Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

X Stop One Moment. X Oh, Dear Doctor, MUST My Darling Die! There is very little hope, BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! I Tudor Williams' Patent Balsam of Honey Is an essence of the purest and most efficacious I herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full perfection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! Tudor Williams Patent Balsam of Honey Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whooping Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest, and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is in- valuable to weak-chested men, delicate women and children. It succeeds vhere all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in Is., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved Thousands It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. The Children like it. THEY ASK FOR IT I So different from most Medicines. Nice to Take Cures Quickly I Manufacturer: TUBOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare, Wales. YN AWR YN BAROD DEUDDEG o Ddarluniau Beiblaidd Lliwiedig Qym- raeg, 32 x 22. AT WASANAETH YSGOLION SABBOTHOL. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION. 1. Etto Mae Lie. Luo xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3 Ewrw'r Draul. Luo xiv. 28. 4 Y Ddafad Golledig. Luo xv. 4. 5 y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6 Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luc xvi. 5. 7 if5 G-wr Goladog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gmeision Anfuddiol. Luo xvii. 7-10. 9. Y Penteoost. Aotau ii. 4. 10. Galwaid Amiisgwyliadwy. Luc xvii. 31. 11. Y Publican a'r Pharisead. Luoxviii. 11 12. Perygl y Goludog. Marc x. 25. Pris, Coron y Rhestr; oludiad yn rhad. Tal gyda'r archeb. l'w cael oddiwrth y Oyhooddwyr- MORGAN & HIGGS, 18, Heathfield St., SWANSEA. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR. W Amcenir gwneyd y Seren yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a maer erfynir ar i'r dosbarth wyr geisio cyn- orihwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &o., i Ysgrifenydd y Cwmni,-MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrchol i'r Trysorydd,- Rev. E. II. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Rhai Llyfrau]{?, Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, "Seren Cymru" Office, Carmarthen. =====-——————————————— LLYFRAU CYFRIFON At Wasanaeth Eglwysi Bedyddiedig Cym- reig, Ysgol Sul, &c. [Mae y Llyfrau hyn wedi eu parotoi, a'u cymeradwyo gan yr Eglwysi ae wedi eu bwriadu, mewn modd syml ae eglur, igadw cyfrifon ein Heglwysi a'n Hysgolion Sab- bothol yn gyflawn a chywir.] Cynnwysa y gyfres y llyfrau canlynol:- At yr Eglwysi. 1.-00FRES-L YFR o Aelodau Eglwys- ig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig. Mewn 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 5B. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'r post 6ch. yn rhagor. 2.—COFRES-LYFR er oadw cyfrif Casgl- iad y Weinidogaeth, wedi ei rwymo yn gryf, leather back, &c., 2s., trwy'r Post 2s. 3c.; Dwbl Maint, 4s. 3.—ETTO Y CYMMUNDEB, 2s., trwy'r Post 2s. 3o. 4.ETTO Y SEDDAU, 2s., trwy'r Post 2s. 3c. 5.—LLYTHYRAU GOLLYNGDOD i Ael- odau Eglwysi Bedyddiedig. Pris 2s.,trwy y Post 2s. 3o. PENCE ENVELOPES. 6.—PENCE ENVELOPES-hynod gryf- at danysgrifiadau cymmundeb, &c. Prisoedd -500, Is. 6oh.; 1,000, 28. 6ch. Gellir cael envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofyner am y prisiau. At yr Ysgol Sabbothol. I .-LLYFR YR ATHRAW ar gyfer pob Dosbarth. Mae y llyfr hwn wedi ei baxotoi i gadw enwau a phreswylfod athraw ac- aelodau y dosbarth, gyda cholofnau i nodi eu presenoldeb neu absenoldeb. Pris 2g.; dwsin Is. 8c. 2.