Teitl Casgliad: Herald of Wales

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 6 Nesaf Olaf
Full Screen
33 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Heard's Stands Pre-eminent I ;SSS- FOR FIRST-CLASS FflUIT, VEGETABLES, and CONFECTIONERY. "WHOLESALE AND RETAIL. HEARD'S STORES, '17, Station Road, PORT TALBOT, 67, High Street, ABERAVON, 10, Parade, NEATH, 18, Windsor Road, NEATH.

Advertising

Picture Palace, Pontyforem. IS EXT WEEK. NEXT WEEF Usual EXCELLENT SHOW of PICTURES. POPULAR PRICES: 4d.. Cd., and 9d. Thursday. Doors Open at 6.4-5, to oom< mence at 7. Saturday, Doors Open 6.30. to ooinmenee at 6.4-5 and 8.45. MATINE.. Thursdays at 4 o'clock, Id., 2d., and f )

HODION AR BYKCIAU YRI WYTHNOS

HODION AR BYKCIAU YR WYTHNOS. (GAN AWSTIN.) Ar gynydd, raewn. rlut ac i-i,-n pwysig- rwydd, gallwn feddwl, y iiiau eietecki- fodau taleithiol, lleol, cadeiriol, cerddorol, Ilenyddol, a phob "01" arall. Digwydd- ais fod yn Rhydaman clydd Sadwrn, ac i yr oecid Dyffryn AuuUl yn fyw gyda'r gerdd a'r gun 0 ganol dydd hyd nes oedd lleni'r nos yn disgyn a hyfryd oleuni'r lleuad dios yn esgj n dros iryn a del. Y Sadwrn cyn hynv yr oedd pentref Sarcn, ar yr ael gyfagos, yn dathlu gwyl eistedd- fodol. Yno yr oedd Irlwyn, o'r Bet two, yn beirniudu, a da-etli C-ei(Iryin-y g-,vr gwylaidd Cymroaidd ei aoen—allan yn fuddugol ar englyn i Asgre." N id yn ami y deinyddir y gair, ond gwyr y beirdd a'r llenorion yn dda am y ddiareb, Asgrc lan, diogel ci pherehen "-lwn destyn araith ddifyfyr a roddwyd i mi fy hun fh\)'lidîll ol. Dyma'r cnglyn:- Yn y teg iaiiiion.a.,gre saif Ar sier sedd yn nyddlon; Tcyrn hywyd o hyd yiv hon, A chariad yw e-i choron. Yn Abertawe, ddeuddydd neu drid- iau'n ol (.yt dywed pobi Sir Ddinbych, ambell waith), cyfarfyddais ag Alfa, yn newydd o'i gwrdd sofy dlu yn Brynarnman, a'r J'ii; ch. U. M. Davies, Waunarlwydd, a chefai-s gyllo p^r.sonol i longyfarch T cyntaf ar ei fuddugoliaeth, ar lu o englvnwyr, yn yr Eisteddfod Genedl- aethol yn Penybedw. a'r llall ar ei ethol- iad yn ysgrifenydd, dros Ddeheudir Cymru, i'r mudiad newydd yn ft ai r i'r Lly wodraeth Wladol brynu Masnach y Gwirod. •Llvwydd yr Undeb sydd yn awr wedi ei ffuriioi sefydlu ydyw y Gwir Anrbyd- eddus Syr Alfred Mond, A.S.; y cadeirydd yw Mr. D. Davios, A.S. (y gwr o Llan- dinam); y trysoryddion, Mr. John II inds, A.S., a Mr. Dan Thomas, Llundain; ysgrifenydd y Gogledd ydyw y IJrif Athraw T. R-ecs* M.A., o Fangor, a thros y De, fel y dywedais, y Parch. J). M. Da vies. Y Mudiad Dirwestol miv N-af yn hanes oin gwlad," medd D. M. yw y State Purchase Movement," a rhoddodd i mi gyfres o enwau noddwyr a hvrwydd- wyr cyntaf y mudiad a bl'ofa fod llais y wlad yn hyglyw gyda'r gorchwyl mewn liaw. Anghofiais, yn yr ymgom, ofyn i Alfa ,am ei englyn i Lygad y Dydd," and dichon y cat afael ynddo rhyw dro eto. Yn y cyfamser wele bortread bvw o'r Khagritliiwr," allan o beiriant englynu y Parch. D. M. Davios:— H Un a'i wen ar ei enau-a'i galon O'r golwg, gan eiriau; I Llafar tog, o'i geg, ond gau— Arlunydd ar ei liuiau." Cyfarfod rhagorol ga'dd Adran Gor- llewiu Mcrgunwg o Undeb Cenedlaethol y Cymdeithasau Cymreig yn y Tabernaci, Trei'oris, dydd Sadwrn. Amcan neillduol tynadledd yr adran yn y prydnawn oedd yotyried y moddion gortu er gwrth- weithio dylanwad y llifeiriant Seising ar iaith a nodweddion tin coned 1. Mr. Abraham H. Thoiyas, Y.M., a lywyddai, a. chafwyd areilhiau gwir • bwrpasol gan y Parch. Tywi Jones, y Parch. D. Eurot Walters, M.A. B.D., Prolfeswr L-cvi, y I'arch, T. Morgan, Sciwen, ac amryw ereill a gymerent ran yn yr ymddiddau a wahoddwyd gan y cadeirydd. Yn nghyfarfod yr hv.vr, v llywjdd odd y Parclx. J. J. Williams, ac yn brew no 1 hetyd yr oedd Mr. E. T. John, A.S., llywydd yr Undeb Cenedlaethol. Heb- law yr hyawdledd cawd rliaglen liyfryd o gcrddoriaetli svynol i lorn ote'd yno. Cor y'plant, dan i.nn ."1(1 Mr. E. T. Davies; [xnillion, gan L'iros Thomas Garnant. a Mr. A. K. 1 < wis, Treforis, tra meius cliwareuid tanau'r delyn gan Mrs. James (Megan Glantawe). ac allweddau'r organ favvr gan Mrs. J. T. Davies, Ty' Mort'ydd. Rhoddwyu c-roesawiad danteii.iiion a bara britlx gan Mrs. WDliams, 1 riod yr Aelod Seneddol dros Ddosbarth Alters tawe, ae, wrth gwrs, yr oedd yr sgrifen- ydd adranoi, Mr. Morlkis Samuel, rth ei waitli "c wrth ei fodd. Pa ryfedd fod lhvyddiant wedi coroni'r cyrddau: Anhan

