Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD JLALs??JLA a B? Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodisil yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan el ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus. Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb yddwedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burhv ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r h i anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystyriweh ef yu ttwr. Jaufonwcb am gupi ui pampnledyn o gymeradwyaethau, Darllanwch ef yn ofalup, ac ystyriweh ef yn dda, yna pryn- wch botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mown poteli, 2a. 9c. a 4s. 6e. yr un, Unig Berchenogion Quinine" a Bitters Manufac- turing Company,Limited, LbAHSLU, DEHEllDlR CYMRU. Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)— £ 2. BAPTISMAL GOWNS— £ 1 6s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS- Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. W G R I F FIT H S, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over i2 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting, & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or Cash down. Lessons free. Latest improvements. Lists free. Sewing Machines. Best and Cheapest. Over 12,000 sold. Give lia trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in "Seren Cymru," at following rates:—20 -words, 1 insertion, Is.; 8 insertions 2s.; 6 insertions 3s. Prepaymant. Should be read by Evary Baptist "The Baptist Times & Freeman (The. Official Organ of the Denominaton.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M,.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN O'F. OOLEGAU YM MHBIPYSGOI. OYMRU). _L Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA. R Tymhor nesaf ar Ddydd JiJ Mawrth, Hydraf 5ed, 1915 Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir smryw o ysgoioriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyngeiig i Gymryj y flwyddyn hon. Cymer yr arkoliad Ie yn Aberystwyth ar y 2 lain o Fis Medi, 1915. Am fanylion pellach, ymoiyner &— J. H. DAVIBS, Ciffeibeydi. Telerau am y U Seren." Un yn wythnosol Is. 71;.1. y chwarter; blaesdil, i & 3 t- It ya ol Is, yr un. 4 a uohod, oauiat«ir2g. yn mhob swltt. "■ Unol Dalaethau, India, &c., Is. 7$o, y oh^rt^, 1. qixa y ohwarter ar ben bob 13 wythaos. Dib ylir taliad ilawa ar ddiwedd bob ehwartai. Anio HYD onionjyrohol i'r Swyddfa i Gaerfyrddia pan fyddo overcharges nea gyfaewidiad yn y rhif. Rhoddir crybwyllion am farwolaethon heb fod uwohlsw IS luaell yn lie 8 fel o'r blaaa ya rhydd. Gofynh til o gdiaiog am bob wyth gair mewn Marwgofion gyda'r ysgrifau yn daUdiwr i'r Qolygydd Am deleraa, &c., ymofyner â-Mr. W. M. Evatss, Scres-i CyrarM" office, Carmartban. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR. ør Amcenir gwneyd y Seren" yn gyf- rwng effeitliiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaath yn nghylch Hysbysiadau, &o., i Ysgrifenydd y Cwmni,—MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrclvol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. •<». W HHHHH* HHH*HHHH wWw  MAE Beecham's | 1 Pill's | '? y yn gwneud rhai pethau yn well nag *? *? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa y- bethau yw y rhai hyny er mwyn deall ? yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry BEECHAM'S PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. ac fel eanlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent Yn Wirioneddol 1 "'r. berlau o iechyd, ac y mae meddiant ohonynt yn nghyrhaedd tiawd a chy- t foethog fel eu gilydd. Os ydych yn teimlo eich hlili yn dyoddef cur yn y 14, pen,ynflin,gwanllydaphruddglwyfus, Y ewch yn ddiatreg at BEECHAM.' 5 PILLS, y rhai a gyfansoddir o Y gyfEuriau nas dichon iddynt eicli niweidio ond yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio I4, mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir sfe 1 BEECHAM'S PILLS wedi enill ifr. 1 enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn ¿ ? ? Gyfeillion y Bobl. |  ?t? Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, i 3C st- Helens> Lanos. ,,t Giv(?rtbir yn mhob in?,,n -? ne?n blyehrii, ❖ T Gwerthir yn mhob man rne-nm blychau. J: ? J4^4^4J4^4^4J4 GENBRAL LIFB ASSURANCE E COMPANY. Estab U lished 1837. Fnnds exceed Two Millions. Chairman, ALRAAD JAMBS SHEPHEARD, ESQ., Secre- tary and Manager J. R FREEMAN ESQ, Theabove Company was started by Nonconformists in the year 1837, and has a very large connection among ministers A permanent reduction of 10 per cent, off the usual rates is made to minsters of all Denominnetins and these rates are axceedingly low and advantagoous. The oost of a Poliay of One Hundred Pounds, with profits is an under Age 25 next birthday, for 15 years ag 6 Do do 20 „ 11 » Do do 25 3 12 0 Age SO next birthday, for 15 years 6 ? 11 Do ilo 20 4 IS 8 Do do S5 3 IS < Ago 40 nut birthday, toy 15 years 6 LFL < Do do 10,. 4 18 7 Do DO 2'n 4 0 2 HsiaK^os31—Earn J, Ossian Davies; H, Blvet Lewis, London; Dr, Ohapman, Principal of Western Collsga; Piinoipsl Lawie, ,Brom,.u G. Pennar Griffiths;, John Mathews, Bwanosa; J. W, Maurice, Dimw Cross BvRR Thomaga Pembroke, aad many others. For pU. tioulmax "WRITE FFI. A..QUWH. n, CL-ABB St-, BRISTOL. -