Teitl Casgliad: Herald of Wales

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 12 Nesaf Olaf
Full Screen
16 erthygl ar y dudalen hon
EIN HIAITH EIN GWLAD AN CENEDL

EIN HIAITH, EIN GWLAD, A'N CENEDL. (CAN AYVSTIN.") I Y Pid. wedi ro a r w Anawdd syl- Iweddoli fod uu allai gadw ei siriolthb drwy ddryghin a houlwen, a thvwy aiiechyd blynyddau, wedi myned i dy ei hir gartmfl- a gallaf sicrhau perth vnasau a chyfedllion y cant, t'el y maen t wedi cael Ta barod, gydvm- derimlad cylch eang o gerddorion, lleaor- ioji, beirdd, a phryd- yddion, heblaw eu cymdogion yn yr ardal, ar yr aehlysur gofkius. Cyfaill difyr a ffraeth ydoedd Y Pia," ac nis gwn am neb allai edrych ym Dilaeii, fel y gwnai el, at ddydd yr ym- ddatodiad, nac am ba un y gellid def- iivddio gyda mwy o gyf atebrwydd tar-j awiadol linellau cyntai can Duiydd y Garreg Wen":— 'Roedd Dafydd yn marw. pan safem yn fud I wylio'r d&todiad rhwng bywyd a byd "— oblegid gwenai yn llawen pan yn adrodd wrth rai o honom, dro yn ol, benillion digrif ei hen gyfaill, y bardd o Brvn- aman, ax y Dyn Diweddaf." Nid wyi um wneiid cam a'r 1 linellau, nac a'r Rwdwr, nae a'r gwrthddrych, drwy geisio dyfynnu na darnio y gan, ond pan lyddo riyddiau galar wedi myned heibio, a chof llawen am diriondeb a melys gyfeillach Y Pia yn cael lie yn ymddiddanion beirdd a llenorion y dyffryn, dichon y ca rlarllenwyr yr Herald" ddarllen dis- grifiad byw o Thomas Morgan (" Y Pia ") o)i gryd i'r ysmotyn olaf a adewir pan i-oago)r byd. Nid all fod dim o le yn hynny, oherwydd hoffaa yr ymadaweclig adrodd y gan ed hun, ac ymhyfrydai yn y dull bywiog y cenir am dano fel un nas gallaa angeu ei orchfygu. Ond erbyn hyn, fel y mae arfer y glyn olaf, y mae angeu yn orchiygwr, a ninnau yn hiraethu ar ol un o gymeriaclau goreu hen ardal Y jGwter Fawr," fel y gelwid bi gvnt. ::Xc' Dwy-ar-bymtheg a deugain offi ydoedd, ac yr oedd wedi cael ei boeni gan ddiffyg anaodl am flwyddi, ond yr oedd wedi byw Ilawer, ac wedi ymroddi at lenyddiaeth a barddoniaeth, yr oedd yn hoif o byrwyddo a llonm cymdedtbas gyda chanu penill- ion, yr oedd yn gi-ythor medrus, ac yn Gymro o waed coch cyfan, gyda pwythiennau goreu teithi mwyaf nielys pi genedl yn cysylltu ei ben a'i gaJon, gyda ehorff o vmddangoai-ad eiddil yn wisg am etiaid diflino. Gwyddai llawer mai efe oedd yn ysgr*feinnu i Golofnau Cymraeg yr Herald dan y ffugen w "Arnanydd," er nad ydoedd mor adnabyddus felly ag tI dan yr enw Y Pia," am mai gyda hen dy ei euedigaeth y cysylltid Thomas Morgan gan bawb a'i ba-dwaenai. Un o'r hen gyff Cymreig ydoedd ym mhob ystyr —o'r un H wythien fawr," a'r diweddar ond anfarwol Watcvn W vn-a, chadivai i tyny ei gysylltiad a'r wasg fel un o ridyledswyddau bywyd. Cof gennyf am dano yn dweyd mai nid er mwyn y tipyn arian tybaeoa gyfx-enuid iddo pan iyddai golygydd yr Herald" y dyddiau hynny yn teimlo tipyn 0 haelioni yn byrlymu o'i galon y byddai ef yn ysgrifennu, ond er mwyn y pleser o ollwng allan deimladaa ei galon ei hun, cael rhoddi ambell her- gwd a ctm-n pan fyddai -angen am hynny, a rhoddi help Ilaw i ambell un a haeddai gymorth. Yr oedd yn gymaint o lenor ac o brydydd, fel yr oeddwn wedi ajighofio ei ochr gerddorol byd, lies i mi sylwi ar gvfedriadau teimladwy fy nghyfaill, AIr. T. M. Walters ("Butts"), a ymddangosant yn rhifyn presennol yr Herald o dan benawd Brynaman. m Bydd enw Y Pia" yn persawj-u traddodiadau Dyffryn Aman, a gcllir cymbwyso at ed vmadawiad, i lannerch y gorwel oar, beniUion o Alan Alabon « Aros mae'r mynyddau na^^vr, Rhuo trostynt mae y gwynt, Clywir eto, gyda'r wawr, tiaa bugeiliaid megis cynt; Eto tyfaJr llygad dydd Ogylch traed y graig a'r bryn, Ond bugedliadd newydd sydd Ar yr hen fynyddoedd hyn. Ar arferion Cymru gynt Nevrid ddaeth o rod i rod, Mae cenedbietb wedi myn'd A chenedlaeth wedi dod. Wedi oea dymhestlog hir, Alun Mabon mwy nid yw; Ond mae'r heniaitb yn y tir, A'r alawon hen yn fyw." Nid yn unig y mae Cymru, erbyn hyn, wedi cyrraedd uehelbwynt fel gwlad yn cadw i fyny ei tbraddodiadau milwrol, ond y mae Mr. Lloyd George wedi llwyddo i godi brwdfrydedd ar bwnc gwneuthuriad detnyddiau i bortbi cyflegrau byddinoedd Prydain a'r Cyfandir. Fel gweinidog newvdd mewn ewvdd na bu ei bath erioed o'r hkven yn ystod hanes y byd, talodd y CYllheUor ymwehad a Deheudir Cymru a gororau gwlad y Sai'i, a gwelir eifaith ei aredtkiau ar weithwyr a chyt- logwyr yn y gw«i.tbieydd haiarn a dur, y gweithtoydd ialcan, ac yn aVydd becbgyn gwlad a thref i gael y fraint o gymeryd rfeui yn y gorchw-v.1 o hyrwyddo olwynion a chcKlw pedriannau yn myned fel ag i droi allan foddion cawodydd a alluogant ein fey-ddinoedd i wlawio titn a dinystr ar benglogau y Gennaniadd am dsiellgajll diwraiod a tfeugsain n06," fel yr auugir ilwyut gan ein cydwladwr egniol. Oiofynir i ni beddio bod yn rby fanwl yn »ewyddiaduKxn Deheudir Cymru rhag rhoddi gwy-bodaeth i'r gelyn am leoedd ym nilia rai y bwrdedir paratoi ar gyfer ymjyrch y pylor a'r gragen, ond gallwn esbonio yn fyr y golygir rhannu y gwaith pwvsig rhwng o leiaf dri o ddfcrannau Heol hyd yn nod yn Xgorllewinbarth Cymru. Ar faes y gad, hefyd, y mae cadrodau ac uirigolion yn pa.rhau i wneud gwr- kydn sydd yn annill clod i Gyrnru fecban, lea cenedl fi-lwrol sydd ai hanes fel y cyf- .ryw yn estyn yn 01 i bellder y cynoesau. Gwn am rai o fesibdon gwlad y bryniau y bydd eu henwau yn cael eu cadw ar gof a llafar gwlad, a cliredaf y clywir eto am fwy nag un sydd wedi aberthu ei t'ywyd 4voe ei wlad ag y cynhwysir eu henwau or restr anrhydodd." Er fod colli mab fteU frawd neu briod yn archoll dwfn, tjrnniT cysur yn y man o'r adgof fod owyddogion uchoel wedi cyflwyno yr enw i ilytw yBrenin. Y mae o flaen Hygaid fy meddwl, pan yn yagrif+Hinu y llinellau hyn, fab i un o lfaenordaid gweithwyr, and gan na obaniatedr i mi roddi manylion cyn i'r liiestr swyddogol gael ei chyboeddi, yr wyl yn gorfod gadael yr banes gyda Dodutd cyffredinol fel hyn, gan ddisgwyl y caf, yn y dyfodol, ryddid i roddi yci- waneg o esbouiad ar y mater. F91 y dywadai Ceiriog am "Y milwr n.a ddyoh- Vel H:- Ni eyi-t-hiod(i nElb erioed i'r bedd Na w>eiwyd rhywun prudd ei wedd Yn gollwng deigryn at-no; Ond wrih i filwr fyn'd i lawr Mae gwlad yn d'od i'w arwyl fawr, A cbenedl oil yn wylo. A tbibhau gyfaill, i dy fedd (iollyngwyd ti. Yh fitwr ietjaBC. tÆ'"z ei v,-edd- In ed fiiwpcvl fa/* Hhyfedd fel yr ymddengys barddoniaetb Ceiriog yn Lroffwvdoliaetb am yr adeg derfysglvd bresennol:— :ç Er cymaint y caret dangnefedd dy wlad, Ac iielwyd dy riaint yn drigfan, Rhy bur dy gydwybod i dderbyn mwynbad A tbroi oddiwrtb erebwyn y tru&n. Pan delaw y fath ivdeg—paji na fydd y byd Yn agor cyiroiaai rhyfeloedd, Coffeir y gwir fitws a/i eaw o hyd Fydd beiraidd am fii o ilynyddoedd. Gorpbwy^a, fy nghyfaill, yn ngwychder dy fedd, Ar hloedd disgyned dy vsbryd, Ond bwru-ed rbyfeloedd i foroedd o hodd A dyn i heddychol d5e

