Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 7 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Y DDIWEDDARMISS ALICE WILI LIAMS LLANGOLLEN

Y DDIWEDDARMISS ALICE WIL-I LIAMS, LLANGOLLEN. Ar do B. 1 PoweR, Lerpwl; J. DavieiS:, B irken- Lead: H. Rees, Dolgellau, Isaac James Ruthin; E. Mitchell, Ponci-m; Ei. Wil1- liaimf, From, lrue oreill. Dymunir cyNwynto., drwy gyfrwng y S^ren,' dd'ioilch eynnos, dnois «in briawd, i biawb :a fymegojdd gyidymideimlad ag ef yp. ei dlroJ10d. W. 0. I.

mm EDWARDS LLWYNBEUDY SWYDDFFYNON

mm EDWARDS, LLWYNBEUDY, SWYDDFFYNON. Ymiadiawiodd y loh waet nagorol uchod yn ddisymwth, am y, wlad well y,n ddisymwth, ?a- a g'?lar m?wr Cl?i-?v?of,ro?r 8, ,a g,,alax m;awr yain wedi smyned ymheli, ond yr oedd ei 'chymieriad1 yn ofdidog mewn rhin- weddan. Merioh ydoedd i'r diweddar Mr. a Mrs. Jones, Ochrgraig, Swydd- ffynnoin, a. ichiafioidd y fraint o arddel Crist yn iteuano yn ei bywyjd!, a phar- haodid yn ddifwlch hyd y diwedd, yn djeilwng. ac anrhydieddiK o'i phloffels yn Bethel. Ymrunoidkf mown priodas a'T, brawd; klü iThomas Edwards, tuia 36 mlynedid yn ol, ia gwonodcl yr Ar- giwyd: 1 iarnynt meWn modd eithriadbi, fel y bu leu llwjyiddiant yn lamlwg iawn. Dechieuasaiit eu ibywyjd1 priodasol mown tyddn, yn ymyl Ystradmeuiig, enw Halodygofaint, ac wedi hyny, symudiasant i idydidyn llawer Ílawn ehangach 101'1' enw Llwynlbeukly;, yn yniyl SwyddiTyxmon, gan gymryd eu JJe yn Iddiwy4 a pliarclius yn y gloh ftHuaetbyddOfl. Coda^ant deulu lluosog-, pump b feehgyn a thjair 10 ferohed. Dydd Merclier, Cliwefror 14, gosodwyd y, gweddillion mar wo I i orffw:yis ym mynwent Ystracl Fflur. Y gweinidog y Parch. T. R. Morgan, yngliyd a'r Cydym- Parch. E. Evam, jypr offeiriad, "briod idteimlir ypa, ddwyis a.'i hnwylbrtod Mr. Edwards, ja'ir plant oedd mor hofE ganddi, ac a'r brodyr ai hunio, chwaor, sydd yjn gofalu am breswyl ei hewyrth, sef y 1 )rawd adnabyidjduis a pliarcliUK Thos. Davies, Swyddffynnan. T. R. M.

