Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Pulpud y Seren

ad, nac ofn byth yn affonyddu tawelwch parhaus ei fynwes. Ond aeth dyn yn bech- adiir, oeisiai oisgoi presenoldeb ei Wneuthur- wr. Yr oodd adgofion o'r gorffennol, adych- ryn o'r dyfodlol ynei aflonyddu. Yr oedd pechod wedi daffro ynddo deimlad o euog- rwydd, nes yr ymguddiai yn mhlitn prenau yr ardd. Y mae swn llais, neu drwst cer- ddediad yr Hollalluog, pan y llefa drwy ud- gorIl echrydus natur, neu pan y dynesa yn arnwisg^edig ym mantell WguiS rhagJun- iaeth yn deffroi y gydwybod, ae yn llenwi y meddwl ag arswydolrwydd barn. Ac os ydyw swin pell ei ddyncsiad yn tare fel cloch barn ar glustiau ofnus pechaduriaid, beth fydd eu teimladau, boreu y farn, pan y rhaid idJdynt oil ymddangos ü flaen y Barnwr. 1. Y mae y rhybudd yn un rhyfeddol am y bydd yrt un cyffreclinol "Ni oll." Gwna yr udgorn floedd drioi,did;iio, i g,elloedd tywyllion y ddaear, ac i ddyfndieroedd y mor; ie, rhydd y sain rybudd cyffredinol, ac afloiiydda gwisg y myrddiynau meirwon. Yr udgoirn a gan, a'r meirw a gyfodir." Bydd llais Duw yn niloydd dreiddgar ud- gorn yr Archangel i adsreinio drwy ddyffryn du marwolaeth. Cesglir yr holl genhedl- oedd o flaen y Barnwr. Bydd pawb o Adda hyd y diweddaf o'i hiliogaeth yn bresenol. Palol y disgyn yr Arglwydd o'r nef, fe dreigla ei fraich hollalluog y maen oddiar ddrws becld y ddaear, ac ar ei orchymyn dadebrir holl gysgadurioii y llweh, ac a ddeuant i'r farn. Bydd i'r mor mawr, yr hwn isydd fel bedd-adail rhwysgfawr. tonau yr hwn sydd yn treiglo ac yn ad-dreiglo, gan gnulio clooh angladd ei feirwon; bydd y truan a'r egwan fa yn hwylio dros'ei donau glaswyn, ond a fu farw iar ei fbrdaith, y morleidr creuloii a hurddiwyd dros y bwrdd a liwiodd a gwaed; yr ymfudwr an- turia,ethus a foddwyid ar ei daith, tua'r wlad estronol, ar morwr dewr a gyfarfu a'i angau mewn tymmestl ganol nos, byddant i gyd yn cyfansoddi y dyrfa, gerbron y Barn- wr. Bydd y claddleoedd, y mynwentydd ar maesydd, lie gorwedd y miloedd lladd- edigion rhyfel wedi arHwyseu oyn wyiad or ymddangos gerbron y Barnwr. "Ni oil. 2. Y mae y rhybudd yn un rhyfeddol am y bydd Yinttn gorfodol. Rhaid i ni oil," &c.-Nid ydyw wedi ei gadael ill dewisiad ui, "Rhaid i ni oil ymddangos," &c. Ysmae Llyvvodraethwr a Barnwr mawr y byd yn tyistio y, bydd rhaid i ni ei gyfarfod er der- by n ein rliyddliaid neu ein oÛindemniaij. Nid ydyw sicrwydfd dydd barn wedi ei adael i gasgliadau tywyllion rheswm nac i lais cyd- wybod er cryfed ydynt. Y mae y sicrwydd ohoiio i'w ganfod yn Ngair Duw. Proffwyda Enocham dano, fel hyn: AVele y mae yr Arglwydd yn dyfod gyda myrddiwn o'i saint, i w net it Is ur barn yn erbyn, ac i Iwyr argy- hoeddi yr holl irai annuwiol ohonynt, a. holl weithredoedd eu hannuwioldeb, y rhai a wnaethant Invy yn annuwiol, ac am yr holl eiriau caledioa; y rhai a lefarodd pechadur- iaid annuwiol yn ei erbyn Ef." Clywchfel y, pregethai Solomon yr athrawiaeth:- G'Wna yn llawen wr ieuanc yn dy ieuenc- tid, a llawenycheil dy, galon yn nyddiau dy ieuengctid, a rhodia yn ffyrdd dy galon; ac yn ;ngolw|g dy lygaid; ond gwybu yo-e-ilw Duw di i'r farn am hyn oil." Y mae proffwydi Du w Avedi datgan yr athrawiaeth yn eu