Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 10 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
CYMANFA CAERFYRDDIN A CHEREDIGION

CYMANFA CAERFYRDDIN A CHER- EDIGION. Mr. Gol.Gwelaf vn ol rhaglen y Gym- anfa hon foct yr eglwysi wedi bod yn fwy eifro nag- arfer eleni i gynnyg brodyr i r effr.o iia g ar f or eloni i Is-gadair. Gosodasant bedwa,r brawd parch- edig yn y rhedegfa am dani—sef y Parchn J. J. Emms, Rlvydwilyin; R. H-. Jones, Llangyndeyrn; Hugh Jones, Llanelli; R. E. Williams, Pembre. Brodyr ardderch og ymhob ystyr, ;a'r naill cy,n deilyaged a r IIall o'r anrhydedd a. geisiant. Ond oaniataed yr eg- Iwysi a'u cynrychiolwyr i mi i awgrymu y dy.lent ar gyfrif rhai ystyriaethau roi'r flaen- oriaeth, y tro Invll, i'r Parch. J. J. Evans, Rhydwilym. Efe yw'r hynaf ond un lei iiai).f;a, sydd heb fod yn gadeirydd iddi. i'r eglwys henaf yn y Gymanfa, a ihon.no ar ei therfya eithiaf i un cyfeiriad-mewu lie tawel, a gwdedig, ae felly mewa perygl o gaol ei hesgeuluso a'i diyistyru gain y cylchoedd poblog. Heblaw'i' petliau hyn, y rhai ddy- lent bwyso ya ffafr Mr. 3, mae peth arall. Nid oes neb io gy lob. y Cwrdd Clnvar- ter y perthyn efe iddo wedi bod yn gadeir- ydd y Gyma-ufa. era bIynyddM. Mae Cwrdd Chwaiier Ceredigion wedi 11 wyddo i gael tri o frodyr ei gylcli i Gadair y Gymanfa, bron yn olynol, er lleied yw: ac y anae cylch Llanelli wedi eael rhan dda, yn wir o boll anrhydeddau'r Gymanfa drwy'r blyn- yddoedd. Peth dia, a, theg ar gyfrif hyn t'yddai. i'r ymgeiswyr endII dyiiiii-Lii ol yn ttafr Mi, Evans. Oni wnant, oo&ed cyn- ryehiolwy r yr eghvysi yn y Gymanfa y dylai'r anrhydedd l'yn. 1 yn ei tbro i bob cyloh, a'i bod felly' n bryd iddi ddod i Gwrdd (■hwiaxter Gorllewin Caerfyrddin. Hyderwn y gwel pawb degweh yr hyn H. ysgrifenwn. Yn gvwir, J. D. E.

YMOFYNIAD

YMOFYNIAD. Mr. Gol.A fyddwoh eliwi HOIl l'hyw fraAvd da arall mor garedig ag ateb hyn o ofyniad trwy y "Seren A oes ba wl g>aa uarhyw eg] NNvi,, a ddiarddel brawd', yn unig am ei fod yn peidio a ehydym ffurn.o a tlirefn yr eglwys <> gyfrannu at yr achosF Y mae y brawd dan sylw ya uiii or eviner- iadau goreu, yn un o'r fiyddloniaid yn Siom, aeyn fun o'r cyfranwyr parotaf at bob achos, end ei fod yn dewis roddi ei gyfraniadau yn yn y casgliadau ihydd, fel na wneler .cyfrif o honyiit gan ddynion? A yw hyn yn. ddigon o drosiedd i esgymuno r brawd, a:i daflu i faes y byd? ByddAvn ddiolchgar am eich barll ar y mater. UN MEWN PliVDEK. ? Os yw'r ft'eithiau yn unioa fel y rlioddir liwv geimyoh chwi, prin y cr-edwn fod achos osgymuuo'r brawd. Y mae'n carngymryd hefy-d wrtli -esb,oiilo'r gair v'nglya ag el- Hsen" tnewa dul) mor llythrennol; ae wiodi'i- cyfan, nid elusen yw cyfrannu at y wein- idogaeth, ond dyledsAvydd aelocl o gyui deithas y saint. I Os ang-hariad at y gweia- idog sydd tu ol i'r fieithiau a, nodwch, yna ofer yw gwyngalohu'r brawd'GOL.]

