Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gytfredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i wymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus. Gwilym Evans' Ouinine Bitters A gydnabyddir gan bawb clyddwedirhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burh- ereill, cyfaddaa i'r Afu, y Treuliad, a'r h' t: anhwylderau sydd yn gofyn am allnoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg ewsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad eyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystyriweh ef ?M awr, ly Janfonweii am gopi u t pampMedyn o gymeradwyaethau, Darllanwch ef yn ofaluf, ac ystyriweh ei yn dda, yna pryn- wch botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, ar botel, oblegyd heb y rhai hyn aid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6e. yr an, U nig BercheiiugloH Quinine Bittecs Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI, OEHEUPIR CYMRU. Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)— £ 2. BAPTISMAL GOWNS-YL 5s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRETS- Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. W GRIFFITHS, Pioneer of choap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting. & Washing Machines. IH i ri Knitters. Hire Terms or Cash down. Lessons free. Latest improvements. Lists free. Sewing Machines. Best and Cheapest. Over 12,000 sold. Give |a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines keot in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in "Seren Cymru," at following rates:—20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 28.; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read by Evary Baptist 1 The Baptist Times & Freeman (The Official Organ of the Denominaton.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. KTJN O'B OOLKGAC YM M.-IRIFYSGO.L Otmku), Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA.R Tymhor nesaf ar Ddydd i/ Mawrth, Hydref laf. 1915 Parotoir yr efrydwyr air gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyngeiig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1915. Am fanylion pellach, ymofyner a— J. H. DAVIES. M.A.. Cofrestrydd. Telerau am y "Seren." Un yn wythnosol Is. 710. y ohwarter; blasnäit a & S '1 „ yn ol lo. yr un. i o uohod, canister 2g. yn mhob swllt. Unol Dalaethau, India, &o., Is. 7Jo. y ohwarter. Is vna y ohwarter ar ben bob 13 wythnos. DL ylir taliad llawn ar ddiwadd bob ohwartei. Anfo 2 J yn unioogyrohol i'r Swyddfa i Gaerfyrddia pan fyddo overcharges neu gyfnawidiad yn y riuf, Rhoddir orybwyllion am farwolaethau heb fod uwohlaw 15 llinell yn Ue 8 fel o'r blaan yn rhydd. Qoffiiir til o geiniog am bob wyth gair mewn Marwgodon gyda'r ysgrlfau yn daiadwy i'r Golygydd Am delerau, &c., ymofyner â-Mr. W. M. Evans, II Seren Cymru." office. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR. W Amcenir gwneyd y "Seren" Yn, gyf rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dpsbarthwyr geisio cyn^ orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni,-MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrchol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. c.£V "'Z."¡ii"i*i¡' i:'z. MAE E- :í: B h :i: ? Beecham's i ?"? S| I S j d" h ? yn gwneud rhai pethau yn well nag unrhyw feddygmiaeth arall yn y byd. ? Mae yn t??ysig cadw mewn cof pa V bethau yw y rhai hyny er mwyn deill "fi ? yn glir eNeithiau daionus a phell-  gyrhaeddol y pelenau hyn. Dvry sfc ? BEECHAM'S PILLS gryfder ilr ❖ cylla gan sicrhau trenliad priodol, symudant y beil ymaith yn ilwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pnreiddiallt a chyfoethogant y gwaed. i ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maeut z..  ? Yn Wirioneddol I 1t berlau o iechyd, ac y mae meddiant 3* ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- }t': foethog fel eu gilydd. Os ydych yn teiinlo eich htlll yn dyoddef cur yn y }f pen,ynflin,gwanllydai>lirucldglwyfus, "f V ewch yn ddiatieg at BEECHAM'S f PILLS, y rhai a gyfansoddir o gyffuriau nas dichon iddynt eich niweidio ond yn sier a wnant ddaiom i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws ? crach-gyffmi.au newyddion a hysby- ? sebir mor feiddgar a chamarwemiol. illae llawer o'r rhai hyn, pan nad }; ydynt yn hollol iiiweidiol i iechyd, yii d.diwerti-i ae ,ii fliai-i fe'ii troir heiblo mewn dibnsdod, tra ar y llaw arall, ceir ;o.: 1*' BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn | Gyfeillion y Bobl. | ? ? Gyfei!!ion y Bob!. ? ? 1— S ■A, Parotoir yn unig gan Thomas Beeoham,  ? St. Helens, Lanes. ? j Gwerthir yn mhob man mewn blyc"han, pris :t ? l/U(S6obe)enau),a2/9(168o belenau). ?H?H???????????HH?Hm- S ftA.AnRRARRRdn n ENBBAL LIFH ASSURANCE COMPANY. Estab VJT lished 1817. Fnnds exceed Two Millions. Chairman, Alfrbo Jamhs SHBPHBARDEaQ.. Secre- tary and Manager J. R PR?BMAN. Esq, The above V183. 7ran yd Was started by Nonconformists in the yeM 1837, &nd has a very large connection among miniatem A permanent reduotion of 10 per cent. oC the usual rates is made to minsters of all Denominnetins, and these rates are exceedingly low and advantagoous. The cost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years £6 6 6 Do do 20 116 Do do 25 3 12 0 Age SO next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 20 4 IS 8 Do do 35 „ 3 IS 6 Age 40 next birthday, for 15 years 6 18 6 Do do 20 „ 4 18 7 Do do 35 „ 4 0 2 Rbkhrbmobs ReTS. J. Ossian Davies; H, Elvet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of Western College; Principal Lewis, Brecon; G. Pennar Griffiths; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Cross: Bvan Thomas, Pembroke, and many others. For pft. tioulars write R. A. BIRCH, 23, Glaeb St-, BRISTOL. -N.O,=, Printed and Published for the Sx&ex Cym&u Company Limited by, -Wi. Morgan Evans & Son, at their General Printing Office, 6, Hall Street, Carmarthen. Friday, May 14, 1915.