Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn lECHYD. iF niae yn fater sydd yn dial perthyn- as a ohwi yn sicr lar ryw adeg HBU gilydd yn enwedig pan y mae'r an- wydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymos- odiad yr afiechyd mwyaf gwanychol hwn, i'w ymladd pan o dan ei ddy- lanwad alaethus, ao yn njeillduol ar ol ymoeodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r an- hwylderau mwyaf peryglus Gwilvm Evans' rva mr m At; Is Imi L i L,.I n C, Ouinine Bitters A gydnabyddir ra-n bawb sydd wedi rhoddi iddi brawi tag fel y feddygin- iaeth benodol oreu i ddelio a'r An- wydwst yn ei holl raddan amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylwieddau cyfoethogol a Gwaed Burhaol ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r boll anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwanegiad norfau. Y mae yn an- mhrisiad wy pan yn dioddef gan An- wydon, Pneumonia, neu unrhyw af- iechyd pwysig, nou wanyohiad wedi ei aohoei gan ddiffyg owsg, neu bryder o unrhyw fatb, pan y mae yna deimlad, oyffrediaol o wendid a blinder yn y corph. 6d- b (. d.¡ "¿" T t", Peidiwch Oedi Ystypiweh ef yn awr. IDa-nfonweh am gopi o'r pamphledyn o gymerad wyaethau. Darllenwch ef yn ofalus, ac tyri weh ef yn dda, yna pryinwoh botel gyda'oh Fferyllydd nou'r Stores agosaf, ond mynwchwel- ed wrth brynu fod yr enw; "Ghrilym Evans" or y label, stamp, a'r botel, oblogyd hob y rbai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. dwerlhir yn Mbobman. Mewn poteli, 3s. a 5s. yr un. Unig Berohenogion: QUININE BITTERS MANUFACTUR- ING COMPANY, LIMITED, LLAN- ELLI, DEHEUDIR CYMRU. Athrofa Aberystwyth (TJN O'R COLEGAU YM MHBIFYSGOL ctmitr, Prif-athraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D' DE,OHREU A'R 46AIK Tymor nesaf ar' Hydref 3ydd, 1917. Paratoir yr I. efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifyagol, Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw 0 honynt yn gyfyngedig i Gymru) y flwyddynJ hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwith ar yl8fedo Fis Medi, 1917. Am faailion pellach ymofynir a J. H. DAVIES, M.A., Oofrestrydd. At Ddosbarthwyr y 'Seren." 0 hyn allan anioner pob gohebiaeth yn nehvlch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y &i,-MR. W. M. EVANS, 'Seren Cymru Office, Carmarthen, a pbob Taliadau yn uniongyrchol i'r Trysorydd-REV E. UNGOED THOMAS,.The gManse Taber- nacle, Garmarthenfl Welsh Dramas. Y FEEGH o GEFN YDFA. Drama Gymraeg New- ydd. Gan J. Bonfyl Davies, Treorky. Pris Is. Y PERL DIADDURN neu ENW DA." Drama Gymraeg New- ydd, mewn Tair Act. Gan E. E. Hughes. Pris Is. (¡'J:F ••••-■ RTCA*. RIR'GSSCKR'AJ JFASLI'.IFFTFITGW TEULU BRONYGRAIG. DRAMA AR ADDYSG. Drama Newydd ar Addysg gan Z. Mather. Gyda Rhag- ymadrodd gan Syr Ed. Anwyl. Pris Is. Dro SHON DAFYDD (RICHARD JONES-DAVIES ESQ.) Y Ddrama mwyaf pob- logaidd a llwyddian- nus yn yr iaith; gan y Parch. J. Tywi Jones. Pris Is.; trwy'r post Is. 1c. JACK MARTIN, neu BOBL LLANDDERWYDD. Mae y Ddrama hon yn llawn o humour, ac wedi ei threfnu fel ag i fod yn un o'r chwareuon mwyaf derbyniol gan y Parch. J. Towy Jones; pris Is., trwy'r post Is. 1c. BORE CYNHYRFUS. COM- EDI GYMREIG. Com- edi ysmala mewn un Act gan E. E. Hughes; pris 6ch., trwy'r post 7c. ELUNED GWYN OWEN, neu YR ENETH GOLL. Drama boblogaidd, gan y Parch. J. Tywi Jones; pris Is., trwy'r post Is. Ie. I Dau Lyfr amrhrisiadwy i Aelodau Ysgolion Sabothol. I I=s B 0 N I D Y Geiriadur Ysgrythyrol mwyaf ESBONIAD poblogaidd yn yr laith. I teulu. — — CEIKIADUK Esboniad Cyflawn ar y Testament ———————————————————  MAT" ETES. YN CYNNWS. MATH ETES. Y Testun Awdmrdiodedig, gyda Chyf- G-an y Parch. J. J,nONxIECS r?M? at? he? tes)?. eiriadau CyfLawn, yn nghyd a Nodild- Gan y Parch. J. JONES ?Mathetes). au Beirniadol lac Eglurhiaol