Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sier ar ryw adeg neu gilydd yn eawedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiai yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad slaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegya y pryd hwnw y mae'r -eyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglue. Gwilym '?!8*?B S ,— .<'? 'L.jWMMJ3ECtfai (UN O'K Oolegact YM MasiFvaaoL CVMBU). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHRKUA R Tymhor aesaf ar Ddydd JL/ Mawrth, Hydref 5ed, 1915 Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfycgelig i Gyaury) y flwyddyn hon. Corner y? arholiad la ya Aberystwyth ar y 2 lain o Fis Modi, 1915 Am fenylion pellach, ymofyner â- Telerau am y If Sellen," Un yn wythoosol Is. 71a, i ohwartar bJstandil 2 & 3 ya 01 h, yr a«. 4 o ucaod; oaaiatair 2g, yn mhob Swilfc. Unoi Dalaethsu, India, &o., Is. 7io, y ohwrort", 1. vna f chwarter ar ban bob 13 wythnos. Dh rliI: taliad Uawn ar ddiwedd bob tlhwartol. Anfo i ya onionsyrohol i'r Swyddfa i OserfyrddtB pan fyddo overcharge* naa gyf aawidiad yn y rhif, EbLeadi-t crybwyiliou am furwoi&athau heb fod awohlsw 15 Ilin-oll yn He 8 fel or blsea ya fiydd. Goffoir til o IsbtiQg am bob wyth gsijc mava Ma'-wgo'lox* gylt-r ysg.nfau yu i'r Golys yM Am delerau, &c., ymofyaer â-Mr. W. M. Cv^oh, Seren Cymru" office, ¡ AT EIN DOSBARTHWYR A'N DARLLENWYR. 0F Amcenir girneyd y "Soren" yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig', a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr gieisio oyJa- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgyloh, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghyloh Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni,-MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrohol i'r Trysorydd,- lIev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. .u AA XA .U X* X*. HHH£.H£.* ?H????HH? ?HHHH? 4' MAE Beecham's 1 :f P.II Pills141 ? yn gwneud rhai pethau yn well nag *? ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd.  ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa ? bethau yw y rhai hyny er mwyn deall }¡ yn glir effeithiau daionus a pliell- ,¡<: gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyr3, BEECHAM'S PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, Jj: ac fel canlyniad cadaruhant y gyfun- qol? drefn o nerfau yn barhaol. Maent = Yn Wirioneddol 1 ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn ? teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y 't: ? pen.ynnm,gwanllydapuruddglwyfus, Y ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o gyfEuriau nas dichon iddynt eich niweidio ond yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y llaaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad 2* ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir i*, BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn ? Gyleillion y BobL I | lyleillion y ? ———?— ?,  Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, ? ° St. ?l(?s, Lanes. ??' 3* Gwerthir yn mhob man mewn blychaul rfw v? VwwwwYrrf r\ ENBRAL LIFB ASSURANUM COMPANY. Eat? ?T lisht? 1837. Fnnda exceed Two MUUoBf' o airman, Altbbs Jambs SHNPHBARD ESQ.. Sect? tary and Manager J. R FREEMAN. EsQ, The above Gompany was started by Nonconformists in the yeaf 1887, and has a very large connection among minbtero A permanent rsduction of 10 per cent. off the usual rates is mado to minsters of all Denominnetins, and theso rates are exceedingly low and advantagoous. Tbs cost of a Policy of One Hundred Pounds, with prolltl. is as under Age 25 next birthday, for 1$ years £6 6 ( Do do 20 „ 4 11 0 Do do 95 3 12 .1 Age 80 next birthday, for 15 years 6 7 lj Do do 20 „ 4 13 Do do 26 3 13 •J Age 40 next birthday, for 15 years 6 M ?? Do do 30 „ 4 IS Do do ? 4 0 1 KsffBRHMOBS:—J, Ossian DaviM; H, Eivet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of We$tso College; Pziocipal Lewis, Brecon; G. Pennar GriStM! John Mathews, 9wansea; J. W. Maurice, Dinas Bvm Thomas, and many othem For p91 tiotilani write Ii. A. BIIiCH, 2i, Olarb St., BRiarO!" Printed and Published for the SBUN Cy)Øl1 COMPANY Limited by Wï. Morgan EvaJJØ & Bon, at their General Printing QBioeø Hill Street, Oorauixtiiaji. J Noytember 5, 1915.