Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

tmststitsists&stsftiasasfi^ at 1 GEORGES 1 g ???±??? I PILE AND GRAVEL PILLS. I I a" Mwy gwenthtawp ynt I mi natr aur coeth-arbedasant fy mywyd." I' R 1 I Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. I 8 POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDPION, DWFR FOETH, DWFR ATALIAD, ? PLEPREN YN || SGY?FROUS A PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYIIDO, RHWYNEUE?, DIPFYO g I TRAUL, SURNI YN YR YSTUMOG, DWM ANNEMW?TH. TEIMLAD HARWAIDD A CHYSGLY SLAS '? ANNYMUNOL YN Y GEWAU; SILIOU?NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &c ? I Georges' I I PILE & GRAVEL i ILE &. CaRAVEL i  B t B S ? lllS. J S 8 8 S .?  17, B'.MH. .J..      g 3 ?? QuEiN'a P ux, ;S 3? DoNDOII, to g ,:LNWYL QS_ YR,— K § dil d. l- tt. h'] R!M?yrl7?1$13. 5 Y n y dyddiau pan y oe? dUuw o dy??tb&u i wa h?ncJ ?edid.y?ima?ham, kimw oddmr y r hvn ? I. wn trwy brow POMOUOI, Rm arc  Swyddfa Seren Cymru' Carmarthen Cunard Line. BEGULAB PASSENKEH AND FREIGHT SESVIGES. LONDON-NEW YORK. LONDON-CANADA-NEW YORK. BRISTOL-CANAOA-NEW YORK. LIVERPOOL-NEW YORK. For Rates of Passage., Freight, Dates of Sail- ing, and Particulars as to Loading Berths. Apply CUNARD LINE, Liverpool; Lon- don, 51, Bishopsgate, E.G. 2 29-31, Cockspur Street, S.W. 1; 65, Baldwin Street, Bristol 18a, High Street, Cardiff; 117, New Street, Birmingham; 1 & 2, Millbay Road, Plymouth or to Local Agents. DYMOTA MR. J. OWEN JONES, Mus. Bac., F.R.C.O., wiueyd yn bysbys ei fod wedi ei ry W- bau o'r Fyddin (iar ol gwasamaoth fel Milwr yin Ffrainc) a'i fed wedi adgymeiryd ati ei rwiaith fel Orgtaniwr, n-¡, Beixniad lac Axweinydld. Gyfeirieir: — Flaxley, Park Bid., »WJu6oburcii Cardiff. Baptismal It Trousers and Gowns. SOLD FOR UiWARiS OF 40 YJSAR8 BAPTISMAL TSQUSiaa (with Shoes aDd Snspesndare aifeebsi, end grmrtm- teoo thoroughly Waterproof)-,22 15s. BAPQNSMAL GOTONa— £ 1 15s. (ktl Casli irmsf accnnpaiay mcM Order. Plaaee sfefie W-aiafc MmmommaL NOTB TBOt ÅDJWIØ8- I MPS. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. CENHADAETH Y CAMEROONS A NEW CALABAR, GORLLEWIIf AFFRICA. Appel am gymhorth i'r Parch. W. Hughes Colwyn Bay, yn y Cameroons a New Calabar Amcanion ei fynediad ydynt 1. Gynorthwyo y Bedyddwyr brodorol yn eu helbulon presenol ar ol creulondeflfcu y U-ermamaid tuag atynt, ac i'w harwain yn eu hymwneyd a'r Llywodraeth Newydd. 2. Cynorthwyo y Gweinidogion ar pre- gethwyr brodorol yn y ddau le i gyflawni eu gwaith, i w cadarnhau yn ffydd yr Efengyl ac yn Eg-wyddorion y Testament Newydd. 3. CynortL.wyo ypregcthwvr hyna'r Criat- jonogion yn gyffredinol, trwy gymeryd ei lyfrgell yno, a llyfrau ychwanegol, er eu budd parhaol. 4. Cynorthwyo, os yn bosibl, i gael yn ol, i'r Bedyddwyr Brodorol yr eiddo a werthwyd 30 o flynyddoedd yn ol yn y Cameroona i Daenellwyr o Germany. Taer erfynir am gynorthwy Bedyddwyr Uymru i gario yr amcanion hyn allan, yn ddioedi, gan fod Padyddion Ffrainc wedi gIlanio yno yn barod, ac ofna y Bedyddwyr Brodorol iddynt eu niweidio, fel y gwnaeth y Cenhadon Germanaidd. Cofier fod Mr. Hughes ar ei fordaith yn awr, a gobeithia lanio yno dechreu Tachwedd. Rhaid cael £ 70 yn flynyddol er ei alluogi i wneyd ei waith. Anfoner pob rhodd neu gasgliad i'r TrYB- orydd:— AZARIAH JONES, Esq., Gwylfa, Erskime Ed., Col-tvyn Bay. Telerau am y Seren." DALIER SYLW.-O herwydd Tretbi Newydd yn nghludiad y Llythyrdv, y teleraa am won" Seren Cymru nyn aIlan trwy y post fydd fel y canlyn Un copi yn wythnosol, 2s. 2e. y chwarter post free. 2 gopi yn wythnosol, 3s. lOc. y chwarter post free. 3 copi yn ollie. yr un. 4 ac uchod, caniateir 2g. yn mhob swllt. Terfyna y chwarter ar ben bob 13 wythnos. Disgwylir taliad llawn ar ddiwedd, bob chwarter. Anfoner yn uniongyrchol i'r Sw/ddfai Gaer- fyrddin pan fyddo cyfnewidiad yn y rhif. TELERAU AM MARWGOFION. Rhoddir erybwyllion am farwolaethau heb fod uwchlaw 15 llinell yn rhydd. Gofynir tâlo geiniog am bob saith gair dros hyny. Am delerau am Hysbysiadau, &c., ymofyner â-MR. W. M. EV A.NS, Seren" Office. Carmarthen. INDIVIDUAL, Communion Cups Write for List of Patent Ideal' Outfits and Samples on appro., to the Makers,—TOWNSHENDS, LTTh" BIRMINGHAM Esboniad ar (yj TESTAMENT, NEWYDD Gall y Parch. R. ELLIS, (CYNDDELW-) Yn Rhanau-Cyfrol I. 6/9; eto II, 6/6; III. 7/3, yn gyflawn y tair Cyfrol, £1 Os. 6d. Holwyddo,j,egau: -Titus Lewis, 2tc.; Cate- chism y Bedyddwyr, lie.; Catechism y Plant Ie. Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal. Publisher: W. Williams, Llangollen. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London. W.C.I. NEAR THE BRITISH MUSEUM. KINGSLEY HOTEL Hart Street, Bloomsbury Sq., London,W.C.I.' These well-appointed and commodious Temperan Hotels have Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, Lounges and Spacious Dining, Drawing, Waiting, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof- Floors, Telephones. .I BEDROOM. BREAKFAST. AND ATT ANCE, FROM 6s. 6d. PER NIQHT PBB I PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic Addresses:- x Thackeray Hotel—" Thackeray, Westcent London." Kingsley Hotel-" Bookcraft. Westcentj London." Telephones-T. Hotel. Museum 1230 (2 lines). Of If 1232 (2 linea).