Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
D1N YR AFALLEN

D1.\N YR AFALLEN. Wrth droi djail lien gyfrol o r Geniuen, gwelais ysgrif werthfiRwr iar waitli a hane John Ambrose Lloyd. Y diweddar D. Ein- IVJI Evans oedkl ei hawdur, a byddai'n ddn pes atgylioeddid yn rliywle, cyn diwedd y fiwyddyn. Ymdidcngyis Cfiant Watoyn W yn, owaith Penar, tua dechreu A wst. Clyiwais ddrarnau ohono o dian yr afallen, a ühredJaf y, hJKld yn Ull o gyfrolau dify.rl'a'l' iaith. Bwriedir cyhoeddi cyfrol o faiddoniaeth bardd y Clwynfryn, tua'r Nadblig. T)rid dethol yn ufaluis, g-ellir cyllioeddi dariiau gwyeh.  Gmvlais i'r Parch. 'Aifion Richards an- eroh cyfarfodydd a anlierchid y naill gan Mr. Roosevelt, a'r llall gan Mr. Taft. Y nuae'r "cartoons" a yimddangosodd ym mhapurau Scranton, ar y didau amgylchiad, yn rhoddi lie lanilwg i 'Pastor Richards.' Caed hwyi, kwier uro, wrtli son am yr arnryfusedd o roi Dan d'y fend-ith wi th yntadaei' allan, ar ddeuhreu oedsfa; ond wele i'm Haw raglen Cyinanfa Gailif yn deobreu ewrdd yr hwyr gydia'r emyn dy lanwyl wyii yn 'orraadiael." A weitlircdlwyd ar anogaeth yr adnod ddiweddaf vii loan 14, ar ol ei ga.nu, tybed? A barnu oddiwrth yr adroddiatlan sydd i law, y Parch. T. Charles Williams yw ffefryn y Corn MethodiBtaidd ar gyfer Cad., air Llywydd Coleg y 'Bala. Ainlygir peth teimlad, o wahanol gyfeiriadau, yn ffafr uno'r ddaa goleg yn Aberystwyth. Ni pherthyn i mi gyhoeddi barn ar y mater diwedldaf hwn, ond chwith o betlx fyddiai gwield y Bala heb goleg i'r Method- istiaid. Yr oedld Golegau'r Bedyddwyr yn riI'golygu rhywheth yn Llangollen a Hwlffordd rv a Phontypwl. Nid y.w'r dda.n goleg a teddwn yn awr y,n golygu fawr fwy, yn nmasoedd y prifysgolion, na thai byweraill. Bii, gair ol glod, ? yit y So,titli Bu gair o g'lod i'r "Seren" yn y "South Wales Daily 'No wis, yn ddiweddar. Gwel- odd llawer o rai ;na welant y "Seren" y paragmff hwnnw, a chofiasant fod y, fath bapur newydd yn bod. Yohwanegwyd at lwyddiant Cymanfa. Ganu Blaenclydach gan y ddeuawd a ganwyd yn >, swynol gan Mrs. J. D. Martin, Calf aria, a Mr. R. Gwynlais Lewis, NodJclfa. Gyda Haw, ni nodai'r ladrodidiad Yin y f'Seren' e&wau'r cyfeilwyr. Wele liwy: Miss Beccy Williams, a.'rMri.p,. J. Lewis aRliyddid Williams. Afraid yw eu oanmol, i'r ineb a'u hed'wyn. Llongyfarchiadjau i Mr. W. Heber Evans, mab y, Parcli. W. Cynon Evans, Blacny- owm. Gwyiddis am dano fel efrydydd cerdd- forol yug JsTghaerdyidldi, o dan y Dr. David Evans. Yn ddiwiaddar diaoth i fnvy,,jiag unwaith, fel cyfansoddwr gwych a newyjdd:. Derbyniodlcl glod dirfiawr iar law'r Dr. D. Vaughan Thonnas yng' Nghorwen, y llyn- edd, ac wele hysbysu'n. awT mai efe oedd y goreu a'r ail oreu. allan o 34 o yxngeiswyr, ar y don gynulleidfaol, yn Eisteddfod Ffor- estfaeh. "Beth fyidd, y bachgen hwn"? l. Ni chynhelir Cyrddau Y sgol Undebol Gwaslanaeth Cymdeithasol yn Llandrimlod, eleni eto. Penidoxfyiiwyd, o dan yr ain- gylchiadau, uno'r ysgol, am eleni, a'r ysgol a gynliolir, bob blwyddyn, yn Swanwiok, Swytdd Derby. Dy|ddiau'r ysgol yw Meh. s 26-Gorff. 5. Ceir hysbysrwyd'd biwy am y trefniadau ond gohebu a'r Parch. G wilym Davies, M.A., Caerfyrddin. •rv Mynn gohebydd i bapur newydd fod J. Ambrose Lloyd yn un o dri chyxnwynaswr ysbrydol, pennaf Cymru. Cwyiia,r "Pyst 1 hefyd am na roddasid l'hifyn Mehefin y CeDddoJ" i' w goffa. Ni wnaethid fel y gwnaed, modd, pretiti Mr. Emlyii Evans yn iyw. -0- v FWYATJ..

