Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

•MUUUSFTUUSTTSATTUUFTUS Ksxum&xmusz&x&x&z&x&iss. AMUUWTSAS&SASASTFSTTASAS 1 G??f??Rf??S g ?? M I PILE AND GRAVEL PILLS ie I U Mwy gwei*thfawr ynt i mi na p aun coeth-arbedasant fy mywyd." g I ?wy gwe?thtaw? ys?t ?S snap am!* c?eth—m?bedasa?t iy mywyd. ?; 8 8 _—— R I8 Arwyddion Cyffredm Piles a'r Gravel. Ii   PQEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH. DWFR .HALID. Y ?LEDREN YN FJS ? GYPFROUS A ?HOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN  CH?BYm?O, ?HW??SE?D, BIVFYU G II TRAUL, SURNI YN YR YSTUMOG, cwea ANNEGMWVTH, TEIMLAD WARWAIDD A CHYSGLY 0 L A., 8 I ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUSNESS. Y BENDRO. NYCHDOD, DIFFYG ANADL, £ C. I s I !—-— —• e sS ?' I Ceorges | ? ? llE& GRAVCL ? ?)LLS. 1 3 8 fi 3 17, Ï'1.ITH Ântm," |JJ j|  ?-; ?' ? ? -?  -? ? (?j?y? p?x ftp S 'bONDOB, ?S 3  S Yn y dyddiau hyn, paw y smx diixiw u dyfttaoiaettmu i wahanoj ^edttygiaiaeShaa, Seimiaf oddiar yr hyn ?. wn ?y b??l personal, M DD ? HUJADU, Y dyJwuddwyu ?io?ih S?dlon i'CH Pelen- S 3? gwir ?rth.?wr ? Y pnJ" & R GB A^ V ML Dro &r 01 b-c y byrriadajs ysgrifeau e??,  Pest am g Ia. 40. e. 3tI. v It  GOCME?WCH EFELVéHWVit  9 E. CEOME.OMJy?y?? Ceo rg e, M. R. Vos%9 Hirwain, Aberdare. g a -1 ramannamwa AAbu erd-< are. s IØrlS"I!)InJrI.rIlwtl'Irirlrl_I_rI:rJrrrr..) I)ltI: Pence Envelopes I At Gasgliadau Eglwysig. Prisoedd:-1,000 6s., post free 6s. 6d; "^3 Gellir cael Envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofyner k am y prisiau at W. M. EVANS A'l FAB, Swyddfa Seren Cymru Carmarthen. DYMUNA MR. J. OWEN JONES, MUS. BAG., F.R.O.Q., I wniByd yn bysbys ei fod wedi ei rýdd- hiau o'r iyddia (iar ol g^wtaeaaEueifch fal Milwr yn Pfrainc) cli fod wedi ^OTnieiryd at ei rwiaath M Oxgwuwr, ao Park fid., iWibi^bvrdh CKidifl. ?? < t Cunard Line. LIVERPOOL TO NEW YORK. Saxon. Tues. Nov. 26 Carmania Sat. Dec. 7 Karoa.Sat. Nov. 30 Orduna.Sat., Dec. 14 *From Glasgow LIVERPOOL TO BOSTON. Atreus (Freight,only) Sat. Dec. 7 LONDON TO NEW YORK. Saxonia Sat. Nov. 30 LONDON TO BOSTON. Australia. Tuefl. Nov. 26 Tennyson .Tues. Dec. 17 LONDON TO CANADA (PORTLAND, ME.) Commonwealth. Sat. Dec. 7 BRISTOL TO NEW YORK. Ixion (Freight only). Thurs. Dec. 12 BRISTOL TO CANADA (PORTLAND, ME.). Paniaoiiia Sat. Nov. 30 BRISTOL TO PHILADELPHIA. Tintor e tto Wed. Dec. 11 All Canadian Sailings connect with Can- adian Northern Railway System. General Passenger Agents for- TOYO (KISEN KAISHA, To Japan and China. For Rates of passage and further particu- lars, apply Cunard Line Liverpool; 51, Bish- opsgatc, London, E.C. 2; 29-31, Cockspur Street, London, S.W. 1; 65, Baldwin Street, Bristol; 18a, High Street, CardiS; 117, New Street, Birmingham; or to Local Agents. Baptismal Trousers and Gowns. SOLQ FOR UPWARDS OF 40 YJEAR9 baptismal TBOUSMKS (wffiiab@ £ « and 0nsp6mdairs afijacfcagd, and guaran- teIed thoroughly waterproof)— £ 2 15a. BAPTISMAL G05RNS- £ 1 168. OdLt Gasb mnt aecnapasiy esdi Order Ulaaee aiale iWAaiøf Mmmimsmd. Nora THJI Amimmls- Mrs. R. Winter Jones, | Kingston Villa, 1 Wrexham. Valuable Books for Sale (Second Hand) in splendid condition. Half Bound'. Y PARTHSYLLYDD, 2 Vols. ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL, 2 Vols. CREDOAU Y BYD, '2 Vols. Y GWYDDONIADUR CYMREIG, 10 Vols. OfBens invited for laJl or any, of labova valuable books. MORGAN, Roch Villa, Solva. Hysbysiadau yr Enwad. —— r I CYFARFOD CHWARTER UNDEB DYFFRYN CONWY A FFESTINIOG Cyahelir yr iuchod yn Seion, Ffest- iniog, dydd Iau, Tachwedd 28, 1918. CyOadlodxi am ddJruu o'r glooh. Dis- gwylir clrioeth deilwng. D. M. HARRIES, Ysg. Glan Conwy, Telerau am y Seren. DALIER SYLW.—O herwydd Tretbi Newydd yn nghludiad y Llythyrdy, y telerau am anfon" Seren Cymru" o hyn allan trwy y post fydd fel y canlyn:— Un copi yn wythnosol, 2s. 2c. y chwarter post free. 2 gopi yn wythnosol, 3s. lOc.,y chwarter post free. 3 copi yn 011 ic. yr un. 4 ac uchod, caniateir 2g. yn mhob swllt. Terfyna y chwarter ar ben bob 13 wythnos. Disgwylir taliad llawn ar ddiwedd bob chwarter. Anfoner yn uniongyrchol i'r Swyddfa i Gaer- fyrddin pan fyddo cyfnewidiad yn y rhif. TELERAU AM MARWGOFION. Rhoddir erybwyllion am iarwolaethau heb fod uwchlaw 15 llinell yn rhydd. Gofynir tal o.geiniog am bob saith gair dros hyny. Am delerau am Hysbysiadau, &c., ymofyner ( — a—MR. W. M. EVA.NS, "Seren" Office, Carmarthen. ————————— 0.:1, J. INDIVIDUAL GotnmunionCups Write for List of Patent Ideal' Outfits and Samples on appro., to the Makers,-TOWNSHENDS, LTD., BIRMINGHAM Esbomiad at ly TESTAMENT, NEWYOjOj Gan y Parch. R. ELLIS, (CYNDDELW-) Yn Rhanau-Cyfrol I. 6/9; eto 11, 6/6; Ills 7/3, yn gyflawn y tair Cyfrol, £1 Os. 6d. Holwyddoregau:—Titus Lewis, 2-2le.; Cate- chism y Bedyddwyr, ltc.; Catechism y Plant Ie. Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal. Publisher: W. Williajms, Llangollen, OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. i THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W.C.I. NEAR THE BRITISH MUSEUM. KINGSLEY HOTEL Hart Street? Bloomsbury Sq., London,W.O.I. These well-appointed and commodious Temperan Hotels have Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, Lounges and Spacious Dining. Drawing, Waiting. Reading, Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telephones. Night Porterss MoiaAo BEDROOM, BREAKFAST, AND ATTEND- ANCE, FROM 6s. 6d. PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application Telegraphic Addresses:- Thackeray Hotel—" Thackeray, Westcent, London." Kingsley Hotel-It Bookcraft, Westcenti London. Telephones-T. Hotel. Museum 1230 (2 lines). 1232 (a lines). _m_ -n_-