Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

amm*wi&ig £ &&sim&x8&$ £ ss. smaxam»xBmKitiss»m ? GEORGE'S ■ g I PILE AND GRAVEL PILLS. | ?JL?jML V JE?JU T??TAJT LjJTL.tOK SR a R I M??y gwerthfawr ynt I mi ?a ? aur coeth—awbadasa?t fy mywyd. g I g = = = = g § 31 Arwyddion Oyffredin Piles a'rGraveL gS5 POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIA-D, Y BLEDREN YN g CRYFFRO .US A PHOENU3, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CH1HYE8IO, IHWYjEHD, ffiiPFYO g I TRAUL, SURNI YN YR YSTUMOG, CWEU ANNUMW,*TH, TEIMLAD IIARW AIDРA CliYSOL Y SLAS f* 3 ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUSNESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &c Mr K I ó I C;eorges I 1 <0 PILE & GRAVEL ) PIllS. i I 8 2J 17, P.rrH Armrui, g 2 QUBBN'S PASS I fiONDOB, |SS I n" Rbagfy;r 17, 1913. g AWWYL BYR,- • d ¡;: 1_1-. K Y n y dytddiau hyn, pan y 001J' 11 W 0 ysrr.J.OWlDU wahanol Peddy0nis4nim, temd?oddmr yr ?m N? wn b?y b?63. A rvrl¡,:¡rr Beirniad lac Arweinydd. Cyfeirier: Flaxley, Plaxk Rd., »Wiiteb.urcli CttrdifE. Baptismal Trousers and Gowns. "SOLD FOR UPWARDS DP 40 YEARS BAPTISMAL IRROUSERS (wiih Show &lid a.ftached, ánd guare.n- teed thoroughly waterproof)— £ 2 15s. BAPTISMAL GOWiNS-ii 1_. Od.t Cash mnt aeompny Met Ordn. Bimam sfialb iWmist Maaeojreaaeai. Noni nm ADUE1688— Mils. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. Valuable Books for Sale r (Second Hand) in splendid condition. Ha,14 Bouiad. Y PARTHSYLLYDD, 2 Vols. \c, AODYSG CHAMjBERS I'R BOBL, 2 0 Volts. CREDOAU Y BYD, 2 Vols Y GWYDDONIADUR CYMREIG, 1Q Vols. t Offers invited' for iaJI or any, of labovQ valuable books. MORGAN, Roch Villa, Solva. Mysbysiadau yp Eriwad. CYFARFOD CHWARTER UNDEB DYFFRYN CONWY A FFESTINIOG Cynhelir yr luohod1 y!n Seiioln, Ffest- iniog, dyjdd Jjau, Taohwiedd 28, 1918. Cyphjadledd1 am didiau o'r gloch. Dis- gwtYir cyjsrydiiolacth deilwng. D. M. HARRIES, Y sg. Glan Conwy. Telerau am y Seren. DALIER SYLW.—O herwydd Tretbi Newydd yn nghludiad y Llythyrdy, y telerau am anfon" Seren Cymru o hyn allan trwy y post fydd fel y canlyn Un copi yn wythnosol, 2s. 2c. y chwarter post free. 2 gopi yn wythnosol, 3s. 10c. y chwarter post free. 3 copi yn ol lfc. yr un. 4 ac uchod, caniateir 2g. yn mhob swllt. Terfyna y chwarter ar ben bob 13 wythnos. Disgwylir 'taliad llawn ar ddiwedd bob chwarter. Anfoner yn uniongyrchol i'r Swyddfa i Gaer- fyrddin pan fyddo cyfnewidxad yn y rhif. TELERAU AM MARWGOFION. Rhoddir crybwyllion am farwolaethau heb fod uwchlaw 15 llinell yn rhydd. Gofynir tal o geiniog am bob saith gair dros ttyny. Am delerau am Hysbysiadau, &c., ymofyner a—MR. W. M. EVANS, "Seren" Office, Carmarthen. INDIVIDUAL Communion Cups Write for List of Patent "Ideal' Outfits and Samples on appro., to the Makers,-TOWNSHENDS, LTD., BIRMINGHAM Esbomiad ail y| TESTAMENT, NEWYQD, Gan y Parch. R. ELLIS, (CYNDDELW-) Yn Rhanau-Cyfrol 1. 6/9; eto II, 6/6; III, 7/3, yn gyflawn y tair Cyfrol, £1 Os. 6d. Hol-ayddoregau: -Titus Lewis, 22e. Cate- chism y Bedyddwyr, Ite.;Catechism y Plant Ie. Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal. Publisher: W. Williams, Llangollen. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. I THACKERAY HOTEL Grsat Russell Street, London W.C.I. NEAR THE BRITISH MUSEUM. KINGSLEY HOTEL Hart Street, Bioomsbury Sq., London,W.O.I. These well-appointed and commodious Temperance Hotels have Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, Lounges and Spacious Dining, Drawing, Waiting, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telephones, Night Porters. BEDROOM. BREAKFAST, AND ATTEND ANCE, FROM 6s. 6d. PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic A ddresses:- Thackeray Hotel-" Thackeray, Westcent, London." Kingsley Hotel— Bookcraft, Westeent, London. Telephones-T. Hotel. Museum 1230 (2 lines). II 1232 (2 lines).