Advertising

LATEST WAR NEWS. For the third time in fifteen days, Sir Douglas Haig has struck a blow at the Boche in the Y pres area. Again the attack is east of the battered town, and would therefore be aimed against the ground be yond that recently won. Like its predecessors, the assault is meeting with prompt success. THURSDAY'S BRITISH OFFICIAL. France, 10.35 a.m. At six o'clock this morning we again attacked on a wide front east of Ypres. Our troops are reported to be making satisfactory progress, and a ntmber of prisoners has been taken.

WEDNESDAY NIGHTS BRITISH OFFICIALI

WEDNESDAY NIGHT'S BRITISH í OFFICIAL. I Wednesday, 9.12 < p.m.—This morning, shortly before dawn, the enemy heavily bombarded our positions between Tower Hamlets and Polygon Wood, and soon afterwards his infantry attempted to ad- vance. Our own artillery opened vigorously and on the greater part, of the front of assault the enemy's attack broke down before reaching our line. In the area immediately north of the Mpnin road, where a few of the enemy's troops succeeded in passing through our artillery barrage they were completely repulsed by our infantry. Our positions are intact. There has been great artillery activity on both, tides "during the day east of Y pres. I

THURSDAYS FRENCH OFFICIAL I

THURSDAY'S FRENCH OFFICIAL. I More Reprisals tor Bar-ie-Duc Sombardment. The night was fairly calm, except on I the right bank of the Meuse, where I both artilleries are very active. As a reprisal for the bombardment of I Bar-le-Duc. our aeroplanes have bom- bal'decl Frankfort and Ha:padt. barded Frankfort and Raspadt.

1I I THURSDAYS RUSSIAN OFFICIAL j

I THURSDAY'S RUSSIAN OFFICIAL. Northern Front.—In the Jacobstad re- i gion an intense artillery duel is proceed. I ing. In other sectors f usilades and on-1 gagements between reconnoitring parties j liave taken place. Ii Rumanian Front.—In the Toli-uii *e<- } tor, 8 miles north-west of Sotip, the enemy left his advanced trenches and retired to a more favourable position. Baltic Sea.—On Oct. 2nd and 3rd, enemy hydroplanes carried out. several scouting raids on Cerel and the islands of Olen, I Orulla, and Zhi. Aviation.—An enemy aerial squadron attacked the village of Krafno, south-cast of Grifhanoiofka. Eihtv bombs wcrc  dropped. Three privates were killed and four wounded. MACKENSEN PREPARING. Qries>a. Wednesday (l'ccci ved Thursday). —It is reported from the Rumanian front that General Mackensen. taking advan- tage of the favourable weather conditions'' during the autumn, is preparing to at- tack on the Focsani front.—Renter. WORKERS LOCK UP DIRECTORS WHO REFUSE RISE, I Petrograd, Monday (delayed).—Tele- grams from Kharkov states that the em- ployes of the electric light company there aricted the directors and managers and s iiaf them up in the Board-room. They I thlra liel.d a meeting at which they e- "(ted the proposal to apply summary jr-slice to the directors ,nd managers, but (iM niet1 to keep them prisoners until they I agreed to granting them higher wages. hevter. 1 TARS' DEMAND. I I etrograd, Wolnr.'sday.—The Commit- tee of Seamen of the Ha!tic Fle-et having certain demands before the Pro- visional (iovernovMit with a proviso hit they shall be complied with within 24 hours, the Government has ordered the -d:s!c.i tion of the committee and the <]

