Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
CWM RHYMNI 1

? Ainon, Abertysswg, anfonodd fwyaJ elen] .etc i eistedd Arholiad yr Ysgol Sul, ac feHy, hi enilodd .am y ped wlerydd tro yn olynol wobr y Owrdd Dasba-rth. "1 Penderfynwyd ail-gyneu. tan ar aelwyd OymdeithaJs Undeb Bedyddwyr leuainc Cym- r.u. yn y 'Cwm. a,c etholwyd y Ta,roh. R. G. Hughes, Soar, Pontlottyn, yn ysgrilennydd. Rhodder pob cefnogaeth iddo yn y. gwaith o gymhwyso Bedyddwyr Ienaine Cwm Rhymni i gy,!ch o w3Jsanaeth me'wn eglwys a byd. Gohebe'r ag ef yng nghylch dar- hthwyr a phyncian. Canmolir yn fa-YVr Rhaglen 1915-16, ae Jiyn arbenig Cyfres DarlithLau Rhad." Ni ddylai un eglAvyis yn awr gyda'r fath gyn- orthwyon fod heb .gymdeithas. "Yr Ymgyrch Ymweliadol." Oafwyd ad- roddiadau ffrafrirol a chalon<)gol o amryw o'r ,,Cglwysi; mae cyni-iyw yn y cynuHiadau a'r Ysgol Sul; ychwQ

OFAN I FAN

OFAN I FAN. BarehrnOlygydd.Dyma n ar fy edyn unwaith etc. Falle y caniatewch i mi gael dweud wrth lu o ffryndiau, beth wotl- ftis a betb glywa'is ar y d'a-ith. Ar ypym- thegfed dydd o fis GorNennaf, 1915, ygad- ewais LIundain i wneud taith trwy rha.nau o Ogledd Cymru. Y lie cyntaf i mistopio OOdl(i -Llangollei-i, g'yda'm hen g-ymdogionpur o Wood-Green gynt, Mr. a. Mrs. William Owen. Yn bre(s,ei-tnol Mr. Owen ydyw post- feistr Lla.ng'oUen. dan fod y tywydd mor boeth yn Llundain, adda.wai3 i mi fy humaji dywydd bra,f yng Nghymrn, onR y peth cyntaf welais oedid ha.id o 'wlanod y mor' a.r ganllawiau Pont Llangollen, a gwyddwn yn dda mat rhagddvi118ud tywydd ystormus y maent, pan wedi g'ada.el en dyfrllyd fro eu huna.in am diroedd sychion, a. buan y daeth eu prophwydoliaeth i ben, pan ym- ollyngodd y eymyla,-Li duon eu caiodydd ger- winol ar fro, brydferth dyNryn Clwyd. &wnaeth George, fy mrawd, a fine fryts am yr hen gartref yn 'Llanuwchllyn, i drin y gwair, fel yr arferem, y dyddiau gynt, ond mawr fu ein siom yn y peth hynny, gan i ni g'ael mis o w'1'a.w a gwynt e'er yn rhuthro trwy y cymoedd ysgythrog. Ond os oes aj ryw u.n eisieu gweled Llanuwch- Ilyn ar ei oreu, yn y sto,rmffiJa¡eooé} hynny. pan fydd y Llyntegid' yn berwi fel croch- an tros ei l:anau y gwyntoedd croesion yn oa;rdsddu briga-u y coed, Ia.'r Arran fawr- eddog yn gollwng fmellt o'i cheseilia.u, a' tharanau d'i chrombil; y nentydd ba'oh gloewon -wedi ymchwyddo yn afonyddtroch- onog gan ruthro trwy agenau y mynicid- oedd i gyfeiriad afon Dyfrdwy i gael ym- a.rllwys i'r mor mawr; rr bra.idd mae hau.1 a thywydd teg yn gweddu i ddarn morra- da.ntms o'r ere ad. Bella.ch, dyma n at fy ng'W)ajth, efengylu, a gadael y gwair i bobi eraill i'w drin, Gan fod fy mra.wd wedi gorfod troi a;dre, -aethun-t yn- ei Ie a.m Sni i G-alfariaa Moriah, Ffestiniog, Er fod y Ile hwnnw wedi ca/el ei ddirdynu trwy watsgfa fatsnachol, a'r preswylwyr wedi eu chwaju i bedwar cwr y'õyd!, eto erys gwir ffyddloniaid yn yr eglwys1. Chwith iawn oedd yng NghalfarÜli heb y diweddar ddi- aeon Jonathan EdWiardS; ond mae Mrs. Bdwajdis, a rhaj. o'r plant yji aros yn gol- ofna,u i'r achos ebo. Yn dilyn hyn 'r<9edd gcnnyf Sul yn y Bala, a. dyma eftlwys flach sydd yn ymegnio i fyw yng- ngwvneb 

CYWIRIAD

CYWIRIAD. Mr. GoI.Mae'n ddrwg genyf eichpoeni (debyg fod yna ddigon o boena' eraiU yr Meg gythryblus hon), ond ymddanghosodd gwall neu ddau yn yr emyn "Y PMnt yn Galw" yn y "'Seren" ddiweddaf (Medi 17); a dioichwa am en cywiro. Pet hyn y dylai'r peNiU diweddaf fod-uid ydvw'n ganad wy fel y mae yn y Seren: Molwn y, Tad, Mab, a'r Ysbryd, Tri yn un, Duw cymwnasgar ein tadau Yn gytun. Byddai'n fwy llyth'renol fel hyn: 'Nawr i'r Tad, Mab, ac j'r Ysbryd' Y Trindod, I Dduw haelfrydig ein tadau, Rhown y clod. Hefyd, nid oes eisio atalnod ar ol 'HrioD' yn y pedwerydd poniil. Hwyrach y bydd- ai'n well gan rai burned penill y Dafna,u bach o Ddwfr fel hyn: Hadau bach trugaredd, Heuir gan ieuanc law, Bendith ddont i'r pag-an, Yn y a-wiedydd draw. R. M. P.

Advertising

Croen, Cnawd, ?