Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda 1 wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y prydhwnw y mae r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus. Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wadi rhoddi iddi brawf teg fel y feddygimaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn tedrus gyda Quinine yn nghyd a syl weddau eyfoethogol a Gwaad Burhi, ereill, eyfaddas i'r Afu, v Treuliad, a'r h anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd eryfhaol ac ychwaneg- isd nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg ewsg, net, bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyffredinol o wendid a blinderyd y corph. Peidiwch Oedi. Ystypiweh ef yu. awr. Daolonwcn 80111 gUpi v I. va.mphledyn o svmeradwyaethau. Darllanwch ef yn ofalup. ae ystyriweh ef yn dJa, yna pryn- weh botel gydach Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw IC GwHym Evans" ar y label, stamp, at botel, oblegyd hob y rhai hyn nid oea yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 28. 9c. a 4s. 6c. yr un. Unig Berchenogion Quinine Bitters Manufac- turing: Company, Limited, LLAMEI.ll, aBHELlflIB CVIIOU. UNSOLICITED TESTIMONIALS have been received from numerous MINISTERS in all parts of the KINGDOM highly recommending: the Baptismal Trousers and Gowns Supplied by MRS. R. WINTER JONES. No Church should be without them. They are made with the latest improvements, are of the best quality, and are guarantee THOROUGHLY WATERPROOF. They have been sold for upwards of 40 years. Baptismal Trousers, with Shoes and Suspenders attached Y,2 carriage paid. Baptismal Gowns, £1 5s. 6d. carriage paid. Orders are sent off per Return Post. Cash must accompany each order. When order- ing, please state full height and waist measurement. Money Returned in full, if not approved. NOTE THE ADDRESS: MRS. R. WINTER JONES, Kingston Villa, WREXHAM. W. G ft IFF I TH S, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or MT Cash down. Lessons free. Latest improvements. Aa Q Lists free. Sewing Machines. M NBm Best and I y Cheapest. Over W ti 12,000 sold. JN Give a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines keot in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in Seren Cymru," at following rates:—20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 2s.; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read by Evary Baptist "The Baptist Times & Frseeman" (The official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN O'K OoJUEOAU YM MABIVRAAOL CYMRU). Prifathraw—T« F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHRJSTJA, R Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref lat. 1914. Parotoir yr efrydwyr ar gyier Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyugeiig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1914. Am fanylion pellach, ymofyner â- J. EL DAVIES. M.A., Oofrestrydd. Tolepau am y U Sellen." Un yn wythnosol la 7Jo. y ohwartar; bieendSl a & i '1 tv yn ol lo. yr un. i o uohod, caniateir Jg. yn mhob awlit. lunol Dalsethou, India, to., Is. 71o y ohvr«rb^. I«. yna y ohwwter ar beo bob 13 wythnos. DK yliy ttJiad llawn ar ddiwedd bob chwdrtet. Anfo i yn uniongyrahol i'r Swydlfa i Gaerfjrddia pan fyddo aivero7sarges nen gyfnewidiad yn y md, Rhoddir orybwyllion am farwoiaetiiau aeo xod uwchlaw 15 liineil yn lie 8 fel o'r fclaan ya irtlyad. Gofynir tAl o geiniog am bob wykh gair oievya blarwgoftoo&yda'r ysgrifan yn daiaowy i I Gelygydd Am delerau, &c., ymofyner i-Mr. W. M. Evans, Stercn Cymru" office. Carmarthen ?"?HH?H?? ?WW?"?WW? ?fW?f??? Sji MAE f i MAE 4? 1 Pills f ? Beecham's ? ?'"? ? yn gwneud rhai pethau yn well nag ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa '■ £ ? bethau yw y rhai hyny er mwyn deaJl ? yn glir eReithiau daionus a phell- V gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry BEECHAM'S PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, 4. symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o netfau yn barhaol. Maent  Yn   | Yn Wirioneddol | '? berlau o iechyd, ac y mae meddiant :t ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- '}^ ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn *? teim]o eich hun yn dyoddef cur yn y *? ? pen,ynflin,gwanliydaphruddglwyfiis, ¡ ewchyuddiatregatBEECHAM'5 ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyffuriau nas dichon iddynt eich nivveidio ond yn sicr a wnant ddaioni i cliwi. Ymogehvch rhag y lluaws ? crach-gyRuriau newyddion a hysby- ? ?: sebir mor feiddgar a chamarwemioL ? Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad Sfc- 3^4 ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, ynddiwerth acynfuanfe'utroirheibio .mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir # BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profl eu hunain yn | GyfeiUion y Bobl. | 5^2 *1* Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, ¡- '} St. Helens, Lanes. "1* Gwerthir yn mhob man mewn blychau, pris *5tk ? 1/11 (56 o belenau), a 2/9 (168 o belenau). ww'Vfrfww wvnnnfw w Wof n ENBRAL Lira ASSUBANC s COMPANY. Estab kX lished 1887. Funds exceed Two Millions. Chairman, ALVBBO JAMBS BHBPHBABD, ESQ., Secre- tary and Manager J. R FREEMAN ESQ, The above Company was started by Nonconformists in the year 1887, and has a very large connection among ministers A permanent reduction of 10 per cent. off the usual rates is made to minsters of all Denominnetins. and these rates are exceedingly low and advantageous. The cost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years £ 6 6 6 Do do 20 „ 4 11 6 Do do 25 „ 3 12 0 Age SO next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 20 4 13 8 Do do 25 „ 313 t Age 40 next birthday, for 15 years 6 12 6 Do do 20 „ 4 18 7 Do do 25 „ 4 0 2 J. Ossian Davies; H. Elvet Lewis, London; Dr, Chapman, Frinoipal of Western College; Principal Lewis, Brecon; G. Pennar Griffiths; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Cross1 Bvsu Thomas, Pembroke, and many others. For per tieolr* write 3. A. BIRCH, 28, CLAEtii Sv, BBISTOX,, Printed and Published for the SBREN CYMRU COMPANY Limited by, Wi. Morgan Evans & Son, at their General Printing Office, 6, Hall. Street, Carmarthen. Friday, March 5, 1915.