Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Nodion or Unol Daleithiau

Nodion o'r Unol Daleithiau. s Ym mhlith Cymry America, y mae y H11 v t'el ofnachvy hon wedi peri i'r toimiad o wladgarwch ddangos ei hun mewn am- ryw ffyrdd. Mewn casgliadjau, ac mewn rhoddion eraill, y mae OymrYI y wlad wedi rhoi amlygiad o'u oydymdeimlad a'u brodyr a'u chwiorydd yn yr hen wlad. Dilynir symudiadau'r milwyr Cymreig gydia gofal a diddordeb cariadus, tra y mae yma lawer a chanddynt berthynasau yn y rhcngoedd. Pan gyferfydd Cymro a Cbymro, un o'r gofyniadau cynfcat y\v--Pryd clywsooh cliAvi o'r lien wlad? Sui mae pethau yno yn aWf( Ac os oeir papur o Gymru. crefir am gael gwybod ei gynhwysiad gan ,bob Cymro yn y igymydogaeth. Teimlir yma nad oels ond un diwedd i fod i'r rhyfel hwn: sef cael y Germaniaid i'r liweh, ivecli eu Uwyr goncro, a'u hys- bryd balch, trahaus, milwrol wedi ei dorri am byth. = £ Flwyddyn yn ol daeth y Parch. W. J. Morgan, io Gelli, Rliondda, i gymeryd gofal eglwys barchus y Bedyddwyr Cymreig yn Plymouth. Y mae wedi, ac yn, parhau i wneud gwaith da yma. Y mae yn hynod barchus yn y gymdogaeth, ac yn ennill iddo ei hiin boblogrwydd ac enw da gan havvb. Ar y 28ain o'r mis diweddaf, yn Nanti- coke, Pa., yn nhy y Parch. J. E: Davies, M.A., tad y briodasferch, unwyd y brawd Morgan me wn priodas a, Miss Marguerite Da vies, merch hynaf y brawd Davies, yr hwn la weinyddodd yr ordinhad ym mhres- enoldeb y teulu ac amryw o gyfoillioli; yn tOu plith y Parch. E. Aubrey a'i wraig 0 Kingston. Y mae y brawd Aubrey hefyd yn hynod lwyddiannus ia chysurus yn ei faes llafur. Gwisga ei eglwys agwedd hynod o lew- yrchus. Bwriadai symud yr boll ddyled, tua klwy Til o ddoleri, yn ystod y flwyddyn hon, a hynny heb gynnal 11a, chyngherdd na darlith, na dim o'r fath, ond trwy rhoddionpersonol yr aelodau eu hunain. Y (mae y Iswm gofynnol wedi ei addaw eisoes. Y mae arafwch presennol y gweith- faoedd yn rhwystr, ar hyn' o bryd, ond hyderir y bydd yr ohvynion yn symud yn Ilawn, tua'-r mis nesaf. Er pan sefydlodd y brawd Aubrey yma-- dwy flynedd a hanner yn ol--y mae wedi derbyn dros ddau cant a hanner o aelodau newyddion i'r eglwys. Y mae hefyd yn derbyn lanrhydedd o bob cyfeiriad. Ail- etholwyd ef yn Gadeirydd y, Gymanfa, ym mis Medi diweddaf. Y mae yn gadeirydd y |Gymdeithas Genhadol sydd yn gweithio ym jmhlith tramoriaid yr ardaloedd yma. A'r rwythnos ddi, f,e'i etholwyd yn Llywydd IJndeb Anenwadol Ysgolion Sab- othol Rhanbarth Kingstoin, Pa., yn oymryd i mewn wyth o dréfydd cylchynol. Biin fydd gan gyfeillion y Parch. J. T. Lloyd, D.D., Youngstown, Ohio, glywedfod y brawd anwyl hwn yn gorfod rhoddi i fyny ei eglwyjS oherwydd afiechyd. Hyderir yr ladferir ef i'w gynefinol iechyd yn fuan. Colled fawr fyddai fod heb wasanaeth gwerthfawr y brawd ymroddgar hwn. Er pan sefydlodd y brawd Clifford Josh- ua yn weinidog ar eglwys Newcastle, ymae yr eglwys wedi profi un o'r adegau mwyaf llwyddianus yn ei hanes. Brodor o Gaer- dydd yw y brawd Joshua, a mab i'r Parch. Caleb Joshua. Gwisga crefydd agwedd ddymunol iawn trwy'r Avlad. Y mae cynnwrf bendithlawn trwy yr boll wersyll, ac y mae'r canlyniad i'w weled mewn rban yn yr ymdrechion neilltuol ia wneir i hyrwyddo achos dir- west yn yr holl daleithiau. Nod yr ym- dreohion hyn yw vhyddhau y wlad yngyf- ang'wbl o'r fasnach feddwol cyn y flwyddyn 1920. Y mae llygaid pawb, ar hyn o bryd, wedi eu troi i gyfeiriad Philadelphia, lie y mae y Pa-rch. W. A. Sunday (Billy Sunday, fel y gelwir ef yn gyiiredin) yn cyn i ml cyfres o gyfarfodydd diwygiadol mown ta- bernael mawr yn dal 15,000, ac yn cael ei orlenwi pob dydd. Y mae yn awr ar ei nawfed iwythnÜis, ac y mae nifer y dych- weledigion wedi cyrraedd dras 30,000. Nodweddir pregethu y diwygiAvr gan iaith Averinol ia sathredig, a oheir slang' yn hynod gyfiredin yn ei frawddegau. Teimla 11awer yn wrthwynebol iawn i hyn; end y mae ei frwdfrydedd a'i ddi-frifoldeb yn gyfryw fel y maddeuir iddo ei holl ffeil- eddau, a gorfoleddir yn ei lwyddiant anarferol. Y mae pob tebygolrwydd, er boll bech- odau y wlad, y bydd yr Unol Daleithiau, maes o law, y wlad fwyaf eu dylanwad ar ysbrydoli a chrefyddoli y byd a welodd yr oesa;u. -0-- o LEHIGH.

