Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwyd wst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda 1 wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf poryglus, Gwilym Evans' Quinine Ie; Bitters A. gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau eyfoethogol a Gwaad Burh, ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r h V. anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mao yna deimlad eyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystyriweh ef Yu awr. Janfonwcn am gupi 01 pamphledyn o gymeradwyaethau. Darllenwch ef yn ofaluf, ac ystyriweh ef yn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwoh weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. Unig Berchenogion Quinine Bitters Manufac- turings Company, Limited, LLANELLI, fiJBHEVfiW CYMRU. Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)— £ 2. BAPTISMAL GOWNS— £ 1 5s. 6d. Cash must accopmpany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS— Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. W, GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting, & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or FPT Cash down. jj? Lessons free. Latest improvements. Lists free. JjSflMg Sewing Machines. Best and Wdm in &am Cheapest. Over « 12,000 sold. M Give a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines keot in Stock. Call or write- W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIAJDAU Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &o., are inserted in "Seren Cyimru," at following rates:—20 words, 1 insertion, ls.; 3 insertions 2a.; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read by Evary Baptist "The Baptist Times & Freeman" (The Official Organ of the Denominaton.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofaj Aberystwyth. (UN O K OOLEGAU YM MHRIFYSOOL OYMRU). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECIIREU Å R Tymhor nesaf ar Ddydd JL/ Mawrth, Hydref 5ed, 1915 Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyugeiig i Gymry) y flwyddyo hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 213,in o Fis Medi, 1915 Am fanylion pellach, ymofyner â- J. H. DAVIES. M.A.. Cofrestrydd. Telerau am y 11 Seren." IFS," yn wythnosol Is. 7Jo. y ohwarter; biaendal a '1 yn ol lo. yr un. 4 o uonod, caniateir yn mhob awUt. Unol Dalaethau, India, &o.f Is. 7Jo, y Obwofc,t It, vna y ohwarter ar ben bob 13 wythnoa. Dit, ylir taliad llawn ar ddiwedd bob ohwartei. Anfo iyn uniongyrohol i'r Swyddfa i Gaerfyrddin pan fyddo overokargeo neu gyfnewidiad ya y rhif. Rhoddir orybwyllion am farwolaetliau ash tod uwohlaw 15 Uinell yn lie 8 fel o'r blaen ya rhyda. Gofynir til o geiniog am bob wyth gair 1U8WO Marwgoflon gyda'r ysgiifau yu daiadwy i'r Golygydd Am delerau, &c., ymofyner â-Mr. W. M. Evans, "Seren Cymru" office, CI si ""TO firth en, AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR j ftjf Amoenir gwueyd y "Seren" yn gyf rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymieig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 1 • 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghylcih Hysbysiadau, &o., i Ysgnfemydd y Cwmni,—MR. W. M. EVANS, 44 Sewn Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrchol i'r Trysorydd,- Fey. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. X JA y* M ,y,M ❖ MAE S ? B h 3? t Beecham's I I S :'4 1 ?'? I ? yn gwneud rhai pethau yn well nag  unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa V bethau yw y rhai hyny er mWYll deall V yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyrv BEECHAM'S PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent 5 Yn Wirioneddol I berlau o iechyd, ac y mae meddiant X ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- foethog fel eu gilydd. Os ydych yn :i teimlo eich liuii yn dyoddef cur yn y :i ? pen,ynflin,gwanllydaphruddglwyfus, :c V ewch yn ddiatreg at BEECHAM' S '}: ? PILLS, y rhai a gyfansoddir 0 V gyffuriau nas dichon iddynt eicli niweidio ond yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, '}; yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir BEECHAM'S PILLS wedi enill } enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn Gyfeillion y Bobl. | ————— w Parotoir yn uní gan Thomas Beecham, 'A1* ? St. Helens, Lanes. :t: "'r Gwerthir yn mhob man mewn blychau, pris :r ? 1/1? (56 o belenau), ? 2/9 (1(?9 o beIenM). ? ffW/rtrvnr "}i}i(-ri i¡"}}i;t GENBRAL LIra ASSURANCE COMPANY. Eatab lished 1887. Pnnda exceed Two Millions. Chairman, ALirRyiD JAmBs SHIBIPRBLRDBSQ. Secre- tary and Manager J. R FRBHMAN, ESQ, The above Company was started by Nonconformists in the year 1837, and has a very large connection among ministers A permanent reduction of 10 per oent off the usual rates is made to minsters of all Denominnetins, and these rates are exceedingly low and advantageous. The cost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years 46 < Do do 20 „ 4 11 « Do do 25 „ 312 0 Age 30 next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 20 „ 4 IS < Do do i5" 3 13 9 Age 40 next birthday, for 15 years 6 19 < Do do SO „ 4 18 7 Do do 25 „ 4 0 2 RWIKSNGIS Revs. J. Ossian Davies; H. Blvet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of Western College; Principal Lewis, Breoon; G. Pennar Griffiths; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Cross BWon Thomas, Pembroke, and many others. For pw tioulars write a. A. BIRCH, 21, Clabs St-, BRISTOL. Printed aDd Published for the SUBN CYMKU COMPANY Limited by Wi. Morgan Evama & Son, at their General Printing OAoe. 4, Hall Street, Carmarthen. Friday, July, Iti, 191-5.