BRYNAMMANI

BRYNAMMAN. I CC Ainan\dd Wedi ifyned!—Yr wyth- nos ddiweddaf, derbyniads nodyn eddiwrth un o feibion 0< Y Pia "-gef A-niamyd(I —go-hebydd Cymraeg yr U Herald" ym Mrynamman, yn fy bysbysu fod ei dad yn analluog i ysgrifennu ei nodion oller- wydd ei fod yng ngafael afiecbyd peryg- lus. Y chydig feddyliais fod yr afiecbyd hwnnw i droi yn angeu iddo. Heddyw— fore dydd Mawrth—dyma nodyn arall oddiwrth deulu Y Dia yn fy hysbysu fod yr ban ohebydd syml a ffyddlon wedi tynnu ei anadliad ola' am ddeuddeg o'r gloch nos Sul. Anodd credu y ffaith fod U Amanydd wedi myned ar byd y ffordd na ddyeh wel mwy ;w hyd-ddi, a diau y gwelir ei-"iau ei nodion eyson o Fryn- amman gan ddarllenwyr yr Herald." Cvmerai ddiddordeb reillduol. yn y Colofnau Cymraeg, ac ni fu ei ffydd/lonach iddynt. Os methai ambell wythnos ag ysgrifennu ei nodion, o aohos fod yrhen fegin bron ei f g-u ys dywedai, mynnai gael rhywun arall i wneud y gwaith drcsto. Gan ei fod yn fynych a yn es- mwyth gan asthma," a'r Pia brt) y power" arferol i gydio yn y pin ysgrifennu, meddyliais mai rliyw bwl baoh byr oedd ei afiecbyd y tro hwn fel yn y dyddiau gynt, a danfonais yr wyth- nos ddiweddaf y peanill anlypol i(ldo:- Bia" annwyl! Paid a danto; 03 yw'r nos yn ddu yn swr, Fe ddaw eto i oleuo en dy fywyd, firain wawr; Fe *na milfil swynion anian Ddedwyddoli eto'r claf, A dy gymell i fyn'd allan I anadlu lechyd Haf Ond ei le nid edwyn ddim o hono ef mwv Own y cyduna y cvsodydd, yngbyd a gohesbwyr Colofnau Cymraeg yr "Herald," a mi mewn datgan ein cydyn deimlad gonestaf a gweddw a phlsnt Y Pia" yneu hiraeth mawr ar ei ol. Bu am yn agos i bymtheng mlynedd yn ohebydd i'r colofnau hyn. EILIB MAI.