ODLAU CYDYMDEIMLAD

ODLAU CYDYMDEIMLAD A'm Cyfaill W. P. Thomas, Treorci, a'i deulu, ar farwolaeth ei unig fab, John Eiitirys. Fy nghyf aill, mae\n oalon yn drom, Wrth feddwl am danoch i gyd; A g we led eich illielwyd mor lloim, Heb iiu a ru,'n drysor eich byd. Mi'ch gwel.af yn nyfnder y Hi, A honn yn dygyfor ar donn; A gormod, iar brydiau, i imi, Yw icofio eich tristweh am John. Mae acen fy nghysur yn gloff, Mil rliAvyddach yw wylo fy nghan Wrth feddwl am gyfaill mor hoff, A. chofio am yrfa, mor Ian. Ond clywaf o'r eilfyd ei lef Yn gomedd galaru yn drist; A daw dros fy nagrau o'r nef Enfysau o orsedd y Crist. Ni !allaf, fy nghyfaill, yn awr, Er meddwd am lecyn ei fedd, Ond Ciofio'r ysblander o wawr Byd engyl a wisgai ei wedd': Ond oofio lledneisrAvydd ei foes, Yn irder ieuenctid ei ddydid; Amynedd iei enaid dan loos, A grym ei dalagnotedd ai ffydd'. Ac er i atgofion roi clwy I obaith dymunol eich bran, Eich eysur, fel teulu, byth mwy, Fydd idwyfol fireindeb eich John. Fe aeth yn ei degweh i'r nef, A'i rin yn hlodeuo drwy boen; A'ch ihiraeth a syll arno ef Yn para i ddilyn yr Oen. Ar flodau y rhedai ei frydl, Ym tmeithder ei gy.studd,a hardd Drwy fisoedd y gwanwyn 10 jhyd Fydd 'bendith ei serch ar ei ardd. Try blodau ei ofal mor wyw A'r wenllawl plannodd mewn loes; Ond :blodau ei rin a fydd byw I luarddu Treorci am oes. Dihangodd io'i flinder ,a'i boen, I fyd anfarwolion i fyw; Daeth iSaboth tragwyddol yr Oen I ddilyn Sabotliau'r oeis wyw. O'r [hyfryd Orffwysfa," a wnaeth Anwyliaid i gar oedd mor bur, I'r iiefol Orffwrysfa yr aeth, I'ch disgwyl, hoff geriaint ei gur. GWILI.

EFE YW YR lAWN

EFE YW YR lAWN." Cochliwiwyd lallorau Iuddewig Gan Avaed wyn a dofaid heb ball, Gan (res ar ol res o offeiriaid 0 fuchedd sAvyddogol ddiwall. Ond ini chafAvyd gwaed' yn y cyfan Offrymwyd y bore, na'r nawn, A ellid ei gyfrif am foment Dros bechod dynolryw yn lawn. Efe, yr hwn gY.Itt ar ei groesbren Wrth farAv, fu farw' dros fyd, Er larbed trueiniaid y codwm 'R ol marw, rhag marw o hyd; Efe, yr hwn hefyd gyfododd I fywyd, ac i fywyd llawii, Efe, hendigedig fo'i enw'n Dragywydd, Ef'e yw yr lawn. Mae Efe yn y mor dwfn a llydan, Ac yn seren dlos y wawr well; Mae Efe yng ngwen roslwyn Mehefin, Ac yn y werdd ddeilen ar bren. Ond .nid Efe yw'r mor na'r seren, Na'r rhoslwyn, na'r ddeilen hardd bryd, Ond mae Ef yn yr lawn, ac Efe Yw yr lawn; Efe'i hun i gyd. Pe codai pechodau fy myAvyd Fel Alpau brigniAvlog hyd nef, Ni fyddai i mi anobeithio N a ched wid fi hyth trwyddo Ef; Ar gyfer fy holl annheilyngdod Mae digon o rin yn yr lawn; Un ta,nt yn hen delyn 1 ruga redd Yw madden yn Ilwyr ac yn 11awn. AFANAVY.

Y KAISER

Y KAISER. Hyf adyn gwallgof ydyw—y Kaiser, Ac ysol ei ystryw; Lwmp o huna,n aflaii yw, A tsuddas gAvancus heddyw. Hen gnaf yng nghroen y dd-af.,ad yw efe, Na chaiff fawl gan un-wlad; Diraddiol ,o'r "Dwyfol Dad" Yw hanes ei ymhoniad. Yn yr Haul yn rh,oolwr iii Avelir William y gormesAvr; 0 (na, na, fe ga' y gwr Ei jostwng er ei fwstwr. Gashawr deddf yw'r Kaiser dAvl,i'w ddin- istr Haeddiannol a'r penbwl; Yn ei ben fe rydd John Bwl Foddien Idry'r gwalcli i feddwl. Maerdy. J. S. RICHARDS.

Y PLANT YN DYFOD AT IESU

Y PLANT YN DYFOD AT IESU. Iesu annwyl 'rym am ddyf od I P.y dyner gdl; Lie y noddaiist y babanod, Oesau'n ol. Dysg inma;mau ni i feiddio, Gan fod rhyfedd chwant Yn Dy g-alon i gofleidio Egwein (blant. Mae He mawr i Tithiati IeiSll Yn pin mynwes ni: Er ond pla.nt 'rym yn dynasu Atat fri. DAVID DA VIES (Penarth). Penistar, Rhydargaeau, Medi, 1912.

IRHYFEL

RHYFEL. Duw, jarafa ysbryd rhyfel,—y rhwysg A gryrn rhu y f,agnel Bo,era, idin; Dad Anwel-mae dyn o hyd Yn nod i'w ergyd roi'i wenwyn dirgel. Y WENCI. Un inwyfus wancus yw'r wenci,a chas; Ber ei chwt, gwen dani; Llwydgoch, lSwil, eiddil yw hi, 0 lanian wyllt a heini. J. TELFRYN DA VIES.