Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Pulpud y Seven

Pulpud y Seven. IESU'N GWAREDU O'R YSTORM. (PREGETH GAN Y DIWEDDAR BARCH. D. MORGAN, (MATHRY), MYNYDD MAWR). LXVI. Luc 8. 22-26. [Trwy garedigrwydd y Parch. Hug-II Jones, Llanelli.] Dyna ystorm, ystorm fawr, a diolch 1 Dduw, dyna Un mwy na'r ystorm. Pe bai'r Un mwy na'r ystorm yn cael ei le, dichon, a thebyg, medd rhai, na fyddai'r ystorm hon erioed wedi ei geni. Gosodwyd ef yn mhen bl y llong. Nid yn ol mae Iesu i fod. Dylasai lesu o "hyd fod ar y blaen. lesu Isydd i flaenori ym mhob peth pob l1ong. Llong pob eglwys, llong pob eym- deithas, a llong pob bywyd. Y mae. pawb am gael Iesu fel Achubwr. Dylai pawb adael iddo, fod yn Llywyddi hefyd1. Cad wn ni oil yn ol, a bydded Iesu Gri-st bob eiliad yn mlaen. Bu Iesu, nol yn mhellder poen cáriarl Calfaria dias- oni ni <$i fodd. Gadawn iddo Ef fynd yn mlaen bellach. Dyma yistorm ar "For Tiberias, Mor Ga- lilea, neu Lyn Genesaret. Mor y tri enw. Nid' yw amryw "aliases" yn arwydd dda ar for naayn. Dyma for back, ond Hyn mawr. Llongau bychain oedd ar y llyn. Dyma "eglwys" fach mewn y storm fawr. Eglwys fach Iesu Grist, a Iesu gydla hi, a da bedd hynny. Mae yr eglwys yn fynch fel y berth gynt ar dan, ac fel y bad yn y dymhestl, ond' mae'r angel yn y berth, yn ei chadw rhag ei difa; mae y Meistr yn y Hong yn el chadJw rhag iddi soddi. Miae y Pedwerydd yn y ffwrn yn cad w rhag nam; ac mae Duw gyda. ni yn ein cadw ni i fod gydag Ef. "Gwell na'r cwbl," meddai John Wesley, wrth farw, "y mae Duw gyda ni." HaløliwiaI "Y mae Ar- glwydd y, lluoedd gyda hi; amddiffynfa i ni yw Duw Jacob." Dacw'r lesu am groesi'r mor; yn gor- chymyn: ladn. 22. Dyma iofid ar lwybr dyledswydd. llwybr anganrheidrwydd, a llwybr ufydd-dod, a dyma ofid yn nghwmni yr Iesu: adn. 23. Mae ystormydd gwaetha'r byd o herwydd crefydd lesu, ond diolch am danynt hwyj oil. Ystorm gynwysfawr yw hon. 'Roedd ys- tormydld yn nglyn a'r ystorm. Ystorm oedd hi oedld y;n ystormydd. Edrychwn ax yr ystormyidld a awgrynia'r ystorm hon. I. Ystorm tu ol l'r storm, yn achos i'r storm. II. Ystorm yn y storm. III. Ystorm yn codli o'r ystorm. IV. Ystorm i'r ystorm ei hun. V. Ystorm yn nghyloh y storm. VI. Ystorm ar ol y storm. VII. Ystorm am gael y storm. Ystorm o ddiolch i'r Iesu Mawr am waredigaeth o honi, ac am wers.i dxwyddi. Diolch i'r Iesu, Efe yw n daogelwch ni El bobl yn mhob ystorm. Enaid di-Grist, dere i'r llestr y mae Ielsu anwyl, Arglwydd y ttior, yn gadben iddi. Dyna amcan pob cwrdid a phob peth. Iesu fyddo'n cwmni a'n Ceidwad ni bob un ar fordaith ysbrydol, ^difrifol, a thragywyddol bywyd. Y mae, Iü Il yistorm arw yn fynych yn nes yma na raor Galilea, ondj y mae leisu, yr un i piavio Pawb ar y 'deck. 