Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

TO RESTORE THE EYESIGHT. TO RESTORE THE HEARING. A New Scientific Discovery. "]$ The greatest discovery of the age for the cure of eye affection :'é :;i¡¡¡! le ;;ek:Je a :eal ;iHt Short Sigbt, Cataract, fatigued E y e s, Cloudy ViSiOD In- fiamed and Watery Eyes made clear and strong. Strained eyes } :W caused by constant Concentration :f on fine work. such as Metal En- :tf graving, Watch-making, Dress- making, become stron-, and ¡!!ii: iec1:es :;ea:tr'isp:s .< able to those whose daily ??n)??S???? occupations are under artificial I light. COLLIERS IN PARTICU- ,.J:; 'ir@ LAR. Loom workers constantly staring at vibrating fibres and colours of various hues. Eye Exerciser (Patented in Great Britain) and on the Continent), invented by James Williams, 10 Beech-road, formerly 61, The Woodlands, Birkenhead. Those that are troubled with defective hearing and noise in the head will be wise in consult- ing Mr. Williams. In case of correspondence enclose stamped addressed envelope. CURE AT 82 YEARS OF AGE, Troedyrhiw, Corris, Merioneth. January 2nd, 1915, I have been suffering for many years from cataract on both eyes, I was unable to see anything with my one eye, and but next to nothing with the other. Accidentally I was told about wonderful inven- tion of Mr Williams, Birkenhead-the "Eye Exer- ciser." I bought one, and followed carefully the instructions for some time, with the result that I am now, at the advanced age of 82 years, able to read normal print with one eye without aid of glasses, and can see a little with the other eye; and I think it my duty to the public, as well as my renowned benefactor, to make these facts known, and to advise anyone suffering similar to what I did to give the Eye Exerciser a fair trial. GWEN JONES. Witness-Evan Davies. Be it known that Mrs Jones has been using the Eye Exerciser for a considerable time.I,W. Toiur for Jan., Feb., & March, ID15. Mar, 3, Gwalia Hotel, Pwllheli. 5 City Hotel, Bangor. 6, Mr Edwards, Talbot, Market-street, Holyhead. 8, Cecil Hotel, Llandudno. 9, Drury's Temperance Hotel, Denbigh. 10, Hare and Hounds Hotel, Connah's Quay. 11, Trevor's Hotel, Wrexham. <2, Swan Hotel, Bolton. 13, Deansgate Hotel, Manchester, Note.—This will be the only announcemei 4 of Mr Williams's visits, GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, cynwys hefyd y buddion goreu ag y sydd yn perthyn i'r Vswiriant Genedlaethol am y rheswm foe mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digoll o'r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso arni mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyi yr oedran addawedig. Mewn llawer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion na'r Gwin Coch Tango i ddal ysbrydoedd dynion yn fywiog pan fo llafur a lludded caledwaith yn ymosod ar rai fel gwlith a gwlaw i dir eras sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd.puia y gwaed, rhydd egni i'r lluddedig, bywoliaeth i'r llafurwr naturiol neu fedd- yliol, cwsg i'r anhunedd, .a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddi- attreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn derbyn lleshad oddiwrtho. Deuwch i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a chynes yn Ilenwi eich gwythienau, ac yn cyf- ranu bywyd o'r newydd drwy bob ran o'r corff. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar 01 rhyw afichyd arall gwnewch eich meddwl i fyou ar unwaith i geisio potelaid o hono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn. hwn mae eich mawr angen. Mrs. Hughes, 20, Taliesin St., Llandudno,lyn ei llythyr diweddaf a ddywed :—" Mae eich Tango "W ine yn haeddu canmoliaeth uehel oddi- wrthyf. Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog yncf. Anhuredd wedi trci yn gwsg melus. Gwen- did ac iselder ysbiyd wedi ff i a'm bywjd wedi tioi yn fywyd rewydd. Diolcb am i mi gljwed am dano.' Anfcnir potel o'r goreu yn rhad drwy'r post am 3s. (c. i lecedd nad ces iiopau yn ei wenhu, end anfon ffiiL Owen, Diuggist, Caerrcarfcn. LLWYDDIANT PARHAOL. Yr un epio bob eyfeiriad, GRONANT FARM QATGAKES. dwerthwjd allan. Anfoner jchwaiifg. Drys. I'w cael mewn Pacedi 2d. a 3d. gan holl Grocers, Bakers, a Confectioners. PRIF YSTORFA Lake & Co., Ltd., Caernarfon County School for Boy., Grove Park, WREXH AM. Chairman of Governors J. E. POWELL, Esq., J.P Headmaster F. P. DODD, Esq., M.A. Fine new buildings, Healthy locality, Labor- atories, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds with Pavilion, &c. Pupils have, won the Chief Inspector's Gold Medal in the C. W B. Exam. SIX times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New, University, Trinity and Jesus Colleges, Oxford; also at St. John's and Down- ing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, Manchester Univ., &c. Careful attention to subjects for business and Civil Service. Boarders received. Prospectus from HEAD MASTER. A HOME FROM HOME CARTREF OPDICARTREF. D. J. Truseott, (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD, PADDINGTON, LONDON, W. MODERATE CHARGES Fifteen Minutes' Walk from Paddington Statior. Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone :-No. 7037, P.O. Hampstead. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR QT Amcenir gwneyd y Seren yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig1, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn alian anfoner pob gohebiaeth yn ngbyldh Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni—MR. W. M. EVANS, "Seren I Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrciiol i'r Tryisorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. Cysur Cartrefol i Gymry pan yn LIundain. Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings Chancery Lane, < Chancery Lane, Tube station. Holborn London, W.C. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business r Pleasure, and is under the personal super- vision of Mr. jand Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West En and all parts of London. Special Fe>iture— Quietness, Home Comforts Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegram*- Alcoves, London. Telephone-522 Centre Patronized and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Gooch, Oenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yu awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau 0 flaen unrhyw un arall. Gwinoedd CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio.. W E L CH S NON-ALCOHOLIC STERILIZE I NVA L I D WINE, Ne Grawn-nodd Cyngwasgol, sy dd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 28. 6c. pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcoholic IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. U etch Grapeduice Co., Ltd., 61, Farringdon Road, London, E.C.