Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sier ar ryw adeg neu gilydd vn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus. Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a aylweddau oyfoethogol a Gwaad Burhv ;ereill, cyfaddas 1 r Afu, y Treuliad, a'r h: t I, anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad eyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystyriwch ef yu ttWr. Danfonwch am gupi u" pamphledyn o ymeradwyaethau. Darllenwch ef yn ofalup, ac ystyri weh ef yn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a r botel, oblegyd heb y rhai byn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2a. 9c. a 4a. 60. yr an. Unig Berchenogion Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, t | iMP.I.Ll. HEHEUOU RYNAU, _W..H UNSOLICITED TESTIMONIALS have been received from numerous MINISTERS in all parts of the KINGDOM highly recommending the Baptismal Trousers and Gowns Supplied by MRS. R. WINTER JONES. No Church should be without them. They are made with the latest improvements, are of the best quality, and are guaranteed THOROUGHLY WATERPROOF. They have been sold for upwards of 40 years. Baptismal Trousers, with Shoes and Suspenders attached £ 2 carriage paid. Baptismal Gowns, £1 5s. 6d. carriage paid. Ordetra are sent off per Return Post. Cash must accompany each order. When order- ing, please state full height and waist measurement. Money Returned in full, if not approved. NOTE THE ADDRESS: MRS. R. W. I N T E R JONES, Kingston Villa, W R E X H A M\ W G R I FFITH S, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or Cash down. I/I Lessons free. Latest improvements. Lists free. Sewing Machines. Best and Tmm Cheapest. Over ?tUt 12,000 sold. M bO Give "w'a trial Order. I Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or wiite,- W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in Seren Cymru," at following rates:—20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 2s.; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read by Evary Baptist 'The Baptist Times & Freeman" (The Official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN OR OoLlEgau YM Mhbifysgol Cymru). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHREUAR Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref laf. 1914. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol üymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfytgelig i Gymry) y flwyddyn hon. Oymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1914. Am fanylion pellach, ymofyner i- J. B. DAVIES. Id-A.. Cofrestrydd. Telerau am y "Seren Un yn wythnosol la 71o. y chwarter; bluendsl i & 3 tt yn ol lo. yr un. 4 0 aohod, oaniateir 2g. yn mhob awllt. Unol Dalaethau, India, &a., la. 710 y chwaft^i. '1 yna y ohwartgr ar ben bob 18 wythnos. Dh ylir taliadllawn ar ddiwedd bob ohwarcei. Aafo J JD uniongyrohol i'r Swyddfa i (iaerfyrddk pan fyddo ov*rolmzrgss nou gyfnewidiad yn y ra f. iBhoddir erybwyilioa am farwolaethaa neb xod uwohlaw IS llinell yn lie 8 fei o'r blaen ya raydd. Gofynir t&l o geiniog am bob wyth gan raawn Marwgoflon gyda'r ysgrifau yn dalaOW.1 ir Golygydd Am delerau, &c., ymofyner &—Mr. W. M. Evans, II Seren Cymru" office, Carmarthen. HHHHH* -V. A> XA -V..V 4 MAE B h I eec am s » PilIs ? yn gwneud rhai pethau yn well nag "f- ? unrhyw feddyginmpth arall yn y byd. V Mae yn bwysig cadw mewn cot pa  ? bethau yw y rhai liyny er mwyn deall h* yn glir eSeitlnau d:uonus a pholl-  ? gyrhaeddol y pelenau byn. Dyry ? BEECHAMS PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau trenliad priodol, y >4* symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afn a'r ymysgaroedd, pureiddiant a cllyfoetliogiiit y gwaed, ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o neiiau yn barliaol. lAiaent Yn Wirioneddol J: ? [)('rLm o 10chyd, n? y mae nieddiant ohonynt'yn'rL'?hyrha.cddUawdaf'hy- "f ? roothog fel on g.lydd. ()" ydyd¡ yn *<* tcindo cicli hun yn dyodd e I cur yn y V owcli yn ddia'reg at PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyll'uriau nas d:ch"u iddynt eic]) ? uiweidio n?d yn ?i.rawuaut ddaioni i chwi. Ymngehv-'h rluig y lliunvs y liu?iiv,,i "4", ? scbir mor iekld?ar a chamarweiniol. Mae Ilawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niwcidiol i lechyd, yn ddiwerth ae. ynfuan fe'u troir heibio mewn dibrisdo?, 'ra ar v Maw aral', ceir ? BEECHAM'S PILLS wedi cum enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi proii eu hunain yn ? G f 'II' P b1 Gyfeillioii y BobL $  ? Parotoir yn uniit n n Thomns Beccham, ,1, 2^ St. Helens, La??eA. | Gwerthir YR mhob man mewn blyehau, pris *|v l/l (56 o belenau), a 2/9 (108 o belenau). -ji iHBHHB ENBRAL LIFB ASSURANCM COMPANY. Estab U lished 1M7. Fnnds exceed Two Millions. Chairman, AuRBO Jambs Shhphhard Esq. Secre- tary and Manager J. R Frbeman Esq, The above Company was started by Nonconformists in the year 1837, and has a very large connection among ministers A permanent reduction of 10 per oent. off the usual rates is made to minsters of a 1 Denominnetins, and these rates are exceedingly low and advantagoous. The oost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years As 6 6 Do do 20 „ 4 11 IS Do do 95 3 12 0 Age 30 next birthday, for 15 years — 6 7 ll Do do 20 4 13 < Do do 25 „ 3 13 < Age 40 next birthday, for 15 years 6 12 6 Do do 20 4 18 7 Do do J5 „ 4 0 2 Rim&bnoss Revs. J. Gaaisui Davies; H. Elvet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of Weetem College; Principal Lewis, Breoon; G. Pennar Griffiths; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Cross: Hvan Thomas, Pembroke, and many others. For put- tioolars write H. A. BIRCH, 23, Oulri St-, Bristol. Printed and Pnbliahed for the Sbbbn Cymru Company Limited by W. Morgan Evana & Boh, At their General Printing Office, 6, Ball Street, Carmarthen. ;Fd1jl It ¡9.15.