COLOFN HANES

COLOFN HANES. At Olygyidd "Seren Cymru." Syr,Dar11ena,i eicti erthygl arweiaiol yn y c. Ser-en" iddiavocldaf gyda chryti ddiddor- deb a. bias. Cvdolygaf a chwi yn hollol parthed "Eill Hanes 0011." Gofid calon i ni yidyw dyfod ar draws y bylchau Bj-dil yn banes ein iienwogion. a'n heglwysi, ac os na leiiwir hwynt "ya fuan bydd jaradr amser wedi ea gwiastatau, a'i lie aid edwya mohonynt Inw. Cyfeiriweli at ddau >ydd a bylchau yn eu iianes. Y cyntaf yw John Morris. PIOIll gwvbod pa teglwys yr amlinellir ei bancs gall eich oyfaill, idiohou y gallem-ei gJlliJrtlnvyo. Gwn am ddau neu dri o weiaidogioa C'yjn- ru a fu. yn d^vya yr eitw,, sof ( I ) John Morris, Aberafoa, (2) John Morris, a or- deiniwyd yn weinidog ar egdwys Sieisnig Aberamau, Meh. 3, 1850. Ymisefydlodd yn y Tal'airmau Bach yn 1851. (3) Joliy Morris, Cw'mifor. Os mai at y hyf- iyd\\( h genyf yw cy/iwyno i chwi y wadaill canlynol am -cla,iio: Gaawyd ef yiii Mhenyboat-ar-Ogwy yn 1775, ac ynio, y bedyddiwyd ef. Dechreiaxld bregethu yn Llysfaea yn 1820. Tybar iddo gael ei ordeiaio yn .Nhreiabs, oad dyATed David Jonas iddo gael. ei iirddo ya MbearhiAvgoeh yn 1827, ac iditlo symud oddiyno yn 1833 i gymydogaleth Dowlais. Coner fod' Llandilo dan ei ofal hefyd pan oedd ym Mhenrhiwgooli. Ymddoagys aiai nid i Ddowiais yr aeth efe 0 Benrhiw- goch, ond i Lwynheiuly, tua 1833. Wedi iddo lafurio yno. iaiii tua lair bhrnedd, efallai itddi fynd i gyuldogaeth J)owla,is, ondbeth bynnag am hyuny, .syjuudodd i fyw i Aber- afon yn 1830, ac yao y bu farw, ym Mai, 1847. OrdeiniAvyd Win. Gxaval i fod yn gyÚ- weiaidog ia. D. W oolooek yn NghwinfeJin, Sir GaerfyTddin, Rhag. 25, 1835. bike wen. T. MOKGAN.

CYMANFA CAERFYRDDIN A CHEREDIGION

CYMANFA CAERFYRDDIN A CHERED- IGION. iJigiya a'r Gyinanifa uchod, gwelir ar y rhaglen foci anrser wedi ei aeilltuo i alw sylw at Groafa yr Eglwysi GAveiniaid," ya ysifcody Gynhadledd piyaliaAva dydd Ma wrth. Llywyddir gun Mr. J. Lie well ya, y cadeir- a siaredir gan y PrifathnaA\ Dr. Ed- wards, C'aerdydd; Mrs. Dr. Kowlands, Llan- elli; Dr. Morgan, 'Pontrhydfeadigaid, ac eraill. Ira y mae rltai eyiiiaiifao-e-citi. Avtvii gadael y uuiter liAvn heb wneud isylw 0 hono, n ysfod y rhyfel, y Gymaafa hon wedi oadw diddordeb yr eghvysi yn fyw, a, hyd- erAva wedi I'L'.r i-tiyfut ortf-c,.ii, y bydd vma addfedrwydd ynglyn a/r cyallua ymysg- y -saint. Llanelli. H. JONES.

