Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD. P mae yn fater sydd yn dial perthyn- a. ch wi yn sier ar ryrw adeg nøo gilydd yn onwedig pan y mae'r an- vydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod oeth i gymeryd i gadw draw ymos- odiad yr afiechyd mwyaf gwanychol hwn, i'w ymladd pan o dan ei ddy- lanwad alaethus, lao yn iueillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r an- hwylderau mwyaf peryglus  t:IÇl .&y 'flt.. gF' ri :v. Gwilvn. T .0', It" E  Evans"  IS 1'.1 V I,-J" <  Quinine '1fit\" t t kk,lJ e r A gydnabyddir -an bawb sydd wedi rhoddi iddi brawi keg fel y feddygin- itteth benodol oreu i ddelio a'r An- wydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae 3m Ddarparia&th syidd wedi ei fjiharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Grwaed Birhaol erwll, cyfaddas i'r Afu, y a'r holl anhwylderau sydd yn gotyn am alluoedd cryfhaol ao ychwaiwjgiad nerfau. Y mae Yn an- mhrisiadwy pan yn dioddef gan An- j on, Pneumonia, nou unrhyw af- 1 iechyd pwypig, neu waiiychiaid wedi ei, aehoei gan ddiffyg owsg, meu farydiar 0 J marhyw faah, pan y mae yna deimladi, cyfEredinol o wandid a blinder yn y i OOfTph. v i ■a P e i d j. w c h Ystypiwoh ef yn awr. Qanfonwch am gopi o'r pamphledyn o gymerad wyaathau. Darllenwch ef yn ofalus, ac ystyriwoh ef yn dda, yn* prynwch botel gyda'oh Fferyllydd úeu'r Stores agoeaf, ond mynwoh wel- tiel wrth brynu fod yr en", "Gwilym Evans ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un ya wirioneddol. Gr wer thir yn Mhobman. Mewn poteli, 3s. a 5s. yr un. Unig Barchanogion: QUININE BITTERS MANUFACTUR- ING COMPANY, LIMITED, LLAN- ELLI, DEHEUDIR CYMRU. Athrofa Aberystwyth (UN o'n COLEGAU TM MHBIFYSGOL OTMRR, Prif-athraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D DtCHBEUA'R Tymor nesaf ym mis D Hydref, 1917. Paratoir yr efrydwyr ar syfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o, honynt yn gyfyngedig i Gymru) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwith ym mis Medi nesaf. Am fanilion pellach ymofynir a J. H. DAVIES, M.A., Oofrestrydd -J At Ddosbarthwyr y 'Seren.' 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nehvlch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y cS-MR W. M. EVANS, 'Seren Oymru: Office, Carmarthen, a phob Taliadau I vn tmiongrrchol i'r Trysorydd-REV. E. tJNGOBlD THOKAB, The Manse qber- j acle, Carmartbenl Welsh Dramas. Y FERCH o GEFN YDFA. Drama Gymraeg New- ydd. Gan J. Bonfyl Davies, Treorky. Pris Is. Y PERL DIADDURN neu "ENW DA." Drama Gymraeg New- ydd, mewn Tair Act. Gan E. E. Hughes. Pris Is. TEULU BRONYGRAIG. DRAMA AR ADDYSG. Drama Newydd ar Addysg gan Z. Mather. Gyda Rhag- ymadrodd gan Syr Ed. Anwyl. Pris Is. Dic SHON DAFYDD (RICHARD J ONES-DAVIES ESQ.) Y Ddrama mwyaf pob- logaidd a llwyddian- nus yn yr iaith; gan y Parch. J. Tywi Jones. Pris Is.; trwy'r post Is. 1c. JACK MARTIN, neu BOBL LLANDDERWYDD. Mae y Ddrama hon yn llawn o humour, ac wedi ei threinu fel ag i fod yn un o'r chwareuon mwyaf derbyniol; gan y Parch. J. Towy Jones; pris Is., trwy'r post Is. Ie. BORE CYNHYRFUS. OOM- EDI GYMREIG. Com- edi ysmala mewn un Act; gan E. E. Hughes; pris 6ch., trwy'r post 7c. ELUNED GWYN OWEN, neu YR ENETH GOLL. Drama boblogaidd, gan y Parch. J. Tywi Jones; pris Is., trwy'r post Is. lc. I 15 o Lyfrau Adroddiadol. I 1.