Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

a GEORGE'S ë I PILE AND GRAVEL PILLS. Ë I I u Mwy gwepthtawp ynt i mi na P aur coeth-arbedasant fy mywyd," R I Î R 1 .Ar" wyddion CyfTfedin Pileg-? a?r ?raveL' j r J' Ion T te In' 1 es a r 'tT-r]a.1've, q. "v P°m YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R (X??UD?ION, '?WF? POETM, DWFR ATALIAD, ? BLEDRËN YN ?S ggQY?FROUS A PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN  CH?Y?m, RHWY1E1D, ?t?FYS Im jfTR&Ut. SURNI YN YR YSTUMOG, CWfJO ANNE8MW¥TH, TEIMLAD HARWAIOD A CHYSGLY IILAS R ■ ANNYfltUNOL YN Y GENAU, PILIQUSNESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFPya ANADL, kc. I. Ceorges I -0 PILE & GRAVEL I "I Lm A !t S 17, F.rrH ATnUB' JJ ?' ? —- ?' ? ? QUUN'S P?x ■. 'S ? lH DoNDOII, 'S I „ Ehagfyr 17eg, un 3. £ 3S ? ANWY-LSYX,— 8 Yn y dyddiau Yyn, pan Y oeir diiuw o dy?ioi?thau i ?h&nol "i.60, ?imiaf oddmr 1T hvn |h WB trwy bro?d pe?on? am (M«^ mljmadd &r hl, y dyiwnddwyn ??iol?h %ddlon i'ch Pelen- g?u gwir ?rtMawr ?y PILE? ar GKAVML. Dro ar ? ?ro y bwriad?s yB?riI?iu a?ah, dis hyd yn S 3 hyn. Gwn am 9wh &leer 8 d?? ddeg mly:nd aj Img&m, a cny?erad?vy&M 'hwy -i ddlIL6U o b?bl gan I ro.i amryw ?y?u i ?"MR er mwymeu aymoo i rmpmwf 8=Yui, a dedaf yn dfifro1 na welais h?'n R M m?u a rhO! iaohad enood, pan Mddo? y oW brawf te? amyn< 1n ,yoh,Cxedaf yn gydbodoI ei bod '? M y fedidy?ia?h oreu M y f&rchnad h@ddyw a? y PILES a'r GRAVEL, ao ?d wyf byth h#b Flwob No. 1 111 ë • 8 mg y | £ I y Ge6ficl1 ddsfnyddio'r ny?hyr hw M y m;parod wyf i wynabu nnrhyw UD i dyRtio i werth mawT R 8 eiob petenau. Teg yw i mi ddvw Tr Y59rif M= hyn gsnyf yn b?d 0 hof fy hu, heb fy nghymeD m'wn I nnrhyw fforrld gan neb. Ni wyT n" fY oMhl yn awch. Cynkyrf wyd fi i ysgrifenmi g&ir' v Uu miawr o gym arad wy oAbau. i fed diwerfh af y Pilm a'r Gravel a ddaeth o daD. fy syilw personoi droioti. Hyd- 2X 5 aref m ystyriwoh fy Ilyihyr yn orfaith, gtm mai. un gwuel wyf am ddwyd fy meddwJ yn gryno. III. Ydv, -3 1, yr aiddoch ya ffyddlon, Jj 3 v # WILLIAM TYLEB JJ ? ? mm y F?ddygM?a?h wa?M?WT ?m.rwi.c!M! | BMWS Tri Murf 3?0. I.- File amd Gr&?!-PiHs.(?bd weB). ? No. I.-George's em?l Pi? (label !»«). I No Pills for tha Pilt" (&W gooh). áwe lr y ?ELEN! Sydg?ue &yn ya mbob man! I. am" B?yc?au la. 3? & S@. yy un. Gyd«V Pest am I Is. 4e. a 9a. ?. ? v  I Is., fe. a 3a. Sg. II I GOCHIELWCti EFELYCTJWYR   — — ———- ) E. GEORGE, ai6uly  ? ? J. E. George, MG R. r-.5., Hirwain, Aberdare. Pence Envelopes At Gasgliadau Eglwysig. Prisoedd :—1,000 6s., post free 6s. 6d: -^1 GeIlir cael Envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Tmofyner amy prisiau at W. M. EVANS A'I FAB, Swyddfa Seren Cymru' Carmarthen. 'Swyddfa Seren Cymru' DYMUNA MR. J. OWEN JONES. MUS. BAO., F.R.C.O., yymieyfl yn bysbys ei fod wedi ei rydd- hjau o'r Fyddin ear ol gwasaniaetli fiel Milwr yn Pfrainc), a'i fod, wedi adgymeayid at ei wadth fiel Organwr, Bearniiadi lao Ajrweinydd. Oyfeirier: — Plaxfey, Park Sd., »VRhifob.wroh CwdiS. Cunard Line. LIVERPOOL TO NEW YORK. Saxon. Sat. Nov. 23 Carmania.Sat. Dec. 7 Karoa.Sat. Nov. 30 LIVERPOOL TO BOSTON. Atreus (Freight only).Sat. Dec. 7 LONDON TO NEW YORK, Saxonia. Sat. Nov. 30 LONDON TO BOSTON. Australia Tues. Nov. 26 Tennyson