CWMAMMAN I

CWMAMMAN. I Dydd Sadwrn diweddaf cafodd dirweet- wyr Cwmamman eu gwyl a'u gwledd flyn- yddol. Fel y sylwais rywdro, y mae Mr. Ked Morris, furnaceinan yng ngwaith Glan- amman, yn garchai-or yn Germani er's misoedd. Y Sadwrn diweddaf gwnaed casgliad yn y gwaith er mwyn danfon bacoo a bwyd i'r milwr anffodus. Dengys yr uchod nad yw Ned wedi ei angtrofio gan ei ffryndiaii. :J(: >'t Fel ill-all y digwydd heb fod ym mhell. Yr oedd 7,000 yn angladd y milwr Powney ym Mrynamman, ond pan alwyd cyiarfod i ystyriedbeth ellid wneud i*r teulu, ac i deuluoedd milwyr eredll, daetli torf an- ferth yn rhifo 36 ynghyd. Mor wir yr adnod :— Sympathy without relief Is like mustard without beef." €■• >)(: Uwyddiant hollol oedd yr "oagan re- cital nos lau diweddaf er budd y mil- wyr lieol, ac v mae rban helaeth o'r clod yn ddyledus i Miss .1. Morgan, Melin Xeuadd, am ei hymdrech o blaid y mudiad hwn. Yn Eisteddfod Llanfynydd y Sadwrn, daeth Miss iiriàm Uriffiths aiian yn ail oreu yng nghysta.dleuaeth y prif adroddiad. Nid oedd yn yr eisteddfod hon gystad- leua-eth ar ganu penillion," ond bu'r pwyllgor yn ddigwi call i gyflogi Dai Bifan i ganll, a'i frawd athrylithgar i dynnu tynion dannau'r delyn, a gorfu iddynt wneud g-ivertb eu harian, ober- wydd mynnaa'r dorf iddynt ganu bron yn ddistop. Efraith hyn oedd cael ym- rwymiad arall ym mhen mis. Pan ddwedwn fod Dai Bifan wedi canu mewn 150 o gyn^hejxldau, ac wedi esmill 75 o wo bran, gall y darllonydd ddyfalu o ba ddefnydd v gwnaed eL Rhaid i dref Ammanford wrlh ganwyr penilhon Cwmamman. Liinos Thomas a Bifan oedd yn difyioi pobl y dref yn y gyngherdd gyniialiwyd nos F-ercher di- weddaf. Gwadfch go gyflym oedd rhannu dillad gwaith Callaghan tua'r Gelli. Callaghan may call again, ax ol darfod ai waith yn Pf raiuc. Plant gan mwyaf wnaent i fyny'r cyn- ulliad bach ddaeth i gyngherdd yr atean- wyr pa nos Bu ariiaf chwant dweyd rhyw-beth, ond y mae pencil coch gan y golygydd. X: Canodd Watcyn Wyn gan. o glod i a gwch John Cioek." Can wahanol fyddai -art y beehgvn i'r bad beidiodd ar y ffordd o'r Cei i Aberaei-on pa ddydd onte? Ac onid yw'r daitli dros yr heol o'r llecedd uchod i'w gilydd, heihio bwth H Shanibob man," gan mor lefn.a g^wustad yw, yn adgofio'r teithiwr blin am Darth y Pererin"? Ond yn awr. ycbydis,- o wyr ienainc na ben gyfeirian-t en h wynBtdn tua glan iiior Abervei £ ganol. haf, gydag eithrio Lake, Leonard, a John James y Prins. Blackpool sy'n snvyno ag yn denu pawb. Pam, dwedwbh? Nis gwn ble i ddechreu ar hanes y diluw orchuddiodd ran o'r dyfiryn nos lau di- weddaf. Gwylltiodd Pedol fel ynfyd. a chyn bod neb yn sylweddoli iod y creadur bach gana mor non ar ei thaith i Amman wedi uyrnigo, yr oedd wedi newid ei iliw, gwylltu o':i gwely, ac yn cario popeth o'i blaen. Y n ffodua yr oedd orian chwaren'r plant wedi dod i 'ben, neu byddai rban o'r cwm fel Rama. Ceisiodd Pedol wixrad Johnstown o ddyffiryn yr Amman, ond methodd, er gwneud ed goreii, neu ei gwaethaf, ac ni choibwyd bywyd. Y mae llawer blwyddyn er pan ddig- wyddodd liif yng Nghwmamman, and bu yma ddiluw tebyg ddwvwaith o'r blaen—yn 1842 neu 1848, ac yn 1880. Cona llawer yr olwg hira,eilius gyda pha un yr; edrychid ar y barili yn dawnsio wrth tyn?d hcdbio ar gefn y Mif yn 1880, ac am Morgan yr Amman yn caw'I' plant yn i I-had drwy'r mor. Y dydd hwnnw bwr- iadai Mr. Richard Jones (Dick) o'r Bryn 1 briodi, ond barnwyd mai gwell oodd go- hirio'r fteremoni os oedd y byd i'w foddi eilwaith. Golwg rbyfetkl S'y.dd ar y Twyn, a syl- weddola'r preswylwyr yn rhwydd eu bod yn byw mown byd eyd-newidiol Gresyn gweFd y gerddd ddwedant fod llafur caled ordau hamddenol gweithwyr yn wa-eth nag ofer. Digon yw'r dinystr i greu pwd yn y m wyarf crefyddol, ap ofnaf, ddiirllesnydd, mai ychydig o bobr y Twyn wehr mewn cwrdd dioLcbgaxwoh tua Meda neu Hydref. :¥,< Æ Cwyno hyd y blynyddau fu ar ddiffyg y dwr yn PedoL Tybed na cheisiodd hi wneud iawn am y prinder, ac iddi sydyn am Cowell-road, ynghyd ag heolydd ereill eagetùoowyd ganddi hi, ag ereill. 1,1e sobr welais yn siop y Brodyr Richards ac yn y Post Office gerllaw. Dinystriwyd gwerth ugedniau, os nad gwerth cannoedd o bunnau, oherwydd nid dwr yn unig oedd wedi gwthio yma, ond glo, llaid, a phob creadur arall," ac yr oedd yr olygfa yn boenus. Yn sicr dylid cael rhyw ddiogelwch i aneddau rhag mthr y dyfroedd, neu dylai y sawl sydd gyfrifol, os gellir dwyn y cyfriioldeb i dre, dalu am eu hesgeulusdod. Awgrymai cyiaill i mi y dylid cael divers" yn y lie, yn enwedig yng Nghwmamman, ac nid dibwynt yr avrgrym, ac awgrymai gael gwisgoedd (rhai "divers" wrth reswm) i'r personau canlynol, oberwydd profi o hopyat eu cymwysder i'r gwaith nos lau diweddaf;- yr hynafgwr Daniel Bifan, y Cynghorwr John Jon-es, Mr. Harri Fuller, Mr. Mor- gan Evans (Pontyberem), Mr. Dan Dafis, Mr. Ivor Jones (Tynywern), ac ereill nad Ge3 gennyf hamdden na lie yn awr i'w henwi. Os daw diluw arall cyn y ceir y gwisgoedd yn barod, gwn y g-,vpam cyf- eillion Mr. Thomas, Bethesda, a Mr. Jones, Calfaria, y diffyg i fyny. )t:: Dwedaia na choliwyd bywydau, ond deallai" mai arighywir hyn, gwaetha'r mo

