

C YMDEITHAS GENHADOL Y BEDYDDWYR YSGRIFENNYDDION (Tramor) PARCH. C. E. WILSON, B.A. (Cartrefol) PARCH. W. Y. FULLERTON. CYNRYCHIOLYDD CYMRU PARCH. THOMAS LEWIS. AR Y MAES: Cenhadon 188 Cenadesau 118 Gwragedd 168 474 MEUSYDD YN I India, Ceylon, China, Congo, Itali, Llydaw, Jamaica. Bedyddiwyd y flwyddyn ddiweddaf: 2,321. Y CYMRY AL,LAN 0 0 Y rl R U. Sef yd 1 wvd Cenhada: tli Llydaw gan nifer o eglwysi Deheudir Cymru, yn 1834, pan aeth y Parch. John Jenkins, o Hengoed, allan dros y Culfor, ac ymsefydlodd yn Morlaix, He erys prif- orsaf y Genhadiaeth hyd heddyw. Deng mlynedid wedi hynny, apeliwyd at y Gymdeithajs Genhadol i gymeryd dros- odd y gwaith er siorhau mwy o lwyddiant. Cymer eglwysi Cymru ddiddordeb neilltuol yn y macis pwysig hwn, ac iapelir atynt am eu cydymdeimlad a'u cynhorthwy yn awr. Y Cenhadon yidynt:- Parch. A. LI. a Mrs. Jenkins; Y Misses Jenkins (dwy); a'r Parch. C. Hanmer, a Mrs. Jenkins. Bydd pob rhodd at Genha-daeth Llydiaw yn rodd i Dduw. Danfoner pob arian i'r Ty Genhadol, i'r PARCH. W. Y. FULLERTON, 19, Furnival Street, Holborn, LONDON, E C. LLYFRAU A CHYHOEDDIADAU UNDEB YSGOLION SUL BEDYDD- WYR CYMRU. Ar gyfer Mieysyddi Llafar 1917-18. Safonau IV. a V., Esboniad. aryr Epistolau Bugeiliol (1 a 2 Timotheus a Titus), gan y Parch. Edward Roberts, D.D., Pontypridd. Mewn llian hardd, pris 1/6, drwy'r,post 1/10. Y seithfed i'r dosbarthwr. Telir cludiad dwsin ac uchod. ALLWEDD I 1. A II. TIMOTHEUS, gan y Parch. D. Powell, yn cynnwys rhagarwein- iad cyheithiad newydd, dadelfeniad, .ac esboniad. Oydymaith gwerthfawr i Esbon- iad Dr. Roberts. Pris drwyr post saith ceilliog. Y seithfed i'r dosbarthwr GOFYNIADAU AR EP1STOLAU IAGO A TITUS, gan y Parch. D. Powell. Pris 21c. drwy'r post ??lo.?'??.. a III., LLAWLYFR YR YSGOI, SUL, gan y Parch. D. Powell. Crist yn galw a. dysgu. 4c., 7 am 2s/- drwyr post. HOLWYDDOREG Mr. J. Lewis, Y.H 2g., 119 Y dwsin drwy'r post. SAFON LAFAR, Arwemydd y Plentyn, sef Holwyddoreg gan y Parch E. Cefni Jones. prisle. Teiir cludiad tn dwsin sc ucliod. UC TYSTYSGRIF All NEWYDD yr Arholiad. I Safon Laiar 2g., 1.51 y cant. Safon I. V 3c 20/- Y cant. rYSTYSORIF BEDYDP Anrheg hardd i aglodau newydd. Pris 2g. drwy'r post. 13 yn v dwsin. LLAWLYFR YR YSGOL SUL, yn ym- drin a o* VTersi'j: Hen Destament. a'r Newydd, gyda tltrefnlen. Un o lyfrau goreu'r Iaith. gyd-, ttire rellir ei ddefnyddio fel cynhorthwy ychwan- ^,11 i -faes llafur Safonau 1 -III. Pris mewn afrven brydfert,h 6e.. 7 am 31 V-edi ei rwwmo If- yr un, neu 1 am 61-; yn rhad rirAv'r post.. yr HAUWR MAI, yn cynnwys Mynegiad yr Arholiad am 1917. Pns 2*0. drwy'r Llythyr- ?y Gwahoddir derbynwyr newydd. Y Beithfd ? S6 P^VERSLY FR y Plant Lleiaf at ddysgu 011 gan Mr. J. Lewis a Gwili. Ie. mAf 0K' r cludiad tri dwsin ac uchod, a rhoddir fi wsin r Cludiad un dwsin 2.e. ?ARDKN Y WYDDOR (Mesur 21 mod. wrth 16 mod). Oymwys i'r ygoldy a'r car- tre£. 