Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Pulpud y seren

iyidwyf jin rhoddi iddynit fywyd tragywydd ol." Yr hwtn y miae y Mab ganddo, y nctae bywjyd gaJnddo. Yr hwn sydd yn crorln yjn y, Majb. y mlae ganddo fywyd tragy- WiydHol. "Cofia yn awr dy Greawdwx yn nyddiau ieuengctid." te, yn awr oblegid IV. Mae yn rhwydd i chwi ei gofio Ef yn àwro Cwyna heuhobl aiii eu oof. Dywedant wrth y pregethwr weithiau, Nid wy'n gallu cofio eich testunau a'oh pregethau let o'wn i yn eu oofio. Rwy'n cofio yn awr eioli toistutia-Li flynyddau yn ol, ond rwy' n eu hanghofio yn taWr o Sul i Sal." Ah, ie, mae-r oof yn isychu, yn ymgialedu, nid yw yn dyner i dderbyn arg r a. I R o n imp r e s sions-fei cynt.. Mae'n rhwyddach i chwi dderbyn lesu i fie win i'oh lenaid yn awr nag yn hen oedran. Boreu oes yw yit- aéløg oreu i dderbyn dylanwadau i nurno eyneriad Cristionogol. Bydd y ineddwl a'r a-rferion wedi ymffurfio, ymgaledu Ian ymsefydlu pan yn he naoh Y dechreu goreu i fywyd yw cael lesu i fewn i aehub yr enaid, a, jffurfio ynoch gymeriad Cristdebyg. Daw lesu yn brofiad bendig- edig i'r enaid Illes yn nilaen. Pendjerfynodd dYrll a dynes ieuane ym- fudlO ar ol eu priodas i wlad; arall. Daeth wythnos eu hymadiawiaid. Cyn cychwyn i'w taitti dros y mor aethant am aro i lwybrau eu oymcfeithas giairiadus tu allan i'r pentref. Yn Ymyl y gornant tyfai pren ieuano. Cyn ffarwelio a'r fangre, tynodd y priodfab gyll- ell allan o'i logell, a thorodd ddwy lythyren ei enw ef a dwy lythyren enw y briodas- ferch ar risgl ifcyner y, pren, gall. gerfio calon rh,wing y pediair I lythyren. Yn y wlad bell ooidasant deulu ac yn mhen ugain mlynedd dychwelasant am dro i'r hen wlad. Cerdd- asiant yr uIl lien Iwybr ar lan y i-iant i weled1 llythyrenau eu henwiau a'r galon. Yno siafai y pren-yn awr yn bren talgryf. Yr oedd y llythyrenau ia'r galon Yl1!Û1, ond yn ddyfnaoh yn y pren ac yn fwy o lawer eii iniaint. Tyfoidrl y boiioyff, tyfodd yrhisgl, tyfodd y 1whyrelllau a,'I' galon. Cynyddodd trwc.h y rhisgl ac felly trwch y Ilyfftyreii- au. Ymgaledodd: y rhisgl ac felly diogel- wyd y llythyrenau. Oofiii, dy (-rea.udwr yn awr. Mae y inedd- wl yn ldynier yn awr. Dyma'r cyfnod goreu i Surno cymeriad ddeil i dragywyddoldebi dian gylneraidwyae^h yr Arglwy dd. Rhowch gyfle i Ysbryd Duw i ysgrifennu llythyrenau enw yr lesu yn eich (ineddwl, eydwybod, ewyllys, ach iserch. Gall Efe wneyid hyny yn hawddacli heddyw Yr ylych yn awr yn dyner i dderbyn argraffion. Myfi ia roddaf ly nghyfraitb piu mew'n lliwynt, ae a'u hys- grifenaJ' hi yii eu oabnau ihwDT,Il1;, a mi a fyfdJdaf iddynt (h wy- yn l)«laW, a hwythau a fyddant yn bobl i mi." Dim end i chwi roddli lie i enw yr lesu yn eich calon, yn mhen ugain mlynedd bydd yr enw yn ddyf naoh yn eich profiad a,c yn amlyeach yii. .eich bywy I a'oh cymeriad. Daw ynfwy; fwy felly, ac wedi eich symudiad i fyid yr .anfarwiolion mewn hinsawdd gwell, dan ffurfiafen .las, heul\v«i). Duw, a "chaw- odyddi marwiol glwy," fe wel yr angylion ellW anwyl yr lesu, yn glir a dwfn yneich bywy1 fel cadw>edigio>n trwy ras, gwel Duw enw ei Fiab lesu a,rnoch-ei eiddo Ef trwy brynedigaeth, a'ch cymeriad fel saint Duw wedi ei ff tirfio a'i isefydlu am dragywydd- oldeh." YrhwÜ isydd gyfiawu bydded gyf- iawn ejlto.' a'r hwu sydd sanctaidd bydcleid sanctaidd "A'i enw ef a fydd yn ou taloennau hwynt. "Cofia yn awr idy GreawdAvr yn nyddiau dy ieuenctid." Amen.