THURSDAYS ITALIAN OFFICIAL I

THURSDAY'S ITALIAN OFFICIAL. From the evening of the 2nd inst. up to ycslerday afternoon, tighting was con- tinued on the western slopes of Mount St. Gabrielle. Repeated enemy attacks carried out witli the support of numerous assault parties were broken by our ifre. On the remaindN of the front the usual artillery duels are in progress. An enemy aeroplane, attacked hy one 'of our airmen above Auzza, was forced to land in our lines, the pilots remaining prieoners. 4

BELGIAN OFFICfAL I

BELGIAN OFFICfAL. I Havre, Wednesday (received Thursday) An official communique issued to-day says:—During t.Tie last 48 hours our artil- lery bombarded enemy- cantonments and eovtummi.-ntions as a reply to enemy bonv b:u\lments of similar est.iMi-lmu'nts on our tv>nf. > To-day a tierce bombing engagement, I supported by heavy cannonading;?, to the north of Dixmwl, ended in our favour. In the last two days cur aviation ser- vie« carried out 47 flights, several of ■winch were by night, for the purpose of dropping bombs in reprisal fpr bombard- ments of our rear.— Press Association War Specht

WAR RESPONSIBILITYI

WAR RESPONSIBILITY. I BERNE. \V(>d¡"H'dav I (K"cfiv?dT!mrsday). TheIn

BALKANS CAMPAIGNi

BALKANS CAMPAIGN. i The Scretary of the War Office makes the following announcement: Orr aeroplanes have carried most sue- eosrvful raids on an extensive scale at i Belar:bitza Pianina. Hostile troops were icaticred by machine-sun ifre, and one of 1 several enemy aeroplanes which attacked t wr formation was brought, down near Mrliiaea, north-west of Furoi. « All our machines returned safely. On the Struma front our cavalry patrols drove enemy detachments out to Jeminah, south of Feres, and destroyed observation posts. i-

WANY RAIDSI

WANY RAIDS. I The Secretary of the Admiralty makes the following announcement:— Bombing raids were carried out yester- day by naval aircraft on the following objectives: St. Denis Westren, Xeebrugge lock-gates, Bruges eiocii and other targets, and Chaurant railway junction. All our machines returned safely.

PATH TO PEACEI

PATH TO PEACE. AMSTEK DA "T, W f'chwsday I (Received Thursday). Referring to the British Press state- ments that the rc-sto-rition of Belgium must be one of the conditions of peace, the Vorwaerts" appeals to the Govern- ment for a clear staten-ient thereon in order that a straight path to peace may be opened.

MAUDES HAUL1

MAUDE'S HAUL. 1 Fighting at Ramadie, on the Euphrates, was on such a wide area that Sir Stanley Maude cannot 3-et give a complete list of our captures. Approximately 3,800 pri- sonerg were captured, including 200 offi- cers. We took 13 guns and 12 machine- guns. The War Office makes the following an- nouncement:— It is at present impossible owing to the extent of the area over which the fighting at Kamadie ton the Euphrates) took place to give a definite or complete list of our captures. We have, however, taken 13 guiis and 12 machine-guns. Approximately 200 Turkish killed liave been buried, and about GOO wounded and 3,200 unwounded prisoners, among the latter being 200 officers, are in our hands. The Echo de Paris on Tuesday said that the British had taiieu IS.000 pri- soners in Mesopotamia. Apparently the writer was dealing with the total of our captures there since the opening of the 1915 campaign, in Which case he has under-estimated, for tho total is over 11.000. TOTAL UP TO DATE. The very large number of the prisoners captured at liamadie makea it intercsiing tp compare this engagement with previous battles in Mesopotamia. Since the cam- paign opened in 1917 there has been no single huttle which has yielded to large a toll of prisoners, for although at the cap- ture of Kut and the pursuit of the Turks last February the total amounted to 4,300, this was tho result of a series of operations lasting five or six days. The following is a list of the battles in which large captures of prisoners have been re- ported :— 1915. July 24.—Nasiriyeh 1,000 Sept. 28.—Kut 1,153 Spy, 21-22.-Ctesiplion 1.300 1917. Feb. 15.—Dahra Bend (Kut) 1.995 Feb. 23-28.—Kut 4.300 April 17-18.—Shatt-el-Adhaim 1,240 Sept. 2S.-Hamadie 3,200