'The very same Jesus thO woiider-workiiig Jesus, 0 praise His name. He is, still the same. The very, &c. 1. Ystorm tu ol' i'r storm, yn achos iddi. Beth ydoedd? Cynddaredd cyfrwiys, die he llgar, llofruddiog, y. diafol oedd yr achos tu oefn i'r ystorm hon. Nid diafol anmhersonol, marw, diniwaid y Christa- delphians, ac eraill, ywr diafol y Beibl. Na! diafol personol, byw, rhuadwy, peryglus, a diwyd yn Satan didrugaredd, a lleid'diad dyn o'r dechreuad. Arfogwch i'w gwrdd. Pan feddyliaiis i fed y diafol tu oefn i'r ystorm hon, mi droiais i edrych a oedd rhyw bregethwr arall heblaw fi yn. gweled y diafol yma, ac mi wclais yn y fan mai dyna welai Lang-e ac esbonwyr In-a wrion eraill wedi eu dysgu gan Dduw. Diolch am rai a llygaid agored i weld ein perigl. Y mae'r diafol fel pvsgotwr, ynreisio cuddio ei hun, ac y mae'n falch os gall dwyllo, pobl, ac yn enwedig twyllo pregeth- wr, na yw 18 ddim yn bod. "Peidiwch ,a'i gredu. Nid yw y rhai sy'n gwadu hod diafol personol yn gwyhod'fawr nac yn rasol iawn, neu byddai wedi eu herlid. Y mae yn gwneud gormod o ofid i rai iddynt i ameu ei fodolaeth bensonol. Diolch am nabod y gelyn. Tywysog llywod^aeth yr awyr yw'r diafol, ac y iniaie. ganddo gynffon ddirif o gythreuliaid, o ddemoniaid yn ei ganlyn ,a'i wasanaethu. Seirph gwenwynig fel efe ei hun. Os yw ei ben wedi ei friwio dywedodd :un am Eano, a hynny yn gyson a'r diarluniad o'i waith yn Ilyfr y Datgudd- iad-,ei fod yn gwneud difrod a gofid mawr a'i gynffon. Dim ond gWlood yr Oen a'i ceidw rhag andwyo awyr y cwrdd unrhyw amser, end bendigedig gellir ei ddychrynu ffwrdd dim end son yn oarchusam y gwaed. Oodwn i fyny faner goch y gwaed. Y mae'r tarw uffernol hwn yn ofni lliw ooeli baner y gwiaed. "Pan ddelo y gelyn i mewn fel afon, Ysbryd yr Arglwydd a gyfyd faner yn ei erbyn ef, i'w ymlid ef ymaith.V Mae Satan a lioll uff,ern gydag ef yn not fel mellten, ond dangos y gwaed. 0 diolch am wiaed croeis Iesu Mawr. Tywysog du yw'r diafol, and y, mrue, Tywysog gwyn yn ei erbyn. Yr ydym oil un ochr i frwydr fawr y byd: brwydr y ddau Prince hyn. Disgynodd y dymhestl yn sydyn pan oeddynt yn hwylio yn morio yn gysurus. Daeth yr ystorm i lawlr yn ddisymwth o fyd ysbrydol yr aohosion. Yr oedd yn rhyfel ar D'1 mor—-ar for Tiberias. Rhan o ryfel mawr yr oesau oedd yma. Mae yn rhyfel heddyjw1 lar for a thir yn mhob man lie bo saint Duwt. Oaniata D:uWi 'i'r diafol ymosod ar Ei eiddo i'w 'testo,' ond helpa Duw ei saint i dJdial y 'test. Ymosod odd iSatan trwy gariiatad Duw,, ar Job, Simon, Paul, a'r Mab Mawr. Y diafol ga'r gwaethaf yn mhob 'attack ar y saint. Gan na,cll faint yw talent y di- afol, un byr iawn ei gof ydyw. 'Anghofia fuddugoliaeth Job arno. Anghofia Paul a'i fuddugoliaeth o'r cart-liar, yn ysgrifenu Hyth- yra.u o'r car char. Ano-hofia, fuddugoliaeth John Bunyan yng ngharchar Bedford. Gwnaeth fwy o waith .yn gaeth nag yn rhydd. Yegrifennodd "D,aith y Pererin.' Anghofioddl y diafol frwydr Calfaria. a budd- ugoliaeth Iesu ari-io yno, a choncwest lesu'r adgyfodiad fore'r trydydd dydd. Y ma,e'¡ll fyr iawlii ei gof, end dyna, pen ysig isydd ga-nfdido 'nawr Haleliwia! Dyma ystorm yn nghartref ystormydd, a chartref y gelyn. 'Roedd mor Galilea fel anialwch y temtiad:, yn fiaes manteisiol i'r gwrthwynebydd. Credai Satan fod ganddo fantais iawn 'nawr, yn y. 