0 ARFON

0 ARFON. Gwnaeth yr alanas fawr ddifrod anaele air rai o eglwys i'r Gymajifa, yn ar bennig y rheiny a, ddibynna ar gynnyrch y ohwareli—ithfiaen a, llechfaen. Gorchwyl Ciated, y¡syv¡raØth, yw oadw'r drwB yn agored meivn ami Tin o'r cyfryw, ac oni dderfydd yrhyf- el yn fuian, .neu. ynteu dfdyfod cyn- horthwy o rywla, pclid na fydd raid can drws rhai o'r eglwysi hyn. Ca CronJ'a'r .Eglwysi Gweiniaid' sy-lw manwl gennym erhyn hyn. Dodwyd hi ar ei tln ae ac yggatfydd y cerdda'n rymus Cjyn boi hir. Yn ddiatreg bell- ach, oesglir yr enddewidion; a dilys y gellir d'arogan na fydd Arfon YP- 01 i'r un Cymanfa yn nydd y cyfrif. Dyellii' y ceir cyfarfodydd gwych ymg NghynhaJdledd y Gweinidogion. Syn-iudiad iioavyd,cl yw hWlJ. la, seflY1c11wyd ar gais rhai !o'1' gweinidogion ifaino er trafod y pethau a herthyii i'w gwaith. Ceir Hywyidd hyfedr yn y Paroh. D. Davies, Llandudno, a'r yisg- rifennydd. yw gweinidog Penygroes. Treuliivyd orig ganddynt yn ddiwedd- ar nwchben y Hyfr The Ministering Shepherd" (Jefferson). Agorwyd yr ymdrlafodaeth gan yr barch. Ddr. Davies. Pwno y oyfarfokl neisaf o'r eiddynt fydd "Y .Gweinidog a'r Plant,' ac fe ?y? ? Parch. A. J,. George, B.A.; B.D., Llanberis, y d?afoidaeth. Drwg- ia-wn igfennym golli o'n plith weinidog hyglod Llanllyfni a Phont- lyfni. Byrr fu tymor trigiats Mr. Davies ynia, eithr ennilloidd Jle: eynnes iawn iddfoi ei hiiii ar gyfrif ei gymer- id; telaid1, a'i ,allu disglair. Eiddunir ei ffyniant yn ei faes newydd, sef Calf aria, Clyd?ch Yale. Colled' JBawr. i? eglwysi. gwan y Sir 3rn ogyptal a'r URr?w yn y eiraedd cymidog'd, fydd galw i'r Eyddin .y gwedJdill o'r rhai a adawyd o?r myf- yrwyr ym Mangtor. Gresyjn na fae'r eglwyisi isyicl-d heb weinidogion yn fwy effrio, a rhoiddi. g"wahoddiadmyfyr- wyr i'w bugeilio, hyd yn oed tria pery'r rhyfel', £ a chwe mis wodyn.' Ni a jglywsom son a'n cluistiau „y: ?,is L!oie-r. R h,o- gwnoir hyn gan Eglwys Loegr. Rho-I ddir icaniatad i'w myfyrwyr • a.lael y eoiogau, a dial, ymlaen gyda'u cwrs addytsg preu y medront yn eu curad- waith. Bydd prinder mawr ü iyryrwyr gweiinidiogiaethol yn y blytiyddoedd ncsaf. Lláwenydlwl1 yn yr ajnrhydedd a ddialeth i ran Mr. R. Rofcierts, Llan- idhdnoi, slef ei' ethol yn Gadeirydd y Cyngior Sir. Gwr pybyr yw efe; aeid- fed ei Toxin, clir ei welediad, a pharod ei gyiigoi'. Caffed hir oes i wasan- aethu ei enwadi a'i genedl. MAB Y MYNYDD.

RHIWMATICANHWYLDEB IY KIDNEY

RHIWMATIC—ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae Rhi willatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y a'r cym- alau, effaith gdrmod o uric acid yn y eyfiansoddiad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o bo?n yn y eefn, ?M?M??o, sciatica, ?OM?, a.nhwyldieb y dwr, carreg, gr&fel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora. at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithred'u'n naturiol, a thrwy hyniiy symudir achois yr anhwyldeb, yr hyn o aagenrheidjrwydd a symiid,.?,,r effeithiau, drwg a dldeillia o hutio: ac mae wedi iachan achosion dirifedi gwecli meth- iant medldyginiaethau ereili, yr hyn sy'n cyfrif am danyiit yn prysur gym- er¡Wlllø'r meddyginiaethau lien H'asiwn a wertliir am brisiau pydid allan o g-yrraedfd pawb ond, y,, cyfoethog. j Mlae Tableidi, Estora yn llawn deil- j yrPgu y desgrifiad ohonynt—-meddyg- j iniaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch iO 40 da bled i, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhobman, neu'n rhad trwy'r post, am y prisiau hyn, oddiwrth Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, Wi.C. Carmarthen Agent, A. I. Jones, M.P.S., 16, Lammas Stfe.