ar Eiriau ————— ac Adnodau 'dyrus, ia sylwadiau budd- iol ac ymarferøl ar ddiwedd pob penod, Yn Gyflawn mewn Tai.r Cyfrol hardd. iol ae ymarforol ar ddiwodd pob ]penod, GAN Y DIWEDDAR Barch THOMAS LEWIS c^yt 50s. cX7toWyn,'45s. Barch. THOMAS LEVV IS Cryf, 5 0 S cr?n L? s. Casnewydd. Nid oes amgen cyfeirio at Rag-or- Y Trydydd Argraffiad. iaethau y Geiriadur dihafal hwn, y I mae y ffaith fod Yn Cynnwys Ychwanegiadau gan. rai o Brif Ysgrifenwyr yn Nghymru. MILOEDD LAWER. wedi eu gwerthu o hfono, s'i fod yin Prisiau: Mewn Lliaa 7s. 6cli., postdal mewn galwad Parhaus. yn brawf I free; Hamr-L-ledr 9s. 6cb.; post free. or gwerthfawrogiad o hono. Yr Esboniad Cyflawn Rhataf, Gore, 0 Werth Anrhaethol a'r mwyaf Poblogaidd yn yr iaith. i Efrydwyr oV Beibl. ( f • W. M. EVANS A'l FAB, CYHOEDDWYR, CAERFYRDDIN. I Llyfrau. Difyrus Y GWIR ANRHYD- EDDUS D. LLOYD GEORGE: "T Ei Hanes o'r Cryd i'r 0 y f r i n gynghor," gan y Parch. J. Tafionydd Davies. Cyfaddas iawn fel Anrbeg i Bobl Ieu- aingc. Pris 6ch; trwy'r post 7c. GOFIANT DAFYDD EVANS, FFYNONHENRY, gan y diweddar Barch. Benjamin Thomas, (Mylyr Emlyn); pris Is.; trwy'r post Is. le Y Cofiant mwyaf gwreiddiol, doniol, digrifol—y mwyaf bywyd debyg yn y Gymraeg. Pris ls. J 0 H N PLOUGHMAN'S PICTURE'S (DARLUNIAU JOHN PLOUGHMAN) NEU YCHWANEG 0 SIARAD PLAEN I BOBL PLAEN. Gan y Parch. C. H. Spurgeon. Cyfieith- iedig gan y Parch. Thos. Morgan. Dar- luniadol trwyddo. Gwerthwyd droa 200,000 o'r llyfr hwn yn Seisneg; pri& Is.; trwy'r post Is. lc. DR. GOMBR LEWIS Hanes Poblogaidd o'i Fywyd, gan y Parch. T. Morgan, Skewen; pris 6ch.; YR YMOSODIADAU AR Y BEIBL YN CAEL BU BEIRNIADU, gan Spinther pris Is., trwy'r post Is. Ig. CASGLIAD o HEN GERDDI CYMREIG, gan Brif Feirdd Cymru; pris 6ch.; trwy'r post 7c. DANGER at the COMMUNION TABLE Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 33 affirm that in using the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated, To avoid the danger mor than ( 2,000 B r I till h C hUll C he. haTe substituted .IN DIVI DUAL COMMUNION CUPS so providing a clean Oup, free from infection for every communicant. Â.1>f you among Che 2,000 Unareh^s? If not, please write for Free List, Liter- ature and To6tin3anials saying ii fsamplee may be submitted, Carriage Free, j bv the MaIMTsw-TOWNSH ENDS LTD. BIRMINGHAM. "1 iSIIP' IIIIIBIIIIIIIIIIWIIIIW \1 a? -HE GREAT WELSH REMEDY. g !L D.4iKtvS COUGH MIXTURE RELIEF FROM | DAVIES'S COUGH MIXTURE COUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE IN 5 MNU'fES |i DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs i DAVIES'S COUGH MIXTURE for Colds 1 DAVIES'S COUGH MIXTIjR for Asthma B DAVIES'S COUGH MIXTURE for Bronchitis g DAVIES'S COUGH MIXTURE for Hoarseness ■ DAVIES'S COUGH MIXTURE lor taHueaxa 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE tor Coughs B DAVIES'S COUGH MIXTURE lir So?,e Throat g DAVIES'S COUGH MIXTURE Most Soothing B DAVIES'S COUGH MIXTURE Warms the Chest ■ DAVIES'S COUGH M!XTURE dissolves the ?tegm £ 3 DAVIES'S COUGH MIXTURE lor Stn?ers MYfES'S COUGH MIXTURE for Public Spevkers |R DAVIES'S COUGH MIXTURE Sy Chemists e?er vber ? DAVIES'S COUGH M!XTURE ? .c—«' §§ ? M?tES'S COUGH MIXTURE Proprietor- S t' DAVIES'S COUGH MIXTURE HUGH OAV?S. p ? !v)E'S COUGH ?'XTLREhemtst.?achYnnetn? ?? Is. 3c. a 38. y botel. SARZINE BLOOD MIXTURE CROEN IACH A GWAED PUR—Dyna a dim arall. Nid yw yii honi jrwella pob peth fel Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan grop afiach, ysfa, pimples. toriad allan, Scurvy Joluriau penddynod &c. yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture,' gan y drugist neu toch, 2s 90 y botel neu gyda 3c. at y clydiad yn ychwanegol oddiwrth y perchenog HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. LADD TYRCHOD. Y&grifena John Pryse, Maesymeirch: "Blinir ni acw gan Dyrehod cynyddent bob blwyddyn fel yr oedd y tir a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies Chemist, Machynlleth, wedi dyfemo peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw i'w Molrat. mewn packets Is 6c yr un. Prynais backet a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddid am ben pryfaid geT, vair, a hoddais y rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch vuvtf. Should be read by, Every Baptist. "THE BAPTIST TIMES & FREE- MAN." The Official Organ of the Denomination Edited by. REV. J. H. SHAKESPEARE,H.A Pries One Penny Weekly. l] f MByMwck Ddotth i | ?wapfyd" S a ym t?Wo "dipyn yn waoHyd" S "hab M ya iavm" wedi rhcdi i = lawr" "&a? a hwyl", GoWwch M am SYM4? yr, &mN"Ideb cyn iddo droi yn B 2 ¡Waeth. Y mM bob ..ml« yn mwwma ( 8ftwydu hyd yn oed yr )t 9 M?ydd Ititl o ?fiechyd. Syd'?i K S M?petwan yn Mfer dweyd: "Y mu pob n eiBeA a folkr yngyflei wiffawd", Y It S mi* Kyn yn wir amlwa o berthynns i ? = gyflvvr rwul yr iechyd. Achosir litwer boon trwy wihwylderau y cylla a'r %fu, li ? m fwir hyn yn oich achox chwi, bydd V- I dotn anwrale'r meddyglyn enwog Si Adnabydctu.Beec,ham' s Pills-y modd. j II ion gorcu a. dyogd i'w gymeryd. Ceir ? 5 osmvwythyd yn syffredin ar oi hyd yn g o&d y dogn cyntaf; ac os parhevvch JI! A Cbyneryi y polonam yok thootaidd bydd i chwi yn Ig fuan mtySu hchyd rhagorol i'r hwn, o p V bonibl y buoch yn ddysithr gyfnod hir. I ddynion a nwd%ed wedi rhedeg i M wr y Bu i**cham'f P faddy- « jpnimstb y fmOir ymddirivd Bydd i'w dafngf^k&lfiuaylhaoi a tol yn I fut.ft ddwyn ef^knau y v cyflwr H Jfeithiol Y munr hcfyd yn effdthiol « 9 i bwe y gwtmd, M fciiy yn Hetoli yr holl g forpk Y m« cyflwr a ddigidondid ac p aftedvyd yn ban yn Bdio i ddylanwid ? bomiddol S Btecbatn's I m .&<" 'w./ tm ttodi, li3 < 3/ iB-nw t >■ ivivintiaiHvxMr Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd ?an y Parch. 3has. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch, Fuller Gooch, Denadaeth Ley- lian. Mabwysiedir ef Y11 awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethaa fiaen unrhyw un arall, Gwinoedd CYMUNDEB ANFCDDWOL WELCH Anfonwch 6c. am r jjp a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y'rhai sydd wedi eu defnyddio- I W Ih L G 14 1,13 NON-ALCOHOLIC STFRlLSZf INVALID WINES. fleu Grawn- nodd Cyngwasgol sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. < POTELI PEINT, 2s. 6c pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwye o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus a Melus, ond yn donic cryf— Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcohol c IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y m? yn adfelydd y ge^lli.r ei roddi i ?le?Son gyda pherffaith liogelwch. Anfonir Potel Beint. fel gampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 28 6c. Welch Grape Juice Ce., Lfd.„ Saracen House, Sn.w Hill, LONDOM, m.1L Cysur Cartrefsl i Gymry pan ya Llundklsh Bingham Hotel Private), Oippoa?e 5, Southampton BaiIdingB? "SSr/AfclS? Chancery LMe. rabe tita.Uon. Lond 3n, W.O. This superior Hotel ia moat conyeaienilM si. tuated for Visitors for either Business V Pleasure, and is under the porfional mnpw. ) vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas L4,da. Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of Loudon. Special Featitre-Quierness tiosa Oomlortt Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges, Special Terms te Mimitiera. Eie^vrtc Light Throughout. Night Porter. Telegrams-Alcoves. London. Telephones—522 Centre Patronized ani Hllhly RtdnnwaSai eg Leading Welah 8. Pointed and Published for tho SBBJSJ* i CTMEU COMPANY Limited by Mi Morgan Evans & Son, at their Gen- eral Printing Office, 6, Hall sareet. Oanaarlhen. Friday, September 21, 1917.