AT OLYGYDD SEREN CYMRU

AT OLYGYDD "SEREN CYMRU." Ainvyi Mr. Gol.,—Cwynir ar gy;lchredi:xd y iSerea," dro .ar ol tro. Dilau fod 110 i \v!ella H?w?er ya y cyfeiriad hwa. A gaf fi roi 'iohwi ?.w?ry?a a gefaits, fwy nag iin- ?ia,?h, gan ieuOIwtid g;oroeau Mynwy. Y mae ganddynt frith afiael ar y Gymraeg, a nme ga-oddyn-t frith .afa.et M y Gyn?ajeg- n, gafael fwy yn eu oeuedl ?'n henw?d. Teim- lanfc ou bod, bellaeh, er i'w heglwysi droi i arfer yr iaith Saeisneg, yn dal i Ifurfio rlian o'r .Undeb, la,'i bod o bwy:s iddynt ddeall ya iawJ .symudiiadau r holl enwad. Wei, dyrna r awgryan: Fod i olrwi drefuu 0 l eiaf dudalen o iSaesneg ar gyfer part ban 0 Fyj)- wy, Perdro, Brycheiniog, Trefaldwyn, a man- ua,tI qymYlsg leu poM o'u tebyg. Own y bydd hyn y.n groes i'r gvraen. gaa lawcr hea Gymro twyangalon, a dyna r I'lieswtn na of-' yanir am fwy na thudalen. Carwll i, a llaAver o'r gwyr ieuainc hyn yti. ogystal, i'r el. tl.)rad-(I.o,cli:ada.ti hyd yw liyitiiv'-n. bosibl, end credwn Ilia. threthwn law-er iar amyaedd y goddefgar- well y Cymro n niaith, neu bybyr, wrth ofyn elusen fet hy,n i rai sydd mor wladg-ar ag yntau, ond wedi eu magu mewa oylchoedd y mae'n anodd i'r heniaith. ifyanu yndfiynt. Pa beth a ddywedwch chwi ar hyn? Yr eiddoeh yn ddiffuant, LLEF O'R GOJIOR. fNipberthyni lli fynegi'n barn ar hyn, ond car em i eraill y,ggrif:mnu'n groy-H, ar y nail] ochr neu'r liall, f-el. y bo mautais gan y rhai y pertliyji iddynt, benderfyau i tlni'lio barn.—GOL.]

YR YMGYRCH DIRWESTOL

YR YMGYRCH DIRWESTOL. Mr. G,ol.Parh;a yr eghvysi i anfon y nifer sydd wedi ardystio. Er Inai yn araf y Vt. ydym yn gobeithio y bydd y cJfrif yu un teihvng io'rellW'ad' a,c U'1' a.uhoti dii'Avestol. CaAVsom ar ddeall pan yn Sir Renfro yn ddiAvecLdar, focT yn rhaid eael am- i y 111 Ave led. a theuluoedd1 yr eglwys er eael aeloidau i axdystio. Da gennyjn ddea.ll fod eghvysi yr hen sir anwyl lion yii graddlol iieAvid yn eu ba,rn am ddirwest o dan ar- Aveiniad aifer cynhyddol 0 frodyr eiddgar achos. Y mae a,mrywl eglwysi a. fu yn ddifafer a difraw ar y mater yn fjw yn awr i isobrwydd a. rhiawedd. Yr Avyf wedi eael a,rddeall hefyd, laeAvn nodiadau odd i wrth Aveinidogion ac ysgrifen- yddion, fod rhai eghvy.si hroIl. a bod i gyd yn llAvyrymwrthodwyr. Byddai yn dda gen- iiyni etc gael gair yn y cyfeiriad yma oddi- AA-rfcli frodyr Iliad ydyat Avedi eael y Cardte wedi Oll dychwialyd, fel y gellir rhoddi y nodiud i lawr, pan yn anfon y cyfrifon i'r Seren." 'Hyderir, ar 01 i'r Cymanfaoedd derfynu y galhvu aafon y 'list' gyntaf i'r cyhoedd, fel y gajlo yr hwn a dda-rlleao Avybod fod yr eawad yn graddol ym-MTthod a pliol) fy sylltLad a'r fasnach feddwol. Bydd dyehweliad y milwy.r ar derfyn y rhyfel, i eglwysi sobr a dirwestol, yn isior O fed. yn help iddynt i fyw yn well aT ol y 'temtas- iyutiu a fu yn ein hamgyloliu. Apeiiwn at ysgriieny.l.lion y Cymanfaoedd a'r pwyllgor- au dii'Avestoi, i alw sylw eynrychiotwyr yr eghAysi ar y mater, a cheisio g'wasgu y peth lnrll yn yr axgyfwng presennol i ystyr- iaeth pob aelod crefyddol. Bydd anfon yr ycliydig dal am y cariiaii yn fanteisiol fel na eholledir y Gyindeithas DDIRW.stol. Ydwyf, VJI gywir, HUGH JONES. o

