Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

County School for Boys, Grove Park, WREXHAM. ) Chairman of Governors J. E. POWELL, Esq., j* P Headmaster: F. P. DODD, Esq.. M.A. Fine new buildings, Healthy locality, Labor- atories, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds with Pavilion, &c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C. W B. Exam. SIX times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New, University, Trinity and Jesus Colleges, Oxford; also at St. John's and Down- ing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, Manchester Univ., &c. Careful attention to subjects for business and Civil Service. Boarders received. Prospectus from HEAD MASTER. Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Gooch, Cenadaeth Ley- sian. Mabwy&iedir ef yu awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall. I Gwinoedd CYMUNDEB ANF. DDUOl WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n llyfryn arbenig. yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus. y rhai sydd wedi eu defnyddio. W E L C H S NON ALCOHOLIC STERILIZE INVALID WIN E) Ne Gkawa-tncld Oya?wa?gal. ,;y,li yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c pob un o rai g-ynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcoholic IN- VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi 1 gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., 61 Farrinqdon Road, London AT Y CYHOEDD. Mae'n dra pwysig fod arian wedi eu crynhoi ar ol blynyddoedd o lafur caled, yn cael eu gosod ar log mewn man diogel fod y llog arnynt i'w cael yn gyson a phrydlon ac hefyd fod yn hawdd i'r perch- enog eu cael allan ar fyr rhybudd. Mae Cymdeithas Adeiladu' Barhaol Glandwr, Abertawe. (The Landore Permanent Building Society), yr hon a seydlwyd agos i 50 ml. yn ol, yn b arodi sicrhau y pethau uchod. Derbynir symiau o R,5 ac uchod am 3t y cant-a symiau o R,50 ac uchod am 4 a H y cant. Nid yw y Gymdeithas hon yn gosod arian ar antur ond yn unig mewn tai a thiroedd (Freehold and Leasehold). Mae gan y Gymdeithas gronfa gref ac yn agos i R,25,000 uwchlaw gwerth yr ammodysgrifau mewn llaw. Mae'n ddiogelach rhoddi arian yn nghofal Cym- deithas fel hon nac yn unrhyw "Stocks" neu Shares." Telir yr arian benthyg yn ol i'w perchenog ar y rhybudd byraf, a danfonir y llog arian bob hwe mis, ar y dydd cyntaf o Fai, a'r dydd cyntaf o Tachwedd. Mae'r Gymdeithas yn gyntaf oil yn gyfrifol i'r rhai hyny sydd wedi rhoi eu harian ar log. Edrychir i fewn i'w gweithrediadau gyda'r manylwch mwyaf, a llywodraethir hi gyda gofal arbenig. Gellir cael pob gwybodaeth pellach gan yr YsgrifenyddMR. DAVID ROBERTS, Incorporated Accountant, 19, Heathfield Street, Swansea. A HOME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. Truseott, (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD, PADDINGTO N LONDON, W. M D E R A T E c Ht'A R G E S. tifteen Minutes' Walk from Paddington Station Fare by Bus Id., by Cab Is. elephone :-No. 7037, P.O. Hampstead. 1 THE Stream flows on from its source to the I ocean and in its journey turns many mills. Its steady strength is harnessed to the service of man. For 75 years the health-giving, vitalizing stream of HOLLOWAY'S PILLS AND OINTMENT ?W  ???????S ? has never ceased to flow, working for the people's good. Sn