Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

MR. D. GWILYM DAVIES, R MUS. (OXON), F.T.S.C., A.R.C.O,. ORGANIST and CHOIRMASTER Castle St. Welish Bapt. Chapel, Oxfcf Cire., LONDON, W., Choral and Orchestral Conductor, Adjudi- cator, Organ Recitalist, Pianist and Accom- panist and Lecturer, Composer of "The Coming of the Kingdom (for Oxford Mus. Bac.), "Mor Weddaidd ary Mynyddoedfd" (Anthem for Chorus and Quartett), and various contributions to the New Baptist Service Book, &c. Lectures Delivered. II Programme Music" (with Pianoforte), Ie The Music of the lesser Nationalities," & Cenddoriaeth Gysegredig a Cherddoriaeth A nghysegredig. Llawlyfr Moliant. GO TYNGIAD YN Y PRIS. SOLFFA GYDA'R ATODIAD wedi ei rwymo mewn llian oryf am Is., pris arferol 28. HEN NODIANT GYDA'R ATODIAD wedi ei rwymo fel y Hall am Is., pris ar- ferol 2s. 6ch. Telerau—Blaendal gyda phob archeb. Y 13eg i'r dosbarthwyr. Telir cludiad gwerth Punt ac uchod gyda'r Rheilffordd i'r Sttation agosa. Cludiad un copi drwy'r Post 4c. Nid oes ond ychydig ar law, ac anfonir hwy allan yn nhrefn yr archebion. MRS. MEIGANT JONES, Llawlyfr Moliant Office, CARNARVON. GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford (Established 1880.) Headmaster—J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. GOREU BUDD. BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun, holl uddion Kwir ddedwyddwch bywyd, c-nd, i un arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, cynwys hefyd y buddion goreu ag y sydd yn pertbyn i r Vswiriant Genediaethol am y rheswm foe mwynhad gwastadol 0 iechyd yn sicrhau taliad digoll o'r cyfraniadau. a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso arni rawyaf oil fydd y buddion wedi eyrhaeddy 3 yr oectran addawedig. Mewn Uawer iawn 0 achosion mewn bYwyd, nid oes ragorach moddion na'r Gwin Coch Tango i ddal ysbrydoedd dynion yn fywiog pan fo Ilafur a lludded caledwaith yn ymosod ar rai fel Swlith a gwlaw i dir eras sychedig. Crea waed ewydd bwyda y nerfau, cryfhar gwan, adfywia y bhnderus, Hona yr iselfryd,pma y gwaed, rhydd egni i'r 11 dedig, bywoliaeth ir llafurwr naturiol neu fedd- Yhol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod: Mae ei effeith au yn ddi- attreg. Deuwch i deimlo yn fuan lCh bod yn derbyn l1esad oddiwrtbo. Deuwch i dehn]oeich gwaed yn ffrwd hvl f t chynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyf- ran bywyd o'r newydd drwy bob ran o'r corff. Os yn .ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaledd gwaed, neu ar 'ol 3^ afichyd arall gwnewch eich meddwl i fynu ar .Ullwaith i geisio potelaid o hono, sef No 3. Chwi ferieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn ?aee?h Mawr angen. Mrs. Hughes, L. Taliesin St andudno, yn ei llythyr diweddaf a ddywed Mae elch Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddi- Wdhyf. Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog vyS not. AA n^ hunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwen- «d ac iseIder ysbryd wedi ff i a'm bywyd wedi t yn fywYd newydd. Diolcb am i mi glywed am Sno 6 Anfonir potel o'r goreu yn rhad drwy'r post am 3s. c. I eoedd nad oes siopau yn ei werthu- ond anfon at Griffith Owen, Druggist, Caernarfon. LLWYDDIANT PARHAOL. Yr un epio bob eyfeiriad, GRONANT FARM OATCAKES. Gwerthwjd allan. A nfoncr j eh wane". Bns I'w cael mewn Pacedi 2d. a 3d. gan holl Grocers Bakers, a Confectioners. PRIF YSTORFA Lake & Co., Ltd., Caernarfon YN AWR YN BAROD I' DEUDDEG o Ddarluniau Beiblaidd Lliwiedig Cym- raeg, 32 x 22. AT WASANAETH YSGOLION SABBOTHOL. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION. 1. Etto Mae Lie. Luo xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3 Bwrw'r Draul. Luo xiv. 28. 4 Y OOafad Golledig. Luc xv. 4. 5 Y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6 Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luc xvi. 5. 7 ff Girr Golvidog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gweision Anfuddiol. Luo xvii. 7-10. 9. Y Pentecost. Actau ii. 4. 10. Galwad Annisgwyliadwy. Luc xvii. 31. 11. Y Publican a'r Pharisead. Lucxviii. 11 12. Perygl y Goludog. Marc x. 25. Pri, Coron y Rhestr; oludiad yn rhad. Til gyda'r archeb. I "w cael oddiwrth y Cyhoeddwyr— MORGAN & HIGGS, 18, Heathfield St., SWANSEA. County School for Boy., Grove Park,WREXHAM. Chairman of Governors J. E. POWELL, Esq., J.P Headmaster: F. P. DODD, Esq.. M.A. ■. i I [ 'i f M I. Fine new buildicgs, Healthy locality, Labor- atories, Lecture i Room, Workshop, Extensive Grounds with Pavilion, &c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C. W B. Exam. SIX times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New, University, Trinity and Jesus Collages, Oxford; also at St. John's and Down- ing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, Manchester Univ., &c. Careful attention to subjects for business and Civil Service. Boarders received. Prospectus from HEAD MASTER. A HOME PROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. Truseott, (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD, PADDINGTON, LONDON, W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station. Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone No, 7037, P.O. Hampstead. Cysur Cartrefol i Gymry pan yn Llundain. Bingham Hotel (Private), opposite 5, Southampton BUildings ?S??b?. ChanceiyLane. Tube Station. Holborn London, W.C. This superior Botel is most conveniently situatod for Visitors for either Business c Pleasure, and is under the personal supe*. vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West En and all parts of London. Special Peature-Quietness, Home Comforts Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Eiec'ric Light Throughout. Night Porter. Telegrams-Alcoves, London. Telephona-fi.22 Centre Patronized and Highly Recommended by Leading Welsh Minbten. Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch, Fuller Gooch, Oenadaeth Ley- sian. Mabwy&iedir ef yu awr gan Filoedd o. Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall. Gwinoedd CYMUNDEB ANFCODWOL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n llyfryn arbenig-, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer lo weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZE INVALID WINE, Ne Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum, pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcoholic IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbynia