Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
No title

ydyw bywyd cynefin iddo. 'Golyga hyn fwy na chyfarpar arSau "cnawdol, a medr celf a gwyddor. Daw iniaes y frwydr yn agosach cloddiau a 110'1' gwaed, rhaid milwrio yn y cartref a'r gwiaith, yn y ffair a'r farchnad, mewn bywyd beunyddiol teil- wng o bobl yn eredu yn aniicldiffyn Duw ac yn dierbyn da win ei drugareddfa Ef. Cyd- nebydd' pawb fod y rhyfel yn erchyll, a/i ddifrod yn ofnadwy, oiiclt nid digon y syl- weddoliad am ddeHro leinøenødl a'n teyrnas i well cyflwr a rhagoracli ysbryd. ger 'bron Duw. "Gwir angen sydd arnom nid yn unig am weddi ddyfalach, ond hefyd fwy agwell ypbryd gweddi. Argoel or gwell fydd dy- lanwad er gwneud y cwrdd gwieddi aeaddoli Daw yn 1wy, cyffrledil1 yn y tir. Cred wn, er calondid fod llawier o enwau YinSardis o hyd, y rhai gaidwiant eu gwisgoedd yn Ian, pob! brynedig Duw1, wedi eu gwaredu oddiwrth y llygredigaeth sydd. yn y byd trwy drachwant. Llwyddiant yn rhif a. dawn y rhai hyn ydyw unig obaith ein gwlad. a'n oenedl. Byd agos idan ydyw o hyd onibai y rhai hyn. Y cynhaeaf sydd fa/wr, arbedir byd er oyfle i achub ei drig- olion. Yn ol golygddysg Mab Duw, rhaid achub dyn i fywyd tragwyddol cyn iddo. gyrraedd ei ddelfryd fel dyn, a sicrhau go- goniant yr Achub wr. Gofyn am1 yr hen lwybrau ydyw pregethu Crist crüeahoeliedlÎg i ffydd ac edifeirwoh pechadur. Posibl fod yn rhaid gloywi yrarfau yn hyn, a rhoi cyflead glanach i athrylith Crist Iesu. Rhaid1 i'r eglwys ymddihatru o'r hyn guddia lar- benigrwydd Iesu. Grist f el Gwaredwr y byd. Yn yr hyn a elwir yn Eglwys, mae gwa- haniaeth cyflead i Grist Duw. Yn ami i gyfeiriad gwelir yr o'ffeiriad yn amlyeaoh na'r proffwyd. Golyga hyn wahaniaeth, nid yn unig mewn arfer, orid mewn dysg. Yn ol ei gonimiisiwn Ef, y, proffwyd sydd yn yr amlwg, disgybln byd trwy Air ei enau Ef. Y rhai sydd yn derbyn ei air Ef. rhoddir iddynt y fraint a'r hawl o fod yn "blant i Dduw. Nid oes yma aileni'r baban, na chyfaredd wedd na defod, oud yn unig gair gras Duw yn Nghrist Iesu, a chydsyniad pechadur i delerau oraeiniedig y nef. Y cynnyrch ynachubedig yr Arglwydd7 ac yn ychwanegiad gryrn a, thystiolaeth i orch- fygy. y byd, a'i ennill yn gaxsth i ufudd-dod Crist, er pryisuro dyddiau ei ogoniant Ef, pan y llenwir y, ddaear a gwybodaeth yr Arglwydd, a thrigolion yn cerddedllwybrau drligarregwyfi gan haeddiant ei ryfeddol gyfryiigwtiaoth Ef. Ystalyfera. -()-- E. D. LEWIS.

RHIWMATIC ac ANHWYLDEB y KIDNEY

RHIWMATIC ac ANHWYLDEB y KIDNEY Y rrnae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau. a'r cymmalau, effaith gorniod o uric acid yn y cyfansoddiad, a'r 3¡CID hwn ydyw'r achos penaf oboen yn y cof n, lumbago, sciatica, gowt, armhrefn y dwfr, ciareg, grafiel, dropsi, diabetes, a Bright's disease. Y niae Tabledi Estora y,n driniaetli effeithiola llwyddianos ar gyfer hyn, ac wedi gwclia llu o iachosion wedi i feddyginiaothau craili fethu, yr hyn a gyf- rif am y ffaithleu bod yn cytlym gymeryd lie meddygiiiiaetliau "ar ol yr op, -y(lynt yn aiiii alian o gyrhaedd pawb ond y cyf- oethog. Y mEne nifer cyfyngedig o focses o Dabledi Estora yn cael. eu cyinnyg yn rhad er profi eu bod yn llawn warantu. eu disgriliad—-meddyginiaeth onest at y Kid- ney aai bris gonest, Is. 1-ic Y, b,o,as o 40 o djabledi, neu 6 boos am 6s. Cyflenwir hwy gan y rhan fWyJaf o fteryllwyr. Y mae y cynyg hwn o un boos 11awn yn parhau mewn grym i ddarllenwyr "Seren Cyfmru" am dideng niwrnod or dyddiad hwn, ac ar yr amod fod y, rliyhudd hwn ypa dael ei dori allaii a'i anfon gyda 3c. mewn stamps, onid e, fe anwybyddir y ceisiadau; a'r amoan ydyw, diogolu rhag rhai nad oes arnynt angen am y. cynnyg. Cyi,eirlad-Estora Co., 132, Charing Cross iioad, Londipu, iSVS.Q,

