Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

&$85&$8$S$&$8SSSS$8S&S&SSS8S £$S$S58S&SS$&$? &&&&&&&&&&&&& GEORGES I PILE AND GRAVEL PILLS. § PILE AND GR VEL PILLS, gj?? i Mwygwerthfawr yint i mi nan aur coeth—arbedasa?t fy mywyd.*  l | 3 CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A ?   DWFR,.POETH, DWFR.ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A ?3 Arwyddion Cyffredin Piles r Gravel. | ? PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COUC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS  SLAS ANNYMUNOL YN Y OENAU, BILIOUS- t;" ? TUMOG, ? CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUS s ————————'———————————————— ? JJ NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYGANADL, &o. PILLS  L I *\I +No 'g 17, FIFTH A VEUB, wr QUEEN'S PARK, I8'J LONDON, W., !U « Rhagfyr 17eg, 1913. ) Jg ANWYL SYR, f. Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiax y-r Ilya a wnhy brofiad pei?onol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaoth ffyddlon i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a', JI,") (? GRAVEL. Dro ax ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros dde? mlvn- ?' jjg edd or hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf y? ddiRoesgni na welais hwy 'n methu a rhoi i&ohad erioed, pan roddai y cM bawf teg M'nynt. Ynychw ? J23 x anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ax y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid wyf byth St heb Flwoh No. 1 yn y ty. — ?? r Gellwch ddefnyddio'r llyr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth mawr eich pelonau JJJ Teg y? i mi ddweyd yr yagrifer?r hyn genyf y? hollol o honof fy hun, heb fynghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. N Sr wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i yBgrifennu gam y llu mawr o gymeradwyaothau i "feddyginiwtliau 12 ?? diwerth ?t y Piles a r Gravel a ddaeth o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwoh fy llythyr yn orfaith, gan mai un ?it gwael wyf am ddweyd fy meddwl yn gryno. Yd wyf, yr eiddoch yn ffyddlon, ? WILLIAM TYTiTTR )?  E Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chaiel mewn Tri Ffurf. «' No. 1 .—George's Pile and Gravel Pills jS. (label wen). K NCK 2.—Georige's Gravel Pills (label las). 1 No. 3.—George's Pills for the Piles (label S5 gock). IJa ".Li..iiii,  Owerthir y PELENI Bydglodus hyn yn mhob man mewn Blycbau 18. l?o, a 2s. 9c fZ 28. lOc. ?'' "un. Gyda'r Post am Is. 2g., a 2s. 10c. SS -? 1 ?e) ———— (CI GOCHELWCH EFELYCHWYR. S e  P ER C H i-N' 0 G ? | J. E, George, ^.KP^r Hirwain, Aberdare I