OUR CASUALTIES I I

OUR CASUALTIES. The following are the details of the losses giveii under the principal headings in the War OlJice lists issued for the month of September. The lists include casualties reported from all points at which our armies are engaged. N.C.O.'s Officers. & Men. Killed 517 14,07:) Accidentally Killed 8 29 Died of Wounds 155 4,571 .11,ic(i 44 8,:ft) Died while Prisoner of War 1 — Died of Wounds while Prisoner of War 1 — Drowned 1 — Wounded 2,000 8(5,155 Wounded and Missing 30 251 Missing I 'il 3,700 Missing, believed Killed 15 61 Wounded and Missing, he- lieved Prisoners of War. 17 2 Wounded and Prisoners of War — 11 '^I'-nng. believe! Dfrowned — 31 i'Miners of Via, 14 12:; WoCt. 'led and Miss'ng be- hend Killed 1. — Missing, believed Wounded 6 11 Missing, believed Pris- oners of War — 8 From these must be deducted the following: First reported hIled, wounded, or missing, af- teri-,ards rel!oitc-ci not killed, wounded, or missing 23 65l This leaves the totals as follows .2.938 109.:)O J De figures for May. June, July. anto August, respectively were: I, ()fficers 5,991 Mp!1. 107.075 Officers 3,001 Men S-t,nf;7 C)f4?,,cr?: 2,490 Men (io,S58 Officers 5,264 MIJ. M.X)? The full list includes a number of modi- fications of casualties previously reported. The above individual figures must there- fore bo taken as approximate, although Hie totals are not affected. hy the moditi- 2ations referred to. From"* the Admiralty during the past month hare been issued lists of casualties suffered by Others and Men, and of these the totals are: Oiacers, 100; Men, 614.

No title

Toronto, Thursday.—Lord Northcliffe, addressing the Canadian Club here W ed- 1 uesday, said general preparations for war n the United States were on a great scale, but he did not think the Americans had i nsuallsed the nec \wtieis of shipping and j be transportation of men to France, otherwise they would have built at least < ix million tons to cope with it.Reut,r.