Hanesion Crefyddol

Hanesion Crefyddol. Aiiioin, 8ircl'/grove.(!yiihaliod I yr «g- hvys yn yi lie uclxod ei cliAvrdd blynyddol Mfai 9 ja'r 10. Gwasa-naethwyd ar yr aehlysur gan y Parch. Morgan Joness, B.A., Whit- land. Caecl cyuulleidfaoedd mawrion iwrua- do yr efengyl. Yr oedd oitt hanwyl fn:Mvd ar ei uchell'aniiau saint mewn hwyl. I Ddu w bydido'r iclod. Moriah, Dowlais. ydd blyxxyddol yr eglwys uchod Sadwrn, a Llun, Mai 15, 16 a. 17, pryd y gwars- auatethwyd gan y, Parchn. J. D. Hughes, Blacuywaun, a Wyre Lewits, Rhosllanerch- rugog. Afraid dweyd uiai dioi i'r hen gar- tref oedd Mr. Hughes, lie y bu Yll gweixi- idogaethu am saith mlyiiGdd, a oliafodd dlderbyxiiad gwresog ia¡wll gaii y frawdol- iaetlx yn gyffrrüdinül. Pregefchodd gydia, Uy- lanwad neilltuiol, Yill ol ei arfer, a bu ei ymweliad yn fodkliou i d- lylaji^vadu'r Loim- la lau da, ia, erp o hjyjd tuag ato ym iVlor- iall. Nid ièt,llllJ(lnahyd!:Ilu;, y:ch waith o'èdd Mr. Lewis. Bu'r eglwys iac yntau vu ceisio earn tipyn, rai biynyddoedd yn ol. Oaf odd \)(Jor- byniad cyniies, a phreget ho Id yn l'eistrol- gar a diryf drwy y, gyfres. Diameu gen- YTn nad oedd Arglwydd y wledd yuo ei Hun, y, tro yima, ac nid rhyfedd felly i'r cyfarfodydd fed mor wlithog- ac adeiladol. Llywyddwyd drwy y cyfarfodydd ga,n ein gweinidog ieuanc, gweithgar, a pharchus, Mr. Humphrey Ellis.

BEDYODIAOAUI

BEDYODIAOAU: Marlo«si.Bore Sul, Mari .'50, iKslyddiwyd un brawid, gan y gweinidog, Parch. Stanley Thomas. Soai-,Bea,ufort.-—Mai 9, dau--o ddn-barth y gweinidog. Meh. 3, dwy chwaer. Mae ereill yn aros yr uu fraint. Sion, Ponciau.Sul, Meh. 6, diau, gan y Parch. E. Michael, gweinidiOg. Salem, Gvvaelodygartli.-— Bore Sid, Mai 30, bedyddiwyd tair ehwaer ieuanc, a der- byniwyd hwynt i gyflawui laelodaetli vn hwyr y dyidid. Gweiiiyiddwyd gaxx y Parch. R. A. James, Trethomas, Bedwas. Smyrna, PenyM.—Nawn y Sulgwyn, 8, gan ein gweinidog, y Parch. W. Hill, Bethany, Treherbert.Bo

Advertising

'SEREN CYMRU" CO., Ltd Receipts June 15-22. s. d. t 352 D. Lewis. Waunarlwydd 0 4 2 665 M. M. Williams, Treorchy 1 8 0 460 i1. Owen, Blaengarw 1 0 0 429 Rev. Rhys Morgan, Ffyunon- g-roew 0 3 3 334 J. (). Jones, NanivlVyllon 3 10 7 88 Morris Davies, Llanginning 0 1 8 638 D. G. Williams, Ydalyfera 1 10 0 22 R. Bumford, Cwmparc L o 0 440 J. Morse, Ferndale 0 5 0 Advts. R. Watkin, Yaystawe 0 1 6 T. Holloway, London ;} 9 10 £ 12 14 0 K Ii. THOMAS, Treasurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen. Hysbysiadau yr Enwad' CWRDD DOSBARTH AB BR A VON. Cynhelir y ewrdid nesaf o'r ucliod yn Mhenuel, Owmavon, law, Gorph. C il- hadledd y prynhawn am 3. Cyfarfod yr liwyr am 7. CUNARD LINE LIVERPOOL TO NEW YORK. From Liverpool at 2.30 p.m. Orduna. Sat., July 3 tSaxonia .,Sat. July 17 Tuscania.Fat. July JO Cameroaia.Sat, July 29 t Cabin and Third Class passengers only. To CANADA. From LONDON and LIVERPOOL, Apply CUNARD LINE, Liverpool; London, 51, Bi^hopsgate, E'C.; 29-31, Cockspur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines. Daviess Cough Mixture. PESWCHI PESWCHI I Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofalu fod potelaid o Davies'a Cough Mixture yn y Ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddl a'r Frest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Y mae miloedd lawer wedi oael iachad ao yn gwneud eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddof. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profl ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Frest, gan weithio pob Anwyd a Obrygni ymaith. DAVIES'S COUGH MIXTURE at BESWCH DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES S COUGHMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am ywun yn dioddef oddiwrt Bswch a Bronchitis r anrhegwch ef a photelaid COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ac fe'ch bendith yw ddydd. lllia 2/9 y batel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Mrs. Beechers Worm Powders. Anffaeledig at y Llynger. 1/U y box. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE At Buro y Gwaed. BLOOD At Pimples, Blackheads. MIXTURE At Ddoluriau. Ysfa. 216 At Scurvy, Toriad Allan. Oostage 3d. At GroRn Iach a Gwaed Pur. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. DANGER at the COMMUNION TAB L E. Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 33 afflrm that in isiug the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated. To avoid the danger more than 2,000 British Churches have substituted • INDIVIDUAL COMMUNION CUPS. 10 providing a clean Cup, free from infeotion for every communicant. Are you among the 2,000 Churches? If not, please write for Free List, Literature and Testi- monials saying if samples may be submitted. Oarriasye Free, by the Makers TOWNSHENDS LTD BIRMINGHAM War Crisis. Will you show your Patriotism by sending your order to keep our War Crisis. WiU you show your Patriotism by senfung your _ord, or to ?eeo, our p ie goi-D