Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 100

1 o 8

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 103

https://cymru1914.org/cy/view/newspaper/4113089/1" title="Next Page">Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

-u_ KTSTS&S&SAS&S&S&SSSASTS&S&S G 0 E I PILE AND GRAVEL PILLS. I" Mwy gwerthtawr ynt i mi wa r aup coeth -arbedasant fy mywyd." g Arwyddion CyfEredin Piles a'r Gravel. a I POEN YN Y CEN. y. LLWYNAU A'R' COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATA LI AD, Y BLEDREN YN j* S!!FFRQUS A PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHW-YMG, RHWYHEDP. m..?n < £ I TRAUL" SURNI YN YR YSTUMOG, CWM ANNEtMW?TH. TEMLAD MARWAIDD A CHYSGLY BLAS !S 8 ANNYMUNOL YN Y GENAU, BtDOUSNESS, Y BENDRO, NYCHDOD, 0!FFYG ANAM?——— ? i R I Georges' § I PILE & GRAVEL &- | S ? FtLE & GRAVEL ?  1 llLS. | [m 17, F yTH AVUUJi, 'S FI QUEHN'S PABK, S ? ÚONIx8 G I 17eg, 1913. S ANWYL Sn,- Rhagfyr 17eg, 1013. |Eg § a Yn y dyddiau hyn, pan y oeir dHuw o dystiol?thau i ?h&?I Fedti?imaethan '??? ?? ????.?' R I a wn trwy brofiad p??onol, &m dmi ddcn? mJyMdd ar h&,un, y dylwn ddwvn aLW*1™ g 8 an g?T ?hf?T ? y PILES u GRAVEL. Dro ar cl feo y b?i? y?l?? ???? ? ? ?? X2 I h ..6 Gwn am oich P?n&u ?r's dros ddeg ?ynedd ar hugain, & chy?e? ^s i™ r P«t am 1! 15.4c. a 3ø.2g. J» OOCHELWCH EFELYCHWYR. í R  PERCHBNOG: g I J E. George, ?.R.f.S., Hirwain, Aberdare. Ë Pence Envelopes At Gasgliadau Eglwysig. Prisoedd1,000 4s., post free 4s. 6c. El Gellir cael Envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofyner amy prisiau at W. M. EVANS A'I FAB, Swyddfa Seren Cymru/ Carmarthen. A HOME FROM HOME. CARTIREII ODDICARTREF. F -lik r" D. J. Truscott, (Pant-y-Celyn House), MABYLANDS RD,, PADDING Ton, LONDON, W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddlng- ton Station. Fare by Bus Id., by Cab 18. GWephone:—No. 7037, P.Q., Banpefcaid. Cunard Line. REGULAR P ASSENGEB1 AND FREIGHT SERVICE. LONDON-NEW YORK. LONDON-CANADA-NEW YORK. BRISTOL—CANADA—NEW YORK. LIVERPOOL-NEW YORK. For Rates of Passage, Freight, Dates of Sail- ing-, and Particulars as'to Loading Berths. Apply CUNARD LINE, Liverpool; Lon- don, 51, Bishopsgate, E.G. 2 29-31, Cockspur Street, S.W. 1; 65, Baldwin Street, Bristol 18a, High Street, Cardiff; 117, New Street, Birmingham; 1 & 2, Millbay Road, Plymouth or to Local Agents. Cartref Cysurus Ymwelwyr a LLUNDAIN. MRS. CORDELIA EDWARDS-REES, MEIRIOISr," 51, Riedcliffe Rd. (off fulhain, R,d.)b South Kensington, London, S.W. Trens trydanol mynych o Eustoa & Paddington Orsaf S. Kjensington. Hwjgl- f | | us iawn i bob cyfeiriad. maræÅu ) ————— Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARIIS OF 40 YEARS BAPmsMAL OBOUSima (with Shoos and ^^Latteied' aud, giumm- teed WrOUgtfy,, waterproof)— £ 2 gg. BAPTISMAL GK)WNS- £ 1 10s. Od. Cash mast accompany esdi Ordw. Bimm sfciAo Moaearemenl. NOTE THB ADDR=S- Mpss R. Winter dones, Kingston Villa, Wrexham. Teilwng o Sylw Pawb. vp j Cwynion y Claf. I Paham y pesychwch ac y dioddefwch gaetHaer yn y trest pan y gellwch gael modd i'w symud yn dra » buan trwy gymmeryd BALSAM OF HONEY Tudor Williams. Rhoddwch DreiaI iddo yn Ddioedl Ntwl, Gwiaw, Rhew, ac Eira ydynt hynod o dueddol i gynnrychioli Afiechyd yr Organau Y mae pawb a