Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
0 YNYS CYBI

0 YNYS CYBI. Cyflog y Gweimidiog. Mae oostau byw wedi codi ymhob peth, ac y mae y gweith- wyr yn galw am ragor o g-yflog i gyfarfod y gofynion, ond nid oes ond yobydig yn ystyried fod oostau byw y gweinidog wedi oodi hefyd. Buasai yn ddiddorol gwybod nifer yr egiwyisi sydd wedi ineddwl ac wedi gweitliredu i godi eyfloc)- y gweinidog, yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd diweddaf. A ydyw'r gweithwyr sydd yn ein heglwysi yn galw am gyfiawnder iddynt eu hunain ond jar yr un pryd yn anghofio cyfiawnder tuag at y gweinidog tlawd? Mewn 11awer ardal y mae gweithwyr oyffredin yn der- byn llawer mwy o gyflog lia'r gweinidog. Dywedodd lln wrthyf yn ddiweddar (ac nid ydyw ond biachgen ieuanc iawn), beth oedd ei gyflog, a gwelais ar .unw:aith fed ei gyflog yn fwy nag eiddo'i wpinidog. Onid ydyw yn iawn dod ag enw y gweinidog i mewn yn y waedd: Hawliau'r gweitliiwr "? Pregeth y Diweddar Barch. T. T. Hughes. Da gan lawer oedd oael cyfle i ddarllen y bregeth lion. Da gennyf eich bod fel Golygydd jyn rhoddi i mewn am bell bre- geth i'r brodyr sydd wedi ein gadael, ac felly yn oynorthwyo i giadw eu côffadwr- iaeth yn fyw yn ein plith. Mr. Lloyd George a'r Dardanelles. Oy- hoeddir yn yr Eclair," papur Ffrengig, mai cynllun Mr. Lloyd George oedd ymosod ar ainddift'ynfeydd y Dardanelles. Myn- nai'r awdurdodiaiu milwrol fod trechu yr ami- ddiffYllfeydd yn amhosibl; ond werli gweed y peth a wnaed yn Namur, Liege, ac Ant- werp, credai'r Canghellor yn wahanol. Beth nesaf fydd lianes y Canghellor? Y mae rhywbeth iie.Avydd o liyd yn dod allan yn ei hianes. Ni ddylid synu pe gwelid ef yn Iiiit o'r cyfarwyddwyr ar faos Y, frwydr. DAN BoNr HwFA. -0-

No title

Hope, Glanrhyd, ger Ystradgynlais. Cynhali wyd eyfarfodydd progethut yji y lie pchod Snl, Ghwefror 28. Y cenhad w'r yn yr wyl. bregethu eleni oedd y Parch. T. Morgian, Sciwon. Cawisom bregethau ar- uchel la'r eneiiiiad arnynt. Nos Lun dilynol tnaddododd ei ddarlith ar Gemau y ,Werin.' Y mae yn werth i'w chlywed, ac yn ddi- betrus, dywedwn fod yn Mr. Morgan gym- wysterau darlithydd poblogaidd. Cadeiriwyid yn fedrus gan Mr. Daniel Evans, Yetalyfera. -0-