MINION AMAN I

MINION AMAN. I Yr ydym yn gynefin bellach a mil wyr y catrodau niferus a geir ym myddin y Brenin. Er hynny, synem weled nifer o Gyrnry hoyw a thalgryf yn cerdded llwyb- rau'r fro yn kilts yr Ysgotiaid. Der- allwn mai blino wnaethant ar fywyd mar- waidd y H Terriers" yng nghiliau Sir Benfro, a cheisiasant y ffordd uni-bnaf i faes y frwydr. Edmygwn eu gwroldeb, ac eiddunAvn bob ffawd iddynt yn yr yni- drech fawr dros Ryddid. >;{: Mae nifer dda o lanciau y cylch bellach wyneb yn wyneb a'r gelyn ar faes y gad, a thrwm yw pryder llawer aelwyd bawdd- gar. Bydd gweddiau a dymuniadau fil- myrdd yn Oil dilyn yn yr Armagedon fawr, am i Reolwr mawr liob cyifro fod yn dyner wrthynt. Ac yn ddiau, y melysaf peth yn eu banes tra ym mbeil o dref j fvdd )-r ?i d fydd yr adgof am eu hannwyliaid a'r 1 bwtbyn ar y bryn." Rhwydd hynt iddynt i gael llwybr clir i ddychwel yn fuan. a >.t¡. -If J Wele ddau englyn i ehfryddo nifer f,,ivoitbiau'r canipwyr a ddyfynnir yn eich coMnau, ?fr. GoL Gwaith y beirdd siom-1 wyd yn Eisteddfod Genedlaethol Colwyn Bay ydynt, pryd yr ataliwyd y wobr am yr englyn' goreu i'r "Wawr*— < Mlln wen yn ymunion.i,-a'll" awal Ym modrwvau'i tliresi; A lliw teg ei heurwallt hi Lednw'r glyn a'r goleiini-" With pure light, with pearly wing,— Oh! the Dawn Of the day comes smiling; How rich, with grace, approaching: It does set the world 'to sing. Cynhajiwyd cyngherdd 311 Sedon, Tiry- dail, nos Fercher, pryd y trefnwyd gwledcl gan y cerddorion ieuainc a brwdfrvdig sydd o dan of&l Air. Morgan Griffiths. Cafwyd noson hvyius, a chanu da iawn. Llywyddwyd gan Mr. W. T. Lewis, M.E., a bu yn llawn ei swydd fel arfer. Ma-e yna. gynhaeaf bras yn aros y cerddor eill ddraiu talent gerddorol glannau'r Aman a'r Llwchwr at ei gilydd. Pwy gymer at yr awenau ty.bed? Crowyd organ recital a chryn lawer o lias arno yn yr Eglwys Newydd nos lau, pryd y canwyd yr offeryn gwych geir yno gan Mr. T. E. Estley. Deallwn fod Mr. Estley yn ddall i raddau, ac y mae yn adlewyrchu cryn glodarno ei fod yn galln dwyn y goren allan o waith y prdf feistri cerddorol. Nos lau, yn Neuadd y Palas, cynhal- iwyd cyngherdd er cynorthwyo Mr. FTed Jenkins, yr hwn dra gwael ei gyflwr er's hir anuier bellach, oherwydd effeibh- iau'r ddamwain arw ddaeth i'w ran. Cyanerwyd y gadair gan yr Henadur W. N. Jones, a ilywyddai Mr. J. Harries Thomas wTtli y berdoneg. Daeth cerddor- ion a thelynorion blaenaf y cwm i roi help llaw i "Fred" yn ei ddrycin. Ni fu ei barotaeh ef i helpu arall, ac y mae yn falch gan bawb i'r cyngherdd hwn er ei fudd droi allan yn llwvddiant trwvadl. # Dyddiau i'w cofio yn hanes Annibynwyr y fro oedd y Mercher a'r lau diweddaf, pan y cynhaliwyd cymanfa y Tair Sir yn y Gwynfryn a'r Chris ti an Temple. Daeth 11u o biegethwyr ynghyd i'r wyl, a chaf- wyd gwledd nas anghofir am hir ameer. Cynhaliwyd y gynbadledd nawn dydd Mercher yn y Christian Temple, pan y traddodwyd araith feistrolgar gan y Parch. D..Peregrine, Treleoh, ar un o faterion pwysicaf y dydd. Cafwyd oed- faon pregethu yng ngwahanol eglwysi'r cylchoedd yn yr hwyr. # ioreu d.l'<:l:l lau, am saith o'r gloch, bu oedfa bregethu yn y Gwynfryn, a thyrrodd llu yno i wrando dan o broffwydi ieuainc goraf yr en wad. Paxhaodd yr oedfaon drwy'r dydd, am ddeg, dau, a ch wech o'r gloch, a daeth torfeydd anferth i'r Christian Temple a'r Gwynfryn ar hyd y v-n ar hyd y dydd. Nodweddid yr oil o'r cyrddau gan ddwyster a thynerwoh. Clywsom fwy o hyawdledd lawer tro, ond erioed fwy o symlrwydd a thynerwch eneiniedig. Ac y mae gan y gwlith ei fendith, fel y cor- wynt cynhyrfu.s. :'1[. Torrodd ysfconn ofnadwy ar y fro nos lau, tra yr ymwahanai'r torfeydd o'r cyr- ddau uchod, a chaiodd y bobl deithiasant o bell i'r wyl daith ddiflas tua chartref. Bu dodrefn amryw o aneddau y cylch yn mwynhan baddon anisgwyl, a dialed fu yr ymdrech i gadw'r llifoiriant hyd y llwybrau iawTi. Er hynny gwnaed cryn lawer o niwed yn rhai o gartreli y Ue. AMANWY. I