WAR SUMMARY I

WAR SUMMARY I FFfiDAY. Another hostile counter-attac k against cur positions at ia)niiebeke was broken by our artillery, rifle and machine-gun fire. Pointing to the importance of our gains, the Commentator explains that the principal bastion of the German line is now in our hands. We are beginning to outflank Houthulst Forest from the south. The Premier has been under shell fire. SATURDAY. Nothing has occurred on the British front during the night beyond the usual artil- lery activity. The troubles of Russia have been added to by an earthquake. There were, how- ever, no casualties. Germany's war aims are still unstated. The third air raid on England this week was made by the enemy last evening. The raiders failed to reach London, and two of them are reported to have been brought down. MONDAY. Victories are reported from the Meso- potamian and Italian fronts to-day. In Mesopotamia General Maude has cap- tured the town of Hamadie. alwut 70 miles west of Bagdad, taken several thou8an prisoncre, guns, and much thoueand 1)riz-onerc,, General Cadorna. by sudden and bold action, ha* forged ahead in the Bain- eis?: Plateau, taking over 1.400 pri- oacrs. London was again visited by hostile air- craft on Saturday and Sunday nighte. On the former occasion tlict-i- were 93 casualties, and on the latter 51. Three raiders were brought down. 'It is now definitely stated that reprisals, in the form of raids on German towns, are part of our air policy. Great execution is lioing done on German strongholds in Belgium. On Friday and Saturday 17 tons or bombs were dropped and our airmen were again busy during Saturday night. Enemy artillery was very active last night eaet and north of Ypres. An Amsterdam nic:sage reports anti- Government demonstrations at Essen, at which more food and i>eace were de- manded. Essen is said to be in a state of ferment. An Athens message states that a German submarine and a Bulgarian torpedo- boat have struck mines off Varua, both vessels having stink. TUESDAY. v- -1 Four squadrons of Got has visited England last night. Most of the raiders were turned back. Lord French reports that the casualties so far reported are 10 killed and 3S injured. The Press Bureau says that there is no truth in the rumour that two of our aeroplanes were brought down near London during Sunday night% In the a ero pi ane -ret ids of H days all our pilots have landed safely. Yoss, the ramous German airman, has bowl brought down and killed in France. Six enemy attacks are reported by Sir Douglas llaig in bday's communique. Our new front is intact, but we have lost two small advanced posts. The Germans have suffered severely in these latest attacks and have gained no advantage. It is probable tliaf Russia will decide for a Coalition Government. The further gallantry of the Welsh troops has advanced a position on the Western front a hundred yards. They pursued the retreating enemy, who left the ground covered with corpses, and must have suffered, in the words of the correspondent, frightful looses." The French, with great vigour and inten- sity. have, by way of reprisal for German raids on Dunkirk ;iii(i Due, bombed Coblenz, Frankfort-on- Main, Stuttgart, and other towns. Numerous victims in yesterday's raid on Dunkirk are reported, and great material damage has lieen done. British aircraft have dropped bombs on St. Denis, Westrem aerodrome. One of the hangars was set on lire, the conflagration being visible 30 miles away. WEDNESDAY. Lord Sydenham has stated, in an inters j view, that though the problem of sub- marine" warfare has not been overcome, armaments and projectiles for attack- ing U-boats are steadily improving. There has been artillery activity on both sides east of Ypres during the night. The Premier has visited the area affected by the latest visit of enemy aeroplanes and has promised immediate action in the way of reprisals. THURSDAY. Sir Douglas llaig. for the third time in 15 days, has delivered an attack in the Ypres region. A number of prisoners have already been taken, and satisfac- tory progress is reported. The n"w attack is ca?-t of Ypre.s. and n-w )ttzic- is ?)f Ypi-eks, atil 1),? ca-,t ot Sir A Geddes has infolded his new man- power scheme..There is to be 110 exten- sion at present of the compulsory age limit, but the call is urged to men up to 50. # Women are wanted in greater numbers, and all aliens have to undertake work of national importance, or eiir-.e be interned. The Governimnt is eaid to have decided upon reprisals for the wanton German attacks on British open towns. Our naval aircraft have aijain bom bard ed Bruges dock, Zeebrugge lock gates, St Denis We .trem, and other enemy strong- holds in Germany. )

No title

Lieut.-G eneral Sir Francis Lloyd has been decorated by th KiIJ of Serbia with the Grand Cross of the Order c-f St. S-va. Arriving home from the front, James W Turner, Ilendon. Iia-d to identity his :on who was killed by a u.otor-lorrv while cycling. Rome, October 2.The Minister "f Finance publishes a decree setting up a tax on riicn exempted from military ser- vice.—Exchange. Rome, October )"J,-Th0 death is an- nounced of Signor Monteverde, the cele- brated sculptor and a member of the Senate.—Keuter. To record the effect Clf rnvals on the physical, condition of children, Ley tOll Council is Netting weighing machines in lh-; feeding centres. Mr. Arthur S. T. Lucas sold by public auction on Thursday morning. Hum's mineral wate-- factory. Nelson-street and Nelson-terrace, Swansea.- as a going con- "ern to Mr. IV, iu. Hughes, Ys'.alyfera, for i ClOO. [

STERNEST PHASE COMING

STERNEST PHASE COMING MR, CHURCHILL AND PEACE TALK Mr. Winston Churchill, speaking in London on Wednesday, said all or us desired from the bottom of our hearts very milch to have peace in the world, but this was not the time to talk of peace. We are at the moment actually enter- ing on the sternest phase of the war. We are actually entering the stage in which the convulsions of the nations will be most intense. We are all agreed as to the objective at which we are aiming, but it is also my duty to say that we have not. got there yet. Let us conte56 that fact with calmness and resolution. Prussian militarism in not yet overthrown. We cannot tell how hard pressed our enemies may lie, but at this moment there is no collapse. You have heard of a blunder worse than a crime; it would be an unmeasur- able and immeasurable crime ro prolong this war for one un- neeessJrv day. (Hear, hear.) It would be as immeasurable and immeasurable a blunder to make a peace before the vital objects are achieved. (Applause.) The great forces which are now struggling for mastery are pot unevenly balanced, and each in their turn, as the weeks arid rnrtnths pass by, have their flood of good fortune; but victory consists in the last inch. (Cheers.) You never know how uear you are to victory until it comca. Our capacity for waging war is I 'I '1" "1 h'11 'fh unimpai red said ?Jr. Churchill. "The submarine has been powerless to affect it. Next year, if t.he war should be pro- longed, our awnies would be stronger than ever. They would be better sup- plied than Her. In the great battle of the Sommc in 1918 th0 I> ritisk artillery fire was utterly unprecedented and un- exampled in the history of war. During the 23 weeks of the present offensive the tonnage of shells hurled to the German positions had been double the tonnage averaged during the whole of the Somme battle, and during the last and culminat- ing weeks the tonnage fired in those operations had teen double the average of the preceding 2'.i weeks, and four times f he average of the hitherto unprece- dented quantity brought into action in the battle of tho Somme. "Next y?nr the power of the world-j famous British artillery will undergo another great lift. We occupy a unique position in the world. Among all our ■i:1 WEsasi st cx.?aus.Kd.. T&.?cll the truth, we are hot exhausted at all. (Cheers.? So now the weight devolves squarely on on:' shoulders. If we fail, all fail. If we ?', id, all prosper. It rests with us to carry it out. Our confidence is shared by the Germans. They know that this island stands alone between them, even at this last moment, and complete vie--I tory. ,L

