Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD oJh' Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae vn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o d? ei ddylM)w?d aiaethus, ac yn neillduol ar 01 ymosocliad, oblegyd y pryd hwnw y tnaer: cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel, y mae yn agored i'r anhwylderau mwyai peryglus I # Gwilym | Evans' iii Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawi teg fel y feddyginiaeth benodcl oren i ddelio a'r Anwydwst yn ei boll raddau amrywiol, y mae yn Ddaipanacth Bvdd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddaa oyfoethogol a Gwaad Burh" .ereill. cyfaddas IF Afu, v Treuliad, a'r b t t. anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- fad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, nelu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad eyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oadi. Ystypiweh ef ya awr. Danfonwch am gupi ui pamphledyn o gymeradwyaethau. DarllAnwch ef yn ofalup, ac ystyriwch ef yn dda, yna pryn- wch botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un, Unig Berchenogion Quinine Bitter# ..Manufac- turing Company, Limited, LLAISELLI, BEHEUWIS CYIUIU. V UNSOLICITED TESTIMONIALS have been received from numerous MINISTERS in all parts of the KINGDOM highly recommending the Baptismal Trousers and Gowns Supplied by MRS. R. WINTER JONES. No Church should be without them. They are made with the latest improvements, are of the best quality, and are guaranteed THOROUGHLY WATERPROOF. They have been sold for upwards of 40 years. Baptismal Trousers, with Shoes and Suspenders attached £ 2 carriage paid. Baptismal Gowns, £1 5s. 6d. carriage paid. Orders are sent off per Return Post. Cash must accompany each order. When order- ing, please state full height and waist measurement. Money Returned in full, if not approved. NOTE THE ADDRESS: MRS. R. WINTER JONES, Kingston Villa, WREXHAM. W GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or Cash down. in Lessons free. Latest improvements. FSB! Lists free. JHU Sewing Machines. Best and Cheapest. Over Win 12,000 sold. M Give Eat a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write- W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in Seren Cymru," at following rates:-20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 2s.; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read by Evary Baptist The Baptist Times & Freeman (The Official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN O'B OOLEGAU YM MKKIKYSGOL CYMRU). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHREUA R Tymhor nesaf ar Ddydd JL/ Mawrfch, Hydref laf. 1914. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholisdau Prifysgol Oymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfYDge ig i Gymry) y flwyddya hon. Oymer yr arhoiiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1914 Am tanylion pellach, ymofyner a— J. H. DAVIES, M.A.. Cofresfcrydd. Telenau am y "Soren." Un ynwythnoaol Is 7^0 y oh carter j blaaa-iiip 2 & 8 et « yn ol Ia. yr un. 4 0 uOhod, aamateir 2g. yn mhob swHt. TJnol Dalaethaa, India, &G»s Is. 7,0 y Is vus y ohwarter ar ban bob i3 wythuos. Ðb. ylir taiiad Ilawn ar ddiwadd bob ohwartek,, Anto "J yn onicmgyrobol i'r Swyddfs i GMrfyiddit pan fyddo ovtrehargu ueu gyfnewidiad yn y rJ:nf. Bhoddir orybwyllioa am farwolaetbal1 mh lod uwchlaw IS Hinell yn lie 8 fel oCr blaaa yn raydd. Gofynir til o geiniog am bob wyth gair mewn -A'fau yL, dala,?wy i'r Marwgoflon gydalt ysgriiac yn daiaowy i'r Golygj crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac y 11 fnan fe' u troir h eibio mewn dibrisdod, j mar y Haw arall, ceir BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am clair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn  ? ? Gyfeillion y Bob!. ijs ?? xls» Parotoir yn unig gan Thomas Beeeham, X St. Helens, Lanes. 'j* Gwerthir yn mhob man mewn blyciiau, pris "T" 1/11, 1 (56 o belenau), a 2/9 (168 o belenau).