Advertising

II For the Blood is the Life." I DO YOU SUFFER from any SKIN or BLOOD DISEASE Such as Eczema, Scrofula, Bad Legs, Abscesses, Ulcars, Glandular Swel- lings, Boils, Pimples, Sores of any kind, Piles, Xclood Poison, Rheuma- tism, Gout, &c.? If so don't waste yoar time and money on lotions and ointments which cannot get below the surface of the skin. AVhat you wiuit and what you must have is a medicine that will thoroughly free tho blood of | the poisonous maifer which alone is thy true cause of all your suffering. Clarke's Blood Mixture is just sucH a medicine. It is composed of ingredients which quickly expel from the blood all impuhti?e from whatever cause aj isiu?, and by rendering it clean andpuœ can be relied upon to effect a lasting cure. Over 50 years' ?????*???j? Success. ??   L Pleasant to ^v/CIARWSM BM .1! ?\ \M??M<.?M& M'CJ?K? Chentists Met ? -? ???' I Substitute. HAS CURED THOiISAW14L | WtH, CUHE YOU.

BIRCHGROVE 1

BIRCHGROVE. -1 Troodododd yr awenydd Gwilym Bedw anerchiad gampus ar "Yr Athraw Llwyddiannua" yng nghwrdd blynyddol yr Ysgol Sul gynhaliwyd yilg nghapel yr Annibynwyr, Cwmbwrla, nos lau wytb- nos i'r diweddaf. Deallwn fod ewmni newydd wedi gaiaelyd yn- nglofa Y Lefel Fach," ac y bydd yn baro

PONTARDAWE

PONTARDAWE. Y dydd Sadwrn hwn y cynhelir yr eis- teddfod hir-d

Advertising

ith the colossal /| ■P^sales of the largest i firm of its kind in tho E mpirt- H. Samuel is able to cut out tha bulk B of tho usual retailers' /fit). » ? big profits, to ofFer  ?.A   § B ??- At ? everything at next to ???*??? ?.? 8 RYFACTORY^ g.. vyFACTORY ?? .tnd to give you a. big saving in H PHOTO PENDANT. FINE HALF HOOP RING. G w Beautifully designed in Mounted with 5 exqui- H H til/A Gold' set with site Diamonds in hall-B 10/63 lustrous Gems. niarited Gold. THE TIME IN THE DAJWI i  14. Samuel Wrist Watch with luminous dial. They a-,e proving a great Loon at the m BCASE OF TMSPOOMS. CALL NOW! Set f six terJ¡ng 1 Silver plated Tea- Come in and el?m 8 spoons and 'I'on?,s in n your cash s?ingiS S 8^' offer. Often 5/6. Rail Fares paid. B fl«se AmKing  auAnnowEL He %a ownU Watchmaker to the Admirafty. f265, OXFORD ST., I E (Under tho Big Clock). S M SWANSEA 1 &l«o at ca rtrth7r,et;) Q 3V e«nnof en.!?, wri (or Fr?, Cat.tocue ffl  H. Samuel, 110 Market St.. M

CASTELLNEDD AR CYLCHI

CASTELLNEDD A'R CYLCH. I Cynhali^d cymanfa bregethu Anni- bynwyr Castellnedd a'r eyIcit nos Sadwrn, y Sul, nawn a hwyr y Llun diweddaf. Yr eglwysi wnaent i fyny y gymanfa oeddynt Siloh, Melincryddan; Mae.syrhaf a Soar, Castellnedd; Moriah, Mynachlog Nedd; a Tliabernacl ac Hermon, 8ci wen. Progeth- wyd yn y cyfTyw gan y Parchn. J. Hywel Parry, Llansamlet; Jacob Jones, Mer- thyr; Rolant Hughes, Tylorstown; LlynJi Davies, M.A., Abertawe; ac IL M. Ehys, Ystradgvnlais. Cynhaliwyd U Y Gyfedllach ym Maes- yrhaf, Castellnedd, nawn tidydd Llun. Siaxadwyd ar Yr Arfcgaeth Ysbiydol" gan y pum gweinidog a enwyd yn afael- gar a meddylgar.