CALFARIA SCIWEN

CALFARIA, SCIWEN. Cynhaliwyd ein pumed Gymanfa Gianu yn y He uchod ddydd Llun v Paisg. Arweinydd y dydd oedd y Parch. H. D. (Clement, Mas. Bac., G. & L.T.S.C., Treforris. Y llywydd- ion oedd Mri. L1. D. Richards, Rich- ard Menden, ia Dd. Richards, Organ- ydd Mr. Thos., Baggridge. Swyddog- ion y Pwyllgor, Mri. J. T. Williams, Samuel Jones iap, Evari Davies. Er bod y tywydd yn gymharol amffafriio, diaeth llu mawr ynghyd i bob'1 oedfa. Cyfarfod1 y bore i'r plant; oedfa dan eneiniald; y plant yn eanu ac adrodd yn rhagorol iawn. Aethant dit'wy'r pwnc yn deilwng dros ben; Mrs. M. A. Rosser yn lioli gydia deheurwydd meistrolgar. Ymhlith toniau eraalldat- ganwyd Ceiisia'r Xeisu Ma-#rj' Tre- ■wyddfa' (T. James, Sciwen), 'Arwain ni, 0 fugail tirion,' Cyn i'r haul fyn'd lawr,' Bydd in yr Tesu,' (T. Hill), ';0 'rwyf yn hoffi canu' (Sol. Watkins), a Calf,aria.' (J. T. Lloyd, Sciwen), Yn y pryuhawn a'r hwyr diatglanwyd 'Winifred' (T. L. Rees, Sciwen), Tontlliw' (H. D. Clement), 'St. Nicholas,' 'Pembroke,' St. Aelr¡edi,' 'Gwalia, (H. D. Clem- ent), 'Gwledd-oedd Seion," OYlsur; 'Llangoedmor,' 'Hyfrydlais, a, 'Mol- iant' (LI. D. Richards). Anthem, 'En- aid Cu,' &<■ (Isalianv). Adrodd wyd gran Meistri. Harry; Roberts, Gwilym gan, Arthur Morgan, Misses MamIi, Roberts a Hilda D,avies. Datganwyd gan M'itsisi 01 wen. Llolyd, Miss Taylor, Miss Mary Catherine Roes, a Miss Richards. Caf wyd araith Tiagorol gan Mr. Henry, Reason. Yr oiedid y Gym- anfa yn rhagorol ymhob ystyr. 'Yr oedd yp. lamheuthyn 'i ben a. chalon. Rhagorol a mei.-t; olgar <>;• Id sylwadau yr arweinydd. Eglurai feddwl ac YfS- bryd ,poibi emyn i foddhad parffaith, Gaiiwr CAN.

Advertising

At y Cymry. Yr Ymgyrch i Wahardd Gwneuth- uriad a Gwerthiant Diodydd Feddwol yn ystod y Rhyfel ac am Chwe Mis ar ol hynny. I Wneyd hyd yn oed y 10,000,000 Baril o Gwrw ganniatteir, rhaid difa 2,3 0 pwys o SIWGR 1 Pob 169 000, 000 pwvs o Mi ] Wjthnos Felly at* Ir¡ei, ygwneuthuH; d, mae ein pant cael eu nysfeeilio a elhwng SO p 75 y cas-it OIíU bywyd mwpf anhebgorol. N WNR .HLG0HOL HF-B DDIFA BYWYO, 1. EISOESY MAE PUMP CYNGOR SIR A NIFER MAWR 0 AWDURDODAU LLEOL YNG NGHYMRU WEDI PASIO PEN- DERFYNIADAU O BLAID GWAHARDDIAD DROS DYMOR Y RHYFEL. l 2. YNO NGAERDYDD, RHAGFYR 8, 1916, APPELIODD SWY- DDCtGJêON UNDEB CENEDLAETHOL Y MORWYR A'R TAN- NWYR (CANGEN SIANEL BRYSTE) AT Y PRIF WEINIDOG I SICRHAU LLWYRW AHARDOIAD DIIOD FEDDWOL YN YSTOD Y RHYFEL. j, ] ] 1 > -1 .■ ■ ■ I' v' 3. YNG NGHYFARFOD GLOWYR Y, GORLLEWIN GYNHAL- IWVO YN ABERTAWE AR MAWRTH 10, 1-917, AIL BAS- IWYD PENOERFYNIAD 0 BLAID GWAHARDDIAD, GYDA MWYAFRIF MAWR, AC Y MAE PENDE^FYNIADAU I'R UN PERWYL YN D'OD I FEWN BOB DYDD ODDIWRTH LODGES LLEOL CYNGRAIR Y GLOWYR. ■ 4. yV MAÊ DROS DDWY FIL 0 EGLWYSI'R DYWYSOGAETH EISOES WEDI PASIO PENDERFYNIADAU, GYDA BRWD- FRYDEDD, YN GALW AM WAHARDDIAD. tfJydych wedi ysgrrtenu at eich AelodSerleddol P A ycfych wedi nrmgf eich Awdurded Lisol i s' rn yn y mater P A wedi cael gan eich Undeb tJafur i sympd gfdm hyn P 1 Dros Gyngor Eglwysi Rhyddioln Cymru, W. BEDDOE REES, Elywydd1. v JOHN ROBERTS, tM A, Ysgrifennyaa Mygediol.  •GWILYM DAVIES, M. A ?Trefrnwyf yr Ymgyrch (Mygedol). ?. MIALL EDWARDS, M.A J Gwahoiddir tanysgrifiadau at dreuliau'r Ymgyrch. Nidi yw'r un Swyddog yn iderblyin tâl. Swyidldfa'r Ymgyrch: 12, Dumfries Place, Caerdydd.