—Yr Adroddwr Ieuanc. Yn cynwys dros Hauer Cant o Ddarluniau SylnJ a Byrion at waaanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DAVIES. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 2.-Adroddl,y,fr Dirwestol. Yn oyn- wys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWEN- YDD. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 3.-Y Gwenitb Gwyn. Amoenir i'r Uyfr hwn fod at wasanaeth yr Yegol 8,LbbotW a Cliyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER ED- WARDS Pris Is., trwy'r poet 18 19. 4.-Yr Ardd F-ledou. Un o'r Llyfr- au goren i Adroddwyr, &o. Gan yr un Awd wr. Pris lis., trwy'r poO Is. Ig. 5.—Y Pren Afalau. Llyfr yn cyn Tvy3 Traethodau, Dadleuon, &c., at waa- anaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfar- fodydd* Biynyddol. Gan yr un Awd- wr. Pris Is., trwy'r post Is. 19., 6.—Y Dadleuwr. Yn cyjiwys caagl- iad o Ddadleuon Digrif a Chirefyddol Gan y Parch. D. Oliver Edwards Pris Is., trwy y post Is. lic. 7 .-Ly;fr yr Adroddwr. Yn oynwyr Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, A* Y mdd yd (1 anion. Gan Å WENYDD., Pris Is., trwy y post Is. Ig. IO.-Ysgol yir Adroddwr, ei hanp. cyntaf, 82 tud., yn cynwys Gwe1"8) Yr Adrodd, gyda Dayluniau Eglurhaol, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis; Yr Hanes Olaf, 62 tud., yn cynwys Darn- au Adroddiadol gantua 60 o Bigiou Beirdd y Genedl, detholedig gan Cyn- alaw, Pria Is., trwy y post Is. Ii-o. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, sef Ad- roddiadau, Dadleuon, Oaneuon, Difyr- us a Ffraeth, cymhwys i Gyfarfod. ydd Adloniadol a Chystadleuol. Gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'is post Is. lie. 12.-Y Dadleuwr Ysmala. Welsh and English Humorous Sketches. Gan amryw Awdwyr. Pria la., trwy'! post is. lie. 13.-DBcteaft Bud,dugul. (Buddiigrot yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrdri in.) Yn cynwys Deg o Ddadleuo. mt wasanaeth Cyfarfodydd LlenyddbL &c. Pris 6ch., trwy'r post 7e. 14.—Yr Adroddwr. Donfal. Oasgli o Adroddiadau a Chaneuon Digrif, allan o Farddoniaeth Telynog. Pr" 6ch., trwy'r post 7c. 1 15.-Y Rhasyti Diweddaf, sef Darnau Barddonol a Rhyddiaethol, yn gym- hwys fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn Maelor (Awd wr "Y Fodrwy Aur "). Pris 6ch., trwy'r post 7c. o LLYiFRAU CYFRIFON. At Wasanaeth Eglwysi Bedyddledi^ Cymreig, Ysgol Sul, < £ «. At yr Eglwysi. 1.-COFRES-LYFR o Aelodau Eg. lwysig at wasanaeth y Bedyddwvj Cymreig. Mewn 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 5s. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'r post 6ch. yn rha.o-or 2.-00PRESL YFR er cadw cyfrii Casgliad y WeinicLogaeth, wedi ei I rwymo yn gryf, 'leather back,' &0., 2s., trwy'r Post 2s. 3o.; Dwbl Maint, 4 swllt. 3.-Etto y CYMUNDEB, 2s., trwy■V Poet 2s. 3o. 4.-Etto y SEDDAU, 2a., trwy'r Plost 2s. 3o. 5.-LLYTHYRAU GOLLYNGDOU i Aelodau Eglwysi Bedyddiedig. Pris 2s-. trwy y post 2s. 3c. t W. M. EVANS & SON, PUBLISHERS, CARMARTHEN I W. M. EVANS & SON, PUBLISHERS, CARMARTHEN I Llyfrau Difyrus. Y GWIR AN-EHTD- j EDDUS D. LLOYD GEORGE: Ei Hanes o r Oryd i'r C y f r i n gynghor," gan y Parch. J. Tafionydd Davies. Cyfaddas iawn fel Anrheg i Bobl leu- aingc. Pris 6ch; trwy'r post 7c. GOFIANT DAFYDD EVANS, FFYNONHENRY, gan y diweddar Barch. Benjamin Thomas, (MyfyrEmlvn); pris ls.; trwy'r post Is. lc Y Oofianfc mwyaf gwreiddiol, doniol digrifol—y mwyaf bywyd debyg yn y Gymraeg. l,ris is. 0 H N PLOUGHMAN'S PICTURE'S (DARLUNIAU OHN PLOUGHMAN) NEU YCIIWANEG 0 SIARAD PLAEN I BOBL PLAEN. Gan y Parch. C. H. Spurgeon. Oyfieith- ledig gan y Parch. Thos. Morgan. Dar- luniadol trwyddo. Gwe rth wyd droa 200,000 o'r ilyfr hwn yn Seisneg; pris Is.; trwy r post Is. lc. DR. GOMBR LEWIS Hanes Poblogaidd o'i Fywyd, gan y Parch. T. Morgan, Skewen; pris 6eh.; trwy'r pot 7c. Y FFRAETHEBWR, yn cynwys Casgliad o Ffraeth-Ddywediad- au, Byr-Chwedleuon &e. Pris 6c., trwy'r post 7c. DASGLIAD o HEN GERDDI CYMREIG, gan Brif Feirdd Cymru; pris 6ch.; trwy'r post 7c DANGER at the lJii "1 coiMUNiQM TABLE ¿ ,J.. ""& Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 33 affirm that in usixif: the common Oup all manner of Infectious Diseases may be Communicate]. To avoid the dangacr mor tboo 2,000 Britich Chupchei have smbstrtuted IN DIVI DUAL r-OM M U NION CUPS so providing a. clean Cup, free from infection for every communioant. Ar* you among 2,01)9 H not, please write for Free Lis!, Liter- ature and ODBBtixnoniala <\1d,i:'lJ?, i samples may be submitted, Carriage Fre< by the LTD. BIRMINGHAM. i -HE GREAT WELSH REMEDY. I D:j8 COUGH MIXTURE RELIEF J'QOM ig B DWIHS'S COUGH MIXTURE COUGH I DAVIES'S COUGH MIXTURE IN 5 MINUTES B @ DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coutfhs 1 g.'DAVIES'S COUGH MIXTURE for Colds f » DAVIES'S COUGH MIXTURE tor Asthma ■ f DAVIES'S COUGH MIXTURE for Bronchitis g1 I DAVIES'S COUGH MIXTURE for Hoarseness OAYIES S COUGH MIXTURE lor iaHnehza i I DAVIES'S COUGH MIXTURE lor Ctiu9tis R DAVI'S COUGH MIXTURE lor Sore Tbroat iI ? UAY!ES'S COUGH MIXTURE Moat SMthtn)! n DAVIES'S COUGH MIXTURE Warms the Chest i I)AI? ES'S COUGH M!XTLRE Jisgoi?,es fie Phiegm i DAVIES'S COUCH MIXTURE for Singers 1 JAVIFS'?S COUGH MiXTURE tor Pr.bllc :??'PeAq ??ers?? I..m: COUGH MIXTURE BrCb,ml""w"i M DAVIES'S COUGH MIXTURE .? -<- foreu a siyogmi rw gyrre-yd. C,?;, k = ««wwytfr»y4 yn gyffrodm ar o) hyd yo M ocid y dw cyntaf; ac os pa. heA»cli jp Chwryt i = y yn riwdaidd bydd i chvvi yn M kian wfydiis ioehyd rhafcrol i'r hwn, tt | W boosibl y binch yn ddyakhr gyfnod hir. I ddynion a mwcKwl wèdi rhedea i Si wr y nu Sacdiun't P" feddy- tkti? r p§ir ymdd?-«d Bydd 9 fw ?hy? #ly«Ki»,«wi n Mdi, 1/3 « 3/«. I Welch s » NON-ALCOHOLIC STERILIZE Invalid Wines Neu Qrawn-nodd Cyngwasgol sydd yn j wir liufen y Grawnsypiau Melusaf a | djyjfir. I POTELI PEINT, 6C. j pob un o rai gynryohiolant nodd uwch- iaw pum' pwys o rawnwin, wedi eu gwaranta yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lIiw, neu u"liyw tLLter i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod iachus a Melus, ond yn donic oryf-Meddyginiaeth Nat- ur-anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth; adeiledydd y gwaed, torwr syched, a eh-odwrchwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non- Alooholio INVALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y giellir ei rpddi i gleifion gyda pher- ffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbvniad 2s. 60. Welch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, LONDON, E.C.I. Cysur Cartrefol I Oymr., pan yx LlimiehEe   T?