BEDDAU MILWYR CYMREIG YN I FFRAINC

BEDDAU MILWYR CYMREIG YN I FFRAINC. (Passed by Censor). I Dyfyniad o lythyr Mrs. Morgan Wat- kin, M.A. (chwaer ein gohebydd John Jones"), i'w main:- Anuwyl Fam,-Bum prydnawn y Sul diweddaf ym mynwent gyhoeddus Bag- neuse, tua thair milltir o amddiffvnfeydd Paris. Yno y gorwedd tua saith-ar-liugain o filwyr Prydeinig, ac yn eu plith Thomas Jones, South Wales Borderers. Teimlad rhyfedd i mi oedd sefyll uwchben gor- weddfan milwr Cymreig mewn gwlad ddieithr. I ba bentrctf neu dref yng Ngwalia wen y perthynai Thomas Jones, wn i ? Beth bynag, mae'n hnno ei hir- yn un o'r llecynau mwyaf dymunol, oherwydd saif y fynwent mewn man pryd- ferth iawn, ac ni chlywir yno ond can yr adar. Cafodd ein milwyr fan hvfryd i orwedd ynddo, ac yn eu Uymyl gorffwysa 1111 mawr o Efranood (milwyr wrth gwrs). Yr oedd eu beddau fel "arddangosfa llodeu." Cymeuais enwau yr boll filwfr Prydoinig. Croes ben, a'r enwau mewn paent gwyn, oedd ar y beddau, ond ni chaid eu hoed, fel ar feddau'r 11eill. Yn nes draw yr ocdd bedd-,tiir Ellmynwyr, a gwahanai perth hwy oddiwrth ein beddau ni a'r Ffrancod. Becbgyn ieuainc gun mwyaf o'r ugain i'r pump-ar-hugain oed, 1 ond heb rithyn o ddim ar eu beddau ond y gross yn dweyd eu henwau a'u hoed. Teimlad rhyfodd oedd sefyll wrth eu beddau, a meddwl fod cydwladwyr a gelynion yn cyduno'n dawel, a phob gelyn- iaeth o'u rhan hwy wedi darfod am byth."

Advertising

?ARCHERS? ? COtDElfUTURHS tt   RETURNS  FtKsiaUe of Oae-Oaace Packet.  A?chefs Bofclen Meturns The Psi'fcction of Pif Toftacco. CNNI, SU'EIT AND FRICR/IXT. *I

