Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

@ GEORGE'S S PILE AND GRAVEL PILLS. I 11 llftllrlli ¥ II!; C' ,> .;1,' ¡11"al 11 Mwy gwerthfawr y'nt i mi nar aur coeth—arbedasant fy mywyd." (ft I; -1 i i i iilil-J m :■« &i !< •; LSJ f.il.; ftU ,:l'1 .&, ,'ë'> l)l@L :1 @ Arwyddion Cyfrredin Piles a'r Gravel. | ?? POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A j? !? PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR '? u( ?? TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUS- |^jf If]]) NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &o. ——— 00 )I L E GRAVEL PILLS l¡ r" .¡ ? 17,?TH.A:n? [L J  RoM?CAm? ?? J" \S,. ffflk ,el' ttOMWN, m.» I -rrr r ?f ?A;N'NVYL SYR,-Pulagi?r 17eg, 1013 A Ijsa ] ANWYL SYR,- (II Yn y dyddiau hyn, pa.n y cch dUuw o dtiolaietMU i wahanol Feddygau, teimlaf ddiar Yl' hyn a wn tnvy broHad ?? ? personol, am dros ddeng mlyncdd ar hugaiu, y dylwn ddwy? t?stiolaeth ffymon i'ch Feienau gwir werthfawr at y PILES a'r SI J/J GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais y:grifenuatoch, ond oedads hyd yn hyn. Gwn am eieh Pelenau er's dros "ddeg mlyn- (( '?/ edd ar hugam, a chymeradwya1s hwy i ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i ro? prawf ?? arnynt, a dywedaf yn ddifloesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnnt. Yn ychw HS anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nidwyf byth S? M hob Flwch No. I yn y ty. i j i j M | i j ?. Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth maw eich pelen&u ) ?M ??? ?? i 1m ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fynghymell mewn unrhyw Sordd ?aji ?b N1 fl wyr neb ? ty mod yn ysgrifennu atoch. Cynhy?fwydn i ysgrifennu gan y heb fyughymell me-wn unrhyw i feddyg-iniaethau K w diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, Ian mai' un t2i ?? gwael wyf am ddweyd fy meddwl yn gryno. ? ? i ? !?? Ydwyf,yreiddochynn'yddlon, I ? 1 rI ? „ ? WILLIAM TYLER. §t Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon Pw chael mewn Tri Ffurf.  No. 1.—George's Pile and Gravel Pills  (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). ?. No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthir y PELENI Bydglocfus hyn yn VM mhob man mewn Blychau ls. lio, a 2s. 9c. yr un. Qyda'r Post am Is. 2g., a 2s. lOo. (if ] GOCHELWCH EFELYCHWYR. Jn x PER C HEN 0 0 W H J. E. George, M. Re rS. Uirwain, Aberdare