hysgrifeniadau; ac apostolion Crist wedi ei iselio a'u gwaed. Dywed Jehofa ei Hun" mai am bob gair segur a ddywedo dynioii y rhoddant hwy gyfrif yn nydd y Farn." Rhaid i ni ymddangos yn cael ein dilyn gan ein gweithredoedd. Rhaid i'r duw- iol gyfarfod ar annuwiol, rhieni gyfarfod a plant, gweinidog-ion gyfarfod a'u cyn- ulleidfaoedd, llofruddion gyfarfod a'r llof- ruddedig. Caiff Cain ac Abel ail gwrdd. Caiff yr yebeiliwir gwrdd a'r rhai a yisbeil- iodd, y twyllwr a'r rhai a dwyllodd, y cablwr a'r rhai a gablodd, yr enllibwr a'r rliai a dnllihodd. Oaiff y medd wyn, yr hwu a welwyd lawer gwaitli yn ymsiglo fel Jlong mewn storm, gan ymdreiglo yn y Ilaid, ac b (j anadlu peeliod tnewn eyf-res o Iwon, ail gwrdd a'i briod a yrrodd i'r bedd yn gyn- amjserol; a'i blant a ddamniodd a'i ym- ddygiad. Caiff y ddyned difoes gyfarfod a. gwrthrychau ei hudoliaeth. Caiff hedd ynad- on a drochasant eu cleddyf o awdurdod yn ngwaed y diniwed, ymddangos o flaen Crist. Rhaid i'r barnwr a fu yn eistedd mor ddi- ofn ar ei fainc, sef'yll yn grynedig o flaen y "bar." Caiff Oaiaphas yn awl" ymddangbiS.' o flaen yr Hwn a gondemniodd efe i far- wolaeth. Caiff yr archoffeiriad Iuddewig yn awr wynebu ei berthynasau a'i gyfeillion, anghrediniaeth y rhai a gadarnhaodd a'i resymau, ac auufudd-dod y rhai a sicrhaodd a'i esiampl. Dyma pryd y dynoethir yrhag- rithiwir, ac y golehir y paent oddiar ei wyneb, ac y, saif yn ei holl hagrweh oflaen y purdeb Dwyfol. Dydd dinoethi calonnau, rhwygo honiadau a dicrwyllo. y bydysawd fydd dydd Brawd. Wedi bod yn malurio yn llwch y ddaear am ganrifoedd, ae yn ysglyf- aeth i lygnedigaeth am oesau; etopan floleddia Angel yr aidgyfodiad, chwilfriwir rhwymau marwolaeth, a ni oil ymddangos- wn gerbron Duw. Bydd ail ymddangosiad y Crist yn llawonydd i'w blant. Gwreich- iona eu llygaid gan lawenydd; sugna eu clustiau i fewn fiwsig 0. lais y Barnwr, a bydd eu gruddiau yn ffres gan wirid'iech- yd tragywyddol. 3. Y mae y, rhybudd yn rhyfeddol, am ei fod yn un Terfynol. Bu yr Arglwydd yn rhybuddioi lawer gwaith o'r blaen, ond yn awr wele yr 'olaf.' Y mae cymeriad y Barnwr yn gwneyd ei galw yn ol yn beth amhosibl. Pe meddai ar wendxdau ein nat-ur lygrledig ni, dichon y g-allasai ei chyfnewid. Ond bydd Efe fwedi ymwisgo yn holl burdeb a mawredd y Duwdod. Unwaith y.r aiff barn allan o'i enau Ef, ni bydd modd ei gw'rthdroi. Y mae y diwrnod wedi ei benodi ac ni chyfnewidir ef. Wedi y clywir udgorn flosdrl yr Arch- angel, llama ein calonnau gan lawenydd, neu hwy a gurant gan ofn. Unwaith y cyhoeddir y ddedfryd gan y "B'arnwr, nid gwiw apelio at lys uwch; nid gwiw i'r an- nuwiol apelio am "reprieve. Wedi i dar- anfolltau Hid y nefoedd gae 1 eu clnvyrn daflu unwaith yn erbyn anghyfiiawnder; wedi i'r Barnwr unwaith wisgo, "cap du cyf- iawxider dialeddol er cyhoeddi dedfryd dam- nedigaethol ar yr annuwiol, derfydd pob gobaith am ei dirymu. Os unwiaith y ooll- fernir ni, collfarnedig am byth, ac os un- wiaith y rhyddheir ni, rhyddion a fyddwn yn oes oe,soadd. III. Fod safo;n y Farn yn Gyfiawn. "Yn ol eu gwteithredoedd." Safon y Farn fydd gweithredosdd dyjiioai. Nid eu cysylltiadau, nid' eu galwedigaethau, nid eu lhagorfneintiau, ond eu gweithred- oedd. Rhydd