'lle hwn; yn yr amser hwln; yn y nos lion; a Iesu'n cysgu ynddi. Tybiai Satan fod ganddo si awns iawn 'llawr, a gwnaeth ei oreu o honi fel diafol a satan. Ymosododd yn gyfrwys of- IlJoowlannilSgwyliadwy pan oedd "sailo" hwylus. Aeth yn fuan y 11 herygIus iawllf hyd yn oed i forwyr cyfa.rwydd-llanwai'r bad. Mae'n borth angeu! Dywedir ei bod yn enbyd. Yr eglwys fach yn nghanol peth eilw'r Sais yn jeopardy "-mewn enbyd- rwydd. Porth angau ydyw! Dymumai hen ymerawdwr erlidgar, llawn o'r diafol, un tro gael gyddfau Cristionogion byd yn un gwddf, i gael diwedd arnynt oil ar mi yisgriwiad. Dyma yinorawdwi' y! fall a'r eglwys oil mewn un bad bach. Ghwythodd ufiei'ii ar y bad dymhestl i'w gael i r gwaelod. Da oedd bod Duw'r Mor Goch yn fyw, ae yno yn Iüsu. A-it a'r Iesu gyda ni ar amiser tawel rhag- tymhestl sydyn. N a roddwn Ie i ddiafol. Y.^ormiwr ofnadwy i ddinystrio dyn ydyw. II. Ystorm \y;n' y storm. Ystorm o 'ofn' hyd yn oed i'r'morwyr dewr. Nid yw y morwyr yn hofii tywydd taavel iawn o hyd. Boddlona'r morwyr, meddai Shakes- peare, yn y Tempest, i amrywiaeth tywydd, lac i dywydd go arw weithiau. Ond dyma berygl mawr oddiallan yn I gwneud hi yn ystorm fawr bddimewn: ofn, braw, dychryn! Edrycha 11awer ar ofn, ond ofn Duw, fel diafol arall, a dyma'r diafol No. 2 oddiimewin, a chreigiau eu calon for- wrol yn chwilfriw. Mioo'I' bradwr Ofn yn nghast,ell eu henaid heno. Pel y morwyr hyn y bu ar boh Criestion rywbryd,- Unwsaith hwyliais ar y oefnfor; Storm yn (,),,ortb, a'r nos yn ddu, Minnau heb na llyw nac angor, Nerth, na gobaith o :un tu: Pob rhyw dldyfais wedi pallu, Dim oiid soddi yn fy nhrem!- Ar fy ing cyfododd seren— Hon oedd seren Bethlehem!" Bencligeclig fyddo Duw yr 1,e-sn Mawr: mae'n achub llawer morwr ysbrydol hedd- yNv, ac nid yn ainig rhag bedid y dyfnder. ond hefyd rha.g- ofn y dyfnder, fel y canodd Afonwy, set Dr. Harries, Troher- bert, yn bert iawn, ,am y Cristion yn edrych yn mlaen i'r dyfodol mawr,— 'Rwy';n fedrrYich yn mlaen am y bore, Pan gaf fyngwaredu yn llwyr, O'r ofn gofidus i farWl A myned i'r bedd yn yr hwyr, Canys 'fallai pan ddeuaf i'r afon Bydd honno mor hyfryd i gyd Fel nas gallaf lai na dymuno- Nas gallwn i farw o. hyd. O! bendigedig am hyder yn lie ofn; am heddwch y;n lie euogrwycld; am obaith yn lie dychryn; am "sicrw'ydd cadwedigaeth yn lie amheuaeth boenus; laC am fuddugoliaeth trwy. ffydd yn Nuw ar sail Ei Air yn lie arswyd. Yn lie ewyno, iseinio can, fel Thomas Richards o Abergwaen pan y:n marw ",Slut ydych chi, Twlni Riohards yn teimlo heddyw"? Ma,e'r bar,' meddai, yn iaith Sir Benfro, "yn ond TIwiG'r port' yn y golw, Alaie'r porth prydferth yn y golwg*. Mae'r hafan ddyrnutiol yn y go 1 wig." Ac fel un arall, "Sut mae erbjai hyn, frawd1? Chwilio am y, graig wrth farw, aie fe"? Nage 'rwy' wedi cael y graig ens iawee dydkl. Ganu, ar y grlaig heddyw. Canu ar y graig 'nawr." Chwilio am y graig mewn bywyd, canu wrth farw ar y graig. Neiu fel y Sais hwnnw o Loegr yn Abertawte, oedd wedi mynd yn hen afradlon, wedi gwario. ei stad, a mynd heb ddim mewn pechod a phleser ,gau. Fe gafOodd Geidwad. a chyfoeth net wedyn. Fe dder- by.niodd, Iesu, ac fe'i derbyniwyd yntau gan Lesu. How are you 'Mr. Reynolds to-