No title

P,e,nbre.Yi, oedd Cymanfai Ganu'r cyleh yn Tabiei-iiael, ddydd A la with. Mai 11. Gwneid y Gymanf a i fyay o eglwy si Ferry- side, Cydweli, a Phenbre. Yr arweinydd oedd Mr. David Tliomae, F.T.a.C. Gwnaeth ei waith yn o'didog. Cofir gyjda bias am el ymweliad. Arholwyd y plant yn lianes goit- edigaeth yr lesu gap. y Parch. Hugh Jones, C'ydwell- Lly^yddwyd gssua j Parchn. H. Jones, R. Fj. Williams, a R. R. Thomas.

WYTHNOS BWYSIG

WYTHNOS BWYSIG. CYFRYNGIAD ITALI. El YISITYRi AT EFFAITH. "SAPON MOESOLDEB YN OL EFENGYL CRIST. I ENNILL A CHOLLI. Mae yr wythnos a aeth heibio yn ddiamheu yn un o'r rhai pwysioaf yn holl hanes y Rhyfel. Wyjthnots o ennill ac o golli i ni a fu. Collasom long ryfel iawr--y Triumph- ger y Dardianels, ond aohubwyd ymron pawb oedd iar ei bwrdd. Collwyd llawer o fvwydau gwerthfawir yn ymron bob rhan o'r ina,es- ond gyrrwyd y gelyn yn ei ol bob tro. Daeth adgyfnerthiad mawr, ymron amhris- iadwy, i Brydain a'i Chynghreirwyr, drwy i Itali oedd wedi bod megys yn cloffi rhwng dau feddwl, gyhoeddi rhyfel ynerbynAwIst- ria. ia thrwy hynny o angenrheidrwydd dynnu Germani hithau yn ei phen. Ymdrin- ir ,y,n llawniaeh ¡a'r agwedd yma i'r cwestiwn, ystyr ac effaith cyfryngiad Itali, isod. Mynnwn unwaith etc i,yl),tL(ldio'r da,rllen- nydd i beidio gosod gormod o bwys ar yr ennill neu'r oolli a ddigwydd i ni mewn rhannan unigol o'r maes, meWll brwydrau ydynt i bob diben ymarferol yn lleol o nan ell pwysigrwydd, ac yn gyfyngledig o nan cylch eu dylanwiad ar gwrs mawr yRhyfel ei hUll. Nid yn unig rhaid oofio na cheir mo'r nietijs lieb, y, chwerw, a geill yr hyn a ymdilengYls ar yr olwg gyntaf y n miffia wd o'r fath waethaf yn y man gynhyrchu ffrwyth daionus. DA A DRWG SUDDO R TRIUMPH. Gohdia pawb golli o honom y iriumph. Dyma'r bedwaredd llong ryfel o'r eiddom a gollwyid yn yr ymgais i ennill y Dar- da.nels. Mae y golled yn un drom, ond y drwg a ddengyslei cholli sydd yn bodoli yn fwy. Nid' yw'r hanes yn dweyd Hi yn y Dardarnelsei bun ai y tu allan i'r culfor, y digwyddodd yr auffawd. Os yr olaf, ac os mai y,n y mor A.egaidd y hu gwna y drwg yn llawier gwaeth. Pe y digwyddasai yny Dardanels gallesid ei briodoli i torpedo a, saethwyd ati naill ai o'r lan neu yiite o-an o'r ychydig suddlongau sydd gan Twrci ym Mor Marmora. Eltlir on, fel y jitiaie lie i ofni, mai yn y mor agoreci y tuallan i'r Culfor, y digwyddodd, mae yn achos llawer mwy o bryder. Dengys fod ym Mor y Canoldir ei hun erbyn hyn ryw nifer o suddlongau Germani—pa nifer na pha bryd y daethant, ni Avyddis. Y IVaiili bwysig yw "eu bod yno. Sylweiildolir ofallai maint a natur y per- ygl pan gofir y pethau a gaulyii: 1. Rhaid i r Jlongau sydd yn cludo inil- wyr o'r wlad hon ac 0'1' Aifft. i'r Dardallels dramwyo llwybrau y nioroedd lie y gwyddir bellach' fod suddlongau Germani yn oeisio ysglyfaeth. 