Advertising

"SEREN CYMRU CO., Ltd. Ileeeipts March 30-April 3. £ B. d. 464 H. T. H. Betters, Llansiiin 0 3 6 65 T. Daviels, Felindre 0 6 8 672 R. Williams, Four Mile B'ge 0 7 6 578 John Thomas, Rhydwyn 028 74 H. B. Hughes, Bangor 0 13 4 540 E. & M. Woods, Liverpool 0 5 10 281 Rev. D. Jones, Gorwen 0 1 8 EVian Jones, Maesycrugiau 0 3 3 316 R. J. Lewis, Penmaenmawr 0 6 0 535 Missus. J. C. Roberts & Son, Cardigan 1 3 10 646 Miss A. Thom-o, Cilfowyr 0 5 0 182 R. Griffith, Myuachlogddll 0 13 5 202 Rov. T. Richards, Llantwit Vrardre 0 is 4 123 A. Pritchard, Tafarnau Bach 0 5 9 W. E. Morris, Llanfyllin 1 5 3 301 Lewis Jones, Chwilog 0 3 4 434 D. Morgans, Drefach, Llan- arthney 0 14 4 696 W. Williams, Carmarthen 0 17 9 D. Griffiths, Battle End, Brecon 0 2 9 679 R. Williams, Lower Oefn 0 (; 6 670 Peter Williams, Llangernyw 0 4 2 477 T. J. Davies, Flint 0 2 2 £9 8 0 E. U. THOMAS, Treasurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen. BLACK SMIT H S. BLACKSMITHS are URGENTLY REQUIRED for service in the ROYAL ENGINEERS, for the duration of the War. MEN desiring to enlist as Blacksmiths in the Royal Engineers are put through a test at their trade which is less difficult than the test for Shoeirig-Siinths they might for example be required to cut off a length from -L 2 inch sound bar iron, bend into ring of 5 inches diameter, and weld complete. For terms of pay and service apply to the nearest RECRUITING OFFICER. Hysbysiadaw yr Enwad. CYMANFA ORLLEWINOL BEDYDD- WYR MORGANWG. Cynhelir Arholiad y brodyr ieuainc sydd yn dechreu pregethu Llun, Ebrill 12, i ddeehreu am 10.30, y bore, yn Bethania., Castellnedd. Cofier yr ail ddydd Llun o'r mis, am fod y Pasg yn digwydd ar y cyntaf. Diolohgar fyddaf am air oddiwrth y brodyr. Aberdulais. ED. PARRY. CYMANFA CAERFYRDDIN A CHER- EDIGION. Cynhelir y Gymanfa eleni yn N oddfra, Llanbed)>, ond o dan nawdd eghvyisi Noddfa, Caersalem, a Tyetl-iel Silian, Mehefin 7, 8, ar 9. Trefnir i'r pwyllgorau gyfarfod 110s Lun, Mehefin 7. Disgwylir i'r gweioidogion a'r cenhadon sydd am lety anion hysbys- rwydd i'r Parch. Daniel Jones, A.T.S., Llanbedr, erbyn Mai 16. Is-Gadeirydd1. Rheol "Fod enwau y rhai y bwr- iedir eu oynnyg i'r Is-gadair gan yr eg- lwysi i gael eu hanfon i'r Ysgrifennydd ddau As cyn y Gymanfa, a bod eu henwau i ymddangoar y Rhaglen." Arholiad Pregethwyr Ieuainc. Cynholir yr Arholiiad mewn lie canolog a drefnir eto, o leiaf wythnos cyn y Gymanfa. Dis- gwylir i'r ymgeiswyr ohebu a'r Cynullydd, y Parch. W. R. Watkins, M.A., Llanelli, neu ag ysgrifennydd y Gymanfa, fis cyu y Gymanfa, er mwyn trefnu'r Arholiad. Penrhynooch. HENRY EVANS, y,"g. CWRDD DOSBARTH CYLCH GOWER TON. Cynhelir y cyfarfod neslaf yn Saron, Pen- rheol, dydd Iau, Ebrill 22, 1915. T. H. JONES. Caece rrig Road, Po utard 11 lais. CUNARD LINE. LIVERPOOL TO NEW YORK From Liverpool'at 2.30 p.m. Tuscania-.Sun., April 11 I Transylvania Sat. April 24 Lus tania ..Sat. April 171 Ordnna Sat., May I To CANADA. From LONDON and LIVERPOOL. Arply CUNARD LINE, Liverpool; London, 31, Bishopsgate, E-C.; 29-31, Cockspur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines. Davies's Cough Mixture. PESWCHI PESWCH1 I Nt rail i nab olai ciialylii-.ita Auwyd a Pheswch oad golalu fod pa belaid o Davies's Cough Mixture yn y Ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl aahwylderau y Gwddf a'r Frest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Y mae miloedd lawer wedi oael iachad ac yn gwneud eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profl el ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Frest, gan weithio pob Anwyd a Ohrygni ymaith. DAVIES'S COUGH MIXTURE at BESWCH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES S COUGHMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am ywun yn dioddef oddiwrth Bswch a Bronchitis r anrhegwch ef a photelaid i COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ac fe'ch bendith o yw ddydd 1/1 t a 2/9 y botel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Mrs. Beechers Worm Powders. Anffaeledig at y Llynger. I/I! y box. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE At Buro y Gwaed. BLOOD At Pimples, Blackheadii. MIXTURE At Ddoluriau, Ysfa. 216 At Scurvy, Toriad Allan. Postal 31. At Qmen Iach a Gwaed Pur. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. DANGER at the COM M U N ION T B J'J E. Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 33 affirm tiat in -ising the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated.. To avoid the danger more than 2,000 B r i tis h Churches have substituted INDIVIDUAL COMMUNION CUPS. so providing a clean Cup, free from infeotion for every communicant. Are you among the 2,000 Churches? if not, please write for Free List, Literature and Testi- moMals saying if samples may be submitted, Carriage Free, by the "orof- TOWNSHENDS LTD., BIEMINGHAM. War Crisis. Will"you show your Patriotism by sending your order to keep our workpeople going?.I