I pspmsALs

 p??-?spmsALs' Renter's Agency has the highest authority for stating that in consequence of the continued policy of Germany wantonly to attack open and unfortified places and to cause death and destruction to civilian populations and civilian pro- pertr, his Majesty's Government, after the iiiost careful consideration, htl51 decided r0' Mt'pt: air rprÍÉaJS against Germany. AN ITALIAN THREAT. A semi-official Note published in Home! says:— I "The only victim of the aerial raid earned out by the Austrians during the night ot tire 29-30 Sept-ember on the Lower Isonzo, announced in the Italian communique of October 1, is the robie belr, Marie, widow of nee Countess A teems von Heiiigenkreutz. who is related to tho highest Austrian aristocracy. "These are the laurels gathered by the .\1

I I AMMANFORD STRIKE

-I- AMMANFORD STRIKE. In reference to the stoppage of work at the Ammanford Collieries on Wednesday, an(] iii,, d(,ci-?ii to remain out un- til the Gwauneaegurwen trucks are cleared away from the works siding, a general meeting of miners was held at ih.. Y.M.C.A Institute on Wednesday even- ing. Mr .T. Dafen Williams presiding. It was reported that no change in the situation had occurred durihg the day. The management still insisted ujion the right of using the trucks, and the work- Inen contended that inasmuch none of the G.C.O. strikers would be taken on bv the* Ammanford co., it was unfair that the waggons should be 1Ipd, The decision arrived at Iw the morning meeting was adhered to. and it was furthor resolved to inform the management of the intention to call out all the pumpmen, fanmen, boilermer nnd ensrinemen at the collieries affected., •.vho are members of the 'diners' Federation. The matter will probably be brought up at the Cardiff con- ference on Monday. Rumours which have been circulated that the G.C.G. trucks were used in other neighbouring collieries, were stated to be wholly unfounded. Tho next meeting "t the colliers affected will be held on Friday (1 "01.

I M LONGER IN OOUBl I

I M LONGER IN OOUBl I I GtiBAL SMS OH 6EAIEI; FOE. General Smuts. 1 » c.11 1 ^!i urs d u.t, t-a i d the issue un ioug'jr l1 doubt, and with one or two c.wrpi h.us tL-tr eneinv war. ever;. here on the defen- sive. ;ifi (.\is skovly retiring belike us. Loag oe)ore the Pimic was i cached. Germany wouId have :ued for peece. i ae invasion or Belgium ami the oub- moriie, campaign we:e colossal mistakes win. a would cost Germany this war. Her striking cl.»wn of Russia at this juncture might ik1 mere. «:;•! might easily com- promise her distant future. it he 1, J;e speaker) were a Germ-t a statesman, lie v.cu'd, at this crisis, fully bear in mind the wise old Bis- marckian policy ami avoid making slaves in tho future ol a historic enemy of the Teuton. W hat wi's the military situation? The Central Alliance everywhere beaien, everywhere retiring, except m Russia. To there dangers we had to add the ad- vantage to our Allies ot the internal ct the enemy, and, that of which tilery was no doubt, the spectre of a bankrupt future, u,i -i thEn we would fee that the end was no longer uncertain. German ruLrs were trying to still the fEars cf the people by vain hopes that I we would be forced to make a German peace. The submarine had been beaten by the silent heroism of our Navy and of our Mercantile Marine. Referring to the air raids, General Smuts ra-d that the future was hopeful, and that this new weapon would fail, and 'u;dd ¡)ron' a h\Upru!))"' tt? Ger- many. London's defences would con- tinue to develop>and the public might be a: e-| that not effort would be spared to protect the people against th(-e outrages. It was wrong to think that we had no means at all of carrying aerial warfare into the enemy's country. We must prepare for an atrial offensive on a large scale, but they were anxious also to avoid adding furt her horrors to this war, whj'eh had already proted to be the most cruel in the history of the world. We were dealing with an enemy to whom we could only apply the maximum of^ "an eye for an eye, a tcotli for a tecfth." and thai principle we had now mo^t reluctantly been forced and com- pelled to apply to him that bombing jtulicy which he had t ).

