Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

,v 1 GEORGE'S | 1 PILE AND GRAVEL PILLS. gg (? ä Mwygwe?thfawr ynt i mi nan au? coeth-apbedasant fy ?ywyd Ë ss = j- §& a Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. S$~ N POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A 5g PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- 15 Sg TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUS- to 3 NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &c. ?  ?  ? ??' ?F?LE???eR/Mtlj? r m N ||^ | t. 17, FIFTH A VENUE, g QUEEN'S PARK, |J HP LONDON, W., K! SJ ANWYL S.R- ? 53T Y_n y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaeth au, teimlaf oddiar vr hvn a wn a IE? pei?sonol,!am d-i-os iaifyne'dd ar hugain, y dylwn ddwyn ty8tio!?t.h ffyddlon i'ch Pelenau gwir werthfawr at v PH F< R ? ? PG?RAVEL. Dro a?," ol tro y ? bwri?d?is ysgrifennu atoch, ond oedais hyd yn liyn. Gwn am eich Pelenauer's?dr? ? P?.?? ";S ? edd ar hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsmau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu s?ud i ?  ?" ? arnynt, a dywedaf yn ddifloesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brami ?teg arnvnt ? ?"k ? S 4 HT anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y, PILES a'r GRAVEL, ac nid wyf LY?k .)f? '? a?hebFIwchNo. 1 yn y ty. Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dvstio i mnW., • i elenau to 5 Te° i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn ge?' yn ho?l o honof fy hun, heb fy nghymell mBWn unrhyw ffordd ?- 1 ?? ? ^$  wyr neb fy mod yn ysgnfennu atoch. Cynhy?wyd fi i ysgrifennu gan y llu mawr o s-ymeradwvafithfl^ i ^imae^au 4 diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth o dan fy sylw personol droion. Hyderaf ?a ystY1'iwch fy JIythyr yn orfaith gan maa an g gwael wyf am ddweyd fy meddwl yn gryno. :| Y dwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, f WILLIAM TYLER. ? eg, Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon n i'w chael mewn Tri Ffurf ? No. 1.?George's Pile and Gravel Pills to (label wen). jg No. 2.-G-eorge's Gravel Pills (label las). No. —George's Pills for the Piles (label K goch). r. R Gwerthir y PELENI Bydglocfus hyn yn R mhob man mewn Blychau 18. Ik, a 2s 9c |2 w un. Gyda'r P?st am 18. 2g., a 2s. loc. 1 GOCHELWCH EFELYCHWYR. fl j?4 p E R C'FI,E N 0 G R E J. E. George, ,K. S. Hirwain, Aberdare ito to sw ro ro W;s