y, Barnwr fywyd, gogoniant ac anrhydedd i'r sawl a wnant ddaioni; ond trailed, digofaint ac ing', i bob un sydd yn gwneuthur drwg. Cawn arddangosiad difrifol iawn o gyfiawn farn Duw, yn nameg y talentau yn Efengyl Matthew. Nid oes gan yr hwn a fernir, yr un gair o esgus, saif yn hunan-gondemniedig. Y mae yn euddio, el un dalent, yn cuddio yr hon aym- ddiriedwyd iddo, Ofnwn rhag nad ydym ninau yn gwieithredu yn ol y goleuni a gawsom. Y :mae trugarleddau wedi eu cam- ddefnyddio, a llais cydwybod wedi eu han- wybyddu, cuddiasom y dalent yn y ddaear. Safon gyfiawin fydd safon y Farn. Caiff y rhai isydd weidi bod yn eistedd am fiyn- yddoedd yn swn efengyl Crist, ond wedi gwrthod golud ei ras, eu barnu wrth saflOn cyfiawinder. Caiff holl baganiaid y byd, a amddifadwyd o, owyllys ddatguddieclig Duw eu barnu wirth natur a chydwybod. Çaiff yr Iuddewon a fount fyw cyn I goruchwylxStieth yr efengyl, ac aia chawisent yr un datgudd- iad ond y Gyfraith eu barnu wrth y gyf- raith. A chaiff y rhai a feddant eiriau loisu Grist, ac wedi byw mewn meddiant o holl gyfarwyddiadau ei Air Sanctaickl eu barnu yn ol oil brcnuitu) rhagorol. B'ydd rhaid i'r pechadur anedifeiriol sefyll mewn cywilydd, dirmyg, a mudandod o flaen fainc y Duw-ddyn. "A phan ddaeth y, bronia i mewn i weled y, gwah'oddm'igion efe a gaiifu: ddyn heb wisg priodas am dano-,ac ynte a aeth yn fud." Dichon ei fod wedi bod yn ysgrifenu. er amddiffyn y brenin, neu wedi bod yn dadleu ar esgyn- loriau ei hawiliau; neu ei fod wedi ei sarhau a'i váwdiü yn gyhoeddus; ond pan ym- ddengys 01 flaen Yl frawdle, y mae yn fud. Nid oes gandidio yr un i'w amddiffyn, na'r un rhoswin na ijadl i'w rhodidi. Rhaid cyff- esu, mi eisteddais yn swn yr efengyl, ond gwrtliodais hi, mi glywais ganwaith am Iesu ',Gri-,st farwol glwyf, ond ni fyn- 3iswn mohoni i deyrllasu arnaf-y mae yn fud. Y mae safon y farn yn gyfiwn, yn ol eu gweithredoedd." Hefyd cedwir y saint yn gyfiawn. Gelwir, oedwir, maddeuir, cymeradwyir, cyfiawnheir, a gogoneddir plant Duw yn gyfiawn, drwy farwolaeth iawnol Crist. Yn yr ugeinfed benod o,lyfr y Datgiiddiad, cawn hanes difrifol o weith- rediadau y Dydd Mawr. Sonir am lyfrau yn oael eu liagor: caiff llyf r creadigaeth ei agor, a tharewiir holl amheuwyr ac an- nuwiaid yr oesau a mudandbd tragywyddol. Wele hen gyfrol ddyrys Rhagluniaeth yn cael ei li a.gor- -tr ugareddau wedi eu derby n, ond wedi eu camddefnyddio, daioni Duw wledi < ei dderbyn, ond wedi ei sarhau, ac iechyd wedi ei adferyd, ond heb ei gysegru i wasana,eth Duw. Agorir llyfr cydwybod" ac och! y fath gyfrol a fydd. Llawer a ddywedant: -Derbyniasom dy rybuddion, gwrandawsom dy efengyl, ond carasom ein Il y 1, on d carm,o-m e i n pechod, ein Herodias, a'n chwant anwylgu, ac wele ni yn awr yn golledig. Pryd hyn bydd gweddiau tad a dagrau mam ar ran eu plant, ynghyd a rhybuddion parhaus wybod yn codi yn erbyn dyn, nes y rhaid iddo ymddangos yn hunan-gondemniedig. Dydd i egluro a gogonedidu priodoliaethau Duw fydd Dydd Barn. Gwelir y dydd hwnw nad yw cyBawnder wedi gwyro cymaint a thrwch blewyn oddiwrth safon uniondeb. Ni chaiff collediigaeth ne b fod yn achos o bar- dduo cyfiawnder difrycheulyd, ond rhydd- pob angel a sant eu Hamen wrth bob;