I DENMARK PINCHED

DENMARK PINCHED. Copenhagen, Wednesday (received Thursday).—Owing to the stoppage of raw materials, many factories have closed, and conditions become so serious that the Government yesterday intro- duced a Bill into the Riksdag providing £ 6.?0.n00 for the national relilef for the unemployed.

ILUXBURGS REQUEST

LUXBURG'S REQUEST. Buenos Ayro~, Wednesday (received Thursday).—Owing to the difficulty in ob- taining a safe conduct Count Lux burg has askfd to be allowed to remain on a farm in the interior. The request has been re- fused. Liixl)iir,- will It is believed that Count Luxburg will proceed to Chili by automobile,—Rcuter.

jFARMER S WILL

FARMER S WILL. Mr. William Griffiths, of Coedwganfaeli. Llangendeirne, Carmarthen.who died June 1st last, intestate, left estate of the gross value of £ 2P.01f. of which £ 10.863 i.> net personalty. Administration of his estate lias bagn granted to his daughter. Mrs. Mary jVnkins, wife of Mr. John Jenkins. of Plasbaeh Llangendeirne. his widow. I Mrs. Margaret Griffiths, having renounced administration.

lSWEPT BY A TYPKOON

SWEPT BY A TYPKOON. Tokio, Monday (delayc').—A typhoon c.f unprecedented violence, lasting for four hours, swept over Tokio this morn- ing. A hundred thousand persons are homeless. The casualties amount to 13S dead. -17 missing, and 168 injured, while ,15 bov.ses have been demolished alii damaged. The damage in th' country is reported to be worse thnn in the capital. --Renter.

IA BIT OF A DIFFERENCE j

A BIT OF A DIFFERENCE, A defendant at the Thames Police Court on Wednesday s:'id ho got up-ret through seeing a Gormen "Tube" the previous; aftcruc.on The Magistrate: Did you see it?—Yes. You must have pretty pood eyesight.— Well, if it wasn't a German Tube." it I was one cf our own. The MocKtrate: That makes a bit of 1 difference, doesn't it?

GENERAL PERSHING

GENERAL PERSHING. Washington, October 3. — Mr. Baker 'v.s 1 submitted to the Senate Military Com- i .nittf? tiw War Department's programme, including a provision for formally con-1 ferring on General Pershing the rank of General, a title which heretofore has been i held only by Washington, Grant, Suer- man and Sheridan. The programme -ilso contemplates the creation of several lieutenant-generals to command corps under General Pershing.— lleuter.

GIFT TO THE NATION

GIFT TO THE NATION. I understand (says our London corres- pondent) that very hortlv a highly in ttresting announcement will he made if the effect that a large, pleasant' situated residence in the west of England has becn presented to the naticn as a p?ma- j rient county official eeat for the Prime MinistNs of jj¡j" ('01 ntn. Thcramfof the donor cannot yet be disclosed, hut I understand he. L-lie or thev, whoever it may hf. have grrat admiration for inir., Uovd George, and have been impressed j with the necessity of. providing a country scat amid quiet and ) pautitnt scpn? where Great Britain's Premiers mav t?kc rcst

No title

For selling milk over the fixed nrier, J Joseph Dutton. farmer, was at Wallasey, on Wednesday, fined £ 15. An explosion occurred at 5 a.m. on Wednesday, in Beaufort-street, Chelsea. A quantity of gas which had escaped from a leakage from the pipes of thp n" Light and Coke Co. became ignited and blew up a hig expanse cf the pavement, also destroying much electric wiring, and wrecking a street lamp. Firemen and <■'oknion preye'nled the flames from dan.a. house property.

