Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

&&&&&&&&&&&&&< i GEORGE'S 1 I PILE AND GRAVEL PILLS. i 3 M?vyg??erthta?vr y?t mi na'r, aur cceth—a?bedasant fy mY""Yd." c* | Mwygwerthfawr y^iit i mi na'r aui* coeth—anbedasant fy mywyd. g | Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. Ë j| POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUSA 2! PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD? DIFFYG TRAUI, SURNI YN YR YS- jj 2r TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLVP, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, RILIOUS- S NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &a. &1; pi 6 OTIW 1'1.' i 1 tpt 17, Phth KvmL I g QcMN'aPAM, M» itiONDON, PS., 1 fuiagfyr ITegs, 191S: ? ANWYL By"- V-^i HP Yn y dyddiaju. hyn, pan y oeir diluw o dystiokethau i wahanol Feddygimaethau, fieimlaf oddiar llyn a wn irw broliad fe S persoaol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y, dylwn ddwyn tystiokcth ffyddlon i'oh Pelenau gwir werthfawr at y PILES at, g GRAVEL. Dro w ol tro y bwfiadais ysgrifen-nii atoch, ond. oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dri ddeg mlyn Ledd ax hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsiaau o bobl, gan roi amryw flycbau i eraill er m-wyn eu symud i roi pmwf ç 2 larnynt, a dywedaf yn ddifloesgni nawelais hwy 'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnyrll. Yn i anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL a^rmiid a wJf C^ ST c^m g heb Flwvh No. 1 yn y ty. « S GeUwch ddefnyddio'r Uythyr hvm fal y mynoch; parod wyf i wynebu uurhy? un i dystio i ??r?h mja?r  1 ? Teg yw 1 mi ddweyd yr ysgnfen'ijr hyn genyf ya houol o honof fy bun, beb fy nghymell aown irnrhyw ffordd mi ha?. wi fm vr ??- neb fy mod yn yagrifeimu atoch Cynbyifwyd fi i yBgtKeimu g?n y Hu Ma?- o eradw¡yaethau i ??ddy?m?hau'' 2 S di?-th?t y Piles %'r Gra?l a ddaeth o d&n fy sy? personol droion. Hyderaf na tyr1wch fy Hythyr yn orfa? '?°? n' -? K  i;11  fi g gwael wyf am ddweyd fy meldldwl yn gryno. Yd?,yreidd