NODION 0 FAELOR

NODION 0 FAELOR. Da giennym1 ddywedyd a chymryil golwg gyffredinol ar bethau, mai llewyrchus xawn yw'r achois goreu yn eglwysi Bedyddxedig Dyffry,n Maelor. Blodeuo fel y rhoisyn wna eglwys Penuel, Rhos, o dan weinidogaeth elfeitiiio! y Parcli D Wvre Lewis. Ychwanegwyd llawer at y rliaifvddaiit gadwedig yn ystod y fINvydid yn. Tal"wyd £ 300 o'r ddyled yn ystod y Cynhaliwyd cyfres o gyrddau awyv ag- deuddeng ° mis diweddaf. gyr d dati. a,wyr ag ored poblogaidd iawn ar noe Suliau, dan nawdd eglwys Pen?el. Diam8n iddynt fod o les mawr i'r eglwys ei hun, yn ogystal a dwyn yr dengyl i glywedigaeth Uaweroedd? i? ydynt yn 'imynychu ?e o addoliad. iia,d? .),idLy?iit Y11 iiiynychtt I'lo ?o ad doliad.. Gweinidog Penuel yn gyllTodin fydd y pregethwr yn y cyrddau hyn, ond yn ei absenoldeb ef yn YlstJod y tymor, cafwyd gwasanaeth y, Parchn. E. Mitchell, Ponkey; Ll. Humphreys, Gelli; T. Idwal Jones, RIms; a Mr. J. T. Jones, B.A., Dinbych. Parhau i ennill 1118 dyfnacli yn serch yr eglwys, ac yng nghalonnau y chwiorydd, a wna Mrs. Wyre Lewis. Cynhaliodd ddos- barth gwnio i'r merched ieuainc, yn ystod y gaeaf diweddaf, Bu yn Uwyddiannus dros ben. Daliodd nifer lluosog yn ffyddlon hyd ddiwedd y tymor, a thrwy ddysg, medI', dawin, ac amYinedd eu hathrawes ffyddlon, ffalluogwyd hwynt i droi allan waith cyw- rain, gyda'r nodwydd fain a'r edau ain- ryliw. I ddiweddu'r tymor e)awisant Picnic ar Fynydd y Bwth, ao am yr liwyl a gafwyd nid oes tewi a son. BYiw iOiwnydyw eglwys Seion, Ponciau, o dan weinidogaeth esgob y, Dyffryn, set y Parch. E. Mitchell. Eithriadol nawn ydyw safle gweinidog Seion. Wedi ei em a'i fagu, ei igodi yn bregethwr, ai wneud yn weinidog, a pliarhau felly yn llwyddian- nus neilltuol am gynnifer o flynyddoedd yn mro ei enedigaeth, wedi ennill iddo ei nun air da gan bawb, Tyra llu o bobl ieuainc i'w wrando, a cha'r eglwys a'i gweinidog y llawenydd yn ami o weled teulur ffydd yn c)rnnydidti. Effro a diwyd ydyw Bethania, Rhos, wedi dyfodiad y Parch. T. Idwal Jones i'w bug- eilio. Mae'r oynulliadiau yn fwy na llanw y capel, a bwriedir helaethu y cysegr yn fuan. Cynhelir y ewrdd: sef ydlu yr wythno,,s hon. Mae eglwys Salem 'Newydd, Moss, gei Gwrecisam, yn dal yn dirf ac iraidd o dan weinidogaeth y Parch. W. Rowlands. Blinir hi gan helynt yr iaith, fel y mae rhaid cypapgu,r ieithoedd yn awr, ers petli amser. Gwerthfawrogir gwasanaeth y gweinidog yn fawr, yn gymaint felly, fel y mae wedi cael ychwanegiad o_ £ 15 y flwyddyn at ei gyflog. Da iawn, Moss! Mae son eu bod fel eglwys yn myned. i o-ymryd eglwys New Broughton dan eu had- enydd. Purion lp,eth. Hyderwn y oeir gwell golwg ar beth felly. Diameu y cedwir y gweinidog yn brysiir, yn gymaint a'i fodi 'hefyd yn Ysgriiennydd Cy;manfla Dinbych, Fflint, a Meirion. Parhau heb weinidog wna eglwyp Peny- bryn, Gwrecsiam, er y deallwn ei bod ar wneud .syrnudiad er eael un. Mae r egl^ wys yn flodeuog er pan gynhialiwyid yr Undeb yng NgwxeciSiam. Rhifa yn aw-r dros 100 101 aelodau. Diaeth amryw deuluoodd cyfrifol i fYiW i'r dxof, y, rhai wedi ymaelodi yn Penybryn, sydd yn gaffaeliad mawr ir achog. -J J M? Gwreosam yn centre pwysig iawn. | Greeyn na cheid modd i gadw un o wein- ) idogion goneu y cyfundeb yno. Gair. rvw ?ro etos ar y, gweddiU o'? rj? eglwysi. s. R. J

CWM RHYMNI 1

CWM RHYMNI. 1 Mae'r rhyfel yn taflu ei gysgod ar lawer j aelwyd yn y Cwm yn ystod y d ?dcliau di- ? weddaf hyn. Derbyniodd y Parch. J. Rob- 1 erts, Abertysswg, y newydd fed ei fab We