Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

If you want POSTERS, PROGRAMMES,  TICKETS, PAM- Printing, PHLETS, &c., in Cheap, Good, and Artistic Style, send to MESSRS. W. M. EVANS & SON, Seren Cymru" Office, Carmarthen. MR. D. GWILYM DAVIES, B. MUS. (OXON), F.T.S.C., A.R.C.O., ORGANIST and CHOIRMASTER Castle St. Welsh Bapt. Chapel, Oxfcf. Circ., LONDON, W., Choral and Orchestral Conductor, Adjudi- cator, Organ Recitalist, Pianist and Accom- panist and Lecturer, Composer of The Coming of the Kingdom (for Oxford Mus. Bac.), "Mor Weddaidd ar y Mynyddoedd (Anthem for Chorus and Quartett), and various contributions to the New Baptist Service Book, &c. 'Lectures Delivered. Programme Music" (with Pianoforte), The Music of the lesser Nationalities," & Cerddoriaeth Gysegredig a Cherddoriaeth Anghysegredig. Cartref Cysupug i Ymwel- wyr a LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards- Rees H MEIRION. 51, Redcliffe Rd. (off Falham Rd.), South Kensir gftrm, London, S.W. Trens trydanol mynych o Easton a Paddiagfcon Orsaf S. Kensingtoni Hwylus lawn i bob cyfeiriacL TELERAU RHFSCMOL, GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford, (Established 1880.) Headmaster-J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. The School reopens for the new year, on Tuesday, Sept. 14. l I A HOME FROM HOME. CARTREP ODDICARTREF. D. J. Truseott, (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD, PADDINGTON, LONDON, W. M r- D B R A T B C H A Ra as "Uteen Minutes' Walk from Paddington Station. l Fare by Bus Id., by Cab le. TAlephone :-Nn, 7037, P.O. Hampstead. COLQUHOUN & Co. | ESTABLISHED 1880 Wooilen ..< GALASHIELS, Manufacturers, '1 Scotland.  CARRIAGE PAID. ,"Y LENGTH CUT AT MILL PRICES CARRIAGE PAID. PATTERNS of our LOVELY GENUINE GOODS sent Post Free on approval to any Lady or Gentleman. SCOTCH TWEEDS VESTINGS MANTLE CLOTHS SUITINGS FLANNELS RUGS TROUSERINGS SHIRTINGS BLANKETS SHEETING OVERCOATINGS DRESSES KNITTING YARNS, &c. lAf A I Growers' Own Wool Made )nto WO 0 L ay kind of Woollen Goods ■m ■ i I and Colquhoun's Patterns. See our booklet Truths about Tweeds. Wthe to-day for Particulars (Agtnts Wanted) Llyfr Newydd gan Gwili. YN A WIt YN BAROD, Y Ddwy Efengyl, A PHETHAU ERAILL GAN GWILI. Pris Is., drwy'r post Is. 1c. I Ddosbarthwyr- Y 7fed Copi yn Rhad. ADOLYGIAD. Ca-wn yma bregethau, darlithoedd, ac ysgrifau, a chynnwysa pob un o honynt bethau gwych, fel y buasai pawb yn dysgwyl oddiwrth yr a.wdwr. Cymmer yr awdwr drafferth i beidio ysgrifenu fel pawb, a rhydd hyn chwilfrydedd cysurus yn meddwl ei ddarllenwyr. Ystyriwn yr ysgrif olaf, ar "Ai Drychiolaeth, yr lesu?" yn dra gwerthfawr. Clyw ein pobl ieuainc ryw ad- sain o bell am eyniadau fel y rhai achlysur- odd yr ysgrif, a phylant fin eu ffydd a'u profiad. Cant yma gyfleusdra i ddeall eu hystyr a gweled fod cadarn sail Duw yn sefyll. Pob arweiniad, a phob Uwyddiant i olygydd gulluog Seren Cymru i roddi goreu ei fywyd i'r byd wrth fyned trwyddo." —(Parch. Owen Davies, D.D., yn "Y Greal." W. M. EVANS A'I FAB, Swyddfa Seren Cymru Caerfyrddin. Cysur Cartrefol i Gymry pan yn Liundain. Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings Chancery Lane, ^Chancery Lane, Tube Station. Holborn London, W.O. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business r Pleasure, and is under the personal supei- vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West ELd and all parts of London. Special Feature-Quietness, Home Comforts Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Bieejrlc Light Throughout. Night Porter. Telegrams-Alcoves, London. Tolepborie-522 Centie Patronized and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. I Poteli 2/- r A 1/6 I Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch, Fuller Gooch, Oenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yu awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o naen unrhyw un arall, Gwinoedd CYMUNDEB anfeddwol WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy hotel samp a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd j hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STFRILIZE INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus a Melus, ond yn donic cryf—Meddyginiaeth Natur- anrnhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcohol c IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith liogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda m anylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, LONDON, EX. X leilwng o Syhv Pawfr. V Cwynion y Claf. NEWYDD DA. Paham y pesychwch ac y-dioddefwch gaethder yn y frest pan y gellwch gael modd i'w symud yn dra buan trwy gymmeryd BALSAM OF HONEY I TUDOR WILLIAMS. Rhoddwcii Dreial iddo yn Ddioedi. Niwl, Cwlaw, Rhew, ac Eira ydvnt hynod o dueddol i gynnrychioli Afiechyd yr Organau Y mae pawb a ddyoddefant oddiwrth Pesychiadau Gauafol, Asthma, Bronchitis, a Doluriau y Frest vn ofni y cyflyrau hyn ar yr awyr yn fwy nag a wna un. rhyw blant ofni « bwei bo.' Gan fod y dolurian hyn yn dod yn sydyn ac heb eu disgwyl, beth gwell fedr dyoddefwyr y cyfryw ddoluriau ei wnenthur na gofalu bod ganddynt wrtb law feddyginiaeth brofedig ar gyfer y cyfryw i'w gsraimeryd ar ymddangosiad cyntaf arwyddion yrafihwylderau hyn. Y feddyginiaeth oreu ac effeithiolaf ar hyn o bryd o flaen y cyhoedd Balsams Bonev Tudor Williams Ac y mae ei dyfiant cyflym yn flafr yi cyhoedd yn brawf ei fod yn nwydd o'r iawn ryw. Y mae wedi ei gyfansoddi o elfenau a gydnabyddir gan y byd medd- ygol y goreu sydd etto wedi ei darganfod gan wyddon. laeth feddygol ar gyfer yr anhwylderau hyny y proffesa eu gwella Yn ddiamheuol sicr y mae Tudor Williams'Patent Balsam of Honey ya feddyginiaeth ardderchog at anwyd a holl ddoluriau y frest. ac heb os nac amheuaeth. rhydd esmwythad uniongy:chol mewn ychydig fynydau. Dyma feddyginiaeth bottusai v bobl ac ni ddylai yr un teulu fod hebddo Pethau Gwerth eu Darllen Mil. oedd yn cael eu Hiachau. Pa beth yw asthma? Anadliad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma ? Oes, dau un yn barhaol, a'r llall yn dyfod yn mlaen ar adee-au Gelwir y cyntaf yn Continual a'r olaf yn Periodical Pa beth sydd yn achosi Asthma ? Culhau crebychiad dirwasgiad y pibau meinion sydd yn arwain or corn gwynt i'r ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythta buan i lu aneirif o bersonau a ddyoddefant oddiwrth Asthma BALSAM OF HONEY. Anwyl Syr.-Yr wyf yn cael fod eich meddyginiaeth ar gyfer peswch yn gwneyd lies mawr fy mhlant Byddwch cystal ag anfon Parcel arall i mi mor fuan ag y byddo modd. Os gellwch, anfonwch i mi ar bob cyfrff gyda throad y Post. Yr eiddoch yn ddiolchgar, JOHN WEBSTER, leu. Ionawr 28ain, 1889. 16, Saltford. Clitherea Another Fact. Anwyl Syr,—Yr wyf wedi dioddef oddiwrth besweh poenus, yn nghyd a phoeriad gwaed, am yr wyth mlynedd diweddaf, yn gyplysedig a bron gaeth, yr hyn oedd bron a'm lladd. a'r hyn a achosai nad allaswn gysgu na gorwedd yn fy ngwely yn v nn, Gadawy J Handbill yn fy nhy rai misoedd ^of a meddyliais y buaswn yn treio Balsam of Honey Tudor Williams ac anfonais fy mab am botelaid at y fferyllydd agosaf. Cefais esmwythad ar unwaith a prynais un arall. ac yr wyf yn diolch i Dduw fy mod yn awr wedi fy llwyr wella trwy eich Balsam of Honey rhyfedd. Gellwch gyhoeddi hyn yn inbot, papyr drwy'r byd. Yr eiddoch yn gywir, MARGARET LEWIS Jones' Row Carmarthen Row, Abertawe Medi 16eg. 1889. NOTICE G v. c t 1 hir y feddyginiaeth hon yn mhobman gan bol LLtmist a Stores mewn poteli is. ric., 2S. gc., a 4s. gc. Peidiwch a chymmeryd eich perswadio i dre 0 dim arall, a pbob peth a gynnygir i chw Myl?ch weled eich bod yn cael BALSAM nv HO?E? TUDOR WILLIAMS, ac nif?' byth ediiar genjeh. 1 afiach rai rhydd heddwch dan eu bron = A !bi y y cywair lleddf yn gywair lion I'w g&el yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth l'i byd. Os er unrhyw anhawsder i'w gael danfcnii e am y prisiau uchod yn rhad a dyoeel drwy y f o t unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyiunol yn unioiigyrchol oddiwrth y MANUFACTURER TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, AB^RDARe.