Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn XECHYD Y mae hwn yn fater syddYDJial perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn I ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afieehyd mwyat gwan- ychol hwn, iw ymladdpan o dånei ddylanwad alaethus, ac yn neilldnol ar- ol- ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw ymaer yfansoddi ad wedi ei wanychu gymaint- tel I y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf tpepyglua 1 *a Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddl brawi teg fel y teddyginiaeth benodol preu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth Rydd vedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau eyfoethogol, a Gwaad Burh%- .ereill, cyfaddas lr Afu, v Treuliad, a'r tr.il anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- fad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neta bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyffredmol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystypiweh ef yn awr. Dantonwcb am guPl U 1 l'amphledyn 0 uvmeradwyaethau. Darilanwch ef yn oialw, ae ystyriweh ei yn dda, yna pryn- woh botelgyda'eh Fferyllydd neu r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yrenw "Gwilym Evansu ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oea yt on yn wirioneddol. i Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6e. yr un. Unig Berchenogioti Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI. DEMEUnU CYMU. UNSOLICITED TESTIMONIALS have been received from numerous MINISTERS in all parts of the KINGDOM highly recommending the Baptismal Trousers and Gowns Supplied by MRS. R. WINTER JONES. No Church should be without them. They are made with the latest improvements, are of the best quality, and are guaranteed THOROUGHLY WATERPROOF. They have been sold for upwards of 40 years. Baptismal Trousers, with Shoes and Suspenders attached L2 carriage paid. Baptismal Gowns, £1 5s. 6d. carriage paid. Orders are sent off per Return Post. Cash must accompany each order. When order- ing, please state full height and waist measurement. Money Returned in full, if not approved. NOTE THE ADDRESS: MRS. R. WINTER JONES, Kingston Villa, WREXHAM. W. G R IFF I T H S Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or MT Cash down. 1/1 Lessons free. Latest improvements. nHpl Lists free. Sewing Miachines. Best and FBMM Cheapest. Over '•n 12,000 sold. m « Give fflB a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in Seren Cymru," at following rates:—20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertionB 2s.; 6 insertions 3s. Prepayment. _uu_- Should be read by Evaty Baptist The Baptist Times & Fpsoman (The Official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN O'K OouaoAD YM MTIAIFYSOOL CYMRU). Prifathraw—T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA R Tymhor nesaf ar Ddydd U Mawrth, Hydref laf. 1914. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyrgeiig i Gymry) y flwyddyu hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1914, Am fanylion pellach, ymofyner A- J. B. DAVIES. M.A., Cofreatrydd. Telenau am y "Seren." On yn wythnosol Is. 7Jo. y ohwarteT; bizendii jjj,. yn ol Ia. yr an. i o uonod, oaniateir 2g. yn mhob awlU. Unol Dalaethau, India, ..to., Is. 7to 1 \)hw.it,, 141 vna y oh-wwter ar ban bob 13 wythnoa. Dú. ylir taliad llawn ar ddiwedd bob ohwartai, Anfo jyn aniongyrobol i'r Swyddfa i CTaorfyrddis pan fyddo otitrokargoo neu gyfnewidiad yn y falf Rhoddir erybwyilioa am farwolaethau heb tod uwohlaw 15 llinen yn lie 8 fel o'r blaen yn rnytid. Gofynir til o leimog am bob wyth gaii mewn Maiwgofion gydalr yegrifeu ya daiadwy i r Golygydd Am del-rau, &c., ymofyner i-Mr. W. M. Evans, Serein Cymruof fice, Carmarthen. "¡HHHHH* H*HB£ *HHH MAE  B h  ? Beecham's 1 1 Pills f ?! "-t" ? yn gwneud rhai pethau yn well nag ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. Mae yn bwysig cadw mewn cof pa V ? bethau yw y rhai hyny er mwyn deall h* ? yn glir eHeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelenan hyn. Dyry :'>! BEECHAM'S PILLS gryfder i'r f cylla gan sicrhau treuliad priodol, ? symudant y beil ymaith yn llwyr, ?: ?: rheoleiddiant yr afu a'r yinysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. J^ £ ac fel canlyniad cadarnliant y gyfun- drefn o nerfali yu barhaol. Maeut jji I Yn Wirioneddol I "4* '4V berlau o iechyd, ac y mae meddiant £ ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- "f foethog fel eu gilydd. Os ydycli yn :i; :t teimlo eich hun yn dyodclef cur yn y pen.ynflin.gwanliyd aphruddglwyfus, "V li yii ddiatreg at BEECHAM'S PI LL' 1 f dd' ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o V ? gyRuriau nas chchon iddynt eich niweidio ond yn sicr a wnant ddaiom 14, i chwi. Ymogelwch rhag y Iluaws crach-gyffui-iau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u trail' heibio mewn dibrisdod, t ra ar y llaw arall, ceir BEECHAM'S PILLS wedi enill -JJ. enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn | Gyfeillion y Bobl. | ? Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, r ? St. Helens, Lanes. y Gwerthir yn mhob man mewn blychau, pris :r ">! 1/1? (56 o belenau), a 2/9 (168 o belenau). + HHHHH *BBBHHHBHBHH CI ENBRA.L LWB ASSURANL) K COMPANY. Estab \T lisbed 1887. Fnnds exceed Two Millions. Chairman, ALFBBD JAMBS SHEPHEAHD ESQ.. Secre- tary and Manager J. R FRBBMAN ESQ. The above Company was started by Not conformists in the year 1887, and has a very large connection among miniaters A permanent reduction of 10 per cent, off the usual rates is made to minsters of all Denominnetins, and these rates are exceedingly low and advantageous. The oost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years 93 6 6 Do do 20 „ 11 6 Do do 25 8 12 0 Age SO next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 20 4 18 8 Do do i5 „ 8 18 < Age 40 next birthday, for 15 years 6 12 6 Do do 10 4 18 7 Do do 25 „ 4 0 2 RBMRSNOSS SUvs. J. Ossian Davies; H. Elvet Lewis, London; Dr, Chapman, Prinoipal of Western College; Principal Lewis, Brecon; G. Peunar Griffiths; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Cross! Bvan Thomas, Pembroke, and many others. For pwt. tioulars write I. A. BIRCH, 21, CLARH St-, BRISTOL. Printed and Published for the SBREN CYKRU COMPANY Limited by W. Morgan Evans & Son, at their General Printing Office, 6, Hall Street, Carmarthen. Friday, February, 12, 1915.