-RHESTR-LYFR YR YSGRIFENYDD ar gyfer pob ysgol, wedi ei rwymo mewn stiff boards, leather back, &c.; Pris 2s.; trwy'r post 2s. 3e. 5.-LLYFRAU GWOBRWYOL I BLANT, Dimai yr un, neu sypyn o 20 am 7c.; 50 am Is. 2g.; Post Free. Dros ugain o wahanol lyfrau. + + t LLYFRAU APROPPIAPOL, 1.—Yr Adroddwr Ieuanc. Yn ynwys dros Haner Cant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DA VIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. 3.—Y Gwenith Gwyn. Amcenir i'r llyfr hwn fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 4.—Yr Ardd Flodau. Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. 19. 5.—Y Pren Alalau. Llyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodydd Blynyddol. I Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, I S. 19. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynwys casgliad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan yr un Awdwr. Pris, Is.; trwy'r post, Is. 19. RHESTR 0 LYFRAU ADRODDIADOL. 7.-Llyfr yr Adroddwr Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. lg. 8.—Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Actau Difyrus. (English a-nd Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 9.—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh Comic Dialogues). Sef Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. 10.—Dadleuon Buddugol. Yn cynnwys Deg o Ddadleuon at Wasanaeth Cyfarfod- ydd Llenyddol, &c. Buddugol yn Eistedd- fod Genedlaethol Caerfyrddin, 1911. Y Goreu allan o Naw o Gystadleuwyr. Gan "Llygad y Dydi." Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, yn cynnwys Darnau cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chystadleuol, gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. Ie. Y RHOSYN DIWEDDAF, yn cynwys Darnau Barddonol a Rhyddieithol at was- anaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gai Alltud Glyn Maelor (awdwr "Y Fodrwy Aur "). Pris 6ch. LLYFRAU CHWE' CHEINIOG YR UN. LLYFEAU DIFYRUS. Isaac Lewis, a Humorous Character (Eng- lish Edition) First Part. Price 6d., post free 7d. Isaac Lewis (Second Part). Price 6d., post free 7d. Y Ferch o'r Seer, gan Craigfryn Hughes. Pris 6oh., trwy'r post 7c. Maid of Sker. Welsh Historical Romance. By Isaac Craigfryn Hughes. Price 6d., through post 7d. The Tragedy in the Gelli Wood. Welsh popular Novel. By Isaac Craigfryn Hughes. Price 6d., through post 7d. Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. Y llyfr Poblogaidd gan Pelidros. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Y Ffraethebwr, yn Cynnwys Casgliad o Ffraeth-Ddywediadau, Byr-Chwedleuon, &c. Pris 6ch., trwy'r post 7c. The Maid of Cefn Ydfa. A Welsh His- torical Novel, by Craigfryn Hughes. Price 6d., post free 8d. Y Ferch o Gefn Ydfa. Chwedl Hanes- yddol, gan Craigfryn Hughes. Pris 6ch., trwy'r post 80. Llythyrau Caru Buiddugol: Yn cynnwys amryw Lythyrau Caru Buddugol yn Gym- raeg a Saesneg, &o., gan Ap Noah. Pris 60. Caru, Priodi a Byw. Y Llyfr Poblog- aidd. Argraffiad Newydd. Gan y Parch. R. Gwesyn Jones, D.D. Pris 6ch. Hanes Dic Aberdaron a Twm o'r Nant, Dau Gymeriad Hynod. Mewn Un Llyfr. Pris 6ch., trwy'r post 7c. John Jones: an Original Welsh Character. His History, Adventures, and Witty Sayings. "A Book full of Mirth and Humour." By Taf. (English Edition.) Price 6d. John Jones. Yr Hen Gymeriad1 Ysmala. Ei Hanes a'i Ystraeon Digrif. Llawn Dig- rif wch a Wit Gymreig. Y Llyfr mwyaf Difyrus a Doniol yn yr iaith. Gan TAF. Pris 6ch., trwy'r post 7o. Dywediadau Dafydid Evans, Ffynonhenry (Wedi eu dethol allan o'i Gofiant). Llyfr Dyddorol a Darllenadwy. Pris 6ch.; mown Uian Is.