Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

&>*> w&wii&im&et&ixiiiiexv.viai? u&u&uis.iz&ViK&s&z&i itia&s&s i GEORGES S I PILE AND GRAVEL PILLS. i v m- II Is Mwygwerthfawn yint i mi na'r aur coeth—arbedasant fy mywyd," I f — g I Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravele ï POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, QWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLED REN YN GYFFROUS A S PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURN1 YN YR YS- 8 TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYP, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU. BILIOUS- • NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, PIFFYGi ANADL, &o. 8 1 m I vSr I & fI 1 I J QUMW'& PARK, S < LONDON, ?., ? ?A?a?- -?-. m?yrn?MM. S ? Y? y dyddiau hYA, pan y oeir diluw o d.o-" i wahanol Fed. lygi waeth au, teimlaf oddW jr jj^ a wn IJ Z v personoi, am dros ddeng niVAe& ar hugain, ? dylwn dd?ym tyatt.oth ffyddlon i'ch PeleDAu gwir werthfawr at v pAjF^t* SB J GRAVEL. Dro a? ol tro y bwriadaie y?nfMmu atooh, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's drM dd? l a edd ar hugain, a chymeradwyais hwy i ddW5UlU o bobl, gau roi amryw flyohau i eraill er mwyn eu sy?mud i g J a,nynt, a aiwedaf yn ddifloesgni na ,elais h'n metha a fboi iaohad erioed, pan roddai y claf brawf tesr arn!ynt j Ÿ Pwf vr anegol, creda.f yn gydwybodol ei bod y feddygMtiaeth em ar ? fa?hBad heddyw at y PILES a'r GRAVED ae nid vqf ¡;- J heb Flwoh No. 1 yp y ty. J- 3 G?Uwoh ddefnyddio'r lhyr hwn fel y Mynooh; paxod mo i wynebu unrhyw un i dystio i werth mawr 000 r,0|a™ IlIi Teg yw i mi ddw?yd yr yøgrifevr hyn geny? yn h?d o ?Mwof fy hun, heb fynghyme mewn unrhyw Sordd ?n??? T? Mt HP wryr neb fy mod yn 8grifen.nu atoch. CynWvyd fi i yagrif?UMi gan y Uu mawr o gymeradwyð&u i "fedri. B■ di?orth ? y Piles &'r Gravel a ddaeth o fy sylw p&rSonol droion. Hyderaf na ystyri?oh fy llvthvr Yn orfaJ.th Y8' maa ? K 2 S g?l ?yf Mn dd?ytd fy meddwl yn gryM. gan IDa¡ 5 f: Yd, 0 ?dajoah yn fIyddloB,  ? WILLIAM Tytjn. C 1 2 Y mae y Fed?yg!niaeth werttMtwr Hon m !'w chael mewn Tri FWu? ? No. l.—C?rg?'sPUearndGrw?lPiJis