Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Llyfr Newydd gan Gwili. YN AWR YN BAROD, ism- <■ ..1 Y Ddwy Efengyl, A PHETHAU ERAILL. GAN G W I L I-, Pris Is., drwy'r post Is. Ie. I Ddosbarthwyr—Y 7fed Copi yn Rhad. W. M. EVANS AI FAB, Swyddfa Seren Cymru Cacrfyrddin. NEWYDD EI CHYHOEDDI. Y BEDWAREDD GYFROL (sef yr olaf) o Gyfieithiad Newydd o'r Testament Newydd gyda Nodiadau Beirniadot ac Egiurhaol (Hebreaid dros y Dadgnddiad), Gan y PARCH. W. EDWARDS, B.A., D.D., Llywydd Athrofay Bedyddwyr, Caerdydd. Pris 2/6. Y seithfed yn rhad i ddosbarthwyr Hefyd, gwerthir Cyfrolau III. (Holl Epistolau Paul) a IV. am 3/6. Hefyd, y Pedair Cyfrol, pris 10/ I'w cael oddiwrth yr Awdwr. Rhosynnau Maes y Gad. TELYNEGION CYSYLLTIEDIG A'R RHYFEL. Yr unig Lyfr o'i fath yn yr iaith Gymraeg. PRIS CHWECHEINIOG, oddiwrth yr Awdur, REES REES (Teifi), 27, Cymmer- street, Caerdydd. Yr Epistol at yr Hebreaid. Esboniad Newydd gan y PRIFATHRO T. REES, M.A., BANGOR. Yn un Gyfrol @ 2/6 nett. Yn ddwy Ran: Rhan I. Pen. I-VII. Llian 1/ Amlen galed 1/6. Rhan II. Pen. VIII. i'r diwedd, yr un prisiau. "Profa ei bun yn feistr ar ei waith, a dengys y nodiadau ol llafur mawr, dysgeid- iaeth uchel, a chwaeth goetbedig. Y Goleuad. I'w cael o'r Llyfrfa, 20, Alexandra Road, SWANSEA. -I OLD COLLEGE SCHOOL, CARMARTHEN, Principals:— REV. J. B. THOMAS, REV, D. GLYNDWR RICHARDS, B.A., B.D. Brilliant Successes. Prospectus on Application. MMM ä HYSBYSIAD ¡ CYNYG ARDDERCHOG. 1 £ 2| jT Mae yn bleser gan W. Morgan Evans a'i Fab, Swyddfa "Seren Cymru," 8S 3' Caerfyrddin, hysbysu fod yr 8I ? ? ARGRAFFIAD NEWYDD 3 a RHAD 3' i O'r Gwaith Rhagorol I Geiriadof Beiblaidd I I a Dnwinyddol | GAN MATHETES a YN AWR YN BAROD. Pris yr Argraphiad blaeniarol yn gyflawn, mewn Rhanau, oedd £ 2 5s. 8i Pris yn awr yn Gyflawn, § ;g mewn Rhanau, 26s (yn a lie 45s.) S Arbedir felly 19s bob Prynwr. R gj S PR ISJAU YN AWR WEI El RWYMO (YN GYFLAWN 1æ Jf MEWN TAIR CYFROL)rj eg GPOEN LLO-i2 Is, Y N L L E 8S HANER LLER-£1 18s. YN LLE je2 158. K SJ HANER LLER— £ 1 18s. YN LLE £ 2 15s S5 S 4% CYMERADWV?ETH?tJ BcthaddywcdyWasgSOsnig: S? GEIRIADUR MATHETES-" Another great wo'k that is being issued is a new and   ?. edition of the Bible Dictionarv of the lato R&y. John Jones (Mathetes). It consists f: