Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

tMussMStiiuauuMMasti as«&sgs&sg.sas&s&s&sa £ &s&sas titnLa^o^gta « w GEORGEIS PILE AND GRAVEL PILLS, i I .L'I ,< PIIjLB. g ¡" Mwy gwerthtawr  Mwy gwe?thtaw? ynt 1 ?! ?a'? a&B.? c?eth—??bec!a@a?t fy?ywyd.' | i 8 I Arwyddion Cyffredm Piles a'r GraveL ? I I POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU AR COLUD()JON own POETH, DWFR ATALIAD, V BLEDREN VN S GYPFROUS A PHOENUS, GWAEW?WYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYmO, RHWYJSE?? N?FYS (ji I TRAUL, SURNI YN YR YSTUMOG, cwsa ANNEaMW?TH, TEIMLAD MARWAmD A CHYSGLY BLAS J? ¡ ?MY?UNOL YN Y GENAU, Bt?OUSNESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &c ikNNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUSNE.53, Y BENDRO, NYC?IDOD, DIFFYG ANADI, &c, I  f ??? J B'  j J>llE'&RAVEl fe- j ? ? '? ? ? | PILLS. I t s a N ?. B  J ?? jg I .?r I ■ R ¡ ?' F.FTH A?ENUB, )? I ?' ? -? QUEEN'S PAJ?, 'g A ?.Nixm, | £ I R'W 17, 11)13. ë 1 Yn v dyddiau hy?, pan y deir diluw o   S 1 Anwix Si*,— llyn, pan y õmr d•; ihiw 0 dyB&olaethau i w&haitol Fednwi-r' tfaoiii™ & •. • ,C I a wn trwy b?a?d p??nol, am dr? ddang mlynadd ar Jhugpain, y dylwn dd2wyZn t^ToJaf ifch ffy,tddlon ?cb *?i> <*J**3™ >" # R£ ?u gwir wrthfawr at y PILES a'r GBAVEL. Dro ar ol ?o y bwn? vo f()rlJl atooh, ond œd hyd yn'¡; hyn. &w? ? ?ich P?n&u ei's dr? dd? mJy?d ar hu?in, a chymorad? hwr i J" £ ? ? ?  g?i amryw ayoh? i ?&ill er m?N ? symud i ml. pm wi M-nynt, a dTwoN7? o. H 1 yn te Ii G?IIwch ddsfnyddio'r Ilythyi hwn fel y mh; p&r? wyf i ^ynebu imrW un ?  mIg I eich p?lM?u. ? yw i mi. ddweyd p yB?if?mr hyn ?nyf yn holM o h 0 y, Ilu niav,7-r )I! ggym???a?h?i faddyg, -t au diwerfh at j P? &'r Gr?i ?ddwt-b" o d? fv ^Sw Der^ol dkoion. Hjd-S5 g ? na ya?wch fy .lly?yryn orf&jih, ?n ? um gwael wyf am Jd)yd fy m??J?'? /'?., ? ??- ?? '?S g Ydwyf, ypc siddods. yn %dd!on, |S ¡ Yd-wyf, yr aiddo,(,,h y,,u k-ydjion, ?ILIJA? TYLEB. ? ¡ y aNM y FeddygimiaMh werthfawr (m r? c.ba? S NMwaTf! Muff. 4% No. 1.—Gt?org?'s Pile and Grs.? Pills (1??? wQm). 11 No. 2.-Goo:rge'8 Gravel Pills (label hs). . 01 a.ø Owynion y Glaf. 'ø 'J ":¡,}.. 'I" Paham y pesychwch ac y dioddefwch gaetttder yo y frest pan y gellwch gael modd i'w symad yn dra buan trwy gymmeryd BALSAM OF HONEY Tudor Willi ms. Rhoddwch Dretai iddo yn Odloedi Nawa, Gwiaw, Rhew. ac Eira ydynt hynod o dueddcol I gyn^irychioli Afiechyd yr Organau Y mae pawba ddyoddefant oddiwrth Fesychiadau Gauafol, Asthma, Bronchitis, a Doluriau y Frest yn ofni y cyflyrau hyn ar yr awyr yn fwy nag a wna un. rhyw blant ofni I bwci bo.' Gan fod y dol urian hya yn dod yn sydyn ac heb eu disgwyl, beth gwell fedf dyoddefwyr y cyfryw ddoluriau ei wnenthur na gofain bod ganddynt wrtb law feddyginiaeth brofedig at gyfer y cyfryw i'w gircnmerydatymddangasiadcynts arwyddion yr anhwylderau hyn. Y feddyginiaeth oreu ac effeithiolaf ar hyn o bryd o flaen y cyhoedd BALSAM OF HONEY Tudor Williams. Ac y mae et dyflant cyflym yn ttarr y cyhoedd yo brawf ei fod yn nwydd o'r iawn ryw. Y mae wedi el gyfansoddi o elfenaa a gydnabyddir gan y yd medd- ygol y goreu sydd etto wedi ei darganfod gan wyddon. iaeth feddygol ar gyfer yr anhwylderau hyny y proffesa eu gwella Yn ddiamheuol sicr y mae Tudor Williams'Patent Balsam of Honey yo feddyginiaeth ardderchog at anwyd a holl ddolunau y irest, ac heb os nac amheuaeth. rhydd esmwythad uniongyichol mewn ychydig iynydan. Dyma feddyginiaeth hottusai bobl ac ni ddylai yr un teulu fod hebddo Pethau Gwerth eu Oarflen. Mil. oedd yn cael eu Hiachau. Pa beth yw asthma? Anadliad byr, brysiog Uafurus, A oes rhagor nag un math o Asthma ? Oes, dan un yn bf rhaol, a'r Hall yn dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwir y cyntaf yn Continual a'r olaf yn Periodical Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhan crebychiad dirwasgiad y pibau meinion sydd vn arwain o'r corn gwynt i'r ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan 11u aneirif o bersonau a ddyoddefant oddiwrth Asth ma Balsam of Honey. Anwyl Syr,-Yr wyf yn cael fod eich meddyginiaeéh ar gyfer peswch yn gwneyd lies mawr ?y mhlant Byddwch cystal ag anfon Parcel araU i mi ?or? ag y byddo modd. Os gellwch, anfonwch i mi S bob cyfrff gyda throad y Post. Yr eiddoch yn ddiolchgar, JOHN WEBSXBS, leD Ionawr 28am, IS8g, ifi, Saltford, Clilhen-ss Pd10ther Fact. Anwyl Syr,—Yr wyf wedi ioddef oddiwrth beswrh poenus yn nghyd a phoeriad gwaed, am yr wyth mlynedd diweddaf, yn gyplysedig a bron gaeth, yr hyn oedd bron a'm lladd a r hyn a achosai allswn gysgu na gorwedd yn fy ngwely yn y Ga.awy Handbill yn iy cny rai misoedd yn ol mefldyliais y buaswn yn treio Balsam of Honev Tudor Williams, ac anfonais fy mab am hotel aid at Seryiiydd agosaf. Cefais eamwythad ar unwaith pryaais un arall, ac yr, wyf yn diolch i Ddu"v fy mrsA yn awr wedi fy llwy weHa trwy eich Bats?Snir?? Honey rhyfedd Gel wch gyhoeddi hya yQ mnob papyr drwy r byd. Yr eiddoch yn gywir, MARGAREr LEWIS Jones' Row Carmarthen Row, Abertawe Medi i6eg, 1889. NOTICE Gwerthir y feddjginl^th hon yn mnobman ?an bob Chemist a Stores mewn poteli is 3C q g 0 5s. Peidiwch a chymmeryd eich p;swdio a dreio dim arall, a phob peth a gynnLirH i Mynwch weled eich bod yn cael BALSAM rS HONEY TUDOR WILLIAMS ac ni a 'b?7?*0 edifar genych. '• 1 afiach rai rhydd heddwch dan eu broa A thry y cywair Ileddl yn gywair lion. I'w gacl yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhnh parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder il w gae danfonlr 1; am y prisiau uchod yn rhad ado drwy y Po:>t unrhyw gyieirlad yn y Deyrnas GJ gal yn uniongyrchol oddiwrth y uno I, MANUFACTUJRER- TUDOR WILLIAMS, MEDICAL HALL, ABERDARE.