10c. drwy'r post. ?AR??AR?D LLIWIEDIG 0 T? r?yYDD OlST (Mesur 18 x 13 mcdfedd), j Vr riost 1? (Gwaith E. Goodwm Lewis). Sler Blaendal, Oddiwrth yr Ysgrif- ENYDD Y PARCH. EDWIN JONES, BARMOUTH. Pence Envelopes At Gasgliadau Eglwysig. Prisoedd1,000 3s. 6c., post free 8s. lOc. "^1 Gellir cael Envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofyner am y prisiau at W. M. EVANS A'l FAB, Swyddfa Seren Cymru,' Carmarthen. D. VERNON DAVIES9 Organydd a Chorfeistr Soar, Llwvn- hendy. Arweinydd. Beirniad. Organydd. LLWYNHENDY, LLANELLY. INDIV (TAL Communion Cups Write for List of Patent Ideal" Outfits and Samples on appro., to the Makers,—TOWNSHENDS, LTD., BIRMINGHAM. TALIADAU. Receipts April 10-.17. £ s. d. V. Castle, Gardiff lOG T. Jones, Beulah, ,Ga.rth 0 2 2 W. J. Eviain's, Golden Grove 0 10 10 Miss M. Jameisi, St. Clears 0 15 0 W. D. Hopkin, Craigcefnparc 0 12 6 0. May berry, Llaud.-bio 0 9 7 W. Miles, Berthl wyd 0 19 9 D. D. Price, Llainisiadjwrn C 5 10 D. Jones, Yetybontbren 1 0 10 B. Williams, Bryngwran 0 3 4 Vincent Davies, Haverfprrd'wiest 0 16 8 J. D. LewiiSj LliandyisBul 0 10 10 E. R. Roberts, Port Talfclot 0 1 6 B. Philliipis, TumbLe 0 17 9 T. Phillips, Gilfach Goch 0 1'2 7 Alun Rogers, Ponfcey b 8 4 Miss M. J. Roberts, Rhosybbl 0 5 0 E. Morgan, Saron, Llandebie O 7 6 Carey Davies, Birkenhead 0 9 2 R. Bumford, Cwmpare 2 10 7 F. J. Hghes, St. Nicbo?s, Pcm. 10 0 Pern; 100 E. J. Hopkins, GwdYls, Aberdare 0 4 2 Abe?rd,.a,re 0 4 2 R. James, Halyhomt 0 7 9 M. J. Hughes, Bontnewydd 0 3 4 R. H. Morris, C o r wen 036 Miss Jones, jPenybont, Nr. Oarroig 076 D]. Bowten, Crymrnych 0-8 8 Miss Picton, Monks Hill 0 14 0 W. R. Thomas, Poitli 0 10 4 W. Bateman, Fishguard 0 3 6 W. John, Llanguxmock 0 6 3 L. Evans, 'Eeho Office,' Fishguard 1 0 8 R. Griffith, Clynderwen 0 15 0 '0 8 7 R. Willimllls1 Lower 7 James Lewis, Port Talbot 0 8 4 D. J. Rleles, Shotton 0 3 4 E. Owen, Cemmaes Road 0 3 4 T. R. Jones, Liverpool 0 3 9 D. Ivor Evans, Login 0 14 4 D. Bowen, Pontairdukis 0 11 8 J. Williams, Aberamman 0 10 0 W. Davies, Glianamman 0 15 0 Rev. W. IE. Da vies, Ilford, London 0 1 8 J. Jones, Pencader 0 8 4 W. Davies, Aberbiargoed 0 16 0 D. Jones, Abergele 0 1 2 D. R. Griffiths, Tyliorstown 0 8 10 W. Bonoher,' Tondii 0 5 0 Misis Jones, Pontardawe 0 1 8 J. V. Evans, Llanelly 0 16 8 R. Jones, Cross Hands 0 6 8 W. E. Richards, Nai-it;,ia.re,dig 0 8 4 Rev. L. W. Lewis, Bootle 0 6 6 T. Owen, Pender