2. Fod y pellder sydd gan y cludiongau hyn i deitluo yn llawer iawn mwy nag ydyw o Loegr i Ffrainc, ac nad oes genym gynifer o longau rhyfel 'i Aviarchod y clud- iongau ym Mor y Canoldir ag y sydd. gennym yn y iSianel Seisnig. 3. Nad1 oes lie diogel yn ymyl yno- 'i'n Hongau rhyfel ni i borthladdu megys ag y sydd ganddynt yn Lloegr a Ffrainc. Mae'r pethau hyn oil o'u cymeryd gyda'a gilydd yn dyblu la. threblu perygl ein mil- wyr a'n niorwyr pHIU yn morio ynghynidog- aeth y Dardanels o'i gydmaru a'r hyn a fydidai iddymt wrth groesi o Brydain i'r Cyf andir. n' Rhaid heiyd i n Uongau rhyteL m tod byth a beunydd Yllghymdogaeth y Dardan- ells, i gynorthwyo'r fyddin yno, a llongau masnaeh yn feunyddiol yn cludo, bwyd a phob cyf,arprarrhyfel i'r niilwyr yno, ac f-elly yn nod beunyddipl a chymharol rwydd i'r isuddlongau i saethu eu torpedo atynt. Y syndocl yw, nid fod y Triumph wedi eaiel ei suddo ganddyiit, ond lla fnasai llawer yn rhagor odi liongau ni wfedi oael cu siiddo OJ-Q. hyin. Ond er nad o!es borthladd cyfleus i'n liong- au ini, mia, oes yohwlaith borthladdl cyfleus i suJCidlongau Germani ar diriogtaeiih Germani niae Awsfuia" Rllaid i suddlong gael lie cyf- lietus lie y gall teclMi, ac adbne"wyddu si sfer o gyfarprar o bob math. Ni eill suddlong gario ond nifer fechan, tri neu bed wa,r tor- pedo i'r eithaf; ac ni eill gario ychwaith osnd swm cyfyngedig* o olew, yr hwn yw bwyd ei pheiriannau ia"i bywyd hithau. Os na fydd giandcli torpedo, bydd wedi colli ei cholyn; os na fydd gandai olew ni eill forio ola b l aje n. Mae ychydig fannau ar dir Twrci yn Asia Leiaf lie y geill y isuddlongau" Germanaidd gael ymgeledd a chyfarpar. Eithr nid hir y bydd y rhai hyn heb gael eu malurio gan ein liongau rhyfel ni. Y perygl mwyaf yw fed gan y suddlongau leoedd cudd yn y oannoedd ynysoedd sy'n oiddo Groeg yn y Mor Aegeaidd gerllaw. Gwaith ymarferol amhosibl yw chwilio yr holl gilfteha-Li yn y cannoedd ynysoedd hyn. Ilawey olionyntyn anialwoh heb breswylwyr. Mae Llywodraeth Prydain wedi cynnyg dwy fil o bmnau am wybodaeth pa le y mae y suddlongau yn llechu. Gwell hyd yn oed na hyn yw fod Llywodraeth Groeg yn awr wedi gyyru allan orchymyn oaeth nad oes neb i roi jcymoiili nac ymgeledd i longau Germani yn holl dir- iogaeth Groeg. Gyda hyn mae y ITaitli fod Itali yn awr yn rliyfela ag AWlstria; yn ei gwneid yn amhosibl i longau ddwyn