I FAMUSAGTRESS MuhLOO

I FAMUSAGTRESS Mu!hLOO I MISS LENA ASHWELL'S APPEAL I Tlere was a repiesent.ative. atteridaix-f 1 at the Swansea Chamber of Commerce t on Thursday morning, when Miss Lena Ash well, who has done saich noble wortf for the eaiu.e, appealed for donations on behalf of the organisation in conjunction with the Ladie. Auxiliary Committee of the Y.M.C.A for giving concerts at the Front, and thus brightening the life of the soldiers. Mr A. Wynne presided, and he was supported by the Mayoress (Mrs. David Davies) and Miss Winnie Davies, Aid. Ben Jones (the deputy- Mayor) and Mrs. Jones Miss Dillwyn, the Hon. Elaine Jenkins, Major Harris, Mr. Owen Harries, Lieut. Hod gens, Mr. A. L. Fornaaux, Mr. Stanley Cook, Mr. W. W. Holmes, Mr. J. H. Lee, Mr. T. Couch. Mr. W T. Farr, Mr. Roger Beck, lr. A. R. Dawson, and others. j Air. Wynne, in introducing Miss Ash- well. referred to the fact that her name was well known throughout the country and especially among the troops at tho Front. His Majesty the I\i!1 had recog- r.r-- d the great value of the work Miss ( Adiweii had done, and had decorated her as an Officer of the Cntidi Empire. (Applause.) She war. one of the women of Enyland who were taking their sbart of the work  tory of the world. The concerts gervfc one great purpose, they to incr- aee the moral ot the men and encouraged them to go on with the awfitl work they j had to do. (.Applause). Miss Ash well dealt at-derrrth the great and useful w« rii carried out in all the theatres of war, .im, related moving incidents ci human pathos. On on occasion a concert Ira": held within a thousand yards ot the front line.Applause.) At a conceit held in Jiiilt last a idlpr was recehed from thw men at the 3rd Army Host Lamp thank- ing the artistca for their efforts, and stating that the concert afforded rcee.l- | bet ions and suggest ions of dear old Blighty, and helped the mc-n to tight for the Empire, for home, snd beauty." (Applause.) Sir Douglas llaig, too. had conveyed his appreciation of tlie good suits of the concert. Each concert Cist to hold and t>Óa,1 over a thou- sand pounds a month was being spent Lator on the cost would Ire £1.5U(J » month. To 1:1 the entertainments going, therefore, the lund would have to be kept up, and 5 he a.pju abal to her aud.ence respond to the appeal. The eonrng winter would h:, a terribly hard one for the brave men out and it was the dutj ot the j^oiile at home to li dp to keep the men's spirits up. It was the heart l>ehind tho body that made a man a good fighter (Applause.) chairman announced that over a thousand pounds had already been contri- buted. and the chiei donations were from Mcsc-rs. Richards, Tiirpin and Co., IK guineas: Messrs Harris Bros., la( guin°as; Graigola Merthvr Co., Ltd., UK) guineas; Cl-eeves and Co.. 100 guineas; In. | gram and Co., 30 guineas: the Mayor of Mr. Roger Beck, 50 guineas; r. 11. Coward and Sons. 50 guin- (a-s; E. W. Cook and C0.. 2;) guineas; Mr, Williams, io guineas; T. P. Rose Swansea was said to be a metallurgical centre, and telt confident that an ap- peal to the Metal Exchange members would find a ready response. Messrs. Ro§"r Beck. A. P. Dawson, W T. Farr, anJ Ma?or Harries also spoke tiL? c,)nciii(i(,,l with the éng, inu of the a wD;.¡l Anthem. ? c Nnflieri.

IA WEEKS PIRACY

A WEEK'S PIRACY. PFESS BUREAU. Wednesday, The Secretary of the Admiralty makes j the following announcement:— [ Weekly return of sailings, war lo'-ses. and unsuccessful attacks fcr the week ending 3 p.m. September 31Ith;- Arrival and sailings ot merchant ves- teis of all nationalities over 1!.W tons net at and from United Kingdom ports (exclu. i sivc of fishing- and local craft) Arrivals. 2.689 l ;lii1¡I: British merchant vessel Eunk I by mine or submarine (1,000 r tons gross or mpr) -11 Ditto (under 1,000 tons) British merchant vessels unsuc- cessfully attacked by sub- marines tl6 British fishing vessels sunk 0 The Admiralty adds the following DOt> This return invariablv includes all mer | eantile tonnage known to have been sunk by mine or ?uhnjar;u?. whether prnp?yed I 011 Government ?r\iM or at herwi.s. "Includes one snnk duiinn the wœk end- jn„ July 29 and one wk ending August 12- flncludeo three attacked week ending Septrmher 16 and fciir attacked week end- ing September 23.

No title

At Aberavon Borough Court on Thurs- dav. the Mayor (Councillor Goslin). at I behalf of the magistrates, welcomed In- spec tor D. Morris to the district from Britonferry At a meeting of the local Coal Control Committee, in the Guildhall on Wed- Jbsclay, JettNs dealmn with the question of prices were rpc?iv?d from local coal mcrchaDt?. and consideration of the 8ub- ?ct dcfprr?i till next week.