yn 0 5 10 T. Jones, Cymnier, Bridgend 0 8 4 A Pritcbarid, Talaruaii-liaeli 0 5 0 Pritn. Rohert3, A'bteryistwylth 0 1 8 D. Phillips, ))illlals PrOwns 0 1 8 D. Evans, Treherbert 0 8 0 Miss C. H. Lewis, Aber- ystwyth 0 16 8 Rev. D. Da vies, Brecon 0 1 8 Rev. S. Morris, Glyn Elan 0 '2 8 Rev. S. M o rr,,S, iglyii Elail 0 12 8 In last week's "Seren," by Print- er's error O. J. Hughes, Holyhead, is credited with (2/6. It should be 14/6. The printer's work has been re- markably correct from week to week. E. U. THOMAS, Treasurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen JOHN HARRIES, (Mab y Diweddar Barch. W. Harris, Heolyfelin, Aberdare), Gold Medalist, Organydd, dypgybl i Dr. A. J. Silver, Birmingham, ac larweinydd Cor Un- diebiol Narberth, ia ddymnna hypbysu ei f¡Old! yn labored i dderbyn ymrwymiad- au fel Beirniad Cerddoirol, llieu arwein- ydd Cymanfaoedd Can a, &c. Cyfeiriad, -J HARRIES, Council School, Nar- berth. BEULAH, HEOL TYNTYLE, LLWYNYPIA. Dechreu mis Mai bydd yr Eglwys hon yn dibynu ar Supplies, ac er arbed trafferth, dymunir gwneuthur yn hyabys fod yr Ysgrif- ennydd a enwir yn Nyddiadur 1917, wedi symud o'r ardal. Cyfeirir pob gohebiaeth perthynol i'r Eglwys i ofal J. TOWY THOMAS, F.S.I.A., LLYBAWEN, LLWYNYPIA, RHONDDA. SARON, TRELETTERT. Bydd yr Eglwys uchod yn agored i dder- byn Supplies ar ol y mis hwn (Ebrill). J. D. JACOB, YSG. A HOME FROM HOME. CARTRF.' ODDICARTREF.  D. JL Tmscott, (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD., PADDINGTOi^ LONDON, W. MODERATE CHARGES Fifteen Minutes' Walk from Padding- ton Station. Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone:-NTo. 7037, P.O., Hampsteiad. BRIGHTEN YOUR HOME by I?) getting your ELECTROPLATED ARTICLES SILVER PLATED as new at small cost. Write for Free Price List to TOWNSHENDS LTD., ER- NEST STREET, BIRMINGHAM. HysbysSada^ yr Enwad. CYMANFA CAERFYRDDIN A CHEREDIGION. Cynhelir y Gymanfa eleni ym Mhen- ciader, Mehefin 5 a'r 6. Dymunir ar i'r Gweinidogion a'r Cenhadon a fwr- iadoi foJ yii bresennol, ag isydd am sicrhau llety, anfon hysbysrwydd i Mr. John Johns, Dyffryn Gwen, Pencader, erbyn Mai 16. Is-Gadeirydd. RHEOL: "Fod enwau'r rhai y bwr- iedir eu cynnyg i'r' Is-gadair gan yr Eglwysi i'w hanfoai i'r ysgrifennydd ddau fis çy:n y Gymanfa, a bod eu henwau i ymddangos ar y Rhaglen." Liamyeter. DANIEL JONES, Ysg. CWRDD DOSBARTH CYLCH GOW- ERTON. Cynhelir y cyfarfocl nesaf yn y Triniti, Penclawdd, dydd lau. Ebrill 26, 1917. T. H. JONES, Ysg. Orueoerrig Rid., Pomtardulais. Daiier SyJWo Dymunir ar i'n gohebwyr anfon eu holl gynyrchion i'r Golygydd— Parch. J. Jenkins, M.A. (Gwili), 12, Glynrbondda Street, Cardiff.