Y R EPA

Y R EPA. y tig Avialeh tra chastiog yr\v—yr Epa, Mor hapus, llaAVia y,stry;w; A pheu hen, a chyaffoa hir, Dywedir Juai'lI tad ydyw. Pencader. J. u. EVAS. 1-

Advertising

Parlysiad y Giau. GWELLHAD RHYFEDDOL ARALL YN LLUNDAIN GAN DR CASSELL'S TABLETS. i Dywed Mrs. L. Hanson, o 57, Macauley-road, East Ham, Llundain:—" Daeth fy afiech- yd yn ,mlaen gyda laryngitis. Ar ol peth amser daeth teim- lad pigog droswyf oil ar ol hyn rhoddai fy nghliniau ffordd, ac yn fuan yr oeddwn yn hollol analluog. Yr oedd holl arferiad fy mreiohiau a'm coesau wedi myned vmaith nis gaJlwn symud wrthyf fy bun, nis gallwn siarad, nid oedd ynwyf nerth o gwbl. GWDawd pob peth i adferyd nerth aethum dan driniaeth drydanol, ond o un lies. Yr wyf wedi bod yn analluog am chwe mis pan y cafodd fy mhriod i mi Dr. Cassell's Tablets. GwusetboMit beth y methodd pob peth arall wnentbur i mi. Yii raddol daeth ty Derth yn ol dysgais gerdded, a dseth fy Uefariad yn ol. Yn foan daethum fel fy bun eto, ac yn awr yr wyf yn iach a chryf." Dr. Cassell's Tablets Mae Dr. Ossell's Table is yn feddyginiaeth bur a diogel at bob fFurf o wendid corfforol a gieuol i'r hen a'r ieuanc, ae y mae yn cael ei cbydnabod y dsii iaeth gartrefol oreu at Nervous Breakdown Nerve Paralysis Spinal Paralysis Infantile Paralysis Neurasthenia Nervous Debility Sleeplessness Anaeimia Kidiney Disease linidigestion Stomach Disorder Mal-Nutrition Wasting Diseases Palpitation Vital Exhaustion Premature Decay Yn hynod werthfawr i Famau Gweinyddol, ac yn ystod yr Amser Perygl us o Fywyd. Mae pob FferyJlvdd ac ystordai yn gwerthu Dr. Casseli's Tableti. Prisoecid]O'IB. lie., a 2e- 9c —-maint 2s. 9c. yw r rhataf. Anfoner 2g. mewn stamps a'r cyfeiriad er talu'r cTudiad i Dr. Cassell's Co., Ltd., 418, Chester-road, Manchester, ac anfonir PECYN PBAWF YN RHAD,