TAMEID5AUAMRywfJL I

-TAMEID5AUAMRywïfJL. I Dro yn ol ymddangosodd yn "x Faner" ysgrif finiog gan yr Archdder- wydd Dyfed yn erbyr- vsgrifau y Parch. I D. Teewyn Evans, B.A., ar Emynau Cymru." Wele ddarn o'r ysgrif:—" Prin y mae'r ysgrifau yn haeddu cymaint o sylw, ond ar gyfrif y ffiiithfod y-r awdux yn ymhel a changen olellyddiaeth nas gwyr dim am dani. Nid oes dim ond barn oondemiad arnynt wedi j^nddangos byd yn hyn. Diau t'cxl amcan Tecwyn yn dda, a bod ynddo ddigon o allu i ragori mewn cylchoedd eraill, ond amlwg yw nad oes ganddo glust na-ebajon i ddeall cyfrinach amYll. Ymddengys ei fod yn gryn awdurdod ar ddeddfau iaith-allan- olion medawl. Gall dyn o gyrliaeddiadau cylfredin feistroli hynny gydag ychydig o ymdrech a sylw. Ond am ysbrydolrwvdd emyn, yr hyn sy'n ei wneud yn fendith i'r saint, ac yn foddion gra.; i fyd, nia-n amlwg nas gwyr fawr ddim am dano. Dj-na'r argraff a edy ei I s-rifau ar feddwl y darllenydd. Dyrnir ar rai o'r emynau mwyaf rysegredig, a chyfryngau mawl nas gellir disgwyl eu gwell byth. Hen emynau sydd wedi toddi calonnau "n 11 yn lawer tro, ac wedi tynnu'er nefoedd i lawr wrth eu caru. Os gwnaethant hynny gynt, gwnant hyniiy eto, ac nis gall ein chwil- droad diwinyddol eu distc-wi. Gresyn i'r awdur fradychu cymainA o ddiffyg barn, gresyn mwy iddo fradychu cymaint o ddiffyg calon. Daw i'r golwg Y11 yr ysgrifau lawer o gulni enwadol, a chwynir nad oes digon o le yn emynau Cymru i iachadwriaeth drwy weithredoedd. Tar awodd ar un emyn yn dal yr athraw- iaeth o barhad mewn gras. Wrth gwra. yn ol Tecwyn Evans, dylai hwnnw gael ei ferthyru fel heretic peryglus. Y mae y culni yn byrhau ei linyn mesur, ac yn diffrwytho ei f-eirniada-eth 1 Dylasai wybod fod proliad hen emynwyr Cymru yn eangach nag enwad, a'r penillion sydd a Uiw enwadaeth airnynt yw y pethau salaf sydd gennym fel cyfryngau mawl," &c. Da y gwnaeth Dyfed i ergydio ar yr hyn sydd a Hi w enwaclaeth)J neu H gulni enwadol arno; a synnaf fod ysgolor mor wych a Thecwyn yn gwneud dim o'r cyf- rv-w beth. Cymaint a ddarllenais o waith Tecwyn, gwnai y cyfryw i ani gredu mai un am dorri "tir newydd" mewn meddyleg ac orgraff yw. Annwylbeth gan ein tadau a'n niam-ait oedd Enwad- aeth." Kid oedd dim tebyg in henwad ni gatil un H enwad arall." Ein pre- gethwyr ni ein canu ni," an diwin- yddion ni" oeddynt hen dermau gan- ddynt hwy. Nid yw inwyafrif crefydd- wyr yr oes ole hon yn gosod llawer o bwyr ar Enwad. Ond os nad ydym ni yn y peth hwn yn debyg i'n tadau, ouid oodd- ynt hwy yn rhagori a mom ninnau mewi llawer i gyfeiriad? Darllenais yn y Geninen" vsgrif afaelgar gan Ddiwyg- iwr" ar "Grefydd Cymry yr oes o'r blaen." Mewn darn o honi ceir a gan- lyn:—" Y mae yr enwadau o gario crefydd ym mlaen yn ystod yr haner can' mlynedd diwedda wedi newid drwyddo. Y mae'1' byd yn ystod y cyfnod yma wedi newid, ac wedi newid yr Eglwys hefyd, a'i gwneud mor debyg ag y mae'n bosibl iddo ef ei liunan. Yr oedd gan y tadau ddawn arbennig i ddeall ysbryd yr amseroedd, ac i wybod < beth ddylai Israel ei wnouthur.' Yr oedd gofal yr holl eglwysi ar eu hysgwyddau, ond y peth mawr yn eu golwg oedd adeiladaath ysbrydol y saint ac achubiaeth y byd. Holent eu hunain, ac holent ei gilydd, am y pethau hyn, a phan yn cyhoeddi yr hanes, nid rhyw fintya ac aunis fynwent, eithr pethau trymaf y gyfraith, ond yn y dydd- iau diwoddaf hyn y mintys a'r annis yw popeth. Rhoddir dalen i enwau'r cyn- rychiolwyr a'r cyn-lywyddion, dalen arall i weithrediadau pivyllgorau, ac adrodd- iadau sychion, banes papurau a ddarllen- wyd, a dim ond rhyw linell neu ddwy ar y diwedd yn hysbysu fod amryw frodyr wedisiarad ar Gyfiawnhad drwy ft'ydd.' Mor wahanol i ddull yr hen grefyddwyr gwresog! Cawsem yr ynldriniaeih ar bwnc gan rywun ar Athrawiaeth: a chawsai y -Afairon-.eu gwasgu i gong, fel pethau rhy ddibwys i'w gosod gerbron y wlad. Nid oedd nemawr son am enwau a theitlau y cynrycbiolwyr, a phan yn adrodd sylwadau ar y mater gosodedig anfynych y ceid enwau y gwahanol siarad- wyr. f Llefarodd un brawd fel y canlyn, a brawd arall a ddywooodd: &c. Mor syi-ill Mor lleied o hunan-ymffrost! Yr athrawiaeth oedd yn bwysig; y pwno oedd yn fawr, ac nid y dyn oedd yn siarad yn ei gylch. Yn wir, y mao anil un o'n cyrddau yn bresennol jn peri ini feddwl am y County Council '-ysbryd a dull y County Council' sy'n ei nodweddi." Meddai y Drych Americanaidd U Ffynna cryn ddigofaint mewn rhannau o Gymru ac ymhlith dosbarth o Gymry am fod awdurdodau y iyddin yn Ffrainc a Belgium yn gwa-hardtl dudiad llythyrau Cymreig. CynhytIfa. hyn ddosbarth o Gymry i gryn lid. Ni wetwn fawr o ddim ynddo. Y mae yn well gan y Cymro er's talwm ysgrifennu yn Saesneg nag yn Gymraeg. Y mae rhai o'r cranood Cym- reig ag eisiau cael hyn o flaen y Par- liament." Synem ni fawr weled rhywun cyn bo hir yn datgan rhyw gynllun fel hyn—eef i bob milwr Cymreig daflu ei arfau i lawr a gadael rhyngddynt a Kaiser. Pynciau mympwjTol yw y rhai hyn y dylid eu hebargofi yn hollol hyd ar ol y rhyfel." Gwir rhannol yw tysbiolaeth y Drych" mai g ell gan y CyinTo ysgrifennu yn Saesneg nag yn Gymraeg"; ond nis gall hyn fed yn wir am bob Cymro. Gwyddom am nifer o Gymry trtvyadl a gonest na ohebant yn Saesneg a Chymry fediant ddarllen a deall yr Iaith GymTaeg. Mewn perthynas a'r ffaith fod awdur- dodau y fyddin yn Ffrainc a Belgium yn gwahardd cludiad llythyrau Cymraeg, deallwn fod hyn wedi ei symud, ac y gellir bcllach ohebu a'r milwyr Cymreig yn y Gymroeg. Yr esgusawd gyn t oedd nad oedd y Censor yn deall Cymraeg. Apeliodd Cymrodorion y Barri, drwy eu hysgrifennydd llafurus, Mr. D. Arthen Erans, ar ran y milwyr, at yr awdur- dodau. yn oeisio ganddynt i roddi caniatad i'r milwyr ohebu a'u cyfeillion a'u perth- ynasau gartref yn Gymraeg, a deallif i'r cais gael ei ganiatau. Wele "Limerick" bardd i'r Kaiser:- U Y Kaiser a chwyddodd yn chwai, Gan roi ar yr hull fyd y bai, Pan ddaw e' o'r pair Cyn diwedd y ffair, Rhyw edlych go doneu fydd Kai." Dro yn ol aeth peflhau yn lied anifyr rhwng gweinidog a'r aelodau. Y tliwedd fu iddynt roddi rhybudd iddo i ymadael, ae nid oedd gan y creadur druan ar y pryd yr un gobaith am eglwys a.rall, na'r un swydd i ennill ei fywioliaeth. Gwawr- iodrl y Saboth i draddodi y bregeth ymad- awol. Yr oodd y gweinidog, fodd bynag, mewn ysbryd ac hwyl rhagorol, a chy- hoeddodd ei fod wedi ei benodi yn gaplan mewn carchar. Yna cymero

No title

William Phillips (19), farm labourer, PF-nrhiwlas, Abernant, was bound over at Carmarthen on Saturday for stealing money from a till in the shop of John Lewis, Blapnycoed. Conwil. New Defence ot the Realm regulations provide.that sentence of death shall not be imposed unless the jury find that the offence was committed with the intention of assisting the enemy, and that all sen- tences under the Act shall be passed in public. Queen Alexandra on Saturday attpnd?d an Empire Day "ervi0.Ht "?'t. Paul's Cathedral in which ?000 LondoD chi?dreD took partk to?k parlk 