Gwaharddiad i Gymru

Gwaharddiad i Gymru. Cyhoeiddiasom, yr wythnas ddiwedclaf, hysbysiad oedd^ yn ol hyrwyddwyr Gwiaharddiad i Gymru," yn "Alwad yr Amseroedd at Genedl y, Cymry.' Cyngor yy Eglwysi Rhyjdd oedd yn gyfrifo am yr 'hysbysiatd 'hwnnw, ?c anionwyd1 llythyr swyddogoi i bob, eglwys ry;ld yng Nghymru yn oymell oymorth i'r mmdi?d, ? gweddi ar ei ran. Un irhsBwm am jx ymgyrch hon yw i'r Prif Woinidog iedawgiymu y rodidid i'r Alban larngenach triniaeth nag a dderbyniai Lloegr a Chymru ■ Nid oedd obaith (am waharddiiad i Loegr, lao ynfyidrwydd loedd rheideg yn chwyrn yn erbyn barn a theimlad oorff gweithwyr cenedl. Mynn swydd- ogion 'Cyngor yr Eglwysi Rhydd gredu y gwyr Mr. Lloyd George fod Cymru yn iaeddfetach 'nag Llogr i dderbyn mesur jciyf, If1:C y dylai fwynhau teg- woh tebig i ieiddo':r Alban, o'r hyn lleiaf. Eglura'r Llywydd, Mr. Bed doe Rees, a',r trinvyi, eraill isydd a'u henwau wrth. y cyl,cb-lythy,,r-y Parohn. John Rob- erts ? M.A., Caerdydd; Gwilym Davies, M.A., y Feiini, ia'r Athro D. Miall Edwards, M.A., AberhiQnddu-natur yr ymgyrch yn helaethach, mewn 'llythyr a anfonwyd ganddynt i'r walsig. Dy- weidant (1) niai ar gymhelliad eglwysi rhydd o bolb rhan o'r wliad y oodwyd y cri ip blaid Gwaharddiad i Gymru, ac :Iliad mympwy pwyllgor mohonü. Ni fwr i ,ei d -ir ym, fwriedir eyfyngu'r ymgyrch i'r eglwysi rydd, oind giobeitnir am anfon dirprwy- aeth a fo'n cynrychioli pob adran o i lorsocl y ddadl gci,btoii y Prif Weinidog. (2) Nid oos a fvnnoi'r un GymdeithaiS ddirwest. fel y cyfryw, a'r ymgyrch, ac nid cais yw hwn i fanteisio ar yr argyfwng yr ydypi ynddo, i ledaBllu egwyddorion drrwest, er dymunoled peth a fydel- ai by nay yriddo- ef ei hun. (3) Yr amoan yw cynnull barn gyli- ledinol y gienedl ar ddymunoldeb gwa- hardduad drios. dymor y rhyfel, ac am ohwe mis ar 91 hynny. Bwriedir pwys- leiisio prinder ymborth y g,eiiecil, -a.'r fantai^ s o utal Idiniistr nwyddau gwerth- fiawr drwy wneuthur d-iodydd meddwol ohonynt. (4) NiJd yidys am dorri allan i Mr. Lloyd George y Ilwybr goreu i ddwyn hyn i ben. Gadewir hynnv i'w farn a'r ididoethineb ef. Yn urig ir arno i ystyried dymuaold-eb gwa- handdmd i Gymru, yn furfl uncwrr aT:a.Jl o r deyrnaa. ar yr adeg ddifrifol hon. Da gennym iddeail i'r ymgyrch brofi'n liwyddiannus iaw.i, cyn belled g yr aeth eisoes. Derbyniwyd ateb- ion calonogoi oddiwrth ddwy fil o eo-- lnvysi, la chefnogwyd y mudiad o