cyfar- par o fatli yn y byd o Awstria i For y Canoldir. Rhaid i'r suddlongau felly ymddi- bynnu ar Twrci am bob cyfarpar, gan inai yr unig ffordd arall y geill Germani ddan- fon n wyddau iddynt fyckl dros y nior o Ger- mani heibio i lannau Prydain, ac mae ein Llynges odidog ni yn oadAv gwyliadwriiaeth fanwl ar bob llong masnaeh yn tram wyo'r moroedd liyn. HERR ARALL I'R AMERICA Mae Germani newydd roddi herr arall i'r AYmerioa, drwy. geisio suddo y Nebraskftn, llong fasnach Anuerioanaidd yn hwylio o Lerpwd am New York. Tarawyd hi tnaetMu'r Werddon gan torpedo a da-nwyd o suddlong Germanaidd, heb fod yn nepell o'r fan lie y, suddwyd y Lusitania. Ni roddwyd rhybudd o fath yn y byd i'r Nebraskan. Tarawyd a niwieidiwyd y Hong yn ddirfawr gan y torpedo, a IT odd y criw am eu heinioes rr oychod. Ond pan wet. wyd nad oedd y, llong yn suddo-, dychwel- odd /y criw, iddi, itte bw)lia,yant yn eu hoi i Lerpwl. Gan fod baner America a phob ar- wyiddion eraill 0'1 pherchenogaeth Ameri- oanaidd yn amlwg ddigon,ar y Nebraskan, ni eill Germani ddiadleu mai oamgymeryd hon am long Brydeinig a wnaeth y sudd- long. Mae hyn felly yn herr pendant i'r America yngwyneb Uythyr yr Arlywydd Wil- son ar ol suddo'r Lusiifcania. Yn y lly,thy,r hwnnw, fel y cofir. dywediodd yr Arlywydd yn groew y gelwid Gormani i g,yfrif am unrliyw niwed pellacli la, acliosid gan ei suddlongau i eiddo neu fywyd American- iaid. Nid yw Germani hyd yn hyn wedi ateb llythyr yr ArlywTdd,, ond mae yr hel- ynt ag Itali yn ,ddigon o reswm dros yr oed- iad. Ond gellir er hynny, gymeryd yr ymgaifc i suddo'r Nebraskan fel aiteb mwy pendant a. ohlir na'r un Uythyr. Tybir na fydd i'r Arlywydd ysgrifennu ■ yujg-lyn a'r Nebraskan hyd nes y oaffo lateh ynghylch y Lusitania. SYR JOHN FRENCH YN LLWYDDO- Dal i lwyddo a. xvitia Syr John French a'i fyddin ddewr ar wiaeithaf holl ymdreoh- ion fly r nig, gwallgof, Germani i'w herbyn. Llwydda. i wrthsefyli bob ymosodiad u eiddo byddin Germani, a llwydda hefyd i ennill tir oddiar y. Germaniaid yma acacw ar hyd y llinell. Mae yr enillion yr wytlmos ddiweddaf yn enwedig ynghymdogaeth La. Basisee yn bwysig ilawm, ac yn aiddaw rhyw- beth pwysicach lawier yn y man. Y peth mwyaf cysurlawn yn adrocldiadau, Syr John French yr wythnos hon yw fod y Prydeinwyr yn gallu cyfarfod a gorchfygu ymdrechion y Germaniaid i'w 1 ladd drw¡y¡'r' nwy gwenwynig. Gw:na'r Germaniaid, o'u tu hwythau, ymdrechion mwy nag erioed, i1 wenwyno'r holl awyrgyloh. Yr wythnos hon yr oedd gauddyait, beiriannau yn gyrru y nwy, maiwol allan ar linell pediair milldir o hyd, a dyrchaiai'r ní yn gwttnwd 40 tioed-