Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

8WiUaia;-I.a.t! V; v;atltlW .u 4UJUI.W1 i GEORGES 1 ? %?????A????aJ? e!? ? ? ?■ ¡Noe, 3.-George'B Fills for th Pit (13høl goch), GweriWr y PELENI liydgkdto bYu Y-u mbob mm Ë mflWII Birdbms Is. 34. a 8a. yw un. QYcialr Put am ls.?.?. 88.. g .« R OOCHELWCH E?ELYCHWYR 1! Ss S E. GEORGE, canlynydd i R | J. E. George, M.K.P.5., Hirwain, Aberdare. | byfr Newyad yn aw yn Ba,rod- L II N I'NDOI," I lif Hanes Ysmala DAI aSHONI yn iy, Rhyfel ? Gan GLYNFAB, Llyfr iii v; yale ;Fyi¿; !aith.1 I Pris Is. 26., trwy'r Post Is. 4c. I'w gael ganvV. M. Evans, Seren Cymru Office, Carmarthen. J Pence Envelopes At Gasgliadau Eglwysig. Prisoedd :-1,000 6s., post free 6s. 6d. "fiai Gellir cael Envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofyner Ma y prisiau at W. M. EVANS A'l FAB, Swyddfa Seren Cymru' Carmarthen Cunard Line. REQULAH PASSHNBEH AND FREIGHT SERVICES. LONDON—NEW YORK. LONDON—CANADA—NEW YORK. BRISTOL—CANADA—NEW YORK. LIVERPOOL—NEW YORK. 'Fur Rates i1; Passage, Freight, Dates of Sail- ing. and Particulars as to Loading Berths- Apply OUNARD LINE, Liverpool; Lon- don, 51, Bishopsgate, E.G. 2 29-31, Cockspur Street, S.W. 1; 65, Baldwin Street, Bristol 18a, High Street, Cardiff; 117, New Street, Birmingham; I & 2, Millbay Road, Plymouth or to Local Agents. DYMUNA MR. J. OWEN JONES, Mus. Bac., F.R.C.O., waeyd yn lij^bys ei fod wadi ei rÿdd- hau o'r Fyddin (ax ol gwosanaeffi Joel MBwr yn Ffrainc), a'i fod wedi adgymeoyd at ei Nodth fel Organwr, Bemdiad ao Arwdcnydd. Oyfeiraer: — Flaxley, Baptismal Trousers I and Gowns. SOLQ FOR UPWARBS OP 40 YEARS BAPTISMAL OHOUaERS (wiih Shoes and SiKipendftpg aitadbad, and gumen- teied thoroughly waterproof)— £ 2 15s. BAPGKSliiAIj Gl 15s. 0d.( Cash ami mcampm? mcH Order. Plmro fiale MmsA MaaanMsntant. Kamm TBOt Amumme.- Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. CENHADAETH Y CAMEROONS A NEW CALABAR, GORLLEWIN AFFRICA. Appel am gymhorth i'r Parch. W. Hughes, Colwyn Bay, yn y Cameroons a New Calabar. Amcanion ei fynediad ydynt:— 1. Gynorthwyo y Bedyddwyr brodorol yn eu helbulon presenol ar ol creulonderau y Germaniaid tuag- atynt, ac i'w harwain yn eu hymwneyd a'r Llywodraeth Newydd. 2. Cynorthwyo y Gweinidogion a'r pre- gethwyr brodorol yn y ddau le i gyflawni eu gwaith, i'w cadarnhau yn ffydd yr Efengyl ac yn EgwyddoVion y Testament Newydd. 3. Cynorthwyo ypregcthwyr hyna'r Crist- ionogion yn gyffredinol, trwy gymeryd ei lyfrgell yno, a llyfrau ychwanegol, er eu budd parhaol. s J3A0 Bit 8. 4. Cynorthwyo, os ynbosibl, i gael yn ol, i'r Bedyddwyr Brodorol yr eiddo a werthwyd 30 o flynyddoedd yn ol yn y Cameroons i Daenellwyr o Germany. Taer erfynir am gynorthwy Bedyddwyr Cymru i gario yr amcanion hyn allan, yn ddioedi, gan fod Padyddion Ffrainc wedi gianio yno yn barod, ac ofna y Bedyddwyr Brodorol iddynt eu niweidio, fel y gwnaeth y C enhadon German aidd. Cofier fod Mr. Hughes ar ei fordaith yn awr, a gobeithia lanio yno dechreu Tachwedd. Rhaid cael £ 70 yn flynyddol er ei alluogi i wneyd ei waith. Anfoner pob rhodd neu gasgliad i'r Try&- orydd:— AZARIAH JONES, Esq., Gwylfa, Erekiae Rd., Colwyn Bay. Telerau am y "Seren." DALIER SYLW.—O herwydd Tretbi Newydd yn nghludiad y Llythyrdy, y telerau am anfon" Seren Cymru" o hyn allan trwy y post fydd fel y canlyn :— Un copi yn wythnosol, 2s. 2c. y chwarter post free. 2 gopi yn wythnosol, 3s. 10c. y chwarter post free. 3 copi yn ol l tc. yr un. 4 ac uchod, caniateir 2g. yn mhob swllt. Terfyna y chwarter ar ben bob 13 wythnos. Disgwylir taliad llawn ar ddiwedd bob chwarter. Anfoner yn uniongyrchol i'r Swyddfa i Gaer- fyrddin pan fyddo cyfnewidiad yn y,rhif. I TELERAU AM MARWGOFION. Rhoddir erybwyllion am farwolaethau heb fod uwchlaw 15 llinell yn rhydd. Gofynir tal o geiniog am bob saith gair dros hyny. Am delerau am Hysbysiadau, &c., ymofyner å-MR. W. M. EVA.NS, "Seren" Office, Carmarthen. INDIVIDUAL Communion Cups Write for List of Patent "Ideal' Outfits and Samples on appro., to the Makers,—TOWNSHENDS, LTD., BIRMINGHAM Esbom iad ar yl TESTAMENT, NEWYDD, Galt y Parch. R. ELLIS, (CYNDBELW-) Yn Rhanau-Cyfrol It 619; eto II, 6/6; III, 7/3, yn gyflawn y tair Cyfrol, 11 Os. 6d. Holwyddoregau :—Titus Lewis, 21c.; Cate- chism y Bedyddwyr, ltc.; Catechism y Plant lc. Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal. Publisher: W. Williams, Llangollen. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL I Great Russell Street, London W.C.I. 1| NEAR THE BRITISH MUSEUM. KINGSLEY HOTEL 1 Hart Street, Bloomsbury Sq.. London,W.C. These well-appointed and commodious Temperance $ Hotels have • Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, J Lounges and Spacious Dining, Drawing, Waiting. Beading, Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telethomess OJOo Night Porters, BEDROOM. BREAKFAST. AND ATTEND- ANOB FROM 68. 6d. PER NIGHT P t PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application* Telegraphic A ddresuf.— Thackeray Hotel-" Thackeray, Weatcent, London." Kingsley Hotel-II Bookcraft, Westcentj London." Tekthomes-T. Hotel. Museum 1230 (a lines). 1,232