Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

M R. D. GWILYM DAVIESf B. MUS. (OXON), F.T.S.C., A.R.C.O., ORGANIST and CHOIRMASTER Castle St. Welsh Bapt. Chapel, Circ LONDON, W., Choral and Orchestral Conductor, Adjudi- cator, Organ Recitallst, Pianist and Accom- panist and Lecturer, Composer of The Coming of the Kingdom (for Oxford Mus. Bac.), "Mor Weddaidd ar y Mdoedd" (Anthem for Chorus and Quartett), and various contributions to the New Baptist Service Book, &c. LectUlres Delivered. Programme Music" (with Pianoforte), The Music of the lesser Nationalities," & Cerddoriaeth Gysegredig a Cherddoriaeth A nghy s egredig. Llawlyfr Moliant. GO TYNGIAD YN Y PRIS. SOLFFA OYDA'R ATODIAD wedi ei rwymo mewn llian cryf am Is., pris arferol 2s. HEN NODIANT GYDA'R ATODIAD wedi ei rwymo fel y Hall am Is., pris ar- ferol 2s. 6ch. Telerau—Blaendal gyda phob archeb. Y 13eg i'r dosbarthwyr. Telir cludiad gwerth Punt :ac uchod gyda'r Rheilffordd i'r Sttation agosaf. Cludiad un copi drwy'r Post 4c. Nid oes ond ychydig ar law, ac anfonir h, wy allan yn nhrefn yr archebion. MRS. MEIGANT JONES, Llawlyfr Moliant Office, CARNARVON. GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford (Established 1880) Headmaster—J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun. holl uddion gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, cynwys hefyd y buddion goreu ag y sydd yn perthyn i r VWiriant Genedlaethol am y rheswm foe mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digoll o'r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisian p-vyso arm mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyi yr oedran addawedig. Mewn llawer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion na'r Gwin Coch Tango i ddal ysbrydoedd dynionyn fywiog pan fo Ilafur a lludded caledwaith yn ymosod ar rai fel gwlith a gwlaw i dir eras sychedig. Crea waed newydd bwyda y nerfau,. cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd,pura y gwaed, rhydd egni i'r lluddedig, bywoliaeth i'r llafurwr naturiol neu fedd- yliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeith au yn ddi- attreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn derbyn lleshad oddiwrtho. Deuwch i deimJoeich gwaed yn ffrwd hylif a chynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyf- ranu bywyd o'r newydd drwy bob ran o'r corff. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar 01 rhyw afichyd arall gwnewch eich meddwl i fynu ar unwaith i geisio potelaid o hono. sef No,3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn mae eich mawr angen. Mrs. Hughes, 20. Tahesin St., Llandudno, yn ei llythyr diweddaf a ddywed Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddi- wrthyf. Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwen- did ac iselder ysbryd wedi ff I a'm bywyd wedi troi yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano. Anfonir potel o'r goreu yn rhad drwy'r post am 3s. 6c. i leoedd nad oes siopau yn ei werthu "ond anfon at Griffithj Owen, Druggist, Caernarfon, -a_ -e_ -n_ i LLWYDDIANT PARHAOL. Yr un cri o bob cyfelpiad. ftRONANT FM "ATCA ESIO GwiTtlm (I allan. Anfoner jehManeg. BrJs I'w cael mewn Pacedi 2d. a 3d. gan holl Grocers, Bakers, a Confectioners. PRiF YSTORFA Lake & Co., Ltd., Caernarfon 'v' MI -,r, YN AWR YN BAROD DEUDDEG o Ddarlunlau Beiblaidd LBIwiedig Cym- raeg, 32 x 22. AT Wasanaeth Ysgolion Sabbothol. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION. 1. Etto Mae Lie. Luc xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3 Bwrw'r Draul. Luo xiv. 28. 4 Y Ddafad Golledig. Luc xv. 4. 5 Y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6 Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luo xvi. 5. 7 Y, Gwr Goludog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gweision Anfuddiol. Luo xvii. 7-10. 9. Y Pentecost. Aotau ii. 4. 10. Galwad Annisgwyliadwy. Luc xvii. 31. 11. Y Publican a'r Pharisaad. Lucxviii. 11 12. Perygl y Goludog. Marc x.25. Pris, Coron y Bhestr; cludiad yn rhad. Tal gyda'r archeb. Pw cael oddiwrth y Cyhoeddwyr— MORGAN & HIGGS, 18, Heathfietd St., fWANSEA. County School for Boy., Grove Park, WREXHANI. Chairman of Governors J. E. POWELL, Esq., J.P Headmaster: F. P. DODD, Esq.. M.A. Fine new buildings, Healthy locality, Labor- atories, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds with Pavilion, &c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C. W B. Exam. SIX times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New, University, Trinity and Jesus Colleges, Oxford; also at St. John's and Down- ing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, Manchester Univ., &c. Careful attention to subjects for business and Civil Service. Boarders received. Prospectus from HEAD MASTER. A HOME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. Truseott, (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD, PADDINGTON, LONDON, W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station. Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone: -NQ, 7Q37, P-0 Hampstead. Cysur Cartrefol i Gymry pan yn Llundain. & 0 r rx Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings ?_ '?5?y?"? ?Chancery Lane, TuSf Station. Holbom Loudon, W.C. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business 11 Pleasure, and is under the personal supei-. vision oi Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West En and all parts of Loudon. Special Peature -Quietness, Home Comforts Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Kiee'rie Light Throughout. Night Pcrter. Telegrams—Aicov»*s, London. Tfllephoie—522 Centre Patronized and Highly Recommended by I.if Leading Welsb Ministers. Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Goo< h, l Oenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall. Gwinoedd CYMUNDEB ANFCODWOL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd i hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOUC STERIUZe INVALID WINE, Ne Glav. n-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c. pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwys o rawnwin. wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni. siwgr, dwfr, Iliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisitdwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcohol c IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion 11awn, yn rhad drwy y post ar dderbyniae 2s 6c. Welch Grape Juice Co,, Ltd., 61 farringcton Road, London,