Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

????????&?&?&?&??&??? &?&?&?&??&?&? &$8s&$s$s$s$85&$858$s$s$&r GEORGES I PILE AND GR VEL PILLS I  Mwygwerthfawr ynt ï mi na'r aur coeth-arbedasant fy mywyd." »   g 33 Mwygwerthfawp ysnt m: ?a? au? coeth—arbedasant fy mywyd.' ?  I 53 1 Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. [ ? ————— e ? POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDtON, DWFR POETH, DWFR ATAHAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A ? ??  RHWYMEDD\, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- S ?OENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- a —.— g Jj TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUS-  X NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &o. £ j § v — III 2^  | V I i £ 8 ft ??' Fu?TH AvBmm, fi 3 QUEEN'S PAITK, ? LONDON, I W < J? a ANw.i, ?R- Bhagfyr 17eg, 1913.? G S Yn y, dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dy?tiolð?u i wahanol Feddygini"tliau, teimiafoddiar vr U « Wn feK ? personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyntystiolth ffyddlon i'ch Pelenau gwir werthf? at w; ? p?r ?? ? f0" ? GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er' J dd ml f ? edd ar hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu svl H ? e Yià," ? axnynt, a dywedaf yn ddiRoesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf t arn^n 1 wp> anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEl. yn.à. Yn c.h'w¡ g I8'J heb Flwch No. I yn y ty. wyf b  qg Teg yw i mi ddweyd yr yegrifep?r hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fynghymell me?n un^hvw WTAJ G1Ch p?leiiau'- £ wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i ysgrifennu gan y Uu Mawr o a?meradwv??h? i "f gan. eb.. wy 2 w diwerth at L y Piles a'r Gravel a ddaeth o dan fy syhv personol droion. Hyderaf na yB??h fy llythyr yn Orf:tyglDl8ietu i ? gw«l wlvf am ddweyd fy m«Wwl yn gryno. y gan mal f SX Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, S jS j WILLIAM TYLEg. b Y' mae y Feddyginiaeth werthfawr hon jR i'w chael mewn Tri Ffurf. ? No. 1.—George's Pile Wid Gravel PiUs te (label wen). 2! No. 2.—George's Gravel Pills (label las). K No. 3.-Goorge's Pills for the Piles (label K gooh). E -1 gooh). I .1/\ Qjrerthir y P ELEN I B?gl?us hyn yn !? mhob man mewn BIychau Is. l?o, a2s i :h yr un. Gyda'r P