Mon. Dec. 16 LONDON TO CANADA (PORTLAND, ME.) Commonwealth Sat. Dec. 17 BRISTOL TO NEW YORK. Ixion (Freight only). Thurs. Dec. 12 BRISTOL TO CANADA (PORTLAND, ME.). Pannonia Sati Nov. 30 BRISTOL TO PHILADELPHIA. Tintoretto. Wed. Dec. 11 All Canadian Sailings connect with Can- adian Northern Railway System. General Passenger Agents for- TOYO iKISEN KAISHA, To Japan and China. For Rates of passage and further particu- lars, apply Cunard Line Liverpool; 51, Bish- opsgatc, London, E.C.2; 29-31, Cockspur i Street, London, S.W. 1; 65, Baldwin Street, Bristol; 18a, High Street, Cardiff; 117, New Street, Birmingham; or to Local Agents. Baptismal Trousers and Gowns. SOLQ FOR UPW4ARJ3S OP 40 YEARS HABFISMAL TEOUSEHB (wiJh Bhoæ aaad ^lspentkne a&aebed, and guaran- teed thoroughly waterproof)— £ 2 15s BAPCBISMAL GOWKS-ZL 15s. Odk Casb mura secnapaay &Ic8 Order. PtaNBS able iT^aisi Maan^nkfizti. tlftJI thi Ax>iwm»— MPS. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. %■ Valuable Books for Sale (Second Hand) in splendid condition. IM Bound. Y PARTHSYLLYDD, 2 Vols. ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL, 2 Vols. ■. CREDOAU Y BYD, 2 Vols. Y GWYDDONIADUR CYMREIG, 10 Vols. < Offers invited for iall or any, A above valuable books. MORGAN, Rodh Villa, Solva, Hysbysiadau yp Enwad., i CYFARFOD CHWARTER UNDEB DYFFRYN CONWY A FFESTINIOG CynheBr W ucliod yn Seion, Ffeet- iniog-, dydkl Xau, Taehw-edd 28, 1918. Cynhadlteidd am ddiau o'r glooh. Dia- gwylir cynryciiiolaeth dailwng. D. M. HARRIES, Ysg. Glan Te l erau am y Seren. DALIER SYLW.—O herwydd Tretbi Newydd yn nsjhludiad y Llythyrdy, y telerau am anfon" Seren Cymru o hyp allan trwy y post fydd fel y canlyn Un copi yn wythnosol, 2s. 2c. y chwarter post free. 2 gopiyn wythnosol, 3s. 10c. y chwarter post free. 3 copi yn 011 ic. yr un. 4 ae uchod, caniaieir 2g. yn mhob swl It. Terfyna y chwarter ar ben bob 13 wythnos. Disgwylir taliad llawn ar ddiwedd bob chwarter. Anfoner yn uniongyrchol i'r Sw/ddfa i Gaer- fyrddin pan fyddo cyfnewidiad yn y rhif. TELERAU AM MARWGO FION. Rhoddir crybwyllion am farwolaethau heb fod uwchlaw 15 llinell yn rhydd. Gofynir tal o geiniog am bob saith gair dros hyny. Amdelerau am Hysbysiadau, &c., ymofyner â-MR. W. M. EVANS, "Seren" Office, Carmarthen. INDIVIDUAL Communion Cups Write for List of Patent Ideal' Outfits and Samples on appro., to the Makers,-TOWNSHENDS, LTD., BIRMINGHAM Esboniad afl M TESTAMENT, NEWYQQ Galt y Parch. R. ELLIS, (CYNDDELW.) Yn Rhanau-Cyfrol I. 6/9; eto II, 6/6; III, 7/3, yn gyflawn y tair Cyfrol, £ 1 Os. 6d. Holwyddoregau :-Titus Lewis, 2tc.; Cate- chism y Bedyddwyr, ltc.; Catechism y Plant lc. Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal. Publisher: W. Williams, Llangollen. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London. W.C.I. NEAR THE BRITISH MUSEUM. KINGSLEY HOTEL Hart Street, Bloomsbury Sq., London,W.C.I. 1 These well-appointed and commodious Temperance Hotels have Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, Lounges and Spacious Dining. Drawing. Waiting, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telephones, Night Porters. BEDROOM. BREAKRAST, D ATTEND- ANCE, FROM 6s. 6d. PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. T?a'?/ttc.?