ddyoddefant oddiwrth Pesychiadao Gauafol, Asthma, Bronchitis, a Doluriau y Frest yn ofni y cyflyrau hyn ar yr awyr yn fwy nag a wna un- I rhyw blant ofni 'bwci bo.' Gan fod y dolurian hyn yn dod yn sydyn ac heb eu disgwyl, beth gwell fedr dyoddefwyr y cyfryw ddoluriau ei wnenthur na gofaln bod ganddynt wrtb law feddyginiaeth brofedig ar gyfer y cyfryw i'w g pmmeryd ar ymddangosiad cyntal arwyddion yr anhwylderau hyn. Y feddyginiaeth oreu ac effeithiolaf ar hyn o bryd 0 fiaen y cyhoedd BALSAM OF HONEY Tudor Williams. Ac y mae ei dyfiant cyflym yn flafr y cyhoedd yn brawf ei fod yn nwydd o'r iawn ryw. Y mae wedi el gyfansoddi 0 elfenau a gydnabyddir gan y yd medd. ygol y goreu sydd etto wedi ei darganfod gan wyddon. iaeth feddygol ar gyfer yr anhwylderau hyny y proffesa eu gwella Yn ddiamheuol sicr y mae Tudor Williams'Patent Balsam of Honey ya feddyginiaeth ardderchog at anwyd a holl ddoluriau y frest. ac heb os nac amheuaeth- rhydd esmwythad unioagy.chol aiewn ychydig fynydau. Dyma feddyginiaeth hoUusat bobl ac ni ddylai yr un teulu fod hebddo Pethau Gwerth eu Darllen. Mil. oedd yn cael eu Miachau. Pa beth yw asthma? Anadliad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma ? Oes dau un yn barhaol, a'r llall yn dyfod yn mlaen ar adegau, Gelwir y cyntaf yn Continual a'r olaf yn Periodical Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhau crebychiad dirwasgiad y pibau meinion sydd yn arwain o r corn gwynt i'r ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan i lu aneirif o bersonau a ddyoddefant oddiwrth Asth ma Balsam of Honey. Anwyl Syr,—Yr wyf yn cael fod eich medd/vHnio ar gyfer peswch yn gwneyd Iles Mawr mfmM fV Byddwch cystal ag ?n fOn Parcel arall i miYmr f bobcyfrffgydathroa?dy?? s??F??h ? ?ar bob cyfrff gyda throad y Post. ml ar Yr eiddoch yn ddiolchgar I JOHN WBBSTER, TEN 1 Ionav,r 28am, 1889. i5. Saltford, Cliiheres j Another Fact. Anwyl Syr,-Yr wyf wedi dioddef oddiwrth bh -j1 poenus, yn nghyd a phoeriad ? ?wSl poenus, diweddaf, yn gyplysedig a b;on iet^?y 1 hyn oedd bron a'm lladd. a'r hyn a ach • ? allaswn gysgu na gorwedd yn fy ngwolv °? ? Gadawy Handbill yn fy nh? yn r J ngwelv meddyliais y buaswn yn treio Balsam of 0 Tudor Williams, ac anfnais fy mab am botel^dZ^ Heryllydd agosaf. Cefais esmwythad ar unw "th prynais un arall, ac y?wyf yn diolch i Dduw? d yn awr wedi fy Mwyt weUa trwy eich R!I Honey .hyfedd Gel wch gyhoe?-?;ya?y?a mhob papyr drwy'r byd. Ill. 0 Yr eiddoch yn gywir, I MARGAREr Luwzs Jones Row Carmarthe????.?Abertawe Medi igeg, 1889. awe. NOTICE Gwerthir y feddyginiaeth hon vn gao Gwerthir y feddyginiaeth hon yn mbobm an gaD bob Chemist a Stores mewn potSi ? ?? ?''? 4s. 9c. Peidiwch a chymmeryd eic?P?swadio 3 dreio dim araB" a phob peS a  i chwi 4S. gcd. im aran. ei?bod? c??"??? ??OF Mynwch weled eich bod yn cael RA AKAat OF HONEY TUDOR WILLIAMS, ac ni fydd kb°yth edifar genych. y yt,  Ia6ach rai rhydd heddwch dan eu bron A thry y cywair Heddf yn gywair Uoa ? I w gael yn mhob man. Goruchwylwyr vn mhnk' parth o'r byd. Qs ceir unrhyw anhawsder i'^i danfonir e am y prisiau uchod yn rhad a d gae drwy y Post unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas G roge yn uniongyrchol oddiwrth y Y unoJ MANUFACTURER TUDOR WILLIAMS, MEQiCAL HALL, AHMAIM.