Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
t Carmel Mynydd Mawr a Soar Llandyfan

t Carmel, Mynydd Mawr, a Soar, Llandyfan. Cyfarfod Cydinabod y Parch. T. Thomas (gynt Ynystawe), yn weinidog y didwy Eglwys uchod. Dydd inn o In wen ehwedl i'r .'idwy frawd- oliaeth a gynry.chiolir gan yr ell wnn uchod oedd Mercher a lau, Mehefin 23 a'r 24. Yn Soar. 110s Fercher, cafwyd oedfa bre- geUm. Y cenhadon oeddynt y Parehn. G. Ll. Williamis, Llancleilo, ac R. Lewie, Craig- cefnparc. mynegiant y l'hai gafiodd gyfle o'r fnaint fod y nef oedd yn garedig a'r gweision yn hyf a hwylus yn enw Duw. Dydd Tall ssymudodd y golofn ;ao erbyn dau o'r gloch gwersyllwyd yn adeilad hardd a newydl Carmel. Hytrach yn anghysboll, ao yellydig yn anhygyrch yw'r man (''farfod cysegredig hwn, end heddyw diddymw'yd pellder ac anhawstra taith gan gerbyd a,c anifai], olwyn a. modur, y rhai ddug Pit llwythi llawn o isiaint a eharedigion i ddath- lu dydd y briodas. Yn llywydd llawn i oedfa y cydnabod cyhoeddus rhoddwyd y Parch. J. Herbert, Penygroes. Darlltmw yd i ni gyfran o hen Air y llwythau a go:_v:i Cape! Carmel, Mynydd Mawr, Llandybie. arnom a'r gwtaith wyneb y Brenin gan y Parch. T. Williams, Porthyrhyd. Yna uiyn- egwycl yr alwad i'r g-weinidog- gall gyn- rychioIwyr Soar, sef y brodyr J. Roberts a D. Thomas yn galla barddonol, a throe •Carmel gan yr henuriaid T. Thomas, Aber- c-amlas, a D. Evans, Worndoleu. Nis gall- ern lai na theimlo mai dedwydd y gweinidog a r eglwys fedd frodyr i gyhoeddi gal wad inewn acen mor rasol, lac yspryd a chym- aint eneiniad arno. Iechyid i ena-id ydyw gwrando ar saint yn gall u. edrych ar g-Yi- ylltiad gweinidog :ac eglwys yn ngoleu yr Ysbryd Glan. Cyfaill oes weiuidogaethol yr hen wleinidog, a hono yn cyrraedd deuga.in mlYlltedd yn deiisyf eneiniad yr hen ar y newydd. Gwyn fyd yr eglwys t'r bugail gynnwys ddynion yn ddigon ysbrydol mewn dYfsg ia dawn i roi hawliau :a rhoddion y nef oedd yn eu lleoliad priodol. Yn ateby g weinidog i'r ialwad oanfyddeni olion ym- drech ddivyis, wedi gorchfygu anhjawstor i g-ydsy^io, iam ddyddiau lawer mown eyfyng gynghor. Duw yn unig sydd gyififol am yr allwedd er dehongli y gyfriniaetli sydd bellach wedi gorffen yn y briodas newydd. Yma gofynwyd isel Duw ar undel) y gwoinidog a'r eglwysi gan y Parch. J. Griffiths, B.A., B.D., Hhj-daman. Yn ndiell- ach daeth brodyr da Ynystawe a'n lystiol- aeth gref a glan i'r gweinidog oeddent wedi orfod ollwng oddiwrtliynt. Oni hai priri- der gofod y ,,t chraffter y Golyg- ydd, rhodxlem o fod

PONTYPRIDD AR CYLCH

PONTYPRIDD A'R CYLCH. Sulla Llun, Mehefin 13 a'r 14, cyidialiodd Bethesda, Trehafod, ei gwyl bregethu, a gwasanaethwyd gan y Parclii-i. W. R. Pelid- ros Jones, Cyiner; a W. A. Williams, Tab- ernad. Cawsoin wyl a hir gofir. # Dyidjd lau, Moh. 17, cynhaliwyd cwrdd dosbarth y eyleh yn Salem, Llanilltyd Faer- dref. Dechreuwyd y gyinliadledd am 4 o'r gloch dan lywycldiaeth y Parehn. E. D. Davies, Libanus, Trefforest. Wedi canu mawl ac O'ffrwm gweddi gall y brawd Tho- max Kemp, Cilfynydd, aed trwy raglen eang a threfnuiS, ac i,%rnlwg oedcl fod yr eneinydd yno. Y Sul ,a'r Llun .o'r blaen cyhhaliodd Lib- anus, Tre, ei gwyl bregethu, a gwas- amiPthodd y Par elm. E. D. Davies, y gwei-