I TWO ON THE VAN I TW ONHE VAN

I TWO ON THE VAN. TW ON!HE VAN. THE press of the hard days, the almost m.suprx>ria.bie strain of the eonimoa tasks; how they hurt! It is a familiar ordeal among -Liiose who are left; a feel- ing of baffled fortune, oÏ tragic impotence, in these days when nothing is as it was. when values have altered, when hie has marched oft at right angles to the old and well-marked routes. Swunsea has become, has it not, a prison-house against whose bars our spirits chafe, and from which we look out into a world in which heroes fill the stage. And within our narrow: ceil, as we gaze upon this world of action, we grow restless, and our hearts exceed- ing sorrowful in dwelling upon the fate which binds us, so much useless lumber, to duties once our pride. Nothing is as it was. We look daily to the heavens for a sign, and they are to our eyes as brass. We have come to the time of the tá.. :I: ing of birds. The apple-blossoms make at sweet snow-drift in the orchards. The* may heavily scents the air. But how. this year, can we delight in the fragrance of nature! We cannot draw delight from these old sources of comfort. The other day a lark rose oa rolling from a. meadow; it song divinely; across one's mind flashed the tale of the aerial songster which sent from the blue a essage of home to the soldiers in the trenches. The purple may is this summer too vivid a sight to our eyes. The coun- try lanes are too full of reminders of other lanes in Flanders, where brave men line thedr sweet banks and wait. There is no joy in nature this year. In every splendid sunset is the vision of anotheff land. :iJI: And faith grows loose. New problem6, thrust themselves forward. Have we ever before asked why and wherefore with [such intensity? The world appears in a melting pot wherein are seething all the old ways of life, the old supports, the old I comforts. Nothing is as it was. Why ?. We can grasp no answer. Wherefore? | The 'oracles are silent. It may be that we who laboar at thfl common tasks have become short of vision, and heavy of hearing, 60 that tho eternal purpose which runs through this new lifa as plainly as the old, is lost to us. It must be so, for one does not doubt that purpose. And so, chafing against the bars of the prison-house, one thought of the Traveller, singing of the mountains: There did he see the writing—all things there Breathed immortality, revolving life, And greatness still revolving infinite; There littleness was not; the least o3 things Seem'd infinite. Was there, then, some secret balm to ba obtained on the lonely, unchanging hills?, Was there relief to be gathered in theifl solitudes, faith strengthened, and answers to the questions which torture us? One thought of the Van as one saw it last, snow-dressed and awesome, pure over many miles of dazzling whiteness. And of that lake which might have been in Wordsworth's mind, as well as Helvellyn's silent tarn, where "the crags, repeat the raven's crook, in gymphony;- auatere." There was a cold sting in the wind thatt, shrieked over the long promontory of tha Carmarthenshire Van, although a thou- sand feet below the sun was unpleasantly strong. Wo sought a covert where we would be free from its lash, and found one upon that western, red-scarred slope which looks down upon the fairest but wildest scene in South Wales. The atmos- phere played strange tricks with vision. There had been a moment earlier in the day when the two table- peaks of the Beacons had seemed but out-works of Fan Gihirych, but now they were infinitely remote, swimming: in the blue haze in which earth met sky. Away to the south-west, Carreg-Cennen, set upon its mighty rock, seemed as mysterious as that Dark Tower to which Childe Roland came-an intense silhouette against the rolling hills of Towy-land. And, so close it appeared in the deceptive air that we thought wa might have reached it in a few great leaps, was that little lake of Celtic romance which has enslaved the heart of every pilgrim who has looked upon it- Llyn-y-Fan, homo and last refuge of our tylwyth teg. Nearer still, the sharp- pointed rocky slope which holds the gaze* of the travellers journeying through th« Towy vale. The fairest, and wildest scene in South Wales. Yes, of a truth it is. The moor- land stretches out interminably on tha northern side. in great rolls like the sea itself. There, where the heather staina the moor a deeper colour, starts the Usk, to gather to itself many tributaries before it weds the sea at Newport. Here, trickling brook-like from the lake, is the Sawdde, to be imprisoned in its rocky gorge so that Llanelly may drink moun- tain water; the rest escaping by way ofl the Towy into Carmarthen Bay. No« many yards from where we sit, the Twrch commences its turbulent course and prepares for its tortuous jorirney through the unfrequented gorge. Under tho shadow of steep banks and precipices on the other side, Tawe rises close to tha big lake. A place of rivers this. But principally of vast distance* and grealj cold winds. We have mis-used the word sanctuary* applying it to small and oftentimes noisy and petty places. The Van is a sanctuary in which the unquiet heart may nnJ consolation-a place where the least ?1.1 things seem infinite. In the valley wa ask why and wherefore, and sometimes ask despairingly, On the mountain alsa we ask. but although nature is dumb, and; the cold winds sing a message man can-- not interpret, the rocks which wera ancient when Caesar's legions may have crossed them, the headland which points to the bracing north, do fortify the spirit and inspire it. The great "I am" of worship ought always to be pronounce(i on the heights, for there it is felt, in Whose arms the world moves forward. through travail always, but forward.. 4 And so to the valley again; and with; some indelible marks inscribed in thq sanctuary not made by hands. =

GARNANT YOUTHS OFFENCE

GARNANT YOUTH'S OFFENCE. A serious charge was preferred at Ann manford on Monday against Thos. Brown) ?19), in the temporary employ of th4 ,.W. Railway Co. at Garnant.-Mr. T« C. Hurley prosecuted. Evidence was given that on the even. ing of May 19th, accused, after leav- ing his work, took a seven-year-old little girl, who was spending her holidays wit ft Per aunt, to the Gwauncaegurwen branch line. He prevailed upon the girl's com- panion to go back, and it was alleged afterwards committed an assault. Defendant pleaded not guilty. After a short consultation in private, the Chairman (Mr. Henry Herbert) warned defendant of the (seriousness of the offence, and said the Beach did not want to belld him to prison. He would be fined £ 5.

No title

The appointment of women old age pea* sion officers in London and wJiero prácti cable is advocated in a memorial ad- dressed to the Prime Minister by tha Women's Local Government Society. It was shown at an inquest at Ballin- collig on Saturday that Second LieuteiH ant William Edward Blake Forster* R^F.A., a native of Kent, was exercising in